NIEUWSUITGELICHT:
Poesjkinvertaling compleet


NIEUWS
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM

nieuwsdienst

Van tijd tot tijd sturen wij per e-mail een nieuwsbrief rond. Aanmelden, afmelden en wijzigingen doorgeven kan via dit e-mailadres: nieuws@papierentijger.org

facebook

word lid van de vriendenclub

  

verschenen

verschenen

verwacht uitgelicht

 


Het spoor bijster
11-08-2016

Renier Koenraadt

Het nieuwe station in Breda werd op 8 september 2016 officieel geopend. Wat ging eraan vooraf?

 

Marijn Coenraet woont in de Bredase wijk Belcrum, op een steenworp afstand van het station. De gemeente is van plan om het station te vernieuwen en er omheen vijfduizend woningen en tienduizend arbeidsplaatsen te laten verrijzen. Het boek beschrijft het dubbele gevoel van Coenraet: aan de ene kant raakt hij steeds meer verknocht aan zijn wijk, terwijl aan de andere kant de ontwikkeling van de Spoorzone geleidelijk steeds meer zijn leven gaat beheersen. Door zijn groeiende verbondenheid met zijn wijk en zijn toenemende aversie tegen het stadsbestuur, wordt hij voortdurend heen en weer geslingerd tussen vechten en vluchten. Uiteindelijk is er voor hem geen weg meer terug en wordt hij langzaam maar zeker ondoorgrondelijke inspraakprocedures ingezogen.

Het spoor bijster beschrijft op een treffende manier de logica van betrokken burgers en is daarmee ook illustratief voor andere stedelijke vernieuwingsprojecten in Nederland. Het houdt bestuurders, politici, ambtenaren en andere professionals een spiegel voor, in de hoop dat ze zich meer bewust worden van het effect van hun handelen. Voor burgers draagt het boek ervaringen aan, waarmee ze zich beter kunnen voorbereiden op overleg met overheden en op eventuele inspraakprocedures. Maar bovenal schetst het boek een mooi en actueel tijdsbeeld: een rustige Bredase volkswijk uit de jaren dertig van de vorige eeuw aan het begin van een transformatie naar een ‘Euregionaal zakencentrum’.

ISBN 9789067282512
NUR 740
243 pagina's
EUR 20,00
Bestellen

 

NBD|Biblion recensie De hoofdpersoon, Marijn Coenraet, woont in Belcrum, dichtbij het station. De gemeente is van plan om het station te vernieuwen en de omgeving vol te bouwen met woningen en kantoren. Marijn wil als betrokken bewoner graag meepraten over de beslissingen die invloed hebben op zijn wijk. Het boek beschrijft het dubbele gevoel van Marijn, die langzaam maar zeker allerlei beroepsprocedures wordt ingezogen. Het boek is semi-autobiografisch. De auteur is inwoner van Belcrum en draaide zelf jarenlang mee in allerlei overlegcircuits van de gemeente over de Spoorzone. Deze vlot geschreven publicatie in verhaalvorm is zeer informatief voor iedereen die te maken krijgt met bouwplannen van de gemeente en is nuttig voor bestuurders, politici, ambtenaren en projectontwikkelaars. Met het boek laat de auteur zien dat achter iedere bezwaarmaker een verhaal schuilt.
- Drs. M.F. van Klinken

De website van Renier Koenraadt Woonbondig, november 2010 rubriek Leesvoer
Landwerk, nummer 5 2010 door Aart van Cooten
Bredase Bode, 10-10-2010 door Joyce van Zijl
Binnenlands Bestuur, 01-10-2010 rubriek Signalementen
Artikel BN DeStem, 24-09-2010 door Nico Schapendonk
Artikel Toets, vakblad Ruimtelijke Ordening door Renier Koenraadt
Interview Omroep Brabant-radio 15-09-2010 door Martijn de Bie.
Artikel BredaVandaag 14-09-2010 door Erik Eggens.
Artikel BredaVandaag 26-08-2010 door Rebecca Hooper.

 

 

 


Papieren Tijger op de markt

Andere uitgevers, bijzondere boeken
8 oktober 2016
10.00 - 17.00 uur
Nicolaïkerk UtrechtAttend op het Facebook event en blijf op de hoogte.

Onder de noemer ‘Andere uitgevers, bijzondere boeken’ presenteren een kleine zestig zelfstandige uitgevers een selectie van de boeken die zij uitbrengen. Van literaire romans tot historische uitgaven tot dichtbundels, van kookboeken tot reisgidsen, van kinderboeken tot non-fictie, het zijn stuk voor stuk boeken die u niet zo snel in iedere boekhandel zult vinden. Bijzondere boeken voor fijnproevers, voor mensen die op zoek zijn naar meer dan alleen de bestsellers.

De deelnemende uitgevers, aangesloten bij de Vereniging van Zelfstandige Uitgevers, willen u zo laten kennismaken met hun boeken, die u ter plaatse kunt bekijken, doorbladeren en kopen. Met speciale beursaanbiedingen, optredens van auteurs en een sfeervolle locatie biedt de beurs u een leuke en inspirerende ochtend of middag. Kom neuzen en laat u verrassen door het brede en gevarieerde aanbod. Wedden dat u die dag met minstens één verrassing naar huis gaat?!

Nicolaï-kerk Utrecht

Nicolaaskerkhof 8, naast het Centraal Museum
 

 

Beurs van Bijzondere Uitgevers
11 december 2016
13.00 - 17.00 uur
Paradiso Amsterdam

Attend op het Facebook event en blijf op de hoogte. Of neem een kijkje op de website www.beursbijzondereuitgevers.nl

 

Uitgevers uit het Nederlandse taalgebied presenteren en verkopen hun nieuwe en oude titels op het gebied van literatuur, literaire non-fictie, poezie en beeldende kunsten.

De bijdrage van deze specialistische uitgevers aan het Nederlandstalige boekenaanbod is weliswaar relatief klein maar kwalitatief zeer hoogwaardig; elke belangrijke Nederlandse auteur heeft in de loop van zijn of haar loopbaan bij deze uitgeverijen gepubliceerd.

Paradiso Amsterdam
Weteringschans 6-8
Entree: 3,- (kaarten alleen aan de deur verkrijgbaar)

 

 


Donorweek 10 t/m 16 oktober 2016

Voor iedereen die wil nadenken over het donorvraagstuk,
twee boeken van Pamela Stark over orgaantransplantatie

Orgaandonor worden... of niet?

Door haar werk als tekstschrijver werd Pamela de Gelder-Stark in 2002 geconfronteerd met vragen omtrent orgaantransplantatie. Zij besloot op zoek te gaan naar (ervarings)deskundigen en hen haar vragen voor te leggen. Hetgeen resulteerde in deze interviewbundels met indringende vraaggesprekken en soms ontroerende, persoonlijke verhalen van zeer uiteenlopende aard.

De hele waarheid

De hele waarheid kan u helpen uw mening te vormen. In dit boek komen verschillende (ervarings)deskundigen aan het woord. Zij vertellen openhartig over hun twijfels, overtuigingen, persoonlijke belevingen.

Dit boek geeft geen uitsluitsel over wat uw persoonlijke keuze zou moeten zijn. Het helpt u wel een mening te vormen over hoe u zelf tegenover orgaantransplantatie staat, zonder u de wet te laten voorschrijven. Door te trachten de héle waarheid te vertellen, inclusief de minder aangename kanten.

ISBN 9789067281898
NUR 740
128 pagina’s
EUR 15,00
Bestellen

 


Kop uit het zand!

Sinds de eerste geslaagde niertransplantatie in 1954 heeft de transplantatiegeneeskunde een enorme vlucht genomen. De technologie om organen uit de ene mens te halen en over te plaatsen in een ander is enorm verbeterd. Afstotingsproblemen die ontstaan doordat het immuunsysteem van de ontvanger het lichaamsvreemde orgaan niet accepteert, kunnen met veel medicatie onderdrukt worden.

Er komen steeds meer mensen in aanmerking voor een nieuw orgaan. Hierdoor is een nieuw probleem ontstaan: hoe komen we aan die organen? Voorlopig zijn daar nog donoren voor nodig en die melden zich niet spontaan en in grote getalen. Overheid en belangenorganisaties voeren allerlei acties om mensen over de streep te trekken. Maar houden zij hierbij de belangen van orgaandonoren en nabestaanden voldoende in het oog? Weten mensen die zich als orgaandonor laten registreren eigenlijk wel wat het donorschap inhoudt? En áls ze daar voor zichzelf al over hebben nagedacht, beseffen ze dan ook dat hun (jonge) kind met orgaantransplantatie te maken kan krijgen? Als ontvanger maar ook als donor? En wat dit dan voor hen als ouders betekent? Hoe lang moet je eigenlijk wachten op zo'n nieuw orgaan en waarom gaan anderen soms voor?

Naast alle pogingen mensen te bewegen hun organen na hun dood voor een zieke medemens beschikbaar te stellen, is er een nieuwe stroming ontstaan: orgaandonatie bij leven. Het is mogelijk een van je nieren of een deel van je lever aan een ander af te staan. Wat komt hier allemaal bij kijken, hoe leven donor en ontvanger verder na zo'n ingrijpende ervaring? Is het een oplossing voor het nijpende donortekort? Of moet de overheid toch rigoureuze maatregelen nemen? In veel landen geldt al een systeem dat stelt dat 'iedereen bij geboorte orgaandonor is' tenzij hiertegen bezwaar wordt aangetekend. Hoe wordt hierover gedacht door artsen, patiënten, nabestaanden, politiek? Is het een aantasting van ons recht op vrije wilsbeschikking of heiligt het doel dit middel? En hoe ver is de wetenschap eigenlijk met het ontwikkelen van alternatieven? Kunnen we binnenkort kunstorganen of dierlijke organen gaan inzetten in de strijd tegen menselijk orgaanfalen en wanneer zal stamcelkweek orgaandonaties overbodig maken?

ISBN 9789067282574
NUR 740
144 pagina's
EUR 15,00
Bestellen

Voor meer informatie, recensies en interviews: Website Pamela Stark

 


Recensie Brieven - NBD Biblion

door Willem G. Weststeijn

Het negende en een-na-laatste deel van het 'Verzameld werk' van de grote Russische dichter Alexandr Poesjkin (1799-1837) in de vertaling van Hans Boland bevat de brieven van Poesjkin. Eerder (1988) is een ruime keuze uit de brieven verschenen in Van Oorschots Russische Bibliotheek. Deze nieuwe uitgave bevat ze allemaal (bijna achthonderd). Ze zijn buitengewoon gevarieerd, omdat ze zijn geschreven aan totaal verschillende personen: vrienden, mededichters, geliefden, familieleden, zijn vrouw en hoge ambtenaren in de omgeving van de tsaar, van wie Poesjkin tegen het einde van zijn leven steeds meer afhankelilk raakte. Ook al
zijn de brieven bijna tweehonderd jaar geleden geschreven, ze zijn, door hun levendigheid en tevens door de uitstekende vertaling, in feite van deze tljd.Ze brengen Poesjkin met zijn vrolijkheid en superieure spot, maar ook met zijn zorgen om ziekte en geld, heel dichtbij. ln zijn totaliteit vormen deze brieven een zeldzaam literair meesterwerk.

 

 


Recensie Aantekeningen en appendices - NBD Biblion

door Willem G. Weststeijn

Met dit tiende deel van het 'Verzameld werk' van de grote Russische dichter Alexandr Poesjkin (1799-1837) heeft vertaler Hans Boland zijn project afgesloten. Een uniek proiect: nog nooit is waar dan ook in de wereld het complete werk van Poesjkin door slechts een enkele persoon vertaald. We mogen ons gelukkig prijzen dat dit complete werk er nu is in een uitstekende Nederlandse vertaling en in tien verzorgd uitgegeven delen. Het tiende deel bevat aantekeningen en toelichtingen bij de brieven en tevens een namenlijst van door Poesjkin in zijn werk genoemde personen (met uitleg en verwijzing naar waar ze voorkomen) en een lijst van Poesjkins werken waaraan hij zelf refereert. Het zeventien jaar geleden begonnen en nu afgesloten project is een uitzonderlijke prestatie die de grootste bewondering verdient en de vertaler terecht de Nijhoffprijs heeft opgeleverd. Ook voor wie geen Russisch kent, is de belangrijkste Russische dichter en een van de grootste vertegenwoordigers van de  wereldliteratuur nu in zijn geheel beschikbaar.

 

 


Hoorspel De bronzen ruiter

Hoorspel voor mannenstem en noodweer

met dank aan Rik Zaal

Geschreven door Alexandr Poesjkin, St. Petersburg 1833
Vertaling en mannenstem Hans Boland
Vormgeving en noodweer Rik Zaal
Techniek Frans Meijer

Hoorspel in het kader van de hoorspelweek 1991

 

 


Het spoor bijster

Hoe zat dat ook alweer?
Met dat station in Breda?

Papieren Tijger op de markt
Donorweek 10 t/m 16 oktober 2016
Recensie Brieven - NBD Biblion

27-7-2016

Recensie Aantekeningen en appendices - NBD Biblion

27-7-2016

Hoorspel De bronzen ruiter
Developed with QwikZite (version 1.12)