Jelle van BuurenUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Onder druk
10-04-2007

Terrorismebestrijding in Nederland

Jansen & Janssen dossier 2

Buro Jansen & Janssen

Nederland staat onder druk. De angst voor aanslagen door radicale Islamitische groepen is alom aanwezig. De regering heeft de afgelopen jaren een groot aantal wetten en maatregelen genomen die het terroristisch gevaar moeten bezweren. Maar angst is een slechte raadgever. Critici menen dat de politiek doorslaat in haar maatregelen, waardoor de burgerrechten onder druk komen te staan. Van veel wetten is onduidelijk of ze wel tegen terrorisme helpen. De deskundigen die in dit boek aan het woord komen lijken het over één ding eens: de Nederlandse aanpak van terrorismebestrijding doet meer kwaad dan goed.

ISBN 9789067281881
NUR 740
236 pagina's
EUR 18,50
Bestellen

 

 


Keizer in lompen
09-04-2007

Politiesamenwerking in Europa

Dossier Europa - deel 2

Wil van der Schans en Jelle van Buuren

Aan de hand van eigen onderzoek en interviews met wetenschappers, advocaten, politiechefs en ambtenaren schetsen de auteurs Jelle van Buuren en Wil van der Schans een beeld van de moeizame weg naar een Europees rechtssysteem. De formele Europese politie- en justitiesamenwerking die de justitieministers van de Europese lidstaten proberen op te zetten blijkt maar lastig te organiseren. Gebrek aan visie, ondoorzichtige besluitvorming en belangenconflicten spelen de samenwerking parten.

Het Europese paradepaardje Europol komt met moeite uit de startblokken. "Europol werkt niet, het is vooral lucht. Het is eigenlijk een heel tragisch verhaal," zegt bijvoorbeeld Patrick Zanders, Belgisch lid van de Raad van Bestuur van Europol. Maar het ontbreekt ook aan regie in de Europese opsporing. Tal van organen bemoeien zich met de opsporing en gunnen elkaar onderling het licht in de ogen niet. Toch neemt de invloed van Europa op de Nederlandse opsporing sluipenderwijs toe, ook al trekken Nederlandse politieteams zich niet zo veel aan van de prachtige besluiten van de Europese justitieministers. "Je moet in Nederland wel eens uitkijken dat hondenpoep en fietsendiefstallen niet belangrijker wordt gevonden dan internationale criminaliteit," vindt Roelof-Jan Manschot, Nederlands vertegenwoordiger in het Europese justitiële samenwerkingsorgaan Eurojust. Tegelijkertijd werken nationale politieteams volop informeel samen.
Politioneel pionieren slecht allerlei barrières die de justitieministers niet kunnen overwinnen, maar de rechten van verdachten dreigen daarbij in het water te vallen. Advocaten klagen volop hun nood. "Als advocaat moeten we steeds vaker smeken, op onze knieën de zaal in. We hebben nu ook van die beenkappen," zegt Inez Weski. De toenemende invloed van de Verenigde Staten op de Europese en Nederlandse opsporing, die nog eens een extra impuls krijgt onder het vaandel van terreurbestrijding, knaagt aan de Nederlandse rechtsstaat. Volgens minister Donner van Justitie moeten we vertrouwen hebben in de rechtsstelsels van andere landen. Berichten over het eigengereid optreden van buitenlandse speurders op Nederlandse bodem doet hij af als indianenverhalen. Maar rechters hebben hun bedenkingen. "Donner behoort tot de schrikachtigen. Die zijn bang voor de maatschappij en daar wordt hun hele strafrechtopvatting door bepaald," zegt rechter Blekxtoon van de Amsterdamse rechtbank.

In het boek wordt voor het eerst uitgebreid uit de doeken gedaan hoe de Europese politie- en justitie-samenwerking in elkaar steekt. Ook krijgt de lezer een uniek kijkje in de keuken van de Nederlandse en Europese besluitvorming voorgeschoteld. Met het oog op de nieuwe Europese grondwet, waarover in Nederland waarschijnlijk een referendum wordt georganiseerd, biedt het boek een onmisbare bijdrage aan de politieke en publieke discussie over een Europees beleidsterrein, dat tot nu toe het veilige domein van een select gezelschap beleidsmakers vormde, die ver buiten de schijnwerpers van de publiciteit in achterkamers hun zaakjes regelden.

Het boek werd mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Nederlands Fonds Bijzondere Journalistieke Producties.

ISBN 9789067281263
NUR 747
333 pagina's
EUR 24,90
Bestellen

 

 


Misleidende methode

Jansen & Janssen Dossier 1

Buro Jansen & Janssen

Vervolg op 'De vluchteling achtervolgd', het in 1990 door Buro Jansen & Janssen uitgevoerde onderzoek naar de bemoeienissen van de BVD met vluchtelingen en asielzoekers. De belangrijkste conclusie toen was dat het voor de betrokkenen onduidelijk en verwarrend was dat de BVD ook via de politie opereert. Het onderscheid tussen de vreemdelingendienst van de politie en de inlichtingendienst was niet duidelijk. Omdat die twee functies in de praktijk vaak ook nog werden gecombineerd door een en dezelfde persoon, was het voor nieuwkomers extra moeilijk om erachter te komen waar ze aan toe waren. Voor de asielzoeker betekende dit systeem van 'dubbele petten' dat er weinig overeind bleef van het officiële recht om medewerking aan het werk van inlichtingendiensten te weigeren. Helemaal omdat middelen als intimidatie, bedreiging en misleiding ('Als je niet meewerkt, waarom zouden we je dan een asielstatus verstrekken?') niet werden geschuwd. Het boek leidde tot veel media-aandacht en uiteindelijk tot Kamervragen.

Tien jaar later is er veel veranderd, maar de pogingen om asielzoekers en migranten te werven als informant gaan door. De politieke verhoudingen in de wereld hebben zich gewijzigd: het zijn nu andere landen waar vluchtelingen vandaan komen, en ze komen deels om andere redenen. De asielprocedures zijn aangescherpt en het is nu niet langer de Vreemdelingendienst maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het ministerie van Justitie die verantwoordelijk is voor de toelatingsprocedure. In dezelfde periode is het werk van inlichtingendiensten en het opsporingsonderzoek van politie en justitie naar elkaar toe geschoven, deels overlapt het elkaar zelfs. Dit levert opnieuw onduidelijke situaties op. De afgelopen jaren zijn de procedures voor een verblijfsvergunning in Nederland strenger geworden, en de mogelijkheden er een te krijgen kleiner. Voor asielzoekers, die toch al in een kwetsbare positie verkeren, werd de afhankelijkheid van Nederlandse instanties daardoor versterkt. Tegen deze achtergrond is het in Misleidende methode gepubliceerde onderzoek uitgevoerd.

ISBN 9789067281621
NUR 747
101 pagina's
EUR 12,50
Bestellen

 

 


Europees asielbeleid in 2000
02-04-2007

Dossier Europa deel 1

Jelle van Buuren, Wil van der Schans

Eén Europa. De slogans, affiches en spotjes op de tv schilderen een mooi plaatje: geen grenzen, gelijke rechten en economische groei. Jongeren reizen van Noord naar Zuid, goederen zijn onbeperkt verplaatsbaar, ouderen verzekerd van hun bestaan. Toch is er een groep die soms letterlijk uit de boot valt: asielzoekers en migranten. Waar critici eind jaren tachtig al voor vreesden wordt met de dag meer waarheid: niet-Europeanen zijn steeds minder welkom in Europa. Het gaat al zover dat zelfs vluchtelingen uit de Balkan niet meer welkom zijn in West-Europa.

Europa wil het aantal asielzoekers en immigranten flink inperken. De vraag is alleen hoe. Welke ingrijpende beslissingen worden er genomen? Gaan we slechts met een tijdelijk bescherming en opvang in de regio het komende millennium in? De Europese eenwording neemt steeds vastere vormen aan en eigenlijk weet niemand er iets van af. Het wordt tijd dat er eens wat kritische boeken over het Europese eenwordingsproces worden gepubliceerd. Daar gaat Papieren Tijger, samen met Stichting Eurowatch en Buro Jansen en Janssen wat aan doen. Onder de serienaam Dossier Europa zullen de komende jaren diverse titels uitgegeven worden die eens flink wat duidelijkheid in de Europese duisternis moeten scheppen.

Europees asielbeleid in 2000 geeft een scherpe analyse van de ontwikkeling van dit beleid. Waar zitten de breekpunten? Wie neemt de besluiten? En wie controleert het asielbeleid nu eigenlijk? Een kijkje in de achterkamers van Europa.

ISBN 978 90 6728 104 1
NUGI 659
136 pagina's
EUR 11,35
bestellen

 

 


Onder druk
(10-04-2007)
Keizer in lompen
(09-04-2007)
Misleidende methode
Europees asielbeleid in 2000
(02-04-2007)
Developed with QwikZite (version 1.12)