Fré MorelUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Oorlog is misleiding en bedrog
24-02-2012

Wat voorafging én leidde tot de 31-jarige wereldoorlog van 1914 – 1945

Fré Morel

DURF TE WETEN! - Sapré Aude Als men het vandaag de dag over ‘oorlog’ heeft, bedoeld men daar doorgaans de oorlog mee die onderhand in ons collectief geheugen gegrift is als DE oorlog aller oorlogen, WO II! Het beeld is duidelijk, herkenbaar en afgebakend: Nazi-Duitsland, Adolf Hitler, Jodenvervolging, concentratiekampen en dood! Ons historisch bewustzijn en besef lijkt slechts terug te gaan tot september 1939 als Duitse troepen de grens met Polen overtrekken. Dat dit een logisch en onvermijdelijk vervolg was van WO I, de voorgaande oorlog, is voor velen een gesloten boek.

Wie is er vandaag de dag nog van op de hoogte dat de Amerikanen in 1917 met gestrekte rechterarm de oorlog verwelkomden? Dat ze samen met de Engelsen het Hakenkruis inzetten om hun onderdanen naar het slachtveld te dirigeren? Dat de Russische revolutionairen in 1917 het Hakenkruis zelfs in hun bankbiljetten voerden? Wie weet nog van de Engelse concentratiekampen in Zuid-Afrika waar de onwillige blanke ‘Boeren’ werden opgesloten, overwegend vrouwen, kinderen en bejaarden? Wie is er nog van op de hoogte dat meer dan de helft van hen werd uitgeroeid? Wie kent het meisje Lizzy van Zyl nog dat op 7-jarige leeftijd in april 1901 in het Engelse concentratiekamp Bloemfontein crepeerde van de honger, net als 50% van alle ‘Boerenkinderen’? Wie weet nog van de smerige en tot haat aanzettende oorlogsleugens waarbij de Duitsers beschuldigd werden treinladingen vol lijken tot zeep te transformeren? Wie kent de moorddadige geschiedenis van Winston Churchill die als oorlogscorrespondent (en daarmee als Franc-Tireur) om zich heen schoot met zijn eigen wapen, gevuld met de verboden Dum-Dum munitie? Wie kent de racistische kant van Baden Powell, het gekonkel achter de al eeuwen nagejaagde stichting van de (Zionistische) staat Israël, en de rol die gespeeld is om dit te realiseren door Amerika in 1917 in de oorlog te betrekken, de ‘Bank of England’ als grote sponsor van de NSDAP, hoe de Amerikaanse overheid het eigen volk en de wereldburgers bewust misleid heeft door de geraffineerd geregisseerde en geplande aanval op Pearl Harbor, etc, etc, etc????

Mag ik u uitnodigen uw blik te verruimen met behulp van dit (excusez-moi - ietwat encyclopedisch) boekwerk.

Fré Morel

ISBN 9789067282758
NUR 697
368 pagina’s
EUR 24,00
UITVERKOCHT

 

 


Van Oranje Stadhouders tot IJzeren Kanselier
06-01-2007

De vóór-geschiedenis van de 'GROOTE' oorlog
Een politiek machtsschaakspel dat voorafging aan de 'Eerste Wereldoorlog' van 1914-1918 Deel 1 - basisboek (1702-1871)

Fré Morel

Amateur-historicus Fré Morel laat zien dat oorlogen vrijwel altijd het bloedige resultaat zijn van een belangenstrijd. Een wereldwijde strijd om politieke, economische en militaire macht die gestreden wordt ten voordele van een kleine machtselite en volledig ten koste komt van de wereldburgers. Oorlogen die als een morbide ketting onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en waarvan de feitelijke oorzaken door de machtige belanghebbers worden weg gelogen. Morel neemt de lezer mee naar een periode vér voor de 'Eerste Wereldoorlog' waar ze kennis kunnen maken met de voorgeschiedenis van die 'Groote Oorlog', een mensenslachting op wereldschaal die in 1914 zou losbranden.

ISBN 9789067282062
NUR 689
255 pagina's
EUR 19,50
Bestellen

 

 


Oorlog is misleiding en bedrog
(24-02-2012)
Van Oranje Stadhouders tot IJzeren Kanselier
(06-01-2007)
Developed with QwikZite (version 1.12)