Nieuws

Zoeken

Nieuws
Verwacht
Recent verschenen

informatie voor de BOEKHANDEL

Contact


NON-FICTIE
actueel
geschiedenis
(auto)biografiën
media
buitenland
economie
Willem Oltmans
Sander Boelens


SERIES
Voor bewezen diensten
Berichten uit de voormalige SU
Vergeten verleden
Dossier Europa
Jansen & Janssen
Vlugschriften


IN SAMENWERKING MET
Humanistisch Historisch Centrum
De Vrije Gedachte


JURIDISCH
FILOSOFIE & KUNST


FICTIE
Proza
Poëzie
Toneel
Waargebeurde verhalen
politieke proza/essays
kinderboeken

Poesjkin
Shakespeare
Sonja Prins
Guus Houtzager

LITERAIRE VERTALINGEN
Russisch
Engels
Spaans


DISTRIBUTIE


IMPRINT
Uitgeverij Schokland
Béatrice Smeets


Uitverkocht
Divers

In memoriam

nieuwsdienst

Van tijd tot tijd sturen wij per e-mail een nieuwsbrief rond. Aanmelden, afmelden en wijzigingen doorgeven kan via dit e-mailadres: nieuws@papierentijger.org

facebook

word lid van de vriendenclub„Belgium dat is Nederlandt”

Identiteiten en identiteitenbesef in de Lage Landen, 1200 – 1800

Hugo de Schepper

 

Uit het voorwoord van Lidy Nicolasen

Volgens De Schepper hebben we ten onrechte altijd aangenomen dat de Moerdijk de natuurlijke grens is tussen de noordelijke en zuidelijke Nederlanden. Het hele rivierengebied was in de 15de en 16de eeuw centrum van de handel naar alle windstreken. Brabant, Holland en Vlaanderen was een verstedelijkt gebied met grote economische expansie. Als er al een scheiding was dan lag die tussen oost en west, bij Utrecht ongeveer.

[...]

Vlaanderen, Nederland, de Lage landen, alle aanduidingen werden gebruikt voor het hele gebied. De Fransen verspreiden na hun inval in 1792 affiches, zeg maar strooibiljetten. „Proclamation aux Belges”, stond er boven. In een vertaling: Proclamatie aan de Nederlanders. Heel gangbaar voor die tijd. In zestiende-eeuwse volksliederen wordt de natie vaak als maagd voorgesteld en dan staat er ineens: Verheucht u Belgica, Nederlantsche Vrouwe. En wat te denken van O Nederlant, ghy zijt belaen, Doodt ende Leven voor u staen! of het veel bekendere Nederlant let op u saeck. Allemaal liederen die door Brabantse, Vlaamse en Zeeuwse Geuzen uit volle borst werden meegezongen.

Uit de inleiding van Prof. Em. Dr. Hugo de Schepper

Eerst is er een werkelijkheid, hoe eenvoudig ook, en vervolgens krijgt zij één of meer eigennamen. Mensen zijn zich op een bepaalde, mogelijk om een of andere reden aantrekkelijke plek gaan vestigen – niet noodzakelijk tegelijkertijd. Op de duur hebben zij er een belang in gezien de nederzetting bestuurlijk vorm te geven. Op zoek naar een identiteit neemt de georganiseerde realiteit te zijner tijd een eigennaam aan. En de gemeenschap en de individuen die ertoe behoren, kunnen daarmee permanent uitpakken als bevestiging van het groepsbelang.

[...]

Collectieve identiteiten worden niet altijd even intens ervaren; hun betekenissen verschuiven allengs. Omdat de identiteitservaringen van de variërende hevigheid der ontmoetingen met de„buitenwereld” afhankelijk zijn, waren en blijven zij aan ontwikkelingen onderhevig en wisselen zij bij individuen en bij groepen. Op lange termijn zullen identiteiten en identiteitsbesef vrijwel altijd in ontwikkeling blijven. Benamingen zoals „Belgisch”, „Hollands”, „Nederlands”, „Vlaams”, „Waals”, „Fries” en andere hebben thans een geheel of gedeeltelijk andere betekenis en inhoud gekregen dan die welke ze eeuwen geleden hadden. Anders dan velen thans denken of willen laten geloven, is daarin geen vaststaande tot nu doorlopende continuïteit.

 

Naar het origineel van Nicolaas Joannes Jansonius door Petrus Schenk jr. heruitgegeven kaart van Nieuw Nederland, Nieuw Engeland en Virginia (in de inzet, zicht op Nieuw Amsterdam), Amsterdam 1685

ISBN 9789067282857
NUR 688
128 pagina's
EUR 35,00

Rijk geïllustreerd met kaarten en afbeeldingen in kleur en zwart-wit.
Gebonden met hard omslag


 


Van der Decken

het verhaal van de Vliegende Hollander

Guus Houtzager

In eigen land weet bijna geen mens wie hij is, in het buitenland behoort schipper Willem van der Decken tot de bekendste Nederlanders aller tijden. Hij was de Vliegende Hollander, gedoemd om aan boord van een spookschip eeuwig over de wereldzeeën rond te dolen. Volgens de legenden die over hem de ronde deden, bracht zijn verschijning ongeluk en wachtte zeelieden die hem tegenkwamen de ondergang.

Guus Houtzager voegde aan de vele versies van dit verhaal een nieuwe variant toe, waarin de gevreesde spookkapitein zelf zijn levensgeschiedenis uit de doeken doet. Schipper Van der Decken is de belichaming van de door sommigen nog steeds hoog aangeslagen VOC-mentaliteit, waarin menselijke en morele overwegingen moeten wijken voor winstbejag – een mentaliteit die helaas niet uit de tijd is geraakt.

Toch is de hoofdpersoon in deze korte roman meer dan een karikatuur van wrede koopmansgeest: hij is ook een tragische figuur, die beseft wat liefde is maar zich er niet aan kan overgeven. In dit wrange spookverhaal krijgt hij een laatste kans…


Guus Houtzager (1955) publiceerde onder meer Hector, Daniël en Tiresias, een romantrilogie over figuren uit de oudheid die bepalend waren voor de vorming van algemeen menselijke waarden. Verder schreef hij onder meer een in tien talen vertaald naslagwerk over de Griekse mythologie.

Over Tiresias:
‘Net als andere romans (“Hector”, “Daniël”) van de schrijver […] is dit weer een magistraal werk, levendig, doorvoeld en boeiend tot het eind.’

A.P.G. Spamer, NBD Biblion

 

ISBN 9789067282888
NUR 300
136 pagina's
EUR 15,00


 


Herstel de kringloop!

Sander Boelens

De kringloop is verstoord. Alles en iedereen werkt in Europa voor de kosten van de vergrijzing, voor de pensioenen en zorgkosten van de oudere generaties. Maar zonder dat de jongere generaties in staat worden gesteld de snel oplopende kosten te betalen.

De crisis heeft sociaal ernstiger gevolgen dan nodig is en beïnvloedt de woon- en werksituatie. De oude oplossingen voldoen niet meer in de veranderende omstandigheden van het tijdperk van vergrijzing. Vooral de verschillende pensioenstelsels in Europa combineren slecht met de uniforme nationale begrotingseisen van het Verdrag van Maastricht.

Herstel de Kringloop! ontwart het onoverzichtelijke geheel van met elkaar verknoopt beleid dat anders uitwerkt dan bedoeld. Door lessen te trekken uit het verleden komt dit pamflet tot samenhangende voorstellen voor een betere toekomst. In 1945 stond Europa er veel slechter voor en binnen vijftien jaar was er een Wirtschaftswunder. Dat kan opnieuw.

 

 

Reacties op De Armoede van het rijkrekenen, waarom het Nederlandse pensioenstelsel aan succes ten onder gaat (Papieren Tijger, 2007):

 

‘voorspellen een beursneergang’ Volkskrant 19-01-2007

‘in begrijpelijke taal…’ Staatscourant 09-02-2007

‘reads like a wake-up call’ IPE-Magazine 5 May 2007

‘een interessant boek met een dwingend thema’ Geron december 2007

 

ISBN 978 90 6728 295 6
NUR 780
176 pagina's
EUR 12,50
 wereldburger.tv

advertentieNieuws:
„Belgium dat is Nederlandt”
Lees verder ...

Van der Decken
Lees verder ...

Herstel de kringloop!


Vlugschrift 22


Lees verder ...

wereldburger.tv
advertentie
Lees verder ...

Developed with QwikZite (version 1.12)