N.H.L. de JongUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Het willen en zijn gevolgen
15-01-2016

TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE
nummer 1/2016

door R. de Vries

Dit boek beoogt een originele theorie te geven voor het ontstaan van psychotische symptomen. De schrijver, een bioloog met psychotische ervaringen, richt zich op een brede doelgroep van patiënten, professionals, wetenschappers en andere geïnteresseerden. De diepere motivatie is het destigmatiseren van mensen met psychotische ervaringen, via inbedding van de ontstaanswijze van de psychose in de huidige neurowetenschappelijke canon over de werking van ons brein.

(---)

Samenvattend: dit is een belangrijk boek, dat de kloof tussen professionals en ervaringsdeskundigen zal helpen dichten en alleen al daarom destigmatiserend kan werken. Bovendien levert zijn theorie over de ontstaanswijze van psychosen intrigerend materiaal op voor verdere wetenschappelijke toetsing.

LEES HET HELE ARTIKEL


Het willen en zijn gevolgen - NBD Biblion
10-06-2015

door Drs. P.C.B. de Jager

Centraal in dit boek staan vragen over het ontstaan van psychosen, waangedachten en angsten
en hoe deze kunnen verdwijnen met behulp van antipsychotica. Het eerste deel gaat over de
evolutie van het niet-bewuste en het bewuste willen. De hersenen moeten ervoor zorgen dat op
zintuigprikkels adequaat wordt gereageerd; zij zijn een emotiemachine. Het tweede deel gaat
over het ontstaan en de functies van het ik-bewustzijn en het derde deel over
psychopathologie als gevolg van het (niet-)willen. Het gaat daarbij vooral om waangedachten,
hallucinaties en dwanggedachten. Door te schrijven over de totstandkoming van een psychose
wil de auteur het predicaat 'psychotisch' uit de taboesfeer halen. Voor geÏnteresseerden in
deze thematiek geeft dit boek een theoretisch kader waarmee het verschijnsel psychose beter
geduid kan worden. Het boek is voorzien van talrijke eindnoten en een literatuuroverzicht.

 

 


Het willen en zijn gevolgen - Tijdschrift voor coaching
22-05-2015

mei 2015, Tijdschrift voor coaching  - twee artikelen

In gesprek met bioloog Nico de Jong

Over Het willen en zijn gevolgen

door Ad Maas

De theorie van Marinus Knoope

door Nico de Jong

LEES DE ARTIKELEN

 

Het willen en zijn gevolgen

ISBN 9789067283052
NUR 895
176 pagina's
EUR 20,00
bestellen

 

 

 


Het willen en zijn gevolgen
28-01-2015

Over emoties, bewustzijn en psychose

N.H.L. de Jong

 

In het eerste deel van Het willen en zijn gevolgen bespreekt N.H.L. de Jong wat de functie is van emoties en bewustzijn en hoe emoties en bewustzijn hebben kunnen evolueren. De belangrijkste taak van de hersenen is het met adequaat gedrag reageren op zintuigprikkels door het produceren van de juiste emotie. De hersenen zijn een emotiemachine. Een echte emotie is een complex van bewustzijn, actiegereedheid en gedrag. De emotiecentra in de hersenstam zorgen voor het tot stand komen van het bewustzijn, ze zorgen voor het realiseren van een toestand van actiegereedheid en ze zorgen voor het initiëren van adequaat gedrag. Verder zorgen de emotiecentra ervoor dat het bewustzijn, de actiegereedheid en het gedrag kunnen persisteren door activering van het circuit van Papez. Dit persisteren heeft geheugenvorming tot gevolg.

In het tweede deel maken we kennis met het taalafhankelijke ik-bewustzijn en het “ik weet het niet”-bewustzijn. Het “ik weet het niet”-bewustzijn opent de weg naar de vrije keuze. De vrije keuze is uniek voor het talig wezen mens. Het ik-bewustzijn is van belang als de-emotionalisator. Door reflectie door het ik op een emotie, verdwijnen de actiegereedheid en het emotionele gedrag en blijft er een niet-emotioneel bewustzijn over.

In het laatste deel van Het willen en zijn gevolgen laat De Jong zien hoe door overactiviteit van emotiecentra psychosen kunnen ontstaan. Deze overactiviteit uit zich door een te hoge productie van serotonine, dopamine of noradrenaline. Door overactiviteit van verschillende emotiecentra kunnen verschillende soorten psychosen ontstaan. De Jong denkt een plausibele verklaring te hebben gevonden voor het ontstaan van uitwassen van het bewustzijn, zoals daar zijn: waangedachten, hallucinaties en dwanggedachten.

N.H.L. de Jong heeft dit boek geschreven met de bedoeling om zelf inzicht te krijgen maar ook om collega patiënten inzicht te geven in het proces dat een psychose doet ontstaan. Door het begrip psychose te verduidelijken, verdwijnen onbegrip en angst en kan het predicaat “psychotisch” (en “schizofreen”) uit de taboesfeer worden gehaald. Als iedereen weet wat een psychose is en hoe een psychose ontstaat, dan komt er begrip voor de mens die aan psychosen lijdt en dan verbeteren de bejegening en de behandeling.

Het willen en zijn gevolgen is een aanrader voor mensen die aan psychosen lijden en hun echtgenoten, ouders en kinderen die mee lijden.

Het boek is ook bestemd voor B-verpleegkundigen, psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. De theorie die in het boek ontwikkeld wordt, kan interessant zijn voor neurologen, biologen, filosofen en wetenschappers die zich bezig houden met artificiële intelligentie.

INKIJKJE

ISBN 9789067283052
NUR 895
176 pagina's
EUR 20,00

bestellen

 

 


Het willen en zijn gevolgen
(15-01-2016)
Het willen en zijn gevolgen - NBD Biblion
(10-06-2015)
Het willen en zijn gevolgen - Tijdschrift voor coaching
(22-05-2015)
Het willen en zijn gevolgen
(28-01-2015)
Developed with QwikZite (version 1.12)