Willem Oltmans

ZoekenUITGELICHT:
Hans Boland


Nieuws
Verwacht
Recent verschenen

Recensies

informatie voor de BOEKHANDEL

Contact


NON-FICTIE
discussie pensioenen
actueel
geschiedenis
(auto)biografiën
media
buitenland
economie
Willem Oltmans


SERIES
Vergeten verleden
Vlugschriften


IN SAMENWERKING MET
Humanistisch Historisch Centrum
De Vrije Gedachte


JURIDISCH
FILOSOFIE & KUNST


FICTIE
Proza
Poëzie
Toneel
Waargebeurde verhalen
politieke proza/essays
kinderboeken

Poesjkin
Shakespeare
Sonja Prins
Guus Houtzager

LITERAIRE VERTALINGEN
Russisch
Engels
Spaans


DISTRIBUTIE


IMPRINT
Uitgeverij Schokland
Béatrice Smeets


Uitverkocht

In memoriam
MEMOIRES - INTRODUCTIE

Willem Oltmans heeft vanaf zijn eerste dagboeknotities de gebeurtenissen in zijn leven vastgelegd. Van zijn omgang met ouders en familie tot de vele vrienden en relaties die hij leerde kennen. Van de dagelijkse vorming van zijn geest tot de vele journalistieke en politieke verwikkelingen waarin hij verzeild raakte. Zijn motief tot deze grondige registratie van zijn bestaan was om uiteindelijk een werk te verwezenlijken waarin zichtbaar wordt hoe een mens wordt tot wat hij is.

Na zijn overwinning op de Staat der Nederlanden, en de financiële genoegdoening die daar het gevolg van was, was het mogelijk geworden om zijn 70-delige Memoires uit te geven.

De Memoires van Willem Oltmans zijn te beschouwen als een alternatieve geschiedschrijving van de tweede helft van de 20ste eeuw. Alternatief doordat, in tegenstelling tot officiële geschiedschrijvers, Oltmans met ooggetuigenverslagen kan rapporteren omtrent de gebeurtenissen achter de schermen van de internationale politiek, diplomatie en journalistiek. Onvermijdelijk komen in deze boeken de talloze botsingen aan de orde, veroorzaakt door de vele machinaties van inlichtingdiensten en gezagdragers. Dit is een unieke serie in de Nederlandse cultuurgeschiedenis.

Deel 1 t/m 5 kwamen uit bij uitgeverij In den Toren en zijn alleen nog sporadisch in een antiquariaat te vinden. De boeken zijn tussen de 300 en 350 pagina's dik.

MEMOIRES 1925-1953
deel 1
Aan de vooravond van zijn zestigste geboortedag opende Willem Oltmans voor het eerst deze gesloten doos van Pandora. Hij beschrijft zijn afkomst, familie en jeugd, welke afwisselend werd doorgebracht op een buitenplaats bij Zeist en op een kasteel in de Ardennen bij zijn grootouders Poslavsky. Dan volgt de oorlog, het Baarns Lyceum, zijn tijd als student op Nijenrode en aan de Yale Universiteit in Amerika. Op openhartige wijze analyseert hij aan de hand van grote dagboekfragmenten zijn verleden, de relaties met vrienden en vriendinnen, broers en ouders, gouvernante en leermeester, waarbij sommige contacten, zoals met Henk Hofland die later ook journalist werd, uitgroeiden tot aparte verhalen, die door de hele serie heenlopen.

MEMOIRES 1953 - 1957
deel 2
Het tweede deel van Oltmans' memoires verhaalt over zijn werk in Rome, zijn contacten met de troonpretendent van het Byzantijnse rijk, die hem van een adellijke titel voorzag en hem tot commandeur in de Ordre de Saint Constantin benoemde, over Nasser en Sukarno, Robert van Gulik en de Greet Hofmans-affaire, 'het bankroet ener nationale politiek', journalistiek, de kwestie Nieuw-Guinea en over Indonesië.

MEMOIRES 1957 - 1959
deel 3
Als gevolg van zijn bemoeienissen met de kwestie Nieuw Guinea werd Willem Oltmans in 1957 uit Nederland weggepest, waarbij zowel de BVD als minister Luns in ruime mate behulpzaam zijn geweest. Hij vestigde zich op zijn 33ste verjaardag als journalist in de Verenigde Staten. In die jaren werkte hij voornamelijk voor het weekblad Vrij Nederland. Hij begon ook politieke lezingen en tournees te houden in de VS en vond daarbij opnieuw de Nederlandse overheid tegenover zich, onder meer in de persoon van ambassadeur J. H. van Roijen. Ook beschrijft hij zijn moeizame huwelijksleven en de talrijke contacten met jongens in de VS, omdat hij de innerlijke strijd over de grenzen van intermenselijke relaties nog volop aan het voeren was.

MEMOIRES 1959 - 1961
deel 4
Kwestie Nieuw-Guinea, UNO, Indonesië, Kongo, Cuba: "Je dagboek is een document humain. Wanneer we in onze tijd een dergelijk verslag over de Napoleontische tijd zouden bezitten zou dit van enorme waarde zijn." - dr. Anton Constandse. "Een dagboek is de neerslag van de waarneming van een persoonlijke werkelijkheid. Door zijn eigen persoon in ontwikkeling volstrekt openhartig te beschrijven effent Oltmans voor zijn lezers de weg naar eigen herinterpretatie van belangrijke contemporaine gebeurtenissen." - prof. dr. Alexander Poslavsky.

MEMOIRES 1961
deel 5
In dit vijfde deel komt Oltmans als journalist en politieke troubleshooter pas werkelijk van de grond. Het Nieuw-Guinea conflict met Sukarno loopt naar een hoogtepunt. Oltmans opereert dan al sedert 1957 in het UNO hoofdkwartier in New York en onderhoudt enerzijds nauwe betrekkingen met de Indonesische ambassadeur Zairin Zain en Skardjo Wirjopranoto en anderzijds werkt hij nog steeds binnen de groep Rijkens, de industriëlen die de politiek van Luns dwarsboomden. In juni 1961 besluit Oltmans de geheime lobby in Vrij Nederland in de publiciteit te brengen. In dit deel wordt voor de eerste maal gedocumenteerd en gedetailleerd het spel achter de schermen rond de Papoea's uit de doeken gedaan.


 


Memoires 1983-B
19-02-2015

Willem Oltmans

Deel 36

ISBN 9789067283069
NUR 686
416pagina's
EUR 25,00
bestellen

5 december 1983

Terwijl ik op een bankje in Fort Zeelandia zat te wachten op Naarendorp klapte een wachtcommandant in zijn handen naar mij. „Roep je je hondje zo ook?” vroeg ik. Dit leidde ertoe dat ik werd opgebracht door de Militaire Politie. We gingen het kantoor in. Ze wilden lezen wat ik had geschreven, omdat ik in een militair object zat te pennen. Ik weigerde steevast. Er werd druk getelefoneerd. Een andere soldaat van de Militaire Politie kwam me halen. Weer een andere commandant vroeg op bevelende toon: „Laat uw notities lezen?”

„Nee, nooit.” Toen werd ik naar een nog hogere klabak gebracht, terwijl al uit de ramen door soldaten „huurling!” werd geroepen. Deze hogere militair was echter een zeer correcte Hindoestaan. Ik kon onmiddellijk vertrekken. Dat komt er ook nog bij. Je probeert je ambassadeur bij de hoogste man hier te krijgen en wordt er dan van verdacht een huurling te zijn.


Memoires 1983-A
02-07-2014

Willem Oltmans

Deel 35

ISBN 9789067282970
NUR 686
352 pagina's
EUR 25,00
bestellen

2 juli 1983
Soms vraag ik me af hoe ze erin zijn geslaagd de affaire-Claus nog steeds uit de publiciteit te houden. Op mijn aanzet in de Haagse Post is een ijzige stilte gevolgd. Ik lag er wakker van. Jan Pijper vertelde te weten dat Der Spiegel het leven van Claus, ook van voor zijn kennismaking met Beatrix, volledig had gedocumenteerd. De correspondent van Der Spiegel in Den Haag had gezegd dat Spoor en NRC Handelsblad iets gingen doen.

Friso Endt was de enige die het verhaal zou kunnen brengen. Alles draaide om Jan Laurens Salomonson, niet zijn broer Frits, zoals nu wordt gezegd. Ik zei: „Dan zou er een interview met die broer moeten worden gemaakt.” „Dan beschadig je toch de monarchie,” aldus Pijper. (…) Het probleem is: niemand heeft het bewijs, afgezien van dat het me hoogst onwaarschijnlijk lijkt.

 

 


 


Memoires 1982-1983
05-03-2014

Willem Oltmans

Deel 34

ISBN 9789067282901
NUR 686
335pagina's
EUR 25,00
bestellen

 

 

 

 

4 februari 1983

Na lang aarzelen heb ik Eduards vriendin Marit opgebeld. "Je zult voorlopig wel niet meer van hem horen nadat je rond zijn huis bent gaan lopen om hem te vinden. Hij was er zelf neit eens." Mij is de lust om verder te leven voorgoed vergaan. Er is hier niets meer te doen voor mij. Misschien een soort verantwoording: mijn dagboek. De rest verbrand ik. Amerbos kan worden verkocht. Om nog goed piano te leren spelen is het nu te laat.


 

 

 


Memoires 1982
18-09-2013

Willem Oltmans

Deel 33

ISBN 9789067282864
NUR 686
342 pagina's
EUR 25,00
bestellen


NBD Bilion - door Drs. Michel de Jong [opgenomen als flaptekst van deel 33]

Deel 32 - nog 44 te gaan - van Willem Oltmans' memoires beslaat de nazomer van 1981 tot medio februari 1982. In deze periode reisde de omstreden journalist tweemaal naar de Sovjetunie, die toen al - overigens niet door Oltmans onderkende - tekenen van de aankomende neergang vertoonde. Ook voerde hij vele gesprekken met wetenschappers in het kader van zijn niet-aflatende queeste om de werking van het menselijk brein te doorgronden. De behoefte hieraan lijkt groter dan ooit te zijn geweest, want Oltmans raakte voor het eerst sinds zijn ontmoeting met fotomodel Peter van de Wouw (in 1968) weer obsessief verliefd, ditmaal op de 21-jarige purser Eduard Voorbach.

De onderhavige reeks memoires, steeds voorzien van een fotokatern en een personenregister, krijgt ten onrechte weinig aandacht in de media: waar in eerdere delen vooral de wederwaardigheden met reeds lang overleden giganten als Luns en Beel aan bod kwamen, duiken in de recentere memoires steeds vaker namen op van politici (Lubbers, Bolkestein) en journalisten (Lex Runderkamp, Max Pam) die ook vandaag de dag nog een rol spelen.


 


Memoires 1981-1982
09-04-2013

Willem Oltmans

Deel 32

ISBN 9789067282833
NUR 686
342 pagina's
EUR 25,00
bestellen

Een nieuwe liefde: Eduard.
Missie naar Moskou.
Rechtszaak tegen Time verloren.
Interviews voor de Vara over het intelligentie-programma van Venezuela.

17 januari 1982
Chris van Esterik, die „onderzoek” verricht naar onder meer de escapades van Luns in de kwestie Nieuw-Guinea, stuurde me een bandje met gesprekken van Jerome Heldring met oud-politici Theo Bot en Edzo Toxopeus. Het is ambassadeur Carel van Boetzelaer geweest die mij eens, in Taxco, Mexico, vertelde dat een aantal ambassadeurs in de dagen van Luns bijeen was geweest om te overleggen of ze het beleid van de man – en diens leugens onder meer over Nieuw-Guinea en Amerikaanse toezeggingen, die er niet waren – langer konden tolereren. „Curieus is, vind ik,” aldus schrijft Chris, „dat ze het niet durven te ontkennen dat het is gebeurd en dat ze er verder niets mee te maken willen hebben. Let maar op de afhoudende toon van Toxopeus en Bot. Waarschijnlijk omdat het een scandale diplomatique betreft. Goed voor roddels in eigen kring in de Wittebrug, of op Buitenlandse Zaken, maar niets voor het gewone volk en zeker niets voor journalisten. Maar toch, het bewijs is geleverd.”


NBD Bilion - door Drs. Michel de Jong

Deel 32 - nog 44 te gaan - van Willem Oltmans' memoires beslaat de nazomer van 1981 tot medio februari 1982. In deze periode reisde de omstreden journalist tweemaal naar de Sovjetunie, die toen al - overigens niet door Oltmans onderkende - tekenen van de aankomende neergang vertoonde. Ook voerde hij vele gesprekken met wetenschappers in het kader van zijn niet-aflatende queeste om de werking van het menselijk brein te doorgronden. De behoefte hieraan lijkt groter dan ooit te zijn geweest, want Oltmans raakte voor het eerst sinds zijn ontmoeting met fotomodel Peter van de Wouw (in 1968) weer obsessief verliefd, ditmaal op de 21-jarige purser Eduard Voorbach. De onderhavige reeks memoires, steeds voorzien van een fotokatern en een personenregister, krijgt ten onrechte weinig aandacht in de media: waar in eerdere delen vooral de wederwaardigheden met reeds lang overleden giganten als Luns en Beel aan bod kwamen, duiken in de recentere memoires steeds vaker namen op van politici (Lubbers, Bolkestein) en journalisten (Lex Runderkamp, Max Pam) die ook vandaag de dag nog een rol spelen.


 


Memoires 1981
04-12-2012

Willem Oltmans

Deel 31

ISBN 9789067282765
NUR 686
352 pagina's
EUR 25,00
Bestellen

Klachtzaak tegen prins Claus.
Verschijning boek Made in Soestdijk.
Gesprekken over een diplomatieke missie naar Moskou met Van Eeghen en Klaas de Vries.
Bij Club van Rome in Venezuela.
Gesprekken met Philip Handler.

19 juli 1981 Ik had de nacht doorgebracht in Club Bath. Ik belandde in het orgiegedeelte waar ik zes uur bleef en uiteindelijk een klassieke Amerikaanse blow job kreeg. Ik hield mijn hart vast niets op te lopen. Tenslotte heb ik al dagenlang uitslag bij mijn lip, dat volgens dokter Delprat herpes is. Ik probeerde ergens een rustig plekje te vinden, maar waar ik ook ging, overal lagen kerels elkaar te zuigen wat gepaard ging met de nodige varkensstalgeluiden. Er waren ook veel zwarten. Ik probeerde vergeefs mijn oren dicht te stoppen. Ik walgde van alles. Normaal gesproken ga ik naar een sauna, heb seks en vertrek, maar nu had ik Club Bath nodig als hotel. Sommige jongens gaan letterlijk van penis naar penis en kunnen er niet genoeg van krijgen. Het heeft niets meer te maken met de noodzaak overtollige hormonen te lozen, it is the orgy that counts.
Memoires 1980-1981
03-04-2012

Willem Oltmans

Deel 30

ISBN 9789067282673
NUR 686
238 pagina's
EUR 25,00
Bestellen

17 maart 1981 Die Welt brengt Arbatov vanmorgen op de voorpagina. Ook het televisienieuws heeft het over diens aanwezigheid in Bonn en ons boek. Gisteren zat ik in de propvolle zaal waar de persconferentie werd gegeven,naast Georgii Arbatov. Peter Schünemann, rechterhand van Thomas Landshoff, gaf een veel te lange introductie. Ik verwachtte ook iets te kunnen zeggen maar hij gaf het woord meteen aan professor Arbatov. Ik liet natuurlijk niets merken. Ik heb wat Arbatov zei op de band opgenomen. Het verliep, in tegenstelling tot in Amsterdam, allemaal uitermate moeizaam. Er vielen lange pauzes. Het leek wel of de pers onder de indruk was van het gemak waarmee vooral Arbatov zich uitdrukte en meester was van de situatie. Hij slipte af en toe wat humor in zijn opmerkingen. Wat verbazingwekkend was, was dat niemand dit scheen op te pikken. Men scheen niet te weten hoe te reageren. Ik vroeg Arbatov later hoe hij het gevonden had. „I liked it,” antwoordde hij. In Die Welt staat overigens een bericht dat negentig procent van het Nederlandse volk de monarchie steunt. Treurig.
Laatste wapenfeiten
29-09-2009

Op 30 september 2009 was het vijf jaar geleden dat Willem Oltmans stierf.Laatste wapenfeiten bevat een selectie van columns die Willem gedurende het laatste jaar van zijn leven op internet publiceerde.

Ieder mens heeft zijn eigen verhaal dat van zeer grote invloed is op de keuzes die gemaakt worden in het leven. Willem was daar sterk van doordrongen en keek in zijn commentaren vaak naar dat verhaal. Zeker wanneer de publieke opinie sterk was, probeerde Willem de zaak van de andere kant te bekijken. Al in het derde jaar van zijn journalistieke loopbaan (in 1956) kwam hij er achter dat dit niet in dank afgenomen werd. Zijn drang om ook het verhaal van Soekarno te vertellen, toen hij als vijand van Nederland te boek stond, heeft hem tot in het jaar 2000 beziggehouden. Waar hij ook ging, de Staat der Nederlanden probeerde hem – met succes – het werken zeer moeilijk, of liefst onmogelijk te maken. In mei 2000 werd Willem na een tien jaar durend juridisch gevecht met de staat in het gelijk gesteld. Hij ontving een schadevergoeding van 16 miljoen gulden, waarvan hij de helft mocht afstaan aan de belastingkist.

In 2003 stelde Henk Krol van de Gay Krant Oltmans een website ter beschikking waarop hij mocht schrijven wat hij wilde. Het was een podium waar hij met erg veel plezier gebruik van maakte. Er was niemand meer die hem restricties oplegde over wat hij wel of niet kon schrijven en alles werd gepubliceerd.
De columns in deze bundel zijn allemaal op willemoltmans.com gepubliceerd geweest.
Zijn humor, zijn opvallende schrijfstijl, zijn scherpe kritiek en zijn uitgebreide geschiedenislessen. Van een aantal columns is zijn gelijk bewezen, van anderen zijn zijn beweringen door de geschiedenis achterhaald, maar ze zijn allemaal ècht van Willem.


ISBN 9789067282390
NUR 401
152 pagina's
EUR 18,50
Bestellen
MEMOIRES - DEEL 24 t/m 29

MEMOIRES 1978
deel 24
Met Dewi Sukarno op pad in het Vondelpark. Reis door de USSR. Plannenmakerij met Dick Keijer, en Dewi met haar lief: de Duc de Sabran.

ISBN 9789067282123 - EUR 25,00 - bestellen

 

MEMOIRES 1978 – 1979
deel 25
Publicatie van Amerika valt. Interviews voor een nieuw project: Over intelligentie. O.a. Interview met hersendeskundige Delgado. Escalatie van de Time-affaire. Club van Rome. Dirk Keijer en de Sovjet-Unie. Boekplannen met Arbatov. De zaak Kennedy: Oswald, De Mohrenschildt, Donaldson.

ISBN 9789067282291 - EUR 25,00 - bestellen

 

MEMOIRES 1979-A
deel 26
Jeanne de Mohrenschildt, Time-affaire, en interveriews in Amerika en de USSR voor Over inteligentie. Voorbereidingen voor het boek met Arbatov. Naar voorgevoel omtrent Dick Keyer. Nog meer Club van Rome.

ISBN 9789067282420 - EUR 25,00 - bestellen

 

MEMOIRES 1979-B
deel 27
Minister Machado en het programma voor intelligentie: gesprekken in Venezuela, interviews in de USSR. Op Cuba bij de Conferentie van Niet-Gebonden Landen. Bij de Club van Rome-bijeenkomst in Berlijn.

ISBN 9789067282529 - EUR 25,00 - bestellen

 

MEMOIRES 1979 – 1980
deel 28
Werken in Moskou met Arbatov aan een nieuw boek. Opnieuw veel interviews in VS en SU. Met Peter in Miami.

ISBN 9789067282567 - EUR 25,00 - bestellen

 

MEMOIRES 1980
deel 29
Nieuwe reis door Sovjet-Unie. Bezoek aan Tashkent, op zoek naar de Poslavsky’s. Het Arbatov-project loopt op volle toeren.

 ISBN 9789067282598 - EUR 25,00 - bestellen


 


MEMOIRES - DEEL 18 t/m 23

MEMOIRES 1974 - 1975
deel 18
Willem Oltmans reist de hele wereld over: van Singapore naar Los Angeles, van New York naar Parijs en van Washington naar Sri Lanka. Overal interviewde hij wetenschappers en politici. Ruzie over een verdwenen foto met Carel Enkelaar. Francisco Paesa en zijn handeltjes met Moskou. Aurelio Peccei en het schrijven van een boek. Voorbereiding van een studiereis in Rusland.

ISBN 9789067281805 - EUR 25,00 - bestellen

MEMOIRES 1975
deel 19
Nasleep Vietnam: de verdere ontluistering van Kissinger en Nixon. Steeds meer onthullingen over de vuile handen van de Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij tal van moorden op niet-Amerikaanse politici en bij staatsgrepen.

ISBN 9789067281843 - EUR 25,00 - bestellen

MEMOIRES 1975 - 1976
deel 20
Pussy Grinda, oftewel Hélène Lejeune, Lockheed en Prins Bernhard spelen de hoofdrol in deel 20. In het Amerikaanse tijdschrift Time volgt de reactie op Oltmans' berichtgeving over deze drie-eenheid. Het begin van een nieuwe affaire en nieuwe juridische procedures.

ISBN 9789067281942 - EUR 25,00 - bestellen

MEMOIRES 1976
deel 21
26 september 1976
Ik: "What you are saying about television and the human mind is of the greatest importance." Delgado: "It is, because what is television really doing? Television enters the intimacy of people's homes and changes ideas and experiences of millions and millions of people in a thousand subtle ways. Actually, it changes in such a way, that television viewers are virtually defenseless against carefully pre-meditated lies and propaganda. The television viewer is not conscious of the harm or the benefit of the 'information' they are being fed, because they are even totally unaware, that while something is being said on the television screen, it literally changes the chemistry and therefore the anatomy of the brains of viewers. This scientific fact is unknown to the television viewer. Nevertheless, it is a fact. When we talk, you and I, there is no greater intimacy in changing the depths of ourselves than through simple conversation. Naturally, the greater the emotional impact, the deeper the imprinting of these ideas in our minds. The most complete sexual intimacy cannot be compared with the intimacy of ideas, that are truly shared. The latter is by far more intimate."

ISBN 9789067281973 - EUR 25,00 - bestellen

MEMOIRES 1976 - 1977
deel 22
De moord op De Mohrenschildt. Hoorzitting voor de onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden in de VS. Televisie-interviews in de VS.

ISBN 9789067282055 - EUR 25,00 - bestellen

MEMOIRES 1977-1978
deel 23
Reizen naar de VS en de USSR. Ontwikkelingen in de JFK-De Mohrenschildt-zaak. Een nieuwe deep throat meldt zich.

ISBN 9789067282116 - EUR 25,00 - bestellen


 


MEMOIRES - DEEL 12 t/m 17

MEMOIRES 1970 - 1971
deel 12
Waarin Oltmans 8 dagen in de koepelgevangenis van Haarlem doorbrengt, met Dewi Sukarno naar Jakarta reist om de begrafenis van president Sukarno bij te wonen, waarbij hij in Bangkok uit het vliegtuig wordt gezet. Kennismaking met de schrijfster Pearl Buck. Bezoek aan Eldridge Cleaver, de Zwarte Panter, in Algiers. Het begin van de persoonlijke vriendschap met de president van de National Academy of Sciences in Washington, dr. Philip Handler.

ISBN 9789067281492 - EUR 25,00 - bestellen

MEMOIRES 1971 - 1972
deel 13
Protest tegen de voorgenomen Indonesiëreis van koningin Juliana. Opnieuw ernstige botsingen met Luns. De relatie met de Club van Rome wordt inniger en leidt tot een nieuw netwerk. Een goed contact met de Russen wordt opgebouwd. De inlichtingendiensten en De Telegraaf in samenwerking met Oltmans’ "vriend" Henk Hofland organiseren een valstrik. Dit verraad van Hofland leidt tot grote commotie.

ISBN 9789067281584 - EUR 25,00 - bestellen

MEMOIRES 1972 - 1973
deel 14
Aanwezig bij congressen van de Club van Rome in Stockholm. De nasleep van de Zonneveld-Hofland-affaire. Nog steeds op zoek naar de waarheid achter de moord op John F. Kennedy. Interviews met diverse internationale wetenschappers en politici over de standpunten van de Club van Rome. Voorbereiding van het boek Grenzen aan de groei.

ISBN 9789067281591 - EUR 25,00 - bestellen

MEMOIRES 1973
deel 15
Hofland en Zonneveld worden veroordeeld wegens hun schending van de privacy van Oltmans nadat ze foto's in De Telegraaf publiceerden van een feestje bij Oltmans thuis met Russische diplomaten. Publicatie van de brieven van Sukarno in NRC Handelsblad. Oltmans interviewt wetenschappers uit de derde wereld voor een vervolg op zijn boek Grenzen in de groei en publiceert tevens het boek Den Vaderland Getrouwe wat tot nieuwe botsingen met het establishment en de staat leidt.

ISBN 9789067281720 - EUR 25,00 - bestellen

MEMOIRES 1973-1974
deel 16
De laatste inleidende woorden en afscheid van zijn lezers door Willem Oltmans. In dit deel verder: Nixon en het Watergate-schandaal. De Club van Rome. De verkoop en promotie van Den Vaderland Getrouwe en Grenzen aan de groei. Dewi Sukarno. Aanvaringen met Luns. Interviews vanwege de produktie van Grenzen aan de groei deel 2. Gesprekken in Moskou. O.a. met componist Khachaturian. Diplomatiek bezoek van minister Van der Stoel aan Moskou. De Shell-affaire. Incident op de Nederlandse ambassade. Gesprekken met Francisco Paesa over het opbouwen van handeslcontacten met Moskou.

ISBN 9789067281737 - EUR 25,00 - bestellen

MEMOIRES 1974
deel 17
In dit deel o.a. de onderhandelingen van Oltmans en de Spaanse bankier Paesa op hoog niveau in het Kremlin over diverse zakentransacties met de Sovjet-Unie.

ISBN 9789067281782 - EUR 25,00 - bestellen


 


MEMOIRES - DEEL 6 t/m 11

MEMOIRES 1961 - 1963
deel 6
In dit deel is de lezer getuige van een roerige tijd. Nederland levert slag met haar voormalige kolonie Indonesië over Nieuw-Guinea, en dat brengt de gemoederen mondiaal in beweging. Het is de tijd van John F. Kennedy; van Sukarno versus Joseph Luns; van tumult in Cuba; van een dreigende Koude Oorlog en een Amerikaanse heksenjacht op alles wat naar communisme ruikt. Van dit alles doet Oltmans verslag vanuit de eerste hand. Hij sprak direct betrokkenen en was geregeld lijfelijk aanwezig op plaatsen waar historie werd geschreven.

ISBN 9789067280839 - EUR 20,40 - bestellen

MEMOIRES 1963 - 1964
deel 7
Het ontstaan van de Vietnamoorlog, zijn bezoek aan Vietnam en zijn gesprekken met militairen aldaar. Bijzonder spannend is de weergave van de gesprekken die Oltmans voerde met zijn "babysitter", de CIA-agent Werner Verrips. De moord op president Kennedy, de gesprekken en belevenissen met Marguerite Oswald, de moeder van de vermeende moordenaar van de president, Lee Harvey Oswald en de avonturen van Oltmans als tolk voor de paragnost Gerard Croiset op diens tournee door de Verenigde Staten, vormen de hoogtepunten in dit deel.

ISBN 9789067281119 - EUR 20,40 - bestellen

MEMOIRES 1964 - 1966
deel 8
De oorlog in Vietnam en de coup in Indonesië zijn de twee belangrijkste zaken die in dit deel aan de orde komen. De achtergronden van de moord op Verrips worden duidelijk. Ook op persoonlijk gebied vinden weer emotionele ontwikkelingen plaats. Ontmoeting en vriendschap met Jan Cremer.

ISBN 9789067281225 - EUR 25,00 - bestellen

MEMOIRES 1966 - 1967
deel 9
Het lasserincident in de Chinese Ambassade, de dood van zijn vader, provo, Gerard Croiset, Carel Enkelaar, Jan Cremer. Op reportage voor de NTS in Indonesië. Interview met Suharto, laatste interview met Sukarno. Verolme in Indonesië. De nasleep van de reportage perikelen met de NTS.

ISBN 9789067281294 - EUR 25,00 - bestellen

MEMOIRES 1967 - 1968
deel 10
Ontmoeting met levenspartner in spé Peter van de Wouw. Kennismaking en interview met Officier van Justitie en Kennedy-onderzoeker Jim Garrison en Black Panther Eldridge Cleaver. Verdere verdieping van contact met graaf De Mohrenschildt. En natuurlijk Croiset, Enkelaar en de perikelen met de Nederlandse pers en overheid.

ISBN 9789067281386 - EUR 25,00 - bestellen

MEMOIRES 1968 - 1970
deel 11
Elfde deel in de serie Memoires van Willem Oltmans. Onderhandelingen in Parijs tussen Noord-Vietnam en VS, interviews en de problemen daaromtrent met de NOS. Film met de adviseurs van Kennedy over leugens van Luns in verband met de Amerikaanse steun bij een oorlog omtrent Nieuw Guinea. Verder onderzoek naar de moord op Kennedy via George de Mohrenschildt. Ontmoeting met Dewi Sukarno. Het begin van een turbulente relatie vol intriges. De Open brief aan Suharto voor Vrij Nederland, geschreven samen met Dewi.

ISBN 9789067281454 - EUR 25,00 - bestellen


 


De storm is gaan liggen
29-09-2004

DE STORM IS GAAN LIGGEN

Onderstaand stuk schreven wij over Willem Oltmans voor zijn privéboek Tell me who your friends are.

HIJS DE STORMBAL!

Sinds 1993 hebben wij te maken met Willem. Sindsdien waait het altijd. Is het niet over de telefoon of in kantoor dan is het wel in ons hoofd, want waar Willem komt, is het nooit meer windstil. Konden wij ons vroeger nog koesteren in de luwte na een boek over kraken, spionage of bajessen, dat is voorgoed voorbij. Het permanente innerlijke oproer is realiteit geworden nu de stormgod waait.

Willem Oltmans kenden wij in 1993 toen we hem leerden kennen, van zijn optreden in het programma van Adriaan van Dis, en van zijn bemoeienis met de Nederlandse naweeën rondom de dekolonisatie van Indonesië en Suriname. Ook was er iets met Zuid-Afrika. Maar hoe die vork in de steel zat wisten we toen nog niet. Hoe de man persoonlijk in elkaar stak, daar hielden we ons nog helemaal niet mee bezig. Dat was niet aan de orde.

In 1993 was de toenmalige redactie van Papieren Tijger met uitgeverij EPO uit België een boek over leugens in de media aan het samenstellen. Al snel kwam natuurlijk de naam Willem Oltmans op tafel, naast die van tientallen andere journalisten en mediadeskundigen die we uit wilden nodigen om een bijdrage te leveren, omdat we meenden dat ze met manipulaties in de media te maken hebben gehad. Bijna niemand was bereid op ons verzoek in te gaan. Van Ginniken aarzelde nog, maar hij zag er uiteindelijk ook vanaf. Er was echter een uitzondering: Willem Oltmans. Hij stuurde per omgaande een bijdrage! Het boek zou verschijnen in 1994 onder de titel De Medialeugen. Deze reactie is tekenend voor Willem: als hij ergens achter staat, dan aarzelt hij niet, dan gaat hij er in volle vaart tegenaan.
Na de publicatie van De Medialeugen belde Willem ons op om te vragen of wij een boek van hem zouden willen publiceren. Dat wilden we natuurlijk wel. Voor ons was Willem een gevestigde naam, en die hadden we niet onder onze auteurs. Willem kwam langs, zag ons en het werd hem duidelijk dat hij in het hol van de Bredase kraakbeweging zat. „Ha, dus nu zit ik bij de krakers!”, riep hij enthousiast uit. Een langdurige samenwerking was geboren.
Een samenwerking die overigens lang niet door iedereen begrepen werd. Willem stond in sommige kringen bekend als ‘rechts’, terwijl hij in andere kringen als ‘links’ betiteld werd. Voor de uitgeverij betekende het dat enkelen zich zelfs tegen ons kantten, omdat het volgens hen niet kon: een linkse uitgeverij die boeken uitgeeft van zo’n rechtse Zuidafrika-aanhanger. Willems verhaal vonden wij echter voor iedereen van belang, en zeker ook voor ‘links’.
Willem bleek een proces tegen de staat te starten, hetgeen wij natuurlijk zeer graag wilden ondersteunen. Het maken van het eerste boek, Persona non grata, ging van start.

Al gauw bleek dat werken met Willem heel anders is dan met onze andere auteurs. De eerste jaren van ons contact stonden natuurlijk in het teken van het proces tegen de staat. Van de druk die Willem daarvan ondervond, ondergingen wij de neerslag. Soms in de vorm van plots aangekondigde boeken of pamfletten - die dan ook vervolgens in recordtempo uit het faxapparaat tuimelden - maar vaker in de vorm van veelvuldige stemmingswisselingen. Na zijn overwinning zou dat allebei blijven. Veelal kraakte het faxapparaat in al zijn voegen bij alweer een nieuw project, en dat terwijl het vorige nog niet afgerond was. Willem is zeer veeleisend en bepalend en het duurt even voordat tekstcorrecties geaccepteerd worden. En natuurlijk leidt hij aan het idee waar veel auteurs last van hebben: dat een uitgever alleen voor hen werkt, dag en nacht.
Ook het plannen van het werk is moeilijk. Behalve van de Memoires, levert Willem nooit een totale boektekst, hij schrijft een hoofdstuk en stuurt dat gelijk op. Voordat we een tekstscanner hadden, moest het door ons op de PC ingetikt worden, wat nog wel eens tot tandengeknars leidde. Om nog maar te zwijgen over de vele ingewikkelde correctierondes. Terwijl hij zegt dat wij niet weten wat werken is, bezorgt hij ons door zijn werkwijze zoveel extra werk, en sticht hij soms zoveel verwarring, dat hij schijnbaar gelijk krijgt.

Ondanks dit soort aanpassingsproblemen is het steeds de moeite waard gebleken. De tomeloze energie, de humor èn het gekat van Willem, maken dat we graag met hem werken. Hij heeft altijd een scherpe visie op politieke ontwikkelingen en weet ook altijd waar hij het over heeft. Hij komt nooit zomaar met een theorie, maar baseert die op gebeurtenissen uit het verleden. Een van de meest tekenende voorbeelden hiervan was de brochure Who are the no. 1 war criminals?. Hij schreef deze in augustus/september 2001; op 11 september werd door ons de laatste hand gelegd aan het pamflet, om het diezelfde dag naar de drukker te kunnen sturen, toen Willem belde over het drama wat zich afspeelde in New York en Washington. (Uiteraard heeft Willem de volgende dag nog een paar regels toegevoegd.) Terwijl de ganse Westerse wereld zich op dat moment afvroeg waarom sommige mensen zo’n hekel aan Amerika hebben, had Willem daar al een perfecte analyse van gemaakt, die in de vervolgbrochures (Not Guilty, Global Terrorist, New Nazis) alleen nog maar werd geperfectioneerd. Geen wonder dat er in Azië zo’n grote belangstelling voor is.

Willem, je bent een lastige schrijver, je hebt geen flauw idee wat je geblaas van tijd tot tijd in onze burelen teweeg brengt, maar we zouden niet graag zien dat de storm ging liggen!

oktober 2002
... Is Eénoog koning

Willem Oltmans

In ...Is Eénoog koning vervolgt Willem Oltmans zijn zoektocht naar waarheid achter de schermen van de wereldpolitiek.
Dit boek behandelt vooral gebeurtenissen uit de jaren 80 en 90. Uitgebreid komen Oltmans’ belevenissen met Desi Bouterse aan bod. Ook zijn activiteiten in Zuid-Afrika en de Sovjet-Unie, waar hij het computerbedrijf Apple in contact met het Kremlin bracht komen ruim aan bod. Natuurlijk komen ook nu weer regelmatig inlichtingenagenten op zijn pad, die zijn werkzaamheden saboteren.
Het grote publiek wordt blind gehouden voor wat zich werkelijk afspeelt op het binnenlandse en buitenlandse politieke theater. Af en toe lukt het een journalist om een tipje van de sluier op te lichten. Oltmans probeert, sinds zijn journalistieke loopbaan begon, om minstens met één oog de werkelijkheid te kunnen zien. Dat hem dat meer dan gelukt is bewijzen In het land der blinden en ... is eenoog koning.

In het land der blinden... en ...Is Eénoog koning zijn bedoeld als impressie bij de volledige uitgave van de Memoires van Willem Oltmans, zijn voor publicatie bewerkte dagboek.

ISBN 9789067281102
NUR 697
205 pagina's
EUR 19,75
Cry for war


4 pamphlets to prevent a catastrophe

Verzamelde Vlugschriften(Engelstalig)Willem OltmansWillem Oltmans had een scherpe visie op politieke ontwikkelingen en wist waar hij het over had. Hij kwam nooit zomaar met een theorie, maar baseerde die op gebeurtenissen uit het verleden. Een van de meest tekenende voorbeelden hiervan was de brochure Who are the no. 1 war criminals?. Hij schreef deze in augustus/september 2001; op 11 september werd de laatste hand gelegd aan het pamflet, om het diezelfde dag naar de drukker te kunnen sturen, toen Willem belde over het drama wat zich afspeelde in New York en Washington. (Uiteraard heeft hij de volgende dag nog een paar regels toegevoegd.) Terwijl de ganse Westerse wereld zich op dat moment afvroeg waarom sommige mensen zo’n hekel aan Amerika hebben, had Willem daar al een perfecte analyse van gemaakt, die in de vervolgbrochures Not Guilty, Global Terrorist, New Nazis alleen nog maar werd geperfectioneerd. Geen wonder dat er in Azië zo’n grote belangstelling voor was.ISBN 9789067281515

NUR 697

336 pagina's

EUR 16,50

Bestellen

 Vlugschrift 7 Who are the no. 1 war criminals? Over de Amerikaanse buitenlandse politiek, van 1945 tot 2001, die tot diverse Amerikaanse oorlogsmisdaden heeft geleid. Het wordt duidelijk hoe de VS, door onzichtbare manipulaties van de Amerikaanse inlichtingendiensten in verschillende landen, het in gang zetten van ontwikkelingen en het telkens weer ondersteunen van de verkeerde personen en organisaties, nu in september 2001, de gebeurtenissen in New York en Washington over zich heen riep. Extra: Oltmans' reactie op de aanslagen in de VS van 11 september. Vlugschrift 8 Not guilty Vlugschrift 10 Global terrorist Vlugschrift 11 New nazis Pamfletten die willen aantonen dat, uit het oogpunt van de auteur, de Verenigde Staten onder leiding van George Bush Junior zullen veranderen in "the Evil Empire" van de 21e eeuw. Hij verdedigt de stelling dat als het ABM verdrag met Rusland uit 1971 uit de tijd is, het NATO verdrag van 1947 als eerste zou moeten worden afgedankt. Het European-US verbond om de USSR te vernietigen heeft zijn oorspronkelijke doel voorbijgestreefd. West-Europa en het huidige EU zijn slechts marginale schiereilandjes aan de massieve Euraziatische landmassa Rusland, die zich uitstrekt van voorbij de Oeral tot aan Chamkatka.Mijn vriendin Beatrix

Willem Oltmans

Het levenspad van de journalist Oltmans heeft dat van Beatrix al vroeg voor het eerst gekruist. Op de middelbare school werden zij beiden begeleid door mejuffrouw Gertrude Büringh Boekhoudt. Zij beschouwden haar later allebei als een tweede moeder.
Beiden gingen daarna hun eigen weg. De een werd koningin, de ander journalist. De een mag niet zeggen wat zij denkt, de ander moet juist onthullen en informeren. Het leverde de nodige problemen en confrontaties op. De speciale verwantschap bleef bestaan.

Mijn vriendin Beatrix laat kanten van de huidige majesteit zien die vele mensen niet kennen van de vrouw die de hoogste positie in het koninkrijk bekleedt. Positieve en negatieve: de koningin als schoolgaand kind, als puber die worstelt met haar "van God gegeven opdracht", en als echtgenote. Ook zien we haar achter de schermen aan het werk als koningin: hoe ze een handtekening zette om Klaas de Jonge uit de nesten te helpen, op bezoek bij Suharto, en in het proces dat Oltmans voert tegen de staat.

ISBN 9789067281010
NUGI 654
160 pagina's
EUR 13,60
De Staat van bedrog


Willem OltmansZoals hij in Persona Non Grata én voor de Haagse rechtbank wist aan te tonen heeft Oltmans' opponent hem wel degelijk jarenlang het werken onmogelijk gemaakt. Oltmans zette die opponent in de beklaagdenbank en doet daarvan verslag in De Staat van bedrog. Met 74 bijlagen. De lezer kan originele rechtbankstukken en correspondentie inzien die normaliter ontoegankelijk zijn. Daarmee zet Oltmans de lezer op de stoel van de rechter, zodat deze zelf kan oordelen in de zaak die de gemoederen al zo lang bezighoudt.ISBN 978 90 6728 095 2

271 pagina's

EUR 14,75

BestellenPersona non grata

Willem Oltmans

In Persona non grata belicht Oltmans zijn gevecht met de Staat der Nederlanden en hoe de Staat zijn carrière als journalist veertig jaar lang heeft belemmerd. Ondersteund door documenten weet Oltmans het onwaarschijnlijke aannemelijk te maken: BVD en Buitenlandse Zaken spaarden kosten noch moeite om Oltmans het leven zuur, en het werken onmogelijk te maken.

ISBN 9789067280815 (tweede druk)
184 pagina's
EUR 12,70
Memoires 1983-B

deel 36

Memoires 1983-A

deel 35

Memoires 1982-1983

deel 34

 

Memoires 1982

deel 33

 

Memoires 1981-1982

deel 32

 

Memoires 1981

deel 31

Memoires 1980-1981

deel 30

Laatste wapenfeiten
30 september 2009
MEMOIRES - DEEL 24 t/m 29
MEMOIRES - DEEL 18 t/m 23
MEMOIRES - DEEL 12 t/m 17
MEMOIRES - DEEL 6 t/m 11
MEMOIRES - INTRODUCTIE

t/m deel 5

De storm is gaan liggen

Tell me who your friends are

... Is Eénoog koning
Cry for war


Vlugschrift 7 Vlugschrift 8 Vlugschrift 10 Vlugschrift 11


Mijn vriendin Beatrix
De Staat van bedrog
Persona non grata
Developed with QwikZite (version 1.12)