W.J. SchuijtUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
W.J. Schuijt
13-04-2009

27 juni 1909 - 13 april 2009

W.J. Schuijt, doctor in de Romaanse Letteren, werd als Amsterdamse volksjongen geboren in 1909. Zijn deelname aan het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog leverde hem de Amerikaanse Medal of Freedom op. In Parijs was hij gedurende vijf jaar correspondent van het dagblad De Tijd en schreef meerdere boeken over Frankrijk.

Als lid van de KVP had Schuijt een lange en intensieve politieke loopbaan. Van 1956-1971 was hij lid van de Tweede Kamer. In 1958 begon hij in het Europees Parlement, waar hij in 1977 afscheid nam als vice-voorzitter. Tegelijkertijd nam hij afscheid van de Eerste Kamer, waarin hij in 1971 zitting had genomen. Tussentijds was hij van 1970-1972 lid van de gemeenteraad van Den Haag.

Op zeer hoge leeftijd besloot W.J. Schuijt het standaardwerk over de wording van de democratie in Amerika van Alexis de Tocqueville te vertalen. In november 2007 verscheen Over de democratie in Amerika II.

 

"Terwijl de partijen zich met de dag van morgen bezig houden, heb ik willen nadenken over de toekomst." − Alexis de Tocqueville.

 

 

 


Over de democratie in Amerika II
04-11-2007

Alexis de Tocqueville

Vertaald door Dr. W.J. Schuijt

"Terwijl de partijen zich met de dag van morgen bezig houden, heb ik willen nadenken over de toekomst." Alexis de Tocqueville

Alexis de Tocqueville wordt in 1805 te Parijs geboren uit een oud adellijk geslacht. Tijdens de Franse Revolutie van 1789 heeft de familie haar trouw aan de koningen met veel slachtoffers op de guillotine moeten betalen. Dit heeft het leven van Tocqueville getekend. Tocqueville studeert rechten en wordt tot gerechtsauditeur benoemd door koning Louis-Philippe. Hij treedt in het huwelijk met een Engelse die hem haar taal leert.

In 1830 besluit hij een studiereis te maken naar de jonge Amerikaanse republiek en vijf jaar later verschijnt zijn eerste boek Over de democratie in Amerika. In 1840 verschijnt het tweede deel, waarin Tocqueville grondig en systematisch de beschrijvende elementen uit het eerste deel ter hand neemt. Hij maakt zich hierin geleidelijk los van Amerika en tracht tot een ideaal beeld te komen van de politieke ontwikkeling van de Westerse maatschappijen.

W.J. Schuijt, doctor in de Romaanse Letteren, werd als Amsterdamse volksjongen geboren in 1909. Zijn deelname aan het verzet tijdens de tweede wereldoorlog leverde hem de Amerikaanse Medal of Freedom op. In Parijs was hij gedurende 5 jaar correspondent van het dagblad De Tijd en schreef meerdere boeken over Frankrijk. In 1956 werd hij lid van de Tweede Kamer en van het Europese Parlement. Als vice-voorzitter van het Europese Parlement sloot hij zijn politieke loopbaan in 1973 af.

 

ISBN 9789067282109
NUR 735/759
376 pagina's
EUR 25,00
Bestellen

 

 


W.J. Schuijt
(13-04-2009)
Over de democratie in Amerika II
(04-11-2007)
Developed with QwikZite (version 1.12)