Jan LustUITGELICHT:
Guus Houtzager


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Beatrice de Graaf bij DWDD University
30-05-2017

„Op 25 mei (2017) gaf hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht Beatrice de Graaf een nieuw college: DWDD University - Spionage. De Graaf gaat verder waar zij vorig jaar bij haar college over Terrorisme is opgehouden: onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten moeten ons beschermen tegen aanslagen van terroristen of cyberattacks van buitenlandse mogendheden. Maar hoe zit die wereld in elkaar? In DWDD University: Spionage ontsluiert Beatrice de Graaf mysteries over inlichtingendiensten, geheime operaties en spionageschandalen.

Beatrice de Graaf belicht in haar college wat inlichtingen- en veiligheidsdiensten allemaal kunnen, moeten en mogen doen. De technologie wordt elke dag geavanceerder en ook steeds vaker tegen de burgerbevolking ingezet. Waar houdt dat op? Maakt het de wereld echt veiliger? En gaat die veiligheid niet ten koste van onze vrijheid? Beatrice de Graaf legt uit wat we als burgers moeten weten om de grens tussen vrijheid en veiligheid te bewaken.”
- website De Wereld Draait Door

 

ACHTERGRONDINFORMATIE

HET CENTRUM VOOR TERRORISME EN CONTRATERRORISME
Paul Moussault (red.) Jan Lust

Niet alleen Beatrice de Graaf (medeoprichter van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme), ook honderden bedrijven en instituten, duizenden personen, houden zich bezig met het fenomeen terrorisme. Wie zijn eigenlijk die zo bejubelde terrorisme-experts? Onder hen bevinden zich journalisten, politieke analisten, voormalige medewerkers van de militaire en politieke inlichtingendiensten, academici, et cetera.
Sommigen hebben direct financieel belang bij de terrorismedreiging. Met behulp van hun (gesponsorde) organisaties bezoeken deze deskundigen elkanders conferenties en seminars, schrijven recensies en inleidingen voor boeken van collega’s en citeren elkaar veelvuldig. Door dit wederzijdse ondersteuningsnetwerk presenteren ze hun feiten als waarheid en hun aannames en meningen als algemeen geldend.
Het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme geeft een verhelderende blik achter de schermen.

ISBN 9789067282550
NUR 697
184 pagina's
EUR 15,00
Bestellen

 

 


Het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme
28-04-2011

Vlugschrift 21

Paul Moussault (red.) Jan Lust

Honderden bedrijven en instituten, duizenden personen, houden zich bezig met het fenomeen terrorisme. Wie zijn eigenlijk die zelfbenoemde en zo bejubelde terrorisme-experts? Onder deze experts bevinden zich rechtsgeoriënteerde journalisten, politieke analisten, voormalige medewerkers van de militaire en politieke inlichtingendiensten, ultraconservatieve academici, et cetera. Sommige hebben direct financieel belang bij de terrorismedreiging.

Met behulp van hun gesponsorde organisaties bezoeken deze deskundigen elkanders conferenties en seminars, schrijven recensies en inleidingen voor boeken van collega’s en citeren elkaar veelvuldig. Door dit wederzijdse ondersteuningsnetwerk presenteren ze hun feiten als waarheid en hun aannames en meningen als algemeen geldend.

Dit Vlugschrift is een tour d’horizon langs het nationale rariteitenkabinet van terrorisme-experts, het beperkt zich tot slechts enkele personen, de vileinste onder de clowns in het antiterrorismecircus, waarvan de malicieuze wetenschappelijke pretenties, prestaties en bezigheden wel het meest abject te noemen zijn: het blikt achter de schermen van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme.

ISBN 9789067282550
NUR 697
184 pagina's
EUR 15,00
Bestellen

 

 


recensie Internationale Spectator

01-08-2011 over Het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme

Internationale Spectator jaargang 65 nr. 7/8 juli/augustus 2011

door Vincent van Beest

Om goed te kunnen begrijpen waarom het boek Het centrum voor terrorisme en contraterrorisme van Paul Moussault en Jan Lust is geschreven, is het wellicht nuttig een flink stuk uit het slot van de inleiding te citeren. ‘Wanneer een muis op haar weg over het veld een adder ontmoet, wordt ze, gefascineerd door de blik van het reptiel, verlamd van schrik en wordt een prooi van het ondier. Maar wanneer men een blad of ander niet doorschijnend voorwerp voor de ogen van het slachtoffer houdt, en dit dus de adder niet meer ziet, verdwijnt de begoocheling en vervolgt de muis ongedeerd zijn weg. Zulk een blad te willen zijn is de pretentie van dit vlugschrift, met de schuchtere hoop dat ook hier het experiment zal slagen. [...] Ons wapen is daarbij bijtende spot. Het is niet onze bedoeling de hier achtereenvolgens ontleedde [sic!] steunpilaren van onze samenleving te bekeren van de dwalingen hunner beroepskeuze. Aan bekeren hebben we meer dan het land. Karl Marx schreef al in 1844: “Het wapen van de kritiek kan overigens de kritiek van de wapens niet vervangen”.’

LEES HET HELE ARTIKEL

 

 


Rood Verzetsfront
09-01-2009

Aanzetten tot stadsguerrilla in Nederland – een reconstructie

onder redactie van Paul Moussault en Jan Lust

Nederland werd in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw geconfronteerd met groepen die een gewelddadige omverwerping van de bestaande politieke orde nastreefden.

Rood Verzetsfront – Aanzetten tot stadsguerrilla in Nederland is een historische reconstructie, gezien vanuit het perspectief van de sympathisanten van de Rote Armee Fraktion in Nederland. Gebaseerd op interviews met ex-leden van het Rood Verzetsfront, geheime documenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de Centrale Recherche Informatiedienst en de Oost-Duitse geheime dienst, Stasi, biedt dit boek een spannende inkijk in de keuken van het politieke activisme van die jaren.

ISBN 9789067282222
NUR 697
360 pagina's
EUR 25,00
Bestellen

 

 


recensie De Fabel van de illegaal

01-03-2009 over Rood Verzetsfront
door Sandor Schmits

In de jaren 70 en 80 voerden organisaties als de Rote Armee Fraktion (RAF) en de  Revolutionäre Zellen in Duitsland en de Rode Brigades in Italië een stadsguerrilla. Ook in  Nederland zijn er diverse pogingen gedaan om de gewapende strijd van de grond te krijgen. Het Rood Verzetsfront (RVF) was daar een van. Het is interessant en inspirerend om te lezen hoe er zo kort geleden nog door radicaal-linkse activisten gedacht werd over het voeren van  revolutionaire strijd, en dat ze hun ideeën ook daadwerkelijk in praktijk probeerden te brengen.

LEES HET ARTIKEL

 

 


recensie de AS

01-07-2009 over Rood Verzetsfront
door Boudewijn Chorus

Over het tussen 1976 en 1989 in Nederland opererende Rood Verzetsfront (RVF) is onlangs het boek Rood Verzetsfront. Aanzetten tot stadsguerrilla in Nederland verschenen, van de hand van Paul Moussault en Jan Lust. Moussault was tot het laatst bij het RVF betrokken en kan beschouwd worden als een van de drijvende krachten.

LEES HET ARTIKEL

 

 


Beatrice de Graaf bij DWDD University
(30-05-2017)
Het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme
(28-04-2011)
recensie Internationale Spectator
Rood Verzetsfront
(09-01-2009)
recensie De Fabel van de illegaal
recensie de AS
Developed with QwikZite (version 1.12)