Ton GeurtsenUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Een geschiedenis van verloren illussies

De Nederlandse sociaal-democratie heeft in 1994 haar eeuwfeest gevierd

Ton Geurtsen De Nederlandse sociaal-democratie heeft in 1994 haar eeuwfeest gevierd. Maar viel er eigenlijk wel iets te vieren? Van het oorspronkelijke socialistische gedachtegoed van de SDAP is immers niets meer te bespeuren binnen de huidige Partij van de Arbeid.

Geurtsen wijt dit aan een strategisch en inhoudelijk aanpassingsproces, en rekent af met het idee dat de oorzaak van dergelijke veranderingen in een reëlere kijk op de wereld van vandaag ligt. Integendeel. Geurtsen poneert de stelling dat socialistische doelen als ontwapening en deregulering juist actueler zijn dan ooit, hoewel zij van de politieke agenda verdwenen zijn.

Uitgave i.s.m. Uitgeverij Rode Emma, Amsterdam

ISBN 978 90 6728 059 4
238 pagina's
EUR 15,90
Alleen nog lichtbeschadigd

 

 


Nachtmerries op een duivels oorkussen

Opkomst, ontwikkeling en mogelijke ondergang van het westerse arbeidsethos


Ton Geurtsen


"Werk, werk en nog eens werk": in de jaren negentig wordt de arbeid op een voetstuk geplaatst. Een terugblik op enkele eeuwen geschiedenis leert dat deze hoge waarde van de arbeid teruggaat tot de wortels van de westerse cultuur.
Maar deze waarde is niet van alle tijden: ooit was loonarbeid een relatief onbekend en onbemind verschijnsel. Pas met de ontbinding van de middeleeuwse samenleving begon het nu gangbare arbeidsethos langzaam aan vorm te krijgen.


Dat gebeurde door de toepassing van geweld tegen niet-werkwilligen en door de loonafhankelijke bevolking in te prenten dat het werken in het zweet des aanschijns haar levensbestemming zou zijn.
In Nachtmerries op een duivels oorkussen zet Ton Geurtsen de hedendaagse problemen rond arbeid en werkloosheid in een filosofisch kader en analyseert hij de historische ontwikkelingen die aan ons arbeidsbestel ten grondslag liggen.
Daarbij wordt ondermeer ingegaan op het beheersingsdenken; de economische ideologie; het vooruitgangsgeloof; de betekenis van wetenschap en techniek; de schaarsteproblematiek; de disciplinering tot loonarbeid en schaduwarbeid; de arbeidsdeling tussen de seksen en marxistische, religieuze en freudiaanse invloeden.


Het boek wordt besloten met een uitvoerige beschouwing over de ontwikkeling van het arbeidsethos in de moderne consumptiemaatschappij en over het Nederlandse arbeidsmarktbeleid. Daar wordt de mogelijkheid van een ander arbeidsbestel tegenover geplaatst.


"Het zijn de bewust baanlozen die via eigen arbeid waarden realiseren die ongelukkigerwijs exclusief aan loonarbeid gekoppeld zijn: individuele ontplooiing, sociale contacten en betrokkenheid op de maatschappij".

I.s.m. Baalproduktie
ISBN 978 90 6728 072 3
264 pagina's
UITVERKOCHT
Een geschiedenis van verloren illussies

1995

Nachtmerries op een duivels oorkussen
Ton Geurtsen
Developed with QwikZite (version 1.12)