Sonja PrinsUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Weegschaal de aarde 3 - Gedichten 1958-1976
12-01-2012

Verzameld werk Sonja Prins

met een inleiding van Lidy Nicolasen

Na Sonja Prins’ vertrek bij de CPN vindt ze na jaren door de BVD achtervolgd te zijn eindelijk vast werk als typiste. In haar weinige vrij tijd probeert ze te dichten. Dat werk valt Anthony Donker van De Nieuwe Stem op en vraagt haar als redactiesecretaresse voor dit literaire blad. Haar vernieuwingsdrift leidt echter tot conflicten, waardoor ze deze onbezoldigde functie al snel weer verliest.

In haar persoonlijk leven volstrekt zich een tragedie: haar dochter doet een zelfmoordpoging en wordt in een inrichting opgenomen. Machteloos en eenzaam neemt ze onbetaald verlof en reist naar Bulgarije en Frankrijk en zoekt in het dichten naar evenwicht. Uiteindelijk vindt ze te Baarle in Noord-Brabant rust.

in Tilburg is alles vierkant
Breda komt geringd als een vat
en Baarle ligt als een kind
in ’t donker struikgewas

 

ISBN 9789067282680
NUR 306
503 pagina's
EUR 25,00
Bestellen

 

 


Het Eeuwige Leven - Anne Pillen 1963-2019
04-06-2019

de Volkskrant
door Peter de Waard

klik op het artikel voor een leesbaar exemplaar


Weegschaal de aarde 6 - Rondom de Boshut en Gedichten 1982-2005
19-12-2018

Verzameld werk Sonja Prins

met een inleiding van Lidy Nicolasen

„Kern van Deel 6 zijn de gedichten die Sonja dicht bij huis heeft geschreven. Rondom de Boshut zijn ze samen genoemd.

Ze beschrijft in deze serie gedichten de natuur minutieus, bijna teer. Er is veel mededogen. Het grote gebaar, de ideologie zijn even opzij gezet. Ze lijkt plant en dier met haar woorden te willen strelen.”

„Deel 6 bestaat voor het overige uit gedichten die ze schreef tot in het jaar 2005, tot kort voordat ze de greep op het leven kwijtraakte. De vertrouwde thema’s duiken steeds weer op: verzet, vrouwen, milieu, haar kinderen, haar roerige verleden dat bol heeft gestaan van pijn en verdriet. Als het dan bijna gedaan is keert ze terug naar zichzelf. Het zijn maar een paar gedichten die zijn samengepakt onder het kopje Afscheid. Ze windt er geen doekjes meer om, ze heeft er schoon genoeg van. Het leven is eindig. Van haar mag haar lichaam ophouden te bestaan, het heeft zijn taak gedaan. Waar het heengaat, anders dan verdwijnend in een grote poel te Nergenshuize tot nul? Ze weet het niet. Het deert haar niet. Zij bekommert zich niet om het hiernamaals. Haar lichaam zal van nut zijn voor de wetenschap, maar haar ziel?”

„Sonja Prins is voor vele dingen bang geweest. Tot vlak voor het einde wist ze zeker dat ze bespioneerd werd door leden van de geheime dienst, een trauma dat ze uit de oorlog opliep en nooit meer kwijtraakte. Maar angst voor de dood, voor de eeuwigheid, kent ze niet. Ze geeft zich over aan de wetten van de natuur. Ze legt zich erbij neer. Onwillekeurig denk je aan haar slaapplaats in de Boshut, niet meer dan een holletje, verscholen tussen kleren en planken.”

 

Lidy Nicolasen
uit de inleiding

ISBN 9789067283403
NUR 306
952 pagina's
EUR 35,00
bestellen

inkijk

 

 

 

Weegschaal de aarde 5 - Gedichten 1980-1981
29-09-2017

Verzameld werk Sonja Prins

met een inleiding van Lidy Nicolasen

„Dit vijfde deel van Weegschaal de aarde beslaat slechts een jaar: 1980-1981, met recht een productief jaar. Het is vier jaar na de dood van Sonja’s dochter Lissa. Het is het jaar na het overlijden van haar moeder, de in haar dagen redelijk bekende feministe en onderwijshervormer Ina Willekes MacDonald. Sonja heeft haar moeder altijd op handen gedragen en bewonderd. Haar vader Apie Prins haatte ze. Ina is er altijd als Sonja een beroep op haar doet. Zij bekommert zich om Sonja’s kinderen als Sonja in het kamp zit en na de oorlog de kost moet verdienen voor het gezin. Maar op het einde van haar leven maakt Sonja zich los van haar moeder door haar het huis uit te zetten.  (…)

Ina en Lissa waren tot aan hun dood regelmatig te gast in Baarle-Nassau, het Brabantse grensdorp waar Sonja op 58-jarige leeftijd vanuit Amsterdam naartoe is getrokken. Ze woonde afgelegen in een ook voor die tijd uiterst sobere recreatiewoning op een uitgebreid bosperceel. Het huisje wint enigszins aan allure als haar zoon Joris aan de straatkant een serre aanbouwt. Het zal in die dagen zijn geweest dat Sonja de naam Boshut op een stuk hout kerft en dat op de voorgevel timmert. Voortaan zal haar huis zo heten.”

Lidy Nicolasen
uit de inleiding

ISBN 9789067283175
NUR 306
496 pagina's
EUR 25,00

INKIJK

Bestellen

 

 

 


De eeuw van Sonja Prins
11-08-2016

Burgerkind, revolutionair, kluizenaar

Lidy Nicolasen

Dichteres Sonja Prins (1912) stamt uit een geslacht van kunstenaars en intellectuelen dat in het begin van de vorige eeuw aan de ketenen van de burgerij ontsnapt en de proletarische revolutie omhelst. Haar vader is Nederlands laatste bohemien, haar moeder juriste. Aan de hand van gesprekken met Sonja Prins zelf, dagboeken en brieven van haar ouders, grootouders en kinderen, reconstrueert Lidy Nicolasen haar turbulente en tegendraadse leven dat bijna een eeuw heeft geduurd.


Ze verhaalt over haar omzwervingen over de wereld als kind, over het literaire tijdschrift dat ze als zeventienjarige begint, de crisis in de jaren dertig en de totaal uitgestorven en verkrotte Amsterdamse Jodenhoek na haar terugkeer uit het concentratiekamp Ravensbrück. Er is de pijnlijke breuk met haar kinderen en de zelfmoord van haar dochter, maar ook het definitieve afscheid van haar communistische geestverwanten.


Alles wat ze te zeggen heeft gehad en nog heeft, staat in haar gedichten, zegt Sonja Prins, die bij haar debuut als nieuw talent wordt bejubeld door Hendrik Marsman en Victor van Vriesland. De laatste jaren woonde ze eenzaam en verscholen in een hut in de bossen nabij Baarle-Nassau, door bijna iedereen vergeten. Ze stierf op 15 januari 2009 op 96-jarige leeftijd.

Lidy Nicolasen (1949) is journaliste in dienst van de Volkskrant. Eerder verschenen van haar Dame met hoed (1997) en Van onze verslaggeefster. Dagboek van een politieke aardverschuiving (2002). Nicolasen won de Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek in 2002.

ISBN 9789067283229
NUR 321
296 pagina's, waarvan 8 een fotokatern
EUR 20,00
bestellen

Heruitgave; 3e druk

 

 


Weegschaal de aarde deel 4 – Gedichten 1977-1979 - NBD Biblion
01-04-2015

door Nel van der Heijden-Rogier

Dit is deel 4 van het Verzameld Werk van Sonja Prins (1912 -2OO9), kort ingeleid door Lidy Nicolasen, die ook een biografie schreef. Het bevat Prins' gedichten uit de jaren 1977-1979 en telt 576 bladzijden. Sonja Prins is een zeer productieve, maar nooit echt bekende dichter geweest. Tot een bepaalde stroming heeft ze niet behoord. Dat wilde ze ook niet. Uitgeverij Papieren Tijger geeft haar gedichten mooi uit in vijf dikke delen, maar het is niet aannemelijk dat haar werk nog veel mensen aanspreekt.

 

 


Weegschaal de aarde deel 4 - NRC Weekend
18-02-2015

Door Elsbeth Etty in de rubriek Voorproef waarin zij haar eerste indruk geeft over boeken die nieuw zijn binnenkomen.

KLIK om het artikel te lezen

 

 


Weegschaal de aarde 4 - Gedichten 1977-1979
16-12-2014

Verzameld werk Sonja Prins

met een inleiding van Lidy Nicolasen

De gedichten van Sonja Prins lezen als een dagboek van haar activiteiten en de gebeurtenissen die haar overkomen. Voor de lezer van vandaag zijn haar teksten niet altijd even moeiteloos te begrijpen. Ze vertrouwt haar gedachten meermaals lukraak toe aan het papier zonder die verder uit te werken. Ze associeert naar hartenlust, werkt nu ook met moderne grafische vormen en grijpt vaak terug op toen actuele, maar inmiddels vergeten gebeurtenissen.

De keuze van haar onderwerpen verandert echter nooit. Ze put uit haar eigen leven waar familie - de zelfmoord van haar dochter, het overlijden van haar moeder - en oorlogstijd een belangrijk deel van uitmaken. Ook sociaaleconomisch onrecht en fascisme blijven thema’s, evenals haar loyaliteit met vrouwen en de vrouwenstrijd. In deze jaren schrijft ze een serie Brieven aan mijn zuster. Ze is zoekende en weigert mee te huilen met het geweeklaag van sommige vrouwen. Ze zet zich af tegen de in haar ogen te radicale groepen of al te buitensporige eisen van feministen. Ze verwijt vrouwen te denken dat ze liefde kunnen grijpen als een deurknop, die je maar hoeft om te draaien om gelukkig te zijn. Kortom een nieuwe bundel eigengereide poëzie van een eigenzinnige vrouw.

ISBN 9789067282819
NUR 306
592 pagina's
EUR 25,00

Bestellen

 

 


Weegschaal de aarde 2 - Gedichten 1921-1957
03-10-2010

Verzameld werk Sonja Prins

met een inleiding van Lidy Nicolasen

„Zij houdt van het leven, van de natuur, en van den natuurlijken mensch. Zij heeft het gevoel dat vooral de huidige maatschappij den mensch knecht, verminkt, bederft. Tegen deze verwording richt zich, in velerlei vormen, haar protest.” Marsman bij de introductie in 1933 van Sonja Prins’ debuut Proeve in strategie.

Het tweede deel van Weegschaal de aarde bevat de poëzie van Sonja Prins uit de jaren 1921-1957: dit is de periode van haar jeugd, haar literaire tijdschrift Front, haar kennismaking met en het afscheid van het communisme, haar erkenning als dichter, de geboorte van haar kinderen, de oorlog en haar jarenlange verblijf in het concentratiekamp Ravensbrück. De meest aangrijpende periode in haar leven, die soms tot in detail in haar gedichten is terug te vinden.

ISBN 9789067282383
NUR 306
592 pagina's
EUR 25,00
Bestellen

 

 


Sonja Prins - NPO, Ode aan de doden
01-11-2009

Niet in de uitzending geweest, toch te zien:

Sonja Prins

Een eenzame dichteres in het bos
Sonja Prins leefde de laatste 40 jaar van haar lange leven alleen in het bos. Begin jaren zeventig koos ze bewust voor een teruggetrokken bestaan. Ze had weinig contact met anderen: niet met haar kinderen of vrienden. In de oorlog was ze een fel communiste geweest en had actief verzetswerk gedaan. Maar na de oorlog keerde ze het communisme teleurgesteld de rug toe en verdwenen de meeste vrienden uit haar leven. Met een verzetspensioen kocht ze toen de boshut en daar deed ze niets dan schrijven en schrijven: over haar ervaringen in het concentratiekamp, maar ook over de schoonheid van de natuur om haar heen.

Mien en Elly
Twee vrouwen hebben haar de laatste jaren van dichtbij meegemaakt: Mien Bastiaansen en Elly Cornelissen. Elly kwam twee keer in de week schoonmaken en Mien heeft in de loop der jaren alle gedichten van Sonja Prins uitgetypt. Na haar dood hebben de twee Brabantse buurvrouwen de nalatenschap van Sonja doorgespit. Elk papiertje in de boshut is nageplozen. Kort na haar dood verscheen van de hand van Lidy Nicolasen de biografie van de dichteres onder de titel ‘De Eeuw van Sonja Prins’ en onlangs is het eerste deel van haar Verzameld Werk uitgekomen. Met dank aan Mien en Elly. In deze reportage van de KRO blikken de dames terug op het bewogen leven van Sonja Prins…

Ode aan de doden

 

 


 • 07-10-2009: Weegschaal de aarde 1 - Proza >>>
 • 20-10-2006: Het boek van de cineast >>>
 • Het Eeuwige Leven - Anne Pillen 1963-2019
  (04-06-2019)
  Weegschaal de aarde 6 - Rondom de Boshut en Gedichten 1982-2005
  (19-12-2018)
  Weegschaal de aarde 5 - Gedichten 1980-1981
  (29-09-2017)
  De eeuw van Sonja Prins
  (11-08-2016)
  Weegschaal de aarde deel 4 – Gedichten 1977-1979 - NBD Biblion
  (01-04-2015)
  Weegschaal de aarde deel 4 - NRC Weekend
  (18-02-2015)
  Weegschaal de aarde 4 - Gedichten 1977-1979
  (16-12-2014)
  Weegschaal de aarde 3 - Gedichten 1958-1976
  (12-01-2012)
  Weegschaal de aarde 2 - Gedichten 1921-1957
  (03-10-2010)
  Sonja Prins - NPO, Ode aan de doden
  (01-11-2009)
  Weegschaal de aarde 1 - Proza
  (07-10-2009)
  Het boek van de cineast
  (20-10-2006)
  Developed with QwikZite (version 1.12)