William Shakespeare

ZoekenUITGELICHT:
Berichten uit de voormalige Sovjet-Unie


Nieuws
Verwacht
Recent verschenen

informatie voor de BOEKHANDEL

Contact


NON-FICTIE
actueel
geschiedenis
(auto)biografiën
media
buitenland
economie
Willem Oltmans
Sander Boelens


SERIES
Berichten uit de voormalige SU
Vergeten verleden
Vlugschriften


IN SAMENWERKING MET
Humanistisch Historisch Centrum
De Vrije Gedachte


JURIDISCH
FILOSOFIE & KUNST


FICTIE
Proza
Poëzie
Toneel
Waargebeurde verhalen
politieke proza/essays
kinderboeken

Poesjkin
Shakespeare
Sonja Prins
Guus Houtzager

LITERAIRE VERTALINGEN
Russisch
Engels
Spaans


DISTRIBUTIE


IMPRINT
Uitgeverij Schokland
Béatrice Smeets


Uitverkocht
Divers

In memoriam
De volledige werken van William Shakespeare

Vertaald door Jan Jonk

Jan Jonk werkt al bijna dertig jaar aan de vertaling van Shakespeares volledige werken. Het is de bedoeling dat het eerste deel, de blijspelen, van de volledige vertaling van alle negenendertig toneelstukken en het omvangrijke poëtische werk in 2007 verschijnt.
De uitgave van dit werk zal uit vier delen bestaan.

De tekst van het 16e-eeuws Engels van Shakespeare is zo zuiver mogelijk in hedendaags Nederlands omgezet, met strikt behoud van toon, poëzievorm en rijmschema's. Bij het juist lezen van de brontekst heeft Jan Jonk zich laten leiden door de commentaren bij de gebruikte uitgaven; slechts uiterst sporadisch is hij afgeweken van de interpretatie van kenners van het vroeg-modern Engels.
Wat er in de vertaling staat, is hoe dan ook te herleiden tot het oorspronkelijk, al is het taalgebruik bepaald door het taaltraject en de taalvoorkeur van de vertaler. Het gebruikte Nederlands is niet de Noord-Nederlandse Reclame-taal van 2006, met haar vele modernismen en het gebruik van het Nederlandse namaak-Engels; het is ook niet het Hollands van 2006, of het Vlaams; maar de vertaling wil een correct Nederlands zijn in al zijn schakeringen, van kerk tot kroeg, van hof tot schutting, van bed tot bordeel.

Verschijning deel 2, 3, en 4

Oorspronkelijk waren we van plan om de opeenvolgende delen snel na elkaar te publiceren. Echter, de ontwikkelingen op het gebied van de kennis van de betekenis van het door Shakespeare gebruikte idioom, met name in Groot-Brittannië, en de snelle groei van het Internet, waardoor de beschikbaarheid van bronnen ongekend is geworden, leidden er toe dat we de complete tekst van deel 2 (De koningsdrama’s) aan de nieuwste kennis moesten toetsen.

Dat de uitgave van de serie hierdoor vertraging opliep is duidelijk. De vertaling van deel 3 en 4 zullen deze toetsing ook ondergaan, maar zal minder tijd kosten.


De blijspelen

William Shakespeare

vertaald door Jan Jonk

Het volledige werk van William Shakespeare 1
Het eerste uit een reeks van vier delen van de complete vertaling door Jan Jonk van de werken van William Shakespeare.
Voor het eerst wordt Shakespeares werk ongecensureerd en volledig gepubliceerd. Tevens wordt Shakespeare als een zestiende-eeuwer gezien en vanuit een 16e eeuwse betekenis vertaald en geïnterpreteerd. Hierdoor ontstaat een heel ander werk. Shakespeare wordt bevrijd van het moderne keurslijf waarin hij de afgelopen twee eeuwen geperst zat.

ISBN 9789067282079
NUR 302
970 pagina's
gebonden
EUR 60,00
Bestellen

DEEL 1 - DE BLIJSPELEN
01 De storm The Tempest
02 De twee heren uit Verona The Two Gentlemen of Verona
03 De vrolijke vrouwtjes van Windsor The Merry Wiues of Windsor
04 Leer om leer Measure for Measure
05 De klucht der vergissingen The Comedie of Errors
06 Veel drukte om niets Much adoe about Nothing
07 Zuchten zonder zoet Loues Labour’s Lost
08 Een midzomernachtdroom A Midsommer Nights Dreame
09 De koopman van Venetië The Merchant of Venice
10 Dit wou u toch! As you Like it
11 Het katje getemd The Taming of the Shrew
12 Eind goed, al goed All’s Well, that Ends Well
13 Driekoningen of zo Twelfe Night, or what you will
14 Het wintersprookje The Winters Tale
Venus & Adonis

Tweetalige uitgave

William Shakespeare

Vertaald door Jan Jonk

Met zijn literaire debuut Venus en Adonis, opgedragen aan zijn beschermheer, de Hoog Edele Heer Henrie Wriothesley, Graaf van Southampton, laat William Shakespeare in 1593 aan iedereen zien dat hij zijn vak, dichter, goed verstaat.

Hij kent de smaak van zijn publiek, en schrijft een speels en erotisch gedicht van een betoverende schoonheid op basis van een bekend mythologisch gegeven: Venus die Adonis probeert te verleiden, maar merkt hoe deze de everjacht verkiest boven haar avances; zijn einde is dan onvermijdelijk, waarop zij de eenzaamheid zoekt op Paphos.
In de keuze van zijn onderwerp volgt Shakespeare de gewoonte van zijn tijd: het navertellen van episoden uit de klassieke oudheid, vaak uit de Metamorphosen van Ovidius.

Het was Shakespeares eerste publicatie op het gebied van de lyrische poëzie; in de hogere kringen waartoe Southampton behoorde had men geen boodschap aan het volkse theatervermaak: men vond dat banaal en beschouwde toneel als iets dat buiten de literatuur viel. Een tekst als Venus en Adonis sprak de categorie waar het geld zat veel meer aan: deze poëzie fonkelde van fijne spitsvondigheid, zij was erotisch maar niet banaal, hier kon de dichter pas echt goed laten zien hoe goed hij zijn vak beheerst: een strak rijmschema, mannelijk eindrijm, bij tijd en wijle erotisch tot op het randje, alles tegen de achtergrond van goden en helden uit het roemruchte klassieke verleden.

Deze vertaling van anglist en taalkundige Jan Jonk (1943) wil een zo zuiver mogelijke afspiegeling zijn van het origineel, met behoud van de oorspronkelijke betekenissen van de woorden uit het vroeg-modern Engels, en van de dichtvorm, inclusief staand eindrijm.

ISBN 9789067281126
Prijs € 14,50
Vluchtig als een droom

introductie van de nieuwe vertaling van de volledige werken van Shakespeare


William Shakespeare

Vertaald door Jan Jonk

Fragment:

"Proberen te begrijpen wat er staat, betekent in ieder geval een leven lang gefascineerd zijn door woorden en hun geschiedenis, er langzaam achter komen dat ieder woord in het 16e-eeuwse Vroeg-Modernengels òf een andere betekenis had dan nu, òf andere associaties opriep, òf een andere gevoelswaarde had - maar meestal alle drie tegelijk. Het betekent dus serieus proberen vertrouwd te raken met het 16e-eeuwse Engels. En dat op een objectieve, wetenschappelijke manier, waarbij nauwelijks plaats is voor eigen interpretatie of voorkeur.
Doorzien hóé het er staat, vraagt van de lezer een zich bewust zijn van al wat een tekst qua vorm kan doen leven, zoals rijm en ritme, kortweg: minstens al wat mijn generatie vroeger op school uit Lodewick, Literaire Kunst, moest leren.
Maar een vertaler heeft zich ook nog tot taak gesteld, de inhoud en de vorm van 120.000 regels tekst te herscheppen in het Nederlands van nu.
En dan geef je voorzichtig antwoord op de meest gestelde vraag aller tijden: "Maar Shakespeare is toch al vertaald?!" "Ja," moet je dan zeggen, onderbewust meegaand met de relativerende toon van die opmerking. En je vraagt je snel af, of het zin heeft te proberen iets uit te leggen van mijn fascinatie voor een onbekende taal, voor het spel van schuiven en draaien met klanken en woorden binnen het blank verse; de integriteit waarmee ik 16e-eeuwse Engelse poëzie van Shakespeare en John Donne wil omzetten naar poëtisch Nederlands van nu; de overtuiging dat beide talen gelijkwaardig zijn, even rijk geschakeerd, even groots in uitdrukkingskracht; en de drang tot creatief taaldenken, meer dan 120.000 regels, meer dan vijfentwintig jaar lang.
En dan de opmerking: "Maar dat kan toch niet!"
Nee, natuurlijk, het kàn ook niet."

264 pagina’s, met CD-Rom
ISBN 978 90 6728 182 9
NUR 302
Prijs 20,00
De volledige werken van William Shakespeare
De blijspelen
deel 1
Venus & Adonis
Tweetalige uitgave
Vluchtig als een droom
met CD
Developed with QwikZite (version 1.12)