Paul MoussaultUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
De Drentse RAF
26-05-2018

Dagblad van het Noorden
door Bart Olmer

Klik op het plaatje om het artikel te lezen.


Het Rood Verzetsfront in het vizier van de geheime dienst
24-04-2018

onder redactie van Paul Moussault en Barbara Sahakian

In maart 2018 sprak een groot aantal Nederlanders zich uit tegen de vernieuwde wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (sleepwet). Op 1 mei 2018 is deze wet geldig.

Het intensief bespioneren door geheime diensten van eigen onderdanen in naam van contraterrorisme is niet pas na 11 september 2001 begonnen, maar nam al vroeg in de jaren zeventig een aanvang. In die jaren leidde het nauwelijks tot discussie, het was voor de meesten een geaccepteerde vorm van contraterrorisme.

Gestaafd met een indrukwekkend aantal documenten bewijzen Moussault en Sahakian hoe ver de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de jaren zeventig en tachtig gingen in hun ijver.

Het Rood Verzetsfront in het vizier van de geheime dienst biedt een verrassende kijk op de, soms hilarische, wereld van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

ISBN 9789067283359
NUR 697
360 pagina's
gebonden uitgave; met stofomslag en leeslint
EUR 25,00
bestellen

INKIJKJE


ASALA, de Nemesis voor de Armeense genocide
17-04-2015

Stadsguerrilla tegen Turkije (1975-1988)

Paul Moussault (red.) & Barbara Sahakian

De woede over de Armeense genocide en de ontkenning daarvan, het verloren grondgebied en het leven in de diaspora vormen de primaire achtergrond waartegen de acties van de Armeense guerrilla moeten worden beschouwd. De Armeense guerrilla’s vormden de schrik van het Turkse corps diplomatique.

Het onrecht was niet anoniem, het had een naam en een adres. De Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia probeerde de ‘vergeten’ Armeense genocide op de internationale politieke agenda te krijgen door aanslagen te plegen op Turkse diplomaten en instellingen. De politieke moord werd gelegitimeerd door de functie van de vijand.

De representanten van de Turkse staat, de diplomaten, consuls en leden van de veiligheidsdienst werden niet omdat ze Turkse staatsburgers waren door de Armeense stadsguerrillero’s geëxecuteerd, maar in de hoedanigheid van hun functie voor het Turkse onderdrukkingsregime, niet als slecht mens, huisvader of echtgenoot, maar als object van onderdrukking en repressie, als ideologische steunpilaar van de ontkenning van de genocide.

INKIJKJE

youtube

ISBN 9789067283076
NUR 686
592 pagina's
EUR 27,50
bestellen

 

 

 


recensie Beurs van Bijzondere Uitgevers

17-04-2015 over ASALA, de Nemesis voor de Armeense genocide – Stadsguerrilla tegen Turkije (1975-1988)

website Beurs voor Bijzondere Uitgevers

In 2015 is het honderd jaar geleden dat de Armeense genocide plaatsvond, wat wereldwijd met conferenties, boeken, herdenkingsbijeenkomsten, films, nieuwe monumenten en wat dies meer zij herdacht wordt. Het is ook veertig jaar geleden dat Armeense jongeren de wapens opnamen om als de Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia (ASALA) te proberen de ‘vergeten’ Armeense genocide op de internationale politieke agenda te krijgen door aanslagen te plegen op Turkse diplomaten en instellingen.

Dat de gewapende strijd wel degelijk een propagandamiddel kan zijn om de publieke opinie in positieve zin te beïnvloeden bewezen de Armeense jongeren van ASALA. Echter, dit had een beperkte houdbaarheidsdatum. Wat toen nationale bevrijdingsstrijd heette, noemt men nu terrorisme. De ASALA is nog altijd een schrikbeeld voor Turkije; wanneer er in de pers iets verschijnt over Armenië of over de genocide, dan waarschuwt de regering meteen voor een hernieuwde dreiging.

Over de ASALA zijn tot nog toe nog maar weinig diepgravende publicaties verschenen. Daarin brengt ASALA, de Nemesis voor de Armeense genocide – Stadsguerrilla tegen Turkije (1975-1988) verandering. Uit de aankondiging van uitgeverij Papieren Tijger: “De representanten van de Turkse staat, de diplomaten, consuls en leden van de veiligheidsdienst werden niet omdat ze Turkse staatsburgers waren door de Armeense stadsguerrillero’s geëxecuteerd, maar in de hoedanigheid van hun functie voor het Turkse onderdrukkingsregime, niet als slecht mens, huisvader of echtgenoot, maar als object van onderdrukking en repressie, als ideologische steunpilaar van de ontkenning van de genocide.”

 

 


recensie NBD Biblion

17-06-2015 over ASALA, de Nemesis voor de Armeense genocide – Stadsguerrilla tegen Turkije (1975-1988)
door Louis Smit en Peter Turk

De Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia (ASALA) is een guerrillabeweging die van 1975 tot 1988 actief was. De auteurs zijn kenners op dit terrein en bespreken dit onderwerp op wetenschappelijke wijze. Hun boek geeft een goed beeld van de acties van ASALA.

Deze guerrillastrijders wilden dat Turkije zijn verantwoordelijkheid nam voor de moord op grote aantallen Armeniërs in 1915, maar Turkije weigert honderd jaar na dato nog steeds te spreken van genocide. Een doorwrochte publicatie, stampvol verwijzingen en bronnen, die ook de vertakkingen en samenwerkingsverbanden van ASALA in vele landen laat zien. Geen lichte kost, dus vooral interessant voor wie geboeid wordt door Armenië en de kwestie van de Armeense genocide. Actueel gezien het herinneringsjaar.

De benaming van de gebeurtenis in 1915 leidt nog steeds tot discussie, ook in Nederland. De persoonlijke kant hiervan wordt belicht in de zesdelige reportageserie 'Bloedbroeders' van regisseur Kees Schaap, over een Turkse en een Armeense Nederlander, Sinan Can en Ara Halici, die samen op zoek gaan naar de waarheid; samen schreven ze een boek met gelijke titel*. In het voorjaar van 2015 werd de tv-serie uitgezonden door de VARA.

 

 


Het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme
28-04-2011

Vlugschrift 21

Paul Moussault (red.) Jan Lust

Honderden bedrijven en instituten, duizenden personen, houden zich bezig met het fenomeen terrorisme. Wie zijn eigenlijk die zelfbenoemde en zo bejubelde terrorisme-experts? Onder deze experts bevinden zich rechtsgeoriënteerde journalisten, politieke analisten, voormalige medewerkers van de militaire en politieke inlichtingendiensten, ultraconservatieve academici, et cetera. Sommige hebben direct financieel belang bij de terrorismedreiging.

Met behulp van hun gesponsorde organisaties bezoeken deze deskundigen elkanders conferenties en seminars, schrijven recensies en inleidingen voor boeken van collega’s en citeren elkaar veelvuldig. Door dit wederzijdse ondersteuningsnetwerk presenteren ze hun feiten als waarheid en hun aannames en meningen als algemeen geldend.

Dit Vlugschrift is een tour d’horizon langs het nationale rariteitenkabinet van terrorisme-experts, het beperkt zich tot slechts enkele personen, de vileinste onder de clowns in het antiterrorismecircus, waarvan de malicieuze wetenschappelijke pretenties, prestaties en bezigheden wel het meest abject te noemen zijn: het blikt achter de schermen van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme.

ISBN 9789067282550
NUR 697
184 pagina's
EUR 15,00
Bestellen

 

 


recensie Internationale Spectator

01-08-2011 over Het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme

Internationale Spectator jaargang 65 nr. 7/8 juli/augustus 2011

door Vincent van Beest

Om goed te kunnen begrijpen waarom het boek Het centrum voor terrorisme en contraterrorisme van Paul Moussault en Jan Lust is geschreven, is het wellicht nuttig een flink stuk uit het slot van de inleiding te citeren. ‘Wanneer een muis op haar weg over het veld een adder ontmoet, wordt ze, gefascineerd door de blik van het reptiel, verlamd van schrik en wordt een prooi van het ondier. Maar wanneer men een blad of ander niet doorschijnend voorwerp voor de ogen van het slachtoffer houdt, en dit dus de adder niet meer ziet, verdwijnt de begoocheling en vervolgt de muis ongedeerd zijn weg. Zulk een blad te willen zijn is de pretentie van dit vlugschrift, met de schuchtere hoop dat ook hier het experiment zal slagen. [...] Ons wapen is daarbij bijtende spot. Het is niet onze bedoeling de hier achtereenvolgens ontleedde [sic!] steunpilaren van onze samenleving te bekeren van de dwalingen hunner beroepskeuze. Aan bekeren hebben we meer dan het land. Karl Marx schreef al in 1844: “Het wapen van de kritiek kan overigens de kritiek van de wapens niet vervangen”.’

LEES HET HELE ARTIKEL

 

 


Rood Verzetsfront
09-01-2009

Aanzetten tot stadsguerrilla in Nederland – een reconstructie

onder redactie van Paul Moussault en Jan Lust

Nederland werd in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw geconfronteerd met groepen die een gewelddadige omverwerping van de bestaande politieke orde nastreefden.

Rood Verzetsfront – Aanzetten tot stadsguerrilla in Nederland is een historische reconstructie, gezien vanuit het perspectief van de sympathisanten van de Rote Armee Fraktion in Nederland. Gebaseerd op interviews met ex-leden van het Rood Verzetsfront, geheime documenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de Centrale Recherche Informatiedienst en de Oost-Duitse geheime dienst, Stasi, biedt dit boek een spannende inkijk in de keuken van het politieke activisme van die jaren.

ISBN 9789067282222
NUR 697
360 pagina's
EUR 25,00
Bestellen

 

 


recensie De Fabel van de illegaal

01-03-2009 over Rood Verzetsfront
door Sandor Schmits

In de jaren 70 en 80 voerden organisaties als de Rote Armee Fraktion (RAF) en de  Revolutionäre Zellen in Duitsland en de Rode Brigades in Italië een stadsguerrilla. Ook in  Nederland zijn er diverse pogingen gedaan om de gewapende strijd van de grond te krijgen. Het Rood Verzetsfront (RVF) was daar een van. Het is interessant en inspirerend om te lezen hoe er zo kort geleden nog door radicaal-linkse activisten gedacht werd over het voeren van  revolutionaire strijd, en dat ze hun ideeën ook daadwerkelijk in praktijk probeerden te brengen.

LEES HET ARTIKEL

 

 


recensie de AS

01-07-2009 over Rood Verzetsfront
door Boudewijn Chorus

Over het tussen 1976 en 1989 in Nederland opererende Rood Verzetsfront (RVF) is onlangs het boek Rood Verzetsfront. Aanzetten tot stadsguerrilla in Nederland verschenen, van de hand van Paul Moussault en Jan Lust. Moussault was tot het laatst bij het RVF betrokken en kan beschouwd worden als een van de drijvende krachten.

LEES HET ARTIKEL

 

 


 • Recensie van een lezer >>>
 • Geestdrift >>>
 • De Drentse RAF
  (26-05-2018)
  Het Rood Verzetsfront in het vizier van de geheime dienst
  (24-04-2018)
  ASALA, de Nemesis voor de Armeense genocide
  (17-04-2015)
  recensie Beurs van Bijzondere Uitgevers
  recensie NBD Biblion
  Het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme
  (28-04-2011)
  recensie Internationale Spectator
  Rood Verzetsfront
  (09-01-2009)
  recensie De Fabel van de illegaal
  recensie de AS
  Recensie van een lezer

  recensie Rood Verzetsfront

  Geestdrift
  Developed with QwikZite (version 1.12)