Hugo de SchepperUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Vlaamse Stam
27-02-2019

tijdschrift voor familiegeschiedenis

55ste jaargang, nr. 1, januari-maart 2019


Noordbrabants Historisch Jaarboek 2015
11-12-2015

door Charles Caspers

Twee buurlanden waarin grotendeels dezelfde taal gesproken wordt. Twee landen ook met een stuk gezamenlijke geschiedenis vol lief en leed. En toch ook weer twee landen die steeds verder van elkaar afstaan. Zo'n z5 jaar geleden was de gemiddelde Nederlandse krantenlezer aardig op de hoogte van de gebeurtenissen in België en waarschijnlijk gold dat ook vanuit de andere richting, Dat. is al lang niet meer zo: we lezen sowieso minder in de, krant en het is zelfs zo geregeld dat we niet naar elkaars commerciële televisiezenders kunnen kijken. Vroeger maakten we nog grappen met elkaar, nu niet meer, we zouden niet weten hoe. of waarover. Ooit was er een echte grens, maar die maakte Nederlanders en Belgen juist aantrekkelijk voor elkaar. Met gevaar voor eigen leven (nou ja) smokkelden wij of onze (groot)ouders boter naar het zuiden en chocolade naar het noorden. Veel Brabanders voelden zich beter op hun gemak bij Vlamingen dan bij Hollanders met hun harde G.

LEES HET HELE ARTIKEL

 

 


„Belgium dat is Nederlandt” - PrincEzine april 2015
15-04-2015

Transparante grenzen tussen België en Nederland

door Wim Wijnands

Belgen en Nederlanders hebben een merkwaardige, gecompliceerde relatie met elkaar. Enerzijds putten ze zich uit in het bedenken van min of meer zouteloze grappen om elkaar belachelijk te maken, maar aan de andere kant genieten ze onbekommerd van elkaars televisieprogramma’s, muziek, literatuur en beeldende kunst, zonder ook maar enigszins het idee te hebben dat ze met iets ‘buitenlands’ geconfronteerd worden.

LEES HET HELE ARTIKEL

 

 


„Belgium dat is Nederlandt" - WT 2014/4
29-01-2015

Wetenschappelijke Tijdingen - wt LXXIII, 2014 4, PP. 349-369

door Nico van Campenhout

KLIK naar het artikel

 

 


„Belgium dat is Nederlandt” - Zannekin
14-09-2014

Klik door voor de recensie

Zannekin door Leo E.J. Callens

nr. 4-2014

 

 


„Belgium dat is Nederlandt” - NBD Biblion
10-06-2014

door L. van der Hulst

Hugo de Schepper (1934) is historicus en emeritus hoogleraar. In dit boek onderzoekt hij de ontwikkeling van de identiteit in de Lage Landen tussen 1200 en 1800. Volgens De Schepper is er in de eerste eeuwen van die periode eerder sprake van een oost-west (platteland-stad, binnenland-kust) dan een noord-zuid tegenstelling. De noordelijke en zuidelijke Nederlanden vormden een culturele eenheid. Hij analyseert het gebruik van territoriale aanduidingen in documenten, literatuur en cartografie. Veel daarvan zijn in het boek afgebeeld. De termen Belgicum en Nederlandt zijn daarin synoniemen.

De Schepper betoogt dat het identiteitsbesef zich na de vrede van Munster (1648) in het noorden en zuiden verschillend ontwikkelde. De Schepper heeft kritiek op de geschiedschrijving vanaf 1830 die te deterministisch is. Historici hebben in zijn ogen geredeneerd vanuit de natiestaten Nederland en België. De stelling van De Schepper is prikkelend.

 

 


„Belgium dat is Nederlandt”
20-03-2014

Identiteiten en identiteitenbesef in de Lage Landen, 1200 – 1800

Hugo de Schepper

Aan de hand van de staatsvormingsprocessen behandelt Hugo de Schepper de evolutie van landsnamen en identiteiten in de "lagen landen bi de zee" tussen 1200 en 1800, en onderstreept de onwenselijkheid welk vaderlands verleden dan ook te behandelen vanuit, en binnen, de huidige identiteitskaders en staatsgrenzen, en te doen alsof zij altijd dezelfde zijn geweest en hierna ook zullen blijven.

'Nederlanders houden van Belgen'. 'Voor de Belgen kunnen de Nederlanders gestolen worden'; compleet onzinnig natuurlijk. Eeuwenlang droegen zij dezelfde namen, leerden op scholen dezelfde aardrijkskunde van de Zeventien Provinciën, lazen in de kranten onder het nieuws uit Nederlandt berichten uit Amsterdam, Rijsel, Brussel, Middelburg en Antwerpen en cultiveerden zij dezelfde symbolen zoals de Leo Belgicus/de Nederlandtsche Leeuw.

De Nederlandse identiteit is een complex verhaal. Het is zowel een Belgische identiteit als een Hollandse, een Oost-Nederlandse, een Waalse en zeker een Vlaamse. Het is een Bourgondische, een Brabantse, een katholieke en calvinistische identiteit. Zij bestaat uit vele facetten wortelend in een gemeenschappelijke geschiedenis van ongeveer zeventien  provinciën.
Hoe dat precies in elkaar zit verduidelijkt emeritus prof. dr. Hugo de Schepper (Aalst, 1934) in “Belgium dat is Nederlandt”. Veel kaarten en plaatwerk verhelderen en ondersteunen zijn betoog.

In het licht van het aanstaande eeuwfeest in 2015 besluit de auteur met weinig bekende gegevens en beschouwingen dat het beeld dat in het collectieve geheugen over “het Koninkrijk der Nederlanden/le Royaume des Belgiques” en over de scheiding van 1830 is beklijfd, toch enigermate relativeert.

Hugo de Schepper, geboren in 1934 te Aalst, is emiritus hoogleraar.

 

Uit het voorwoord van Lidy Nicolasen

Volgens De Schepper hebben we ten onrechte altijd aangenomen dat de Moerdijk de natuurlijke grens is tussen de noordelijke en zuidelijke Nederlanden. Het hele rivierengebied was in de 15de en 16de eeuw centrum van de handel naar alle windstreken. Brabant, Holland en Vlaanderen was een verstedelijkt gebied met grote economische expansie. Als er al een scheiding was dan lag die tussen oost en west, bij Utrecht ongeveer.

[...]

Vlaanderen, Nederland, de Lage landen, alle aanduidingen werden gebruikt voor het hele gebied. De Fransen verspreiden na hun inval in 1792 affiches, zeg maar strooibiljetten. „Proclamation aux Belges”, stond er boven. In een vertaling: Proclamatie aan de Nederlanders. Heel gangbaar voor die tijd. In zestiende-eeuwse volksliederen wordt de natie vaak als maagd voorgesteld en dan staat er ineens: Verheucht u Belgica, Nederlantsche Vrouwe. En wat te denken van O Nederlant, ghy zijt belaen, Doodt ende Leven voor u staen! of het veel bekendere Nederlant let op u saeck. Allemaal liederen die door Brabantse, Vlaamse en Zeeuwse Geuzen uit volle borst werden meegezongen.

Uit de inleiding van Prof. Em. Dr. Hugo de Schepper

Eerst is er een werkelijkheid, hoe eenvoudig ook, en vervolgens krijgt zij één of meer eigennamen. Mensen zijn zich op een bepaalde, mogelijk om een of andere reden aantrekkelijke plek gaan vestigen – niet noodzakelijk tegelijkertijd. Op de duur hebben zij er een belang in gezien de nederzetting bestuurlijk vorm te geven. Op zoek naar een identiteit neemt de georganiseerde realiteit te zijner tijd een eigennaam aan. En de gemeenschap en de individuen die ertoe behoren, kunnen daarmee permanent uitpakken als bevestiging van het groepsbelang.

[...]

Collectieve identiteiten worden niet altijd even intens ervaren; hun betekenissen verschuiven allengs. Omdat de identiteitservaringen van de variërende hevigheid der ontmoetingen met de„buitenwereld” afhankelijk zijn, waren en blijven zij aan ontwikkelingen onderhevig en wisselen zij bij individuen en bij groepen. Op lange termijn zullen identiteiten en identiteitsbesef vrijwel altijd in ontwikkeling blijven. Benamingen zoals „Belgisch”, „Hollands”, „Nederlands”, „Vlaams”, „Waals”, „Fries” en andere hebben thans een geheel of gedeeltelijk andere betekenis en inhoud gekregen dan die welke ze eeuwen geleden hadden. Anders dan velen thans denken of willen laten geloven, is daarin geen vaststaande tot nu doorlopende continuïteit.

 

Naar het origineel van Nicolaas Joannes Jansonius door Petrus Schenk jr. heruitgegeven kaart van Nieuw Nederland, Nieuw Engeland en Virginia (in de inzet, zicht op Nieuw Amsterdam), Amsterdam 1685

ISBN 9789067282857
NUR 688
128 pagina's
EUR 35,00
bestellen

Rijk geïllustreerd met kaarten en afbeeldingen in kleur en zwart-wit.
Gebonden met hard omslag

 

Interessante link voor de liefhebber: De Bello Belgico, Universiteit Leiden

KLIK recensie Zannekin

KLIK recensie Wetenschappelijke Tijdingen (WT)

 

 


Vlaamse Stam
(27-02-2019)
Noordbrabants Historisch Jaarboek 2015
(11-12-2015)
„Belgium dat is Nederlandt” - PrincEzine april 2015
(15-04-2015)
„Belgium dat is Nederlandt" - WT 2014/4
(29-01-2015)
„Belgium dat is Nederlandt” - Zannekin
(14-09-2014)
„Belgium dat is Nederlandt” - NBD Biblion
(10-06-2014)
„Belgium dat is Nederlandt”
(20-03-2014)
Developed with QwikZite (version 1.12)