Elise van AlphenUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Alles werd politiek
03-10-2016

De verhouding tussen het politieke en het persoonlijke in de humanistische en de homolesbische beweging in Nederland, 1945-1980

Elise van Alphen

Humanistisch Erfgoed 20

De jaren zestig van de vorige eeuw staan in het nationale geheugen gegrift als een periode waarin veel, zo niet alles politiek was. Was het toen niet de tijd dat feministen het persoonlijke als politiek verklaarden? De houdbaarheid van deze beeldvorming staat centraal in Alles werd politiek. De opvattingen over de verhouding tussen het persoonlijke en het politieke worden vanaf de Tweede Wereldoorlog tot begin jaren tachtig in Nederland onderzocht. Dat is gedaan voor twee bewegingen: de humanistische en de homolesbische beweging. Die analyses leveren een boeiend beeld op over de verschillende verhoudingen tussen het persoonlijke en het politieke sinds de oorlog.

Met de keuze voor deze twee bewegingen wordt ook ingezoomd op het verband tussen secularisering en de seksuele bevrijding in de jaren zestig. Van Alphen plaatst kritische kanttekeningen bij het idee dat secularisering automatisch tot seksuele vrijheid zou leiden, zoals sommige politici vandaag de dag verkondigen.

Elise van Alphen is humanisticus. Zij schreef dit boek als een proefschrift bij het J.P. van Praag Instituut van de Universiteit voor Humanistiek.

INKIJKJE

ISBN 9789067283267
NUR 715
340 pagina's
EUR 25,00
bestellen

 

 


Zingeving achter de tralies
30-11-2008

Veertig jaar Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de inrichtingen van Justitie

Elise van Alphen en Wouter Kuijlman

In 1968 gingen de eerste beroepskrachten van de dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij Justitie aan het werk om geestelijke begeleiding te bieden aan buitenkerkelijke gedetineerden. Dit was de eerste stap in gelijkberechtiging van de geestelijke verzorging op humanistische grondslag met die van de confessionelen. Politici, het gevangenispersoneel en de confessioneel geestelijke verzorgers keken met argusogen naar het humanistische raadswerk.

Want wat betekent dat nu eigenlijk, ‘humanistisch geestelijke verzorging’? De eerste humanistisch raadslieden moesten zich in de beginjaren nog bewijzen in de penitentiaire inrichtingen. Er werd hard gewerkt aan de professionalisering van het vakgebied. De gevangenishumanist was al snel niet meer weg te denken binnen het gevangeniswezen. Samen met de confessionele diensten streed de dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging voor het recht van de gedetineerde op een pluriform aanbod van geestelijke verzorging.

De bezuinigingen bij Justitie, de veranderende maatschappij en de reorganisaties van het gevangeniswezen kenden hun invloed op de geestelijke verzorging. Sinds 2004 is met de oprichting van de Dienst Geestelijke Verzorging de geestelijke verzorging stevig organisatorisch verankerd binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen.

In Zingeving achter de tralies wordt niet alleen een historische schets gegeven van de veertig jaar humanistisch geestelijke verzorging in Nederland, maar wordt ook door praktijkverhalen een inkijk gegeven in het werk van de gevangenishumanist.

Drs. Elise van Alphen (1981) is humanisticus en studeert Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is als freelance-schrijver thans verbonden aan het Humanistisch Archief en is redacteur bij LOVER, het tijdschrift voor feminisme, wetenschap en cultuur.

Drs. Wouter Kuijlman (1972) studeerde in 2005 af bij de Universiteit voor Humanistiek op de geschiedenis van Nederlandse vrijdenkerspublicaties in de 19e en 20e eeuw. Vanaf 2001 tot juli 2008 was hij als onderzoeker en beleidsmedewerker aan het Humanistisch Archief verbonden. Hij schreef eerder Een mantel met sterren. Religieus Humanisme in het Humanistisch Verbond dat in de reeks Humanistisch Erfgoed is verschenen.

ISBN 9789067282208
NUR 694
158 pagina's
EUR 12,50
Bestellen

 

 


Alles werd politiek
(03-10-2016)
Zingeving achter de tralies
(30-11-2008)
Developed with QwikZite (version 1.12)