Willem OltmansUITGELICHT:
Guus Houtzager


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Memoires 1989-A
03-11-2017

Willem Oltmans

Deel 47

ISBN 9789067283366
NUR 686
300 pagina's + 4 pagina's foto's
EUR 25,00
bestellen

22 januari 1989

Ik heb weer eens iets vreselijks gehoord. Herman von der Dunk vertelde me telefonisch dat toen hij in NRC Handelsblad een positief artikel schreef over mijn Memoires, oud-ambassadeur H.N. Boon hem onmiddellijk een brandbrief had gezonden hoe hij in hemelsnaam een positief stuk over mij kon schrijven, want ik was eigenlijk een schurk. Herman antwoordde nooit op „men zegt” af te gaan en vroeg Boon hoe hij dacht dit te kunnen bewijzen. Boon had Zaken doen van mij gelezen en weggeven, maar hij zou een nieuw exemplaar kopen en had dit vervolgens aan Von der Dunk gestuurd. Intussen zond Boon deze correspondentie ook aan Ronald Gase. Waarom?

INKIJKJE

 

Memoires 1988-B
19-09-2017

Willem Oltmans

Deel 46

ISBN 9789067283335
NUR 686
360 pagina's + 10 pagina's foto's
EUR 25,00
bestellen

21 september 1988

Londen

Ik sprak twee uur met Hein de Villefort du Toit tijdens een gezamenlijk ontbijt in het Hilton.

Hij waarschuwde dat Roy Sherwood op de ambassade in Den Haag nu ook een zwart kruis achter mijn naam had gezet. „Jij bent een probleem. Je gaat je eigen weg. In Den Haag sta je als controversieel bekend dus om die reden ben je ook slecht voor Zuid-Afrika. Onze bureaucratie wil geen problemen en bepaalt zich het liefst tot het uitvoeren van strikt afgebakende taken. Ze hebben dus ook geen hart voor de zaak.”

„Dat doet me sterk aan de bureaucratie in de Sovjet Unie denken,” antwoordde ik.

„Het is in Zuid-Afrika nog erger. In Moskou is tenminste discussie. Die is er bij ons verder niet. Onze bureaucratie zit potdicht en is als een dictatuur. Ons parlement zou het hele jaar in Pretoria moeten blijven. Er zou werkelijk democratische controle moeten komen. Nu strijden ze allemaal tegen elkaar in. Het gaat ook niet goed op die manier met president Botha. Hij is totaal afgeschermd. Bovendien is hij geen creatieve denker. Hij leunt helemaal op adviseurs. Maar die durven niet echt vrijuit met hem te spreken. Zelfs Gerrit Viljoen is timide wanneer hij tegenover president Botha staat. Na een gesprek dat ik met hem had, zei hij uitdrukkelijk ‘ons contact blijft open’. Hij benadrukte: ‘Schrijf mij, zet er persoonlijk op’. Dat heb ik ook gedaan, maar hij zou mijn brieven nooit krijgen.”

Het oude liedje dus, dat zich overal ter wereld rond leiders afspeelt. Het wordt alleen te weinig beseft dat dit gebeurt.

INKIJKJE

 

Memoires 1988-A
26-06-2017

Willem Oltmans

Deel 45

ISBN 9789067283328
NUR 686
360 pagina's + 10 pagina's foto's
EUR 25,00
bestellen

6 februari 1988

„Wim heeft er altijd bij willen horen, wat nooit is gelukt. Nu zoekt hij erkenning in zijn dagboeken,” aldus André. Kletskoek. Ik heb nooit „erbij” willen horen, om te beginnen omdat ik in een vroeg stadium ontdekte uit wat voor rotkliekjes dit land bestond. Ik heb voor mezelf bewust een eigen plek ingeruimd. Ik zoek bovendien geen erkenning, want ik erken mezelf voldoende om „erkenning” van assholes niet nodig te hebben. Waar ik met mijn dagboek op doel, is to put the record straight omdat teveel klootzakken de dans zijn ontsprongen door met leugens en ander oneerlijk gedrag, ongecorrigeerd hun gal over mij te spugen.

INKIJKJE

 

Memoires 1987-B
05-05-2017

Willem Oltmans

Deel 44

ISBN 9789067283311
NUR 686
391 pagina's + 10 pagina's foto's
EUR 25,00
bestellen

7 juli 1987

Wat er gisteravond gebeurde, is niet te beschrijven. Ik werd om 20:15 uur door een auto van het ministerie van Buitenlandse Zaken opgehaald en na een lange omweg naar een huis in de Twee Kinderenstraat gebracht. Maar dat was een verkeerd adres. We wachtten er enige tijd tot een dame thuiskwam, die zei dat we naar de Anton Drachtenweg moesten rijden, twee huizen voorbij de Sovjetambassade. We arriveerden er 45 minuten te laat. Desi Bouterse, die in deze villa van de Libanese zakenman, Michel Franchi en diens Surinaamse echtgenote Sylvia, zijn tent had opgeslagen, had op ons zitten wachten. De Libanees moet puissant rijk zijn; de villa lag in een schitterende tuin, met veel orchideeën en een gigantisch zwembad. Veiligheidsmensen liepen overal. Ik liet de chauffeur uitleggen waarom we verlaat waren. Desi reageerde gemoedelijk, hij wond er zich niet over op. We zaten meteen weer op dezelfde golflengte. Omdat er nog iemand op bezoek was, die in het topberaad zat, duur het minstens één uur voor Desi en ik naar een slaapkamer gingen en werkelijk samen konden praten.

INKIJKJE

 

Oltmans' boek over Kennedymoord vertaald
28-04-2017

Reporting on the Kennedy Assassination
Willem L. Oltmans
Edited and Annotated by Michael A. Rinella
Translated by David Stephenson
University Press of Kansas (2017)
meer informatie: lidyvankleef@gmail.com

Een reportage over de Kennedy-moordenaars
Willem L. Oltmans
A.W. Bruna & Zoon Utrecht/Antwerpen (1977)

(klik op het plaatje voor een leesbaar document)

 

 


 

KLIK DOOR NAAR RECENSIE IN ELSEVIER
28 april 2017 - door Lucas Gasthuis

"Deze wetenschappelijke editie van Oltmans’ boek voor de Engelstalige markt wordt gezien als een belangrijke aanvulling op de grote hoeveelheid literatuur die aan de moord is gewijd. Als enige van de wetenschappelijke en journalistieke onderzoekers die zich met de moord bezighielden, had Oltmans tien jaar lang toegang tot George de Mohrenschildt, een vriend van Kennedy’s vermeende moordenaar Lee Harvey Oswald. De Mohrenschildt was een van de belangrijkste getuigen die zijn gehoord door de officiële commissie die de moord op de Amerikaanse president onderzocht."


Memoires 1987-A
27-12-2016

Willem Oltmans

Deel 43

ISBN 9789067283304
NUR 686
347 pagina's + 12 pagina's foto's
EUR 25,00
bestellen

4 mei 1987

Luchthaven Malan

Heerlijk ochtendje met broer Hendrik. Mijn broer had besloten een speech af te steken omdat ik eerder tijdens mijn bezoek had gesproken over „fundamentele goodwill” van zwarten voor blanken. „Wim, je moet gewoon begrijpen dat we hier in een jungle leven. Het woord ‘goodwill’ is een anathema en een begrip dat niet bestaat. Hier op aarde is alleen ‘ill-will’. Goodwill is geserveerd voor heaven. Wat hier op dit moment gebeurt, is dat er een overname aan de gang is, dat is alles. It is a question of naked power. Eat or be eaten. South-Africa is confronted with an all-out war of take-over power. We are simply seeing the laws of the jungle being applied.” Ik vrees eigenlijk dat hij gelijk heeft.

INKIJKJE

 

Memoires 1986-B
07-12-2016

Willem Oltmans

Deel 42

ISBN 9789067283243
NUR 686
409 pagina's + 12 pagina's foto's
EUR 25,00
bestellen

23 december 1986

Collega John de Mees van het Surinaamse persbureau kwam buurten. Ik vertelde hem wat er alzo door de eerwaarde collega’s in het bos op film was vastgelegd. „Zijn die journalisten nog hier,” vroeg hij.

„De meesten zijn op weg naar Zanderij, want er gaat vanavond een vliegtuig,” antwoordde ik. John liep naar een telefoon, en kwam even later terug. „Vertel de bevelhebber wat je mij vertelde, Willem.”

„Is hij aan de lijn?”

„Ja, hier,” en hij duwde de hoorn in mijn hand. Bouterse was kennelijk in een bespreking, maar was verbaasd te horen wat ik hem vertelde. „U wordt voorgesteld op deze televisiebeelden als de man met wie granman Aboikoni zijn achterste afveegt,” vertelde ik Desi.

INKIJKJE

 

Recensie Memoires 1986-B - NBD

NBD Biblion - door Drs. Michel de Jong

Memoires / Willem Oltmans

Willem Oltmans (1925-2004) was niet alleen omstreden vanwege zijn exuberante mediaoptrens, maar ook door zijn ongrijpbaarheid. Dit 42ste deel van zijn bewerkte dagboekaantekeningen - over de tweede helft van 1986 - laat bij uitstek zien hoe Oltmans verschillende rollen combineerde. Hij rapporteerde als journalist over de toestand in Suriname, terwijl hij als privédiplomaat middels tal van contacten met Bouterse en diens getrouwen invloed probeerde uit te oefenen op het beleid in de ex-kolonie en daarnaast tal van commerciële projecten ontplooide. Tegelijkertijd illustreren de gedocumenteerde memoires hoe men in Nederland in het preinternettijdperk voor informatie over bijvoorbeeld Suriname en Zuid-Afrika afhankelijk was van sterk gekleurde nieuwsmedia. Oltmans wond zich enorm op over deze eenzijdige berichtgeving en wilde daar een andere visie tegenoverstellen - die echter evenmin uitblonk in objectiviteit. Zodoende geven de memoires niet slechts een onthullende kijk in het leven van Oltmans, maar ook op de Nederlanse journalistiek in het nog niet eens zo verre verleden.

 

 


Memoires 1986-A
28-09-2016

Willem Oltmans

Deel 41

ISBN 9789067283236
NUR 686
320 pagina's + 8 pagina's foto's
EUR 25,00
bestellen

 

15 april 1986
Ik lunchte met Romanov in het Intourist Hotel, nog steeds razend dat een
USSR-delegatie met vijf man naar New York zou reizen. Het scheelde weinig of
we hadden werkelijk een twistgesprek gekregen. „I am free to tell you, Willem,
you are wrong. I am no longer in government service. What do you want
Lomeiko en Molchanov to do? They have no say in this. They are simply told
by the Party to go. After I had served four years in London, I was told to go to
Nigeria. I protested, that I was entitled to a leave of a few years at home, but
the Party had already decided.” Hij wees er bovendien op dat men zich in
Moskou niet kon bemoeien „with inner turmoil” bij de leiding van Den
Alerdinck. „I learned never to be a friend of a communist again,” zei ik,
„because when the chips are down, a communist choses the Party not his
friend.” Dat was het cruciale moment waarop onze lunch uit de hand leek te
lopen.

INKIJKJE

 

Memoires 1985-B
23-06-2016

Willem Oltmans

Deel 40

ISBN 9789067283212
NUR 686
446 pagina's
EUR 25,00
bestellen

 

26 november 1985

Terwijl ik met De Mari aan het praten was, zag ik Spoor en Lurvink lopen. Lurvink stuurde Spoor op me af, die me zelfs niet begroette en totaal over zijn toeren was. „Waarom praat je met die kerels van De Telegraaf,” was zijn eerste verwijt.

„Omdat het tenslotte ook journalisten zijn en je ze beter voor dan tegen je kunt hebben. Lurvink heeft verzuimd De Mari te waarschuwen dat hij niet mee kon naar Moskou, zoals ik uitdrukkelijk had gevraagd.” Spoor bleef idioot doen en Lurvink nog idioter dus zei ik tegen Spoor: „Je zult je anders moeten gedragen.”

„Ja, maar waarom leg jij verklaringen af?”

„Omdat De Mari mij vroeg Lurvink te verzoeken of hij mee naar Moskou mocht. Maar omdat dit in Moskou werd geblokkeerd hadden we de man hier gewoon over moeten inlichten, zoals het hoort.”

INKIJKJE

 

Memoires 1985-A

Willem Oltmans

Deel 39

ISBN 9789067283199
NUR 686
416 pagina's
EUR 25,00
bestellen

27 juni 1985

Vanmiddag waren de opnames van Hier is … Adriaan van Dis. (…) We begonnen dus met mijnheer Oltmans en mijnheer Van Dis, wat meteen al veel verpeste. (…) Maar geleidelijk aan werd hij steeds vervelender. Journalisten namen mij niet serieus, beweerde hij. Daarna geloofde hij niets van mijn rol op het Witte Huis met Walt Rostow in de Nieuw-Guinea-affaire. Hij vroeg zelfs: „Waarom loop je altijd achter dictators aan?” Ik vroeg: „Wie bedoel je nu, Sukarno of Bouterse? Het zijn bovendien geen dictators, was Bouterse het maar. Je hebt hun achterste ook nooit gezien.” Toen hij zich ook nog liet ontvallen dat regeringen mijn boeken betaalden, toen werd ik werkelijk razend. „Ja, maar je had toch een overeenkomst met de sovjets voor je Arbatov-boek?” Ik antwoordde: „Velen schelden op Sonja Barend, maar die interviewt tenminste niet vals. Jij bent smerig bezig.” De hemel mag weten wat ik verder allemaal heb gezegd.

INKIJKJE

 

 


Memoires 1984-B Historisch Nieuwsblad
30-03-2016


Memoires 1984-B

Willem Oltmans

Deel 38

ISBN 9789067283144
NUR 686
430 pagina's
EUR 25,00
bestellen

6 augustus 1984

In West-Duitsland zijn 300.000 van de daar verblijvende 4.5 miljoen buitenlanders volgens de aangeboden „oprotregeling” inderdaad opgekrast. Ze krijgen 12.000 gulden mee plus poen voor ieder kind. Het wordt de allerhoogste tijd dat ze in het met buitenlanders dwepende Den Haag een dergelijk toverformule bedenken, want wat er nu plaats vindt, kan natuurlijk niet. Je kunt niet iedereen van her en der ongestraft binnenlaten zonder het grootste gelazer te krijgen, misschien niet meteen, maar zeker op den duur.

INKIJKJE

 

 


Memoires 1984-A - NBD Biblion
10-11-2015

door Drs. Michel de Jong

Net als de eerdere delen toont aflevering 37 van zijn memoires dat Willem Oltmans (1925 -2OO4 niet alleen zijn eigen leven op uitputtende wijze boekstaafde, maar dat de journalist zich ook voortdurend geroepen voelde zelf invloed uitte oefenen op de geschiedenis. Dat laatste wilde hij bij voorkeur ook publiekelijk erkend zien. ln zijn inleiding op dit deel beschrijft publicist Ronald Gase hoe hij het ongebreidelde exhibitionisme van Oltmans aan den lijve ondervond toen hij deze informeel op de hoogte stelde van zijn interviews met tal van hoofdrolspelers die betrokken waren bij de dekolonisatie van Nieuw-Guinea. Oltmans zag zijn gelijk bevestigd over de dubieuze rol van minister Luns en belegde direct een persconferentie, waarna veel politici hun medewerking aan het onderzoek van Gase opzegden. Ook in 1984 avonturierde Oltmans met wisselend succes in de journalistiek, de politiek van Desi Bouterse, het communistische regime op Cuba en - wereldwijd - de herenliefde.

Zoals steeds gaan zijn belevenissen vergezeld van een register, een (kleuren)fotokatern en een uitgebreide set bijlagen.

 

 


Overdracht archief Wim Hazeu-Willem Oltmans aan het Persmuseum
16-10-2015

Expositie in het IISG

Op 16 oktober 2015 werd het archief Wim Hazeu-Willem Oltmans overgedragen aan het Persmuseum.  De bijeenkomst zal worden ingeleid door Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier. Wim Hazeu zal hierbij aanwezig zijn. Het archief bevat correspondentie tussen Willem Oltmans en zijn uitgever Wim Hazeu, een aantal typoscripten en documentatiemateriaal betreffende zijn dagboeken. Ter gelegenheid van de overdracht richt het Persmuseum in het gebouw van het IISG een kleine expositie in van enkele markante stukken.

Willem Leonard Oltmans (Huizen, 10 juni 1925 – Amsterdam, 30 september 2004), journalist en publicist, voelde zich nauw betrokken bij de ontwikkelingen in Indonesië en Suriname evenals bij de Koude Oorlog, het rapport van de Club van Rome en het huis van Oranje. Hij maakte veel en langdurige reizen en interviewde Sukarno, Desi Bouterse en vele anderen. Naar eigen zeggen werd hij jarenlang dwarsgezeten door de Nederlandse overheid. Toen deze beweringen op waarheid bleken te berusten kreeg hij een zeer riante schadevergoeding van de Nederlandse staat. Al heel jong begon hij met het bijhouden van dagboeken en dat hield hij zijn leven lang vol. Inmiddels zijn van zijn Memoires 37 delen verschenen, uitgeverij Papieren Tijger hoopt de laatste van de 76 delen in 2019 te kunnen uitbrengen. 

Wim Hazeu (Delft, 28 april 1940) is Neerlandicus en biograaf van o.a. Slauerhoff, Toonder, Achterberg en Escher. Hij was programmamaker bij radio en televisie en uitgever bij Elsevier (1978-1981) en de Bosch & Keuning Groep, waar hij De Prom en HouteKiet oprichtte. Hij promoveerde op een biografie van Simon Vestdijk in 2005. Hij was uitgever van de eerste reeks als memoires uitgegeven dagboeken van Willem Oltmans. De uitgave van de dagboeken is later overgenomen door uitgeverij Papieren Tijger.

 

Zeeburgerkade 10,1019 HA Amsterdam
T 020 6928810 / E info@persmuseum.nl
Dinsdag t/m vrijdag 10-17 uur; zondag 12-17 uur.
Zie ook www.persmuseum.nl

Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam
T 020 6685866 / E info@iisg.nl
maandag 10-17 uur, dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur

 


 • 01-10-2015: Memoires 1984-A - Historisch Nieuwsblad >>>
 • 18-08-2015: Memoires 1984-A >>>
 • 13-05-2015: Memoires 1983-B - NBD Biblion >>>
 • 21-03-2015: Memoires Willem Oltmans - Elsevier >>>
 • 19-02-2015: Memoires 1983-B >>>
 • 02-07-2014: Memoires 1983-A >>>
 • 05-03-2014: Memoires 1982-1983 >>>
 • 18-09-2013: Memoires 1982 >>>
 • 26-06-2013: Memoires 1981-1982 - NBD Biblion >>>
 • 09-04-2013: Memoires 1981-1982 >>>
 • 04-12-2012: Memoires 1981 >>>
 • 03-04-2012: Memoires 1980-1981 >>>
 • 29-09-2011: Willem Oltmans - Hoe staat het met de memoires van Oltmans? >>>
 • 14-04-2011: Memoires 1979-B - Historisch Nieuwsblad >>>
 • 30-09-2009: Laatste wapenfeiten >>>
 • MEMOIRES - DEEL 24 t/m 29 >>>
 • MEMOIRES - DEEL 18 t/m 23 >>>
 • MEMOIRES - DEEL 12 t/m 17 >>>
 • MEMOIRES - DEEL 6 t/m 11 >>>
 • MEMOIRES - INTRODUCTIE >>>
 • 30-09-2004: Willem Oltmans >>>
 • 30-09-2004: De storm is gaan liggen >>>
 • 21-12-2003: ... Is Eénoog koning >>>
 • Bomb Texas >>>
 • Oorlog >>>
 • Lieve Máxima >>>
 • In het land der blinden... >>>
 • Chaos in Indonesië >>>
 • 05-04-1999: Mijn vriendin Beatrix >>>
 • 06-01-1998: De Staat van bedrog >>>
 • Liegen tegen Beatrix >>>
 • 03-03-1997: Willem Oltmans & Theo van Gogh - YouTube >>>
 • Persona non grata >>>
 • Memoires 1989-A
  (03-11-2017)
  Memoires 1988-B
  (19-09-2017)
  Memoires 1988-A
  (26-06-2017)
  Memoires 1987-B
  (05-05-2017)
  Oltmans' boek over Kennedymoord vertaald
  (28-04-2017)
  Memoires 1987-A
  (27-12-2016)
  Memoires 1986-B
  (07-12-2016)
  Recensie Memoires 1986-B - NBD

  08-03-2017

  Memoires 1986-A
  (28-09-2016)
  Memoires 1985-B
  (23-06-2016)
  Memoires 1985-A
  (13-04-2016)
  Memoires 1984-B Historisch Nieuwsblad
  (30-03-2016)
  Memoires 1984-B
  (27-01-2016)
  Memoires 1984-A - NBD Biblion
  (10-11-2015)
  Overdracht archief Wim Hazeu-Willem Oltmans aan het Persmuseum
  (16-10-2015)
  Developed with QwikZite (version 1.12)