NIEUWS

ZoekenUITGELICHT:
Victor Hugo


NIEUWS
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
RECENSIES
informatie voor de BOEKHANDEL

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
WILLEM OLTMANS
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN

POESJKIN
SHAKESPEARE
SONJA PRINS
GUUS HOUTZAGER

LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM

nieuwsdienst

Van tijd tot tijd sturen wij per e-mail een nieuwsbrief rond. Aanmelden, afmelden en wijzigingen doorgeven kan via dit e-mailadres: nieuws@papierentijger.org

facebook

word lid van de vriendenclub 

verschenen

verwacht

verschenen uitgelicht

 


Indiebookday 2016

 

Jaarlijks vindt in vele steden van Europa Indiebookday plaats. Dat is de dag waarop boeken van onafhankelijke uitgeverijen bij onafhankelijke boekhandels extra in de aandacht staan.

BOEKHANDEL VAN KEMENADE & HOLLAERS en PAPIEREN TIJGER
organiseren deze heugelijke dag in Breda

zaterdag 26 maart
Ginnekenweg 269/271
9.30 - 17.00 uur

Informatie over de invulling van de dag volgt

 

 


Memoires 1984-B

Willem Oltmans

Deel 38

ISBN 9789067283144
NUR 686
430 pagina's
EUR 25,00
bestellen

6 augustus 1984

In West-Duitsland zijn 300.000 van de daar verblijvende 4.5 miljoen buitenlanders volgens de aangeboden „oprotregeling” inderdaad opgekrast. Ze krijgen 12.000 gulden mee plus poen voor ieder kind. Het wordt de allerhoogste tijd dat ze in het met buitenlanders dwepende Den Haag een dergelijk toverformule bedenken, want wat er nu plaats vindt, kan natuurlijk niet. Je kunt niet iedereen van her en der ongestraft binnenlaten zonder het grootste gelazer te krijgen, misschien niet meteen, maar zeker op den duur.

INKIJKJE

 

 


1793 - deVolkskrant
16-01-2016

door Wineke de Boer

LEES HET ARTIKEL  (overgenomen uit deVolkskrant online)


Het willen en zijn gevolgen
15-01-2016

TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE
nummer 1/2016

door R. de Vries

Dit boek beoogt een originele theorie te geven voor het ontstaan van psychotische symptomen. De schrijver, een bioloog met psychotische ervaringen, richt zich op een brede doelgroep van patiënten, professionals, wetenschappers en andere geïnteresseerden. De diepere motivatie is het destigmatiseren van mensen met psychotische ervaringen, via inbedding van de ontstaanswijze van de psychose in de huidige neurowetenschappelijke canon over de werking van ons brein.

(---)

Samenvattend: dit is een belangrijk boek, dat de kloof tussen professionals en ervaringsdeskundigen zal helpen dichten en alleen al daarom destigmatiserend kan werken. Bovendien levert zijn theorie over de ontstaanswijze van psychosen intrigerend materiaal op voor verdere wetenschappelijke toetsing.

LEES HET HELE ARTIKEL


Koerdistan
22-12-2015

Het recht op dromen, Ontwikkelingen naar een zelfstandig Koerdistan
is helaas uitverkocht.

Nog wel verkrijgbaar:

Het verwoeste land

Berichten van de oorlog in Turks-Koerdistan

Joost Jongerden, René Oudshoorn, Henk Laloli

Koerdistan, het onnoembare land, is de laatste jaren hard op weg een land zonder mensen te worden. Onder de last van laarzen hebben in de jaren negentig vijf miljoen Koerden hun leefgebied moeten verlaten. Onder het mom van "terreurbestrijding" en wijzend op de PKK, laten Turkse troepen een spoor van vernieling na: dorpen worden beschoten of in brand gestoken, de inwoners verjaagd. Inmiddels leven meer Turkse-Koerden buiten dan in hun land, dat meer en meer de sinistere aanblik van een spookland begint te krijgen.

In Het verwoeste land krijgen de ontheemde Koerden een gezicht. Elf gevluchte Koerden vertelden in Istanbul hun geschiedenis aan de auteurs. Het werden aangrijpende gesprekken; over angst, geweld en terreur; maar ook over de hoop op een dag terug te kunnen keren naar de dorpen waaruit zij met geweld werden verdreven. Daarmee is Het verwoeste land een boek geworden dat, ook voor mensen met geringe kennis van de Koerdische kwestie, leesbaar en begrijpelijk is. Achtergrondinformatie door de auteurs wordt ondersteund en afgewisseld door gespreksfragmenten van de door hen geïnterviewde Koerden.

Van Joost Jongerden verscheen eerder Het recht op dromen, Ontwikkelingen naar een zelfstandig Koerdistan (1994).

ISBN 978 90 6728 088 4
112 pagina's
EUR 11,35
bestellen

 

 


De glasblazers
27-11-2015

Daphne du Maurier
KRITISCHE KLASSIEKEN 10

uit het Engels vertaald door R.W.M. Kliphuis-Vlaskamp
met een nawoord van Bart Verheijen

Tegen het einde van de achttiende eeuw vinden er in heel Europa grote veranderingen plaats. Het is de tijd van de Franse Revolutie, die in 1789 uitbreekt en een nauwelijks geëvenaarde politieke omwenteling veroorzaakt die ook in de rest van Europa voelbaar is. De absolute monarchie die eeuwenlang de lakens uitdeelde werd ten val gebracht, de Eerste Franse Repu­bliek uitgeroepen en het feodale systeem met de bijbehorende macht en privileges van de adel en geestelijkheid viel ten prooi aan het nieuwe adagium van Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Deze constitutionele en ideologische hervormingen gingen gepaard met burgeroorlog en terreur.

Tegen deze historische achtergrond vertelt Daphne du Maurier in haar in 1963 voor het eerste gepubliceerde roman De glasblazers de geschiedenis van de glasblazersfamilie Busson. Niet alleen krijgen we een inkijkje in de fascinerende wereld van het glasblazersgilde, meer nog is De glasblazers een roman over Du Mauriers eigen familiegeschiedenis. Het is een wereld van ongeëvenaard vakmanschap, vaste gewoontes en een sterk ontwikkelde hiërarchie, waarin de vijf kinderen van Ma­thurin en Magdaleine Busson hun weg moeten zien te vinden.
Het verhaal over deze twee dochters en drie zonen wordt verteld door de oudste dochter Sophie. Zij heeft de kalmte, het verstand en het verantwoordelijkheidsgevoel van haar onverzettelijke moeder Magdalei­ne geërfd. Terwijl de broers Michel en Pierre en zus Edmé hartstochtelijk partij kiezen voor de Revolutie, blijft de oudste broer Robert gevangen in zijn streven naar maatschappelijke verheffing en aanzien. Dit noopt hem tenslotte om zijn schuldeisers en Frankrijk te ontvluchten en zijn geluk in Engeland te beproeven. Uiteindelijk blijken de familiebanden sterker dan politieke en ideologische tegenstellingen, wat gesymboliseerd wordt door een kunstig gegraveerde bokaal die binnen de familie Busson van generatie op generatie wordt doorgegeven.

De glasblazers is een intrigerende familiekroniek, waarin de historische achtergrond met regelmaat luid doorklinkt en de hoofd­personen dankzij Du Mauriers sterke verbeeldingskracht en levendige vertelstijl volop tot leven komen.

ISBN 978-90-816628-9-5
344 pagina's
Gebonden in stofomslag
EUR 25,00
bestellen

 

 


1793
22-10-2015

Victor Hugo

vertaald uit het Frans door Tatjana Daan

Groots en meeslepend was de Franse Revolutie; groots en meeslepend is Victor Hugo's evocatie van deze zinderende titanenstrijd tussen de oude en nieuwe wereld in zijn laatste roman, 1793. Hier wordt geen geschiedenis geschreven,  hier wordt de lezer meegetrokken in de chaos van de gebeurtenissen en ondervindt hij aan den lijve wat en wie er allemaal op het spel staat, als in het jaar van de Terreur de contrarevolutie losbreekt onder koningsgezinde boeren in de Vendée.

Zonder mededogen leidt de oude markies de Lantenac de boerenopstand tegen de revolutionaire regering in Parijs. Hij neemt het op tegen zijn revolutionair gezinde achterneef Gauvain, die het commando voert over een regiment aan de Franse westkust. Ondanks zijn revolutionaire idealen voelt Gauvain niets voor de methodes van het Schrikbewind van Robespierre, maar hij wordt op de vingers gekeken door zijn vroegere huisleraar Cimourdain, afgevaardigde van het gevreesde Comité tot Heil van het Algemeen dat zovelen naar de guillotine zond, een oud-priester die in genadeloosheid niet voor Lantenac onderdoet. Drie boerenkinderen zijn de pionnen in dit gevecht, dat culmineert in het ijzingwekkende beleg van een feodale vesting, waarin zij door de royalisten worden gegijzeld.

Deze in 1874 verschenen roman is de vrucht  van een leven lang denken over de morele dilemma’s van de Franse Revolutie, die voor de westerse wereld zulke cruciale gevolgen heeft gehad. De grote Franse schrijver schildert een episch fresco van het verschrikkelijke jaar 1793, waarbij hij de lezer laat plaatsnemen op de publieke tribune en in de achterkamers van de revolutionaire volksvertegenwoordiging, de Nationale Conventie.

‘Boven het revolutionaire absolute, bevindt zich het menselijke absolute.’

 

Tatjana Daan

Tatjana Daan (1966) studeerde Nederlands. Tijdens en na haar studie organiseerde zij literaire programma’s bij Stichting Perdu. Van 1991 tot 1996 was zij de directeur van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en van 1996 tot 2003 die van de Stichting Poetry International. In 2003 verhuisde zij naar het zuiden van Frankrijk en wijdde zich aan het vertalen van Franse literatuur naar het Nederlands. Voor haar vertaaldebuut, een vertaling van Les bijoux indiscrets van Denis Diderot, ontving zij het Elly Jaffé Stipendium. Zij vertaalde werk van o.a. Stendhal en Victor Hugo en van hedendaagse auteurs als Daniel Pennac en Stéphane Audeguy.

 INKIJKJE

ISBN 9789067283083
NUR 302
424 pagina's
EUR 28,00
bestellen

 


 


Memoires 1984-A - Historisch Nieuwsblad
01-10-2015


 

Signalementen door Frans Smits

Deel 37 van de memoires van de journalist Willem Oltmans gaat over de eerste helft van 1984. Oltmans verblijft veel in Cuba en Suriname. In Cuba interviewt hij de vicepresident Carlos Rafael Rodriguez voor een boek. Hij verblijft bij de ambassadeur Coen Stork, die er volgens Oltmans een vreemde huishouding op nahoudt. Maar hij mag de eigenzinnige vertegenwoordiger van Nederland wel.

In Suriname persenteert hij zijn boek over Desi Bouterse. Ook probeert hij de rechtstreekse vliegverbinding Amsterdam-Paramaribo van de KLM te herstellen. Vanwege het stopzetten van de Nederlandse hulp aan Suriname heeft Bouterse die verbinding verboden.

Oltmans heeft hoge schulden. Van Philips ontvangt hij 25.000 gulden vanwege zijn bemiddeling voor het bedrijf in de Sovjet-Unie. Een groot deel daarvan gaat op aan zijn advocaat.

 

 


Indiebookday 2016

26 maart

Memoires 1984-B
(27-01-2016)
1793 - deVolkskrant
(16-01-2016)
Het willen en zijn gevolgen
(15-01-2016)
Koerdistan

nog steeds verkrijgbaar

De glasblazers

Kritische Klassieken 10
uitgeverij Schokland

(27-11-2015)
1793
(22-10-2015)
Memoires 1984-A - Historisch Nieuwsblad
(01-10-2015)
Developed with QwikZite (version 1.12)