Gerard de JongeUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Bajesboek
08-02-2008

handboek voor gedetineerden

Gerard de Jonge
Hettie Cremers

Adviezen zijn verstrekt door George Sánchez, ervaringsdeskundige.


Vraagbaak voor gedetineerden, hun omgeving, en hun hulpverleners


Na vele jaren is het eindelijk weer gelukt om alle aspecten van het strafrecht in een toegankelijke taal weer te geven. De wildgroei aan regels en maatregelen is in deze volledig geactualiseerde editie beknopt weergegeven. De zesde druk van het Bajesboek bevat de gebruikelijke schat aan uitgebreide en leesbare informatie voor gedetineerden. Allerhande zaken waarmee zij te maken kunnen krijgen komen aan bod, en hun rechten en plichten worden op heldere wijze uiteen gezet.

In tegenstelling tot vorige edities is er geen apart deel over Terbeschikkingstelling opgenomen. Dat vereist langzamerhand namelijk een apart boek. De Terbeschikkinggestelden komen alleen aan bod voorzover ze nog als ‘passant’ in een huis van bewaring of gevangenis verblijven.

Gerard de Jonge is bijzonder hoogleraar detentierecht aan de Universiteit van Maastricht.

Hettie Cremers is advocaat te Berlicum en lid van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

paperback
ISBN 9789067281270
NUR 824
495 pagina's
EUR 30,00
Bestellen

gebonden
ISBN 9789067282147
NUR 824
495 pagina's
EUR 50,00
Bestellen

 

 


Strafwerk

Over de arbeidsverhouding tussen gedetineerden en Justitie

Gerard de Jonge

Sinds de opening van het Amsterdamse Rasphuis in 1596 worden gedetineerden in Nederland dagelijks gedwongen tot het verrichten van vaak afstompende, nauwelijks beloonde arbeid. Deze studie wil de vanzelfsprekendheid doorbreken waarmee de overheid meent naar believen over de arbeidskracht van gevangenen te kunnen beschikken. Bij nadere beschouwing blijkt geen rechtvaardiging voor de toegepaste arbeidsdwang en onderbetaling te bestaan.

De auteur stelt voor de gedetineerden als normale werknemers tegemoet te treden en presenteert een wettelijk kader waarbinnen dat zou kunnen worden gerealiseerd. Strijd tégen arbeidsdwang en vóór een betere beloning kan het zelfbewustzijn van gedetineerden verhogen en de buitenwereld duidelijk maken dat het wegstoppen van veroordeelden achter tralies geen oplossing biedt voor de onderliggende maatschappelijke problematiek.

ISBN 9789067280617
NUR 820
306 pagina's
EUR 25,00
bestellen

 

 


Bajesboek
(08-02-2008)
Strafwerk

1994

Developed with QwikZite (version 1.12)