Pedro Calderón de la BarcaUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Geheime wraak voor een geheime krenking
12-12-2012

Pedro Calderón de la Barca

uit het Spaans vertaald door Erik Coenen

Na een leven vol heldendaden in dienst van zijn koning hangt de Portugese edelman Don Lope de Almeida zijn zwaard aan de wilgen om de Castiliaanse Doña Leonor te huwen. Maar de eer roept hem naar Afrika, waar de Portugese adel bij Alcazarquivir zal worden afgeslacht; en de verschijning van een Castiliaanse edelman in zijn huis doet hem het ergste vermoeden over de trouw van zijn kersverse echtgenote. Hij neemt daarom een verschrikkelijke beslissing die hij zal uitvoeren zonder een krimp te geven.

Geheime wraak voor een geheime krenking (ca. 1628), is in de loop der eeuwen fel aangevallen omdat het toneelstuk strijdig zou zijn met de christelijke dan wel burgerlijke moraal, of met de neoklassieke regels van de goede smaak. Maar de uitzonderlijke dramatische en poëtische kwaliteiten van deze “Spaanse Othello” zijn onweerlegbaar gebleven.

Hispanist Erik Coenen, die zijn vertaling heeft voorzien van een verhelderend nawoord, vertaalde eerder van Calderón diens meesterwerk Het leven is droom en het tragische Liefde na de dood, een dramatisering van een historisch conflict tussen twee etnisch-religieuze gemeenschappen.


ISBN 9789067282802
NUR 307
88 pagina’s
EUR 13,50
Bestellen

 

 


Liefde na de dood
02-10-2010

Pedro Calderón de la Barca

uit het Spaans vertaald door Erik Coenen

Op 1 januari 1567 liet koning Filips II per decreet afkondigen dat de Spaanse morisken (tot het christendom bekeerde moslims) verplichtte hun gewoonten en kledingswijze aan te passen aan die van de “oude christenen” van het land. De morisken van Granada reageerden door de wapens op te nemen. De opstand werd neergeslagen door de latere Landvoogd van de Lage Landen, Don Juan van Oostenrijk, maar een herstel van een vreedzame samenleving van beide groepen bleek niet meer mogelijk. Veertig jaar later werden de honderdduizenden morisken het land uit gezet. De opstand van de morisken vormt de achtergrond voor dit poëtische drama uit de zeventiende eeuw, waarin een aangrijpend verhaal van liefde, schande en wraak tevens dient om vraagstukken aan de orde te stellen die heden ten dage actueler zijn dan ooit: verdraagzaamheid, etnische diversiteit, en de samenleving van cultureel verschillende groepen.

De vertaling wordt voorafgegaan door een voorwoord waarin hispanist Erik Coenen de historische context van de toneelhandeling toelicht. Coenen vertaalde eerder bij Papieren Tijger het meesterwerk van Calderón, Het leven is droom.

ISBN 9789067282536
NUR 307
134 pagina's
EUR 15,00
Bestellen

 

 

NBD|Biblion, Maarten Steenmeijer:
In 1492 werd het laatste Moorse bolwerk in Spanje (Granada) veroverd door de christenen. Aanvankelijk kregen de Moren nog wel enige speelruimte voor hun geloof en tradities. Het beleid werd echter steeds intoleranter. De moslims dienden zich te bekeren tot het christendom. Vanaf 1567 moesten de morisken (bekeerde moslims) op bevel van Filips II zelfs afzien van hun gewoonten en manier van kleden. Deze maatregel leidde tot opstanden, met name in de Alpujarras, het gebergte ten zuidoosten van Granada. De wreedheid aan beide zijden was groot. De grote toneelschrijver Calderon de la Barca (1600-1681) verbeeldde de opstand in Galera tot dit toneelstuk, dat werd vertaald en toegelicht door Erik Coenen, die enkele jaren geleden een fraaie vertaling bezorgde van 'Het leven een droom', Calderons beroemdste toneelwerk. Calderon is kritisch over het officiele beleid, dat er uiteindelijk toe leidde dat in 1609 alle morisken gedwongen Spanje werden te verlaten. Dat assimilatie noodzakelijk was, bestreed hij niet, wel de wrede manier waarop de autoriteiten dit doel probeerden te verwezenlijken. Een toneelstuk dat de nodige aanknopingspunten met onze eigen tijd biedt.

 

 


Het leven is droom
30-06-2010

Pedro Calderón de la Barca

tweede druk

uit het Spaans vertaald door Erik Coenen

De zeldzame combinatie van dramatisch vakmanschap, filosofische diepgang en poëtische schoonheid die Het leven is droom (La vida es sueño, ca. 1635) kenmerkt, heeft in de loop der eeuwen heel wat bewonderaars gehad. De Engelse dichter Shelley schreef dat hij naast Plato alleen Calderón nog het lezen waard achtte. De Russische romancier Toergenjev schreef na het lezen van Het leven is droom dat hij ‘volledig gecalderoniseerd’ was.

De Duitse filosoof Schopenhauer noemde het ‘het filosofische toneelstuk bij uitstek’. Ook beroemdheden als Goethe en Madame de Staël vereerden Calderón. Hoewel het werk al vaak in het Nederlands is vertaald, is dit de eerste vertaling waarin de oorspronkelijke dichtvorm is gehandhaafd. Het resultaat zal niet alleen toneelmakers, maar ook poëzieliefhebbers aanspreken.

Hispanist Erik Coenen heeft zijn vertaling bovendien voorzien van verklarende noten en een uitvoerig nawoord, waarin hij ingaat op de vorm, de stijl, de betekenis en de context van het werk, en een toelichting geeft op zijn manier van vertalen.

ISBN 9789067282475
NUR 307
160 pagina's
EUR€ 17,50
Bestellen

 

Recensie (1e druk) de Volkskrant, door Maarten Steenmeijer
Recensie (1e druk) Vlaamse Bibliotheek, door Bart Vonck
Vermelding (1e druk) Viva Espana
 

Recensie NBD/Biblion, Maarten Steenmeijer:
Dit toneelstuk uit ongeveer 1635 werd enkele decennia geleden door Dolf Verspoor voor de Haagse Komedie vertaald. Het resultaat was niet naar de zin van hispanist Erik Coenen, die Calderón op een lijn stelt met Shakespeare. Deze klassieker uit de Spaanse Gouden Eeuw verdiende beter, zo vond Coenen. Daarom maakt hij een vertaling die zoveel mogelijk in de geest van Calderón moet zijn. Het resultaat is een knappe vormgebonden Nederlandse versie. Spil van het toneelstuk is Sigismond, de Poolse koningszoon die door zijn vader is opgesloten. Zo wilde de koning vermijden dat het grote onheil zich zou voortrekken dat hem vanuit hogere sferen was voorspeld. De maatregel blijkt niet te werken. Sigismond bindt de strijd aan met zijn vader en begeert bovendien een vrouw die voor een ander is bestemd. Uiteindelijk winnen Sigismonds inzicht en verantwoordelijkheidgevoel het van zijn machtshonger en wellust. Calderóns toneelstuk is daarmee een uitgesproken moreel werk, zoals Coenen betoogt in zijn zeer uitvoerige nawoord. Met grote kennis van zaken, maar ook onnodig belerend plaatst hij Calderóns werk in de context van zijn tijd, geeft hij een uitgebreide interpretatie en licht hij zijn vertaling toe.

 

 


Geheime wraak voor een geheime krenking
(12-12-2012)
Liefde na de dood
(02-10-2010)
Het leven is droom
(30-06-2010)
Developed with QwikZite (version 1.12)