Vertaald uit het Engels

ZoekenUITGELICHT:
Berichten uit de voormalige Sovjet-Unie


Nieuws
Verwacht
Recent verschenen

informatie voor de BOEKHANDEL

Contact


NON-FICTIE
actueel
geschiedenis
(auto)biografiën
media
buitenland
economie
Willem Oltmans
Sander Boelens


SERIES
Berichten uit de voormalige SU
Vergeten verleden
Vlugschriften


IN SAMENWERKING MET
Humanistisch Historisch Centrum
De Vrije Gedachte


JURIDISCH
FILOSOFIE & KUNST


FICTIE
Proza
Poëzie
Toneel
Waargebeurde verhalen
politieke proza/essays
kinderboeken

Poesjkin
Shakespeare
Sonja Prins
Guus Houtzager

LITERAIRE VERTALINGEN
Russisch
Engels
Spaans


DISTRIBUTIE


IMPRINT
Uitgeverij Schokland
Béatrice Smeets


Uitverkocht
Divers

In memoriam
Heer Belisarius
27-10-2010

Robert Graves

Uit het Engels vertaald door Jos Houtsma

De zesde eeuw. Het West-Romeinse Rijk is gevallen. In Italië heersen de Goten: de generatie na die van de grote Theodorik. Een ander Germaans volk, de Vandalen, heeft zich meester gemaakt van Noord-Afrika. De Oost-Romeinse keizer houdt een ongemakkelijk machtsevenwicht in stand met de Grote Koning van de Perzen.

Zo liggen de zaken als in 527 in Constantinopel Justinianus aan de macht komt, de neef en erfgenaam van de soldatenkeizer Justinus. Justinianus was een opmerkelijk persoon. 'Een vat van tegenstrijdigheden, die verklaard kunnen worden uit grote ambitie, die streed met lafheid en laagheid. Een man die erin slaagde altijd ongelofelijk goed geïnformeerd te zijn, ijverig, bewegelijk van geest, benaderbaar, en geen dronkaard, geen wellusteling. Aan de andere kant de meest besluiteloze man die je je kunt voorstellen, en zo bijgelovig als een begijn. Er was iets onuitsprekelijks aan hem dat je kippenvel bezorgde - en wat het ook was, het was zeker geen grootheid, eerder iets duivels.'

In Justinianus' leger dient een jonge officier uit Tchermen, bij Adrianopolis in het huidige Bulgarije. Hij zal uitgroeien tot de laatste grote militaire bevelhebber van de klassieke oudheid: Belisarius, de witte prins, de held van veldslagen tegen de Perzen, de legeraanvoerder die Noord Afrika en Italië voor Justinianus herovert, een geniaal veldheer, en een volstrekt integer man, die geen ogenblik wankelt in zijn trouw aan een keizer die hem als oud vuil behandelt. Belisarius is de hoofdpersoon van een fascinerend boek van de Engelse romancier Robert Graves, dat nu voor het eerst in vertaling verschijnt.

Het verhaal van Belisarius laat zien hoe in de zesde eeuw het klassieke tijdperk en de vroege middeleeuwen elkaar overlappen. Een Romeinse generaal, wiens overwinningen net zo Romeins, en wiens strategische principes net zo klassiek zijn als die van Julius Caesar. Maar met een leger dat bijna onherkenbaar is veranderd. De infanterielegioenen zijn verdwenen en Belisarius is de Christelijke aanvoerder van een Huisregiment van ridders die bijna allemaal van barbaarse afkomst zijn en die heldendaden verrichten die de daden van de helden van Koning Arthur naar de kroon steken.

Maar Heer Belisarius heeft meer te bieden. Een tragische levensgeschiedenis. Een felgekleurd beeld van het leven in Constantinopel, de legendarische hoofdstad van het Oost-Romeinse rijk. Een smakelijk relaas van de religieuze tegenstellingen die deze tijd beheksten. En intrigerende analyses van de militaire en politieke strijd op een wereldtoneel dat reikt van Perzië in het oosten, tot Noord-Afrika in het zuiden en Italië in het westen, met flitsen van wat er zich afspeelt buiten de brandpunten van de zesde-eeuwse beschaving, bij de Hunnen, de Goten, de Gepiden, de Franken en vele andere volkeren.


Robert Graves is in Nederland bekend van de succesvolle biografie Ik, Claudius en het vervolg Claudius, de god.

MEER ACHTERGRONDINFORMATIE OVER HEER BELISARIUS

ISBN 9789067282727
NUR 302
486 pagina's
EUR 28,00
Bestellen

De blijspelen

William Shakespeare

vertaald door Jan Jonk

Het volledige werk van William Shakespeare 1
Het eerste uit een reeks van vier delen van de complete vertaling door Jan Jonk van de werken van William Shakespeare.
Voor het eerst wordt Shakespeares werk ongecensureerd en volledig gepubliceerd. Tevens wordt Shakespeare als een zestiende-eeuwer gezien en vanuit een 16e eeuwse betekenis vertaald en geïnterpreteerd. Hierdoor ontstaat een heel ander werk. Shakespeare wordt bevrijd van het moderne keurslijf waarin hij de afgelopen twee eeuwen geperst zat.

ISBN 9789067282079
NUR 302
970 pagina's
gebonden
EUR 60,00
Bestellen

DEEL 1 - DE BLIJSPELEN
01 De storm The Tempest
02 De twee heren uit Verona The Two Gentlemen of Verona
03 De vrolijke vrouwtjes van Windsor The Merry Wiues of Windsor
04 Leer om leer Measure for Measure
05 De klucht der vergissingen The Comedie of Errors
06 Veel drukte om niets Much adoe about Nothing
07 Zuchten zonder zoet Loues Labour’s Lost
08 Een midzomernachtdroom A Midsommer Nights Dreame
09 De koopman van Venetië The Merchant of Venice
10 Dit wou u toch! As you Like it
11 Het katje getemd The Taming of the Shrew
12 Eind goed, al goed All’s Well, that Ends Well
13 Driekoningen of zo Twelfe Night, or what you will
14 Het wintersprookje The Winters Tale
Venus & Adonis

Tweetalige uitgave

William Shakespeare

Vertaald door Jan Jonk

Met zijn literaire debuut Venus en Adonis, opgedragen aan zijn beschermheer, de Hoog Edele Heer Henrie Wriothesley, Graaf van Southampton, laat William Shakespeare in 1593 aan iedereen zien dat hij zijn vak, dichter, goed verstaat.

Hij kent de smaak van zijn publiek, en schrijft een speels en erotisch gedicht van een betoverende schoonheid op basis van een bekend mythologisch gegeven: Venus die Adonis probeert te verleiden, maar merkt hoe deze de everjacht verkiest boven haar avances; zijn einde is dan onvermijdelijk, waarop zij de eenzaamheid zoekt op Paphos.
In de keuze van zijn onderwerp volgt Shakespeare de gewoonte van zijn tijd: het navertellen van episoden uit de klassieke oudheid, vaak uit de Metamorphosen van Ovidius.

Het was Shakespeares eerste publicatie op het gebied van de lyrische poëzie; in de hogere kringen waartoe Southampton behoorde had men geen boodschap aan het volkse theatervermaak: men vond dat banaal en beschouwde toneel als iets dat buiten de literatuur viel. Een tekst als Venus en Adonis sprak de categorie waar het geld zat veel meer aan: deze poëzie fonkelde van fijne spitsvondigheid, zij was erotisch maar niet banaal, hier kon de dichter pas echt goed laten zien hoe goed hij zijn vak beheerst: een strak rijmschema, mannelijk eindrijm, bij tijd en wijle erotisch tot op het randje, alles tegen de achtergrond van goden en helden uit het roemruchte klassieke verleden.

Deze vertaling van anglist en taalkundige Jan Jonk (1943) wil een zo zuiver mogelijke afspiegeling zijn van het origineel, met behoud van de oorspronkelijke betekenissen van de woorden uit het vroeg-modern Engels, en van de dichtvorm, inclusief staand eindrijm.

ISBN 9789067281126
Prijs € 14,50
Vluchtig als een droom

introductie van de nieuwe vertaling van de volledige werken van Shakespeare


William Shakespeare

Vertaald door Jan Jonk

Fragment:

"Proberen te begrijpen wat er staat, betekent in ieder geval een leven lang gefascineerd zijn door woorden en hun geschiedenis, er langzaam achter komen dat ieder woord in het 16e-eeuwse Vroeg-Modernengels òf een andere betekenis had dan nu, òf andere associaties opriep, òf een andere gevoelswaarde had - maar meestal alle drie tegelijk. Het betekent dus serieus proberen vertrouwd te raken met het 16e-eeuwse Engels. En dat op een objectieve, wetenschappelijke manier, waarbij nauwelijks plaats is voor eigen interpretatie of voorkeur.
Doorzien hóé het er staat, vraagt van de lezer een zich bewust zijn van al wat een tekst qua vorm kan doen leven, zoals rijm en ritme, kortweg: minstens al wat mijn generatie vroeger op school uit Lodewick, Literaire Kunst, moest leren.
Maar een vertaler heeft zich ook nog tot taak gesteld, de inhoud en de vorm van 120.000 regels tekst te herscheppen in het Nederlands van nu.
En dan geef je voorzichtig antwoord op de meest gestelde vraag aller tijden: "Maar Shakespeare is toch al vertaald?!" "Ja," moet je dan zeggen, onderbewust meegaand met de relativerende toon van die opmerking. En je vraagt je snel af, of het zin heeft te proberen iets uit te leggen van mijn fascinatie voor een onbekende taal, voor het spel van schuiven en draaien met klanken en woorden binnen het blank verse; de integriteit waarmee ik 16e-eeuwse Engelse poëzie van Shakespeare en John Donne wil omzetten naar poëtisch Nederlands van nu; de overtuiging dat beide talen gelijkwaardig zijn, even rijk geschakeerd, even groots in uitdrukkingskracht; en de drang tot creatief taaldenken, meer dan 120.000 regels, meer dan vijfentwintig jaar lang.
En dan de opmerking: "Maar dat kan toch niet!"
Nee, natuurlijk, het kàn ook niet."

264 pagina’s, met CD-Rom
ISBN 978 90 6728 182 9
NUR 302
Prijs 20,00
Bēowulf

Tweetalige uitgave


Vertaald door Jan Jonk

Bēowulf is het eerste meesterwerk van de Engelse literatuur, en het vroegste Europese heldendicht in de volkstaal.

In alliteratieve verzen verhaalt het van de held Bēowulf, die het monster Grendel doodt en, na vijftig jaar koning te zijn geweest over zijn Zweedse volk, zelf sterft bij het verslaan van een draak, waarna hij door zijn volgers plechtig wordt bijgezet in een grafheuvel.

Deze vertaling van anglist en taalkundige Jan Jonk (1943) wil een zo zuiver mogelijke afspiegeling zijn van het origineel, met behoud van de oorspronkelijke betekenissen van de woorden uit het Oud-Engels, en van de dichtvorm: het Alliteratieve Germaanse Toppenvers.

ISBN 978 90 6728 113 3
197 pagina's
EUR 16,00
IN HERDRUK
Heer Belisarius
eerste druk november 2010
tweede druk september 2011
De blijspelen
deel 1
Venus & Adonis
Tweetalige uitgave
Vluchtig als een droom
met CD
Bēowulf
Tweetalige uitgave
Developed with QwikZite (version 1.12)