Willem OltmansUITGELICHT:
Het hart van de zorg


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Memoires 1987-A
27-12-2016

Willem Oltmans

Deel 43

ISBN 9789067283304
NUR 686
347 pagina's + 12 pagina's foto's
EUR 25,00
bestellen

4 mei 1987

Luchthaven Malan

Heerlijk ochtendje met broer Hendrik. Mijn broer had besloten een speech af te steken omdat ik eerder tijdens mijn bezoek had gesproken over „fundamentele goodwill” van zwarten voor blanken. „Wim, je moet gewoon begrijpen dat we hier in een jungle leven. Het woord ‘goodwill’ is een anathema en een begrip dat niet bestaat. Hier op aarde is alleen ‘ill-will’. Goodwill is geserveerd voor heaven. Wat hier op dit moment gebeurt, is dat er een overname aan de gang is, dat is alles. It is a question of naked power. Eat or be eaten. South-Africa is confronted with an all-out war of take-over power. We are simply seeing the laws of the jungle being applied.” Ik vrees eigenlijk dat hij gelijk heeft.

INKIJKJE

 

Memoires 1986-B
07-12-2016

Willem Oltmans

Deel 42

ISBN 9789067283243
NUR 686
409 pagina's + 12 pagina's foto's
EUR 25,00
bestellen

23 december 1986

Collega John de Mees van het Surinaamse persbureau kwam buurten. Ik vertelde hem wat er alzo door de eerwaarde collega’s in het bos op film was vastgelegd. „Zijn die journalisten nog hier,” vroeg hij.

„De meesten zijn op weg naar Zanderij, want er gaat vanavond een vliegtuig,” antwoordde ik. John liep naar een telefoon, en kwam even later terug. „Vertel de bevelhebber wat je mij vertelde, Willem.”

„Is hij aan de lijn?”

„Ja, hier,” en hij duwde de hoorn in mijn hand. Bouterse was kennelijk in een bespreking, maar was verbaasd te horen wat ik hem vertelde. „U wordt voorgesteld op deze televisiebeelden als de man met wie granman Aboikoni zijn achterste afveegt,” vertelde ik Desi.

INKIJKJE

 

Memoires 1986-A
28-09-2016

Willem Oltmans

Deel 41

ISBN 9789067283236
NUR 686
320 pagina's + 8 pagina's foto's
EUR 25,00
bestellen

 

15 april 1986
Ik lunchte met Romanov in het Intourist Hotel, nog steeds razend dat een
USSR-delegatie met vijf man naar New York zou reizen. Het scheelde weinig of
we hadden werkelijk een twistgesprek gekregen. „I am free to tell you, Willem,
you are wrong. I am no longer in government service. What do you want
Lomeiko en Molchanov to do? They have no say in this. They are simply told
by the Party to go. After I had served four years in London, I was told to go to
Nigeria. I protested, that I was entitled to a leave of a few years at home, but
the Party had already decided.” Hij wees er bovendien op dat men zich in
Moskou niet kon bemoeien „with inner turmoil” bij de leiding van Den
Alerdinck. „I learned never to be a friend of a communist again,” zei ik,
„because when the chips are down, a communist choses the Party not his
friend.” Dat was het cruciale moment waarop onze lunch uit de hand leek te
lopen.

INKIJKJE

 

Memoires 1985-B
23-06-2016

Willem Oltmans

Deel 40

ISBN 9789067283212
NUR 686
446 pagina's
EUR 25,00
bestellen

 

26 november 1985

Terwijl ik met De Mari aan het praten was, zag ik Spoor en Lurvink lopen. Lurvink stuurde Spoor op me af, die me zelfs niet begroette en totaal over zijn toeren was. „Waarom praat je met die kerels van De Telegraaf,” was zijn eerste verwijt.

„Omdat het tenslotte ook journalisten zijn en je ze beter voor dan tegen je kunt hebben. Lurvink heeft verzuimd De Mari te waarschuwen dat hij niet mee kon naar Moskou, zoals ik uitdrukkelijk had gevraagd.” Spoor bleef idioot doen en Lurvink nog idioter dus zei ik tegen Spoor: „Je zult je anders moeten gedragen.”

„Ja, maar waarom leg jij verklaringen af?”

„Omdat De Mari mij vroeg Lurvink te verzoeken of hij mee naar Moskou mocht. Maar omdat dit in Moskou werd geblokkeerd hadden we de man hier gewoon over moeten inlichten, zoals het hoort.”

INKIJKJE

 

Memoires 1985-A

Willem Oltmans

Deel 39

ISBN 9789067283199
NUR 686
416 pagina's
EUR 25,00
bestellen

27 juni 1985

Vanmiddag waren de opnames van Hier is … Adriaan van Dis. (…) We begonnen dus met mijnheer Oltmans en mijnheer Van Dis, wat meteen al veel verpeste. (…) Maar geleidelijk aan werd hij steeds vervelender. Journalisten namen mij niet serieus, beweerde hij. Daarna geloofde hij niets van mijn rol op het Witte Huis met Walt Rostow in de Nieuw-Guinea-affaire. Hij vroeg zelfs: „Waarom loop je altijd achter dictators aan?” Ik vroeg: „Wie bedoel je nu, Sukarno of Bouterse? Het zijn bovendien geen dictators, was Bouterse het maar. Je hebt hun achterste ook nooit gezien.” Toen hij zich ook nog liet ontvallen dat regeringen mijn boeken betaalden, toen werd ik werkelijk razend. „Ja, maar je had toch een overeenkomst met de sovjets voor je Arbatov-boek?” Ik antwoordde: „Velen schelden op Sonja Barend, maar die interviewt tenminste niet vals. Jij bent smerig bezig.” De hemel mag weten wat ik verder allemaal heb gezegd.

INKIJKJE

 

 


Memoires 1984-B Historisch Nieuwsblad
30-03-2016


Memoires 1984-B

Willem Oltmans

Deel 38

ISBN 9789067283144
NUR 686
430 pagina's
EUR 25,00
bestellen

6 augustus 1984

In West-Duitsland zijn 300.000 van de daar verblijvende 4.5 miljoen buitenlanders volgens de aangeboden „oprotregeling” inderdaad opgekrast. Ze krijgen 12.000 gulden mee plus poen voor ieder kind. Het wordt de allerhoogste tijd dat ze in het met buitenlanders dwepende Den Haag een dergelijk toverformule bedenken, want wat er nu plaats vindt, kan natuurlijk niet. Je kunt niet iedereen van her en der ongestraft binnenlaten zonder het grootste gelazer te krijgen, misschien niet meteen, maar zeker op den duur.

INKIJKJE

 

 


Memoires 1984-A - NBD Biblion
10-11-2015

door Drs. Michel de Jong

Net als de eerdere delen toont aflevering 37 van zijn memoires dat Willem Oltmans (1925 -2OO4 niet alleen zijn eigen leven op uitputtende wijze boekstaafde, maar dat de journalist zich ook voortdurend geroepen voelde zelf invloed uitte oefenen op de geschiedenis. Dat laatste wilde hij bij voorkeur ook publiekelijk erkend zien. ln zijn inleiding op dit deel beschrijft publicist Ronald Gase hoe hij het ongebreidelde exhibitionisme van Oltmans aan den lijve ondervond toen hij deze informeel op de hoogte stelde van zijn interviews met tal van hoofdrolspelers die betrokken waren bij de dekolonisatie van Nieuw-Guinea. Oltmans zag zijn gelijk bevestigd over de dubieuze rol van minister Luns en belegde direct een persconferentie, waarna veel politici hun medewerking aan het onderzoek van Gase opzegden. Ook in 1984 avonturierde Oltmans met wisselend succes in de journalistiek, de politiek van Desi Bouterse, het communistische regime op Cuba en - wereldwijd - de herenliefde.

Zoals steeds gaan zijn belevenissen vergezeld van een register, een (kleuren)fotokatern en een uitgebreide set bijlagen.

 

 


Overdracht archief Wim Hazeu-Willem Oltmans aan het Persmuseum
16-10-2015

Expositie in het IISG

Op 16 oktober 2015 werd het archief Wim Hazeu-Willem Oltmans overgedragen aan het Persmuseum.  De bijeenkomst zal worden ingeleid door Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier. Wim Hazeu zal hierbij aanwezig zijn. Het archief bevat correspondentie tussen Willem Oltmans en zijn uitgever Wim Hazeu, een aantal typoscripten en documentatiemateriaal betreffende zijn dagboeken. Ter gelegenheid van de overdracht richt het Persmuseum in het gebouw van het IISG een kleine expositie in van enkele markante stukken.

Willem Leonard Oltmans (Huizen, 10 juni 1925 – Amsterdam, 30 september 2004), journalist en publicist, voelde zich nauw betrokken bij de ontwikkelingen in Indonesië en Suriname evenals bij de Koude Oorlog, het rapport van de Club van Rome en het huis van Oranje. Hij maakte veel en langdurige reizen en interviewde Sukarno, Desi Bouterse en vele anderen. Naar eigen zeggen werd hij jarenlang dwarsgezeten door de Nederlandse overheid. Toen deze beweringen op waarheid bleken te berusten kreeg hij een zeer riante schadevergoeding van de Nederlandse staat. Al heel jong begon hij met het bijhouden van dagboeken en dat hield hij zijn leven lang vol. Inmiddels zijn van zijn Memoires 37 delen verschenen, uitgeverij Papieren Tijger hoopt de laatste van de 76 delen in 2019 te kunnen uitbrengen. 

Wim Hazeu (Delft, 28 april 1940) is Neerlandicus en biograaf van o.a. Slauerhoff, Toonder, Achterberg en Escher. Hij was programmamaker bij radio en televisie en uitgever bij Elsevier (1978-1981) en de Bosch & Keuning Groep, waar hij De Prom en HouteKiet oprichtte. Hij promoveerde op een biografie van Simon Vestdijk in 2005. Hij was uitgever van de eerste reeks als memoires uitgegeven dagboeken van Willem Oltmans. De uitgave van de dagboeken is later overgenomen door uitgeverij Papieren Tijger.

 

Zeeburgerkade 10,1019 HA Amsterdam
T 020 6928810 / E info@persmuseum.nl
Dinsdag t/m vrijdag 10-17 uur; zondag 12-17 uur.
Zie ook www.persmuseum.nl

Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam
T 020 6685866 / E info@iisg.nl
maandag 10-17 uur, dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur

 


Memoires 1984-A - Historisch Nieuwsblad
01-10-2015


 

Signalementen door Frans Smits

Deel 37 van de memoires van de journalist Willem Oltmans gaat over de eerste helft van 1984. Oltmans verblijft veel in Cuba en Suriname. In Cuba interviewt hij de vicepresident Carlos Rafael Rodriguez voor een boek. Hij verblijft bij de ambassadeur Coen Stork, die er volgens Oltmans een vreemde huishouding op nahoudt. Maar hij mag de eigenzinnige vertegenwoordiger van Nederland wel.

In Suriname persenteert hij zijn boek over Desi Bouterse. Ook probeert hij de rechtstreekse vliegverbinding Amsterdam-Paramaribo van de KLM te herstellen. Vanwege het stopzetten van de Nederlandse hulp aan Suriname heeft Bouterse die verbinding verboden.

Oltmans heeft hoge schulden. Van Philips ontvangt hij 25.000 gulden vanwege zijn bemiddeling voor het bedrijf in de Sovjet-Unie. Een groot deel daarvan gaat op aan zijn advocaat.

 

 


Memoires 1984-A
18-08-2015

Willem Oltmans

Deel 37

ISBN 9789067283106
NUR 686
442 pagina's
EUR 25,00
bestellen

3 maart 1984

Bouterse zei vervolgens dat André Haakmat eigenlijk terug wilde komen in Paramaribo. „Hij weet alles van de rol van de CIA hier. Maakt u maar een interview met hem. Als ik zou publiceren wat Haakmat me schrijft dan zou je wat beleven.” Ik zei bereid te zijn een poging te wagen. „Als u fotobewijsmateriaal hebt, stelt u dit dan beschikbaar?” vroeg ik. Hij ging akkoord.


Memoires 1983-B - NBD Biblion
13-05-2015

door Drs. Michel de Jong

Het leven van de in 200 4 op 79-jarige leeftijd overleden journalist Willem Oltmans kende vele hoogte-en dieptepunten, maar het jaar l983 behoorde zeker niet tot het gelukkigste in zijn bestaan. Zijn onorthodoxe werkwijze botste steeds vaker met wat historicus en generatiegenoot Hermann von der Dunk in zijn inleiding op dit 36ste deel van Oltmans' bewerkte dagboek typeert als 'het stroeve, angstige Nederlandse politieke en journalistieke klimaat'. Mede als gevolg hiervan overwoog Oltmans de journalistiek te verlaten om zich te vestigen als consultant, maar door zijn tactloosheid en onbetrouwbare zakenpartners was ook dit avontuur gedoemd te mislukken. Op persoonlijk vlak ging het hem evenmin goed; zo begon zijn wanhoop over zijn stukgelopen relatie met een decennium jongere Transavia-purser obsessieve vormen aan te nemen. Naast deze tegenspoed doet hij gedocumenteerd verslag van zijn persconferentie over de geaardheid van prins Claus, zijn reizen naar de VS, de Sovjet-Unie, Cuba - met een hilarisch inkijkje in het huishouden van ambassadeur Coen Stork - en het Suriname van Bouterse.

 

 


Memoires Willem Oltmans - Elsevier
21-03-2015

Eigengereid als geen ander

WILLEM 0LTMANS (1925-2004) hield vanaf zijn jongste jaren een dagboek bij. ln 1985 begon hij die dagboeken - nauwelijks herschreven - te publiceren als 'memoires'. Hel eerste deel had een blauw omslag (op de foto verkleurd) met oranje belettering. Bij het volgende deel was het precies andersom. En zo verder. Bij zijn overlijden in 2004 waren er vijftien delen verschenen. Sindsdien zorgt een door hem zelf in het leven geroepen stichting, in samenwerking met Uitgeverij Papieren Tijger, voor de publicatie van de resterende 6l delen.

 

Lees het hele artikel

 

 


Memoires 1983-B
19-02-2015

Willem Oltmans

Deel 36

ISBN 9789067283069
NUR 686
416pagina's
EUR 25,00
bestellen

5 december 1983

Terwijl ik op een bankje in Fort Zeelandia zat te wachten op Naarendorp klapte een wachtcommandant in zijn handen naar mij. „Roep je je hondje zo ook?” vroeg ik. Dit leidde ertoe dat ik werd opgebracht door de Militaire Politie. We gingen het kantoor in. Ze wilden lezen wat ik had geschreven, omdat ik in een militair object zat te pennen. Ik weigerde steevast. Er werd druk getelefoneerd. Een andere soldaat van de Militaire Politie kwam me halen. Weer een andere commandant vroeg op bevelende toon: „Laat uw notities lezen?”

„Nee, nooit.” Toen werd ik naar een nog hogere klabak gebracht, terwijl al uit de ramen door soldaten „huurling!” werd geroepen. Deze hogere militair was echter een zeer correcte Hindoestaan. Ik kon onmiddellijk vertrekken. Dat komt er ook nog bij. Je probeert je ambassadeur bij de hoogste man hier te krijgen en wordt er dan van verdacht een huurling te zijn.

 

 


Memoires 1983-A
02-07-2014

Willem Oltmans

Deel 35

ISBN 9789067282970
NUR 686
352 pagina's
EUR 25,00
bestellen

2 juli 1983
Soms vraag ik me af hoe ze erin zijn geslaagd de affaire-Claus nog steeds uit de publiciteit te houden. Op mijn aanzet in de Haagse Post is een ijzige stilte gevolgd. Ik lag er wakker van. Jan Pijper vertelde te weten dat Der Spiegel het leven van Claus, ook van voor zijn kennismaking met Beatrix, volledig had gedocumenteerd. De correspondent van Der Spiegel in Den Haag had gezegd dat Spoor en NRC Handelsblad iets gingen doen.

Friso Endt was de enige die het verhaal zou kunnen brengen. Alles draaide om Jan Laurens Salomonson, niet zijn broer Frits, zoals nu wordt gezegd. Ik zei: „Dan zou er een interview met die broer moeten worden gemaakt.” „Dan beschadig je toch de monarchie,” aldus Pijper. (…) Het probleem is: niemand heeft het bewijs, afgezien van dat het me hoogst onwaarschijnlijk lijkt.

 

 


 • 05-03-2014: Memoires 1982-1983 >>>
 • 18-09-2013: Memoires 1982 >>>
 • 26-06-2013: Memoires 1981-1982 - NBD Biblion >>>
 • 09-04-2013: Memoires 1981-1982 >>>
 • 04-12-2012: Memoires 1981 >>>
 • 03-04-2012: Memoires 1980-1981 >>>
 • 29-09-2011: Willem Oltmans - Hoe staat het met de memoires van Oltmans? >>>
 • 14-04-2011: Memoires 1979-B - Historisch Nieuwsblad >>>
 • 30-09-2009: Laatste wapenfeiten >>>
 • MEMOIRES - DEEL 24 t/m 29 >>>
 • MEMOIRES - DEEL 18 t/m 23 >>>
 • MEMOIRES - DEEL 12 t/m 17 >>>
 • MEMOIRES - DEEL 6 t/m 11 >>>
 • MEMOIRES - INTRODUCTIE >>>
 • 30-09-2004: Willem Oltmans >>>
 • 30-09-2004: De storm is gaan liggen >>>
 • 21-12-2003: ... Is Eénoog koning >>>
 • Bomb Texas >>>
 • Oorlog >>>
 • Lieve Máxima >>>
 • In het land der blinden... >>>
 • Chaos in Indonesië >>>
 • 05-04-1999: Mijn vriendin Beatrix >>>
 • 06-01-1998: De Staat van bedrog >>>
 • Liegen tegen Beatrix >>>
 • 03-03-1997: Willem Oltmans & Theo van Gogh - YouTube >>>
 • Persona non grata >>>
 • Memoires 1987-A
  (27-12-2016)
  Memoires 1986-B
  (07-12-2016)
  Memoires 1986-A
  (28-09-2016)
  Memoires 1985-B
  (23-06-2016)
  Memoires 1985-A
  (13-04-2016)
  Memoires 1984-B Historisch Nieuwsblad
  (30-03-2016)
  Memoires 1984-B
  (27-01-2016)
  Memoires 1984-A - NBD Biblion
  (10-11-2015)
  Overdracht archief Wim Hazeu-Willem Oltmans aan het Persmuseum
  (16-10-2015)
  Memoires 1984-A - Historisch Nieuwsblad
  (01-10-2015)
  Memoires 1984-A
  (18-08-2015)
  Memoires 1983-B - NBD Biblion
  (13-05-2015)
  Memoires Willem Oltmans - Elsevier
  (21-03-2015)
  Memoires 1983-B
  (19-02-2015)
  Memoires 1983-A
  (02-07-2014)
  Developed with QwikZite (version 1.12)