NIEUWS

ZoekenUITGELICHT:
Arnold-Jan Scheer


NIEUWS
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
RECENSIES
informatie voor de BOEKHANDEL

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
WILLEM OLTMANS
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN

POESJKIN
SHAKESPEARE
SONJA PRINS
GUUS HOUTZAGER

LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM

nieuwsdienst

Van tijd tot tijd sturen wij per e-mail een nieuwsbrief rond. Aanmelden, afmelden en wijzigingen doorgeven kan via dit e-mailadres: nieuws@papierentijger.org

facebook

word lid van de vriendenclub 

verschenen

verwacht

verschenen uitgelicht

 


1793 - deVolkskrant - Signalementen

31-10-2015

door Arjan Peters


1793
22-10-2015

Victor Hugo

vertaald uit het Frans door Tatjana Daan

Groots en meeslepend was de Franse Revolutie; groots en meeslepend is Victor Hugo's evocatie van deze zinderende titanenstrijd tussen de oude en nieuwe wereld in zijn laatste roman, 1793. Hier wordt geen geschiedenis geschreven,  hier wordt de lezer meegetrokken in de chaos van de gebeurtenissen en ondervindt hij aan den lijve wat en wie er allemaal op het spel staat, als in het jaar van de Terreur de contrarevolutie losbreekt onder koningsgezinde boeren in de Vendée.

Zonder mededogen leidt de oude markies de Lantenac de boerenopstand tegen de revolutionaire regering in Parijs. Hij neemt het op tegen zijn revolutionair gezinde achterneef Gauvain, die het commando voert over een regiment aan de Franse oostkust.  Ondanks zijn revolutionaire idealen voelt Gauvain niets voor de methodes van het Schrikbewind van Robespierre, maar hij wordt op de vingers gekeken door zijn vroegere huisleraar Cimourdain, afgevaardigde van het gevreesde Comité tot Heil van het Algemeen dat zovelen naar de guillotine zond, een oud-priester die in genadeloosheid niet voor Lantenac onderdoet. Drie boerenkinderen zijn de pionnen in dit gevecht, dat culmineert in het ijzingwekkende beleg van een feodale vesting, waarin zij door de royalisten worden gegijzeld.

Deze in 1874 verschenen roman is de vrucht  van een leven lang denken over de morele dilemma’s van de Franse Revolutie, die voor de westerse wereld zulke cruciale gevolgen heeft gehad. De grote Franse schrijver schildert een episch fresco van het verschrikkelijke jaar 1793, waarbij hij de lezer laat plaatsnemen op de publieke tribune en in de achterkamers van de revolutionaire volksvertegenwoordiging, de Nationale Conventie.

‘Boven het revolutionaire absolute, bevindt zich het menselijke absolute.’

 

Tatjana Daan

Tatjana Daan (1966) studeerde Nederlands. Tijdens en na haar studie organiseerde zij literaire programma’s bij Stichting Perdu. Van 1991 tot 1996 was zij de directeur van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en van 1996 tot 2003 die van de Stichting Poetry International. In 2003 verhuisde zij naar het zuiden van Frankrijk en wijdde zich aan het vertalen van Franse literatuur naar het Nederlands. Voor haar vertaaldebuut, een vertaling van Les bijoux indiscrets van Denis Diderot, ontving zij het Elly Jaffé Stipendium. Zij vertaalde werk van o.a. Stendhal en Victor Hugo en van hedendaagse auteurs als Daniel Pennac en Stéphane Audeguy.

 INKIJKJE

ISBN 9789067283083
NUR 302
424 pagina's
EUR 28,00
bestellen

 


 


Overdracht archief Wim Hazeu-Willem Oltmans aan het Persmuseum

Expositie in het IISG tot en met 30 november 2015

Op 16 oktober 2015 werd het archief Wim Hazeu-Willem Oltmans overgedragen aan het Persmuseum.  De bijeenkomst zal worden ingeleid door Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier. Wim Hazeu zal hierbij aanwezig zijn. Het archief bevat correspondentie tussen Willem Oltmans en zijn uitgever Wim Hazeu, een aantal typoscripten en documentatiemateriaal betreffende zijn dagboeken. Ter gelegenheid van de overdracht richt het Persmuseum in het gebouw van het IISG een kleine expositie in van enkele markante stukken.

Willem Leonard Oltmans (Huizen, 10 juni 1925 – Amsterdam, 30 september 2004), journalist en publicist, voelde zich nauw betrokken bij de ontwikkelingen in Indonesië en Suriname evenals bij de Koude Oorlog, het rapport van de Club van Rome en het huis van Oranje. Hij maakte veel en langdurige reizen en interviewde Sukarno, Desi Bouterse en vele anderen. Naar eigen zeggen werd hij jarenlang dwarsgezeten door de Nederlandse overheid. Toen deze beweringen op waarheid bleken te berusten kreeg hij een zeer riante schadevergoeding van de Nederlandse staat. Al heel jong begon hij met het bijhouden van dagboeken en dat hield hij zijn leven lang vol. Inmiddels zijn van zijn Memoires 37 delen verschenen, uitgeverij Papieren Tijger hoopt de laatste van de 76 delen in 2019 te kunnen uitbrengen. 

Wim Hazeu (Delft, 28 april 1940) is Neerlandicus en biograaf van o.a. Slauerhoff, Toonder, Achterberg en Escher. Hij was programmamaker bij radio en televisie en uitgever bij Elsevier (1978-1981) en de Bosch & Keuning Groep, waar hij De Prom en HouteKiet oprichtte. Hij promoveerde op een biografie van Simon Vestdijk in 2005. Hij was uitgever van de eerste reeks als memoires uitgegeven dagboeken van Willem Oltmans. De uitgave van de dagboeken is later overgenomen door uitgeverij Papieren Tijger.

 

Zeeburgerkade 10,1019 HA Amsterdam
T 020 6928810 / E info@persmuseum.nl
Dinsdag t/m vrijdag 10-17 uur; zondag 12-17 uur.
Zie ook www.persmuseum.nl

Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam
T 020 6685866 / E info@iisg.nl
maandag 10-17 uur, dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur

 

 


Memoires 1984-A - Historisch Nieuwsblad
01-10-2015


 

Signalementen door Frans Smits

Deel 37 van de memoires van de journalist Willem Oltmans gaat over de eerste helft van 1984. Oltmans verblijft veel in Cuba en Suriname. In Cuba interviewt hij de vicepresident Carlos Rafael Rodriguez voor een boek. Hij verblijft bij de ambassadeur Coen Stork, die er volgens Oltmans een vreemde huishouding op nahoudt. Maar hij mag de eigenzinnige vertegenwoordiger van Nederland wel.

In Suriname persenteert hij zijn boek over Desi Bouterse. Ook probeert hij de rechtstreekse vliegverbinding Amsterdam-Paramaribo van de KLM te herstellen. Vanwege het stopzetten van de Nederlandse hulp aan Suriname heeft Bouterse die verbinding verboden.

Oltmans heeft hoge schulden. Van Philips ontvangt hij 25.000 gulden vanwege zijn bemiddeling voor het bedrijf in de Sovjet-Unie. Een groot deel daarvan gaat op aan zijn advocaat.

 

 


Tussen autonomie en humaniteit

De geschiedenis van levensbeschouwelijk humanisme in relatie tot opvoeding en onderwijs tussen 1850 en 1970

Vincent Stolk

Humanistisch Erfgoed 19

Hoe denken vrijdenkers, anarchisten en humanisten over opvoeding en onderwijs en hoe hebben ze bijgedragen aan de ontwikkeling van pedagogiek en onderwijs in Nederland? Dat zijn de vragen die in Tussen autonomie of humaniteit centraal staan. Het boek beantwoordt deze vragen in drie casestudies binnen de periode 1850-1970. De eerste casus gaat over vrijdenkers rond 1860, een periode waarin een nieuwe schoolwet veel pedagogische discussies teweeg bracht over de rol van natuur en godsdienst in de school. In de tweede casus (1912-1920) treden vrijdenkers en anarchisten op. Zij worden onderzocht tegen de achtergrond van de Eerste Wereldoorlog en de opkomst van de reformpedagogiek in Nederland. In de derde casus (1945-1970) staan de humanisten van het Humanistisch Verbond centraal en hun bijdrage aan de ontwikkeling van levensbeschouwelijk onderwijs en de openbare school.

Deze casussen worden beschreven met de vraag voor ogen of deze groepen humanisten vooral autonomie in de opvoeding nastreefden of de bevordering van humaniteit. Dat levert een boeiend beeld op van de diversiteit van humanistische pedagogische perspectieven, waaronder het naturalistisch-romantische, het radicaal-kritische en het existentialistische perspectief.

Vincent Stolk is historicus. Hij schreef dit boek als proefschrift bij het J.P. van Praag Instituut van de Universiteit voor Humanistiek en promoveerde cum laude.

INKIJKJE

ISBN 978-90-6728-312-0
NUR 715
433 pagina's
EUR 27,50

bestellen

 

 


1793 - deVolkskrant - Signalementen
1793
(22-10-2015)
Overdracht archief Wim Hazeu-Willem Oltmans aan het Persmuseum
(16-10-2015)
Memoires 1984-A - Historisch Nieuwsblad
(01-10-2015)
Tussen autonomie en humaniteit
(14-09-2015)
Developed with QwikZite (version 1.12)