UITGELICHTUITGELICHT:
Guus Houtzager


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM

Guus Houtzager (11-5-1955 – 31-3-2018) studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam en was daarna werkzaam voor uitgeverij BulkBoek. Hij schreef onder andere inleidingen, stelde themanummers en bloemlezingen samen, en maakte interviews.

In de jaren tachtig debuteerde Houtzager als essayist en verhalenschrijver: zijn essays verschenen in tijdschriften als Literair Paspoort en Indische Letteren, zijn verhalen in De Revisor en Preludium. Later was hij als boekrecensent werkzaam voor Oor en het Nieuw Israelietisch Weekblad.

In 1990 publiceerde Guus de verhalenbundel Het glazen oog, die een jaar later werd gevolgd door Het een-én-het-ander, een studie over De tienduizend dingen, het hoofdwerk van de Nederlands-Indische schrijfster Maria Dermoût.

Houtzagers romandebuut De rode steen verscheen in 1996. In 1999 volgde De magister, een bundel ‘historische fantasieën’. In 2004 verscheen Guus' eerste boek bij Papieren Tijger: De haren van Jeanette, een roman in verzen naar het voorbeeld van Aleksandr Poesjkin (Jevgeni Onegin) en Vikram Seth (The Golden Gate).

In 2008 verscheen Hector, het eerste deel van Houtzagers trilogie over onverzettelijke figuren uit de oudheid die door hun moed en inzicht bepalend waren voor de vorming van algemeen menselijke waarden. In 2009 verscheen Daniël en in april 2011 Tiresias.

Van der Decken - het verhaal van de Vliegende Hollander en De verlokkingen van de duivel verschenen respectievelijk in 2014 en 2016.

Naast zijn literaire werk schreef Houtzager de Griekse mythologie encyclopedie, een naslagwerk dat in tien talen werd vertaald, en Brood, geen alledaagse kost, over de geschiedenis, de cultuur en het zelf bakken van brood.

Houtzager was tevens actief als vertaler: hij vertaalde onder meer biografieën van Voltaire en Leni Riefenstahl, romans van de Amerikaanse auteurs John Burnham Schwartz, Ann Packer en John Wray, en werken van de sinoloog Jonathan Spence, de kunsthistoricus Ross King en de Sloveense filosoof Slavoj Žižek.


lees ze allemaal

 

 

Beer en de winterslaap van Alleseter
21-04-2018

Een prentenboek met illustraties van Janneke Houtzager-Maas en tekst van Guus Houtzager

Alleseter, een dikke beer die altijd honger heeft, is ten einde raad. Het is herfst en zijn winterhol is leeggeroofd. Zijn wintervoorraad is opgegeten door een andere beer. Alleseter heeft niet te eten meer en durft niet alleen aan zijn winterslaap te beginnen, want hij is bang in het donker. Alleseter is radeloos, maar gelukkig heeft hij zijn goede, trouwe vriend Beer, die ervoor zorgt dat alles weer goed komt.

Illustrator Janneke Houtzager-Maas liet zich inspireren door middeleeuwse getijdenboeken. Naast het hoofdverhaal van Beer zijn in de rand, de onderkant van de pagina en in de hoofdletter aparte beeldverhalen te volgen, die af en toe in elkaar overlopen. Je raakt niet uitgekeken op de fraaie illustraties. Er is zo veel te zien, dat er keer op keer iets nieuws valt te ontdekken.


Een uitgave van Uitgeverij Béatrice Smeets (imprint van Papieren Tijger)

ISBN 9789081882637
32 pagina's
full color gebonden, harde omslag
EUR 15,00
Bestellen


 


De verlokkingen van de duivel
22-12-2016

Guus Houtzager

In een geïsoleerde, laatmiddeleeuwse dorpsgemeenschap lopen de spanningen steeds hoger op. De helft van de dorpelingen eet geen vlees en gelooft dat God het doden van dieren heeft verboden. De andere helft denkt er anders over en jaagt en slacht naar hartenlust.

De enige die de gemoederen enigszins tot bedaren kan brengen is Geert Geertsen, de dorpspastoor, maar hij verliest zich te vaak in dromerijen over Rome, de stad waarvoor hij een diepe liefde heeft opgevat. Geert lijkt dan ook een makkelijke prooi voor de duivel, die voortdurend onmerkbaar op de loer ligt. De gebeurtenissen nemen echter een verrassende wending wanneer zijn jonge vertrouweling Klaas Egbertszoon de bekrompen dorpsgemeenschap ontvlucht en de pastoor zelf vader wordt. Heeft Geertsen de kracht om de chaos in het dorp te bedwingen en vindt Klaas wat hij zoekt in de intrigerende zestiende-eeuwse wereld die wij kennen van het werk van schilders als Bosch en Breughel?

INKIJKJE

ISBN 9789067283298
NUR 300
352 pagina's
EUR 20,00

bestellen

 

 


Van der Decken
11-03-2014

het verhaal van de Vliegende Hollander

Guus Houtzager

In eigen land weet bijna geen mens wie hij is, in het buitenland behoort schipper Willem van der Decken tot de bekendste Nederlanders aller tijden. Hij was de Vliegende Hollander, gedoemd om aan boord van een spookschip eeuwig over de wereldzeeën rond te dolen. Volgens de legenden die over hem de ronde deden, bracht zijn verschijning ongeluk en wachtte zeelieden die hem tegenkwamen de ondergang.

Guus Houtzager voegde aan de vele versies van dit verhaal een nieuwe variant toe, waarin de gevreesde spookkapitein zelf zijn levensgeschiedenis uit de doeken doet. Schipper Van der Decken is de belichaming van de door sommigen nog steeds hoog aangeslagen VOC-mentaliteit, waarin menselijke en morele overwegingen moeten wijken voor winstbejag – een mentaliteit die helaas niet uit de tijd is geraakt.

Toch is de hoofdpersoon in deze korte roman meer dan een karikatuur van wrede koopmansgeest: hij is ook een tragische figuur, die beseft wat liefde is maar zich er niet aan kan overgeven. In dit wrange spookverhaal krijgt hij een laatste kans…

 

Over Tiresias:
‘Net als andere romans (“Hector”, “Daniël”) van de schrijver […] is dit weer een magistraal werk, levendig, doorvoeld en boeiend tot het eind.’

A.P.G. Spamer, NBD Biblion

 

ISBN 9789067282888
NUR 300
136 pagina's
EUR 15,00
bestellen


 


Hoe beer leerde vliegen

Een prentenboek met illustraties van Janneke Houtzager-Maas en tekst van Guus Houtzager

Hoe Beer leerde vliegen is het verhaal van een koppige volhouder. Beren kunnen niet vliegen. Maar Beer droomt ervan vrij als een vogel door de lucht te dartelen. Van vogels, vleermuizen, vlinders, bijen en andere dieren probeert hij de vliegkunst af te kijken. Maar wat hij ook doet, het vliegen wil niet lukken. Dan gebeurt er, na een hevige storm, iets bijzonders in het bos…

Illustrator Janneke Houtzager-Maas liet zich inspireren door middeleeuwse getijdenboeken. Naast het hoofdverhaal van Beer zijn in de rand, de onderkant van de pagina en in de hoofdletter aparte beeldverhalen te volgen, die af en toe in elkaar overlopen. Het geheel volgt de seizoenen. Je raakt niet uitgekeken op de fraaie illustraties. Er is zo veel te zien, dat er keer op keer iets nieuws valt te ontdekken.


Een uitgave van Uitgeverij Béatrice Smeets (imprint van Papieren Tijger)

ISBN 9789081882606
32 pagina's
full color gebonden, harde omslag
EUR 17,50
BestellenTiresias
18-04-2011

Guus Houtzager

De blinde ziener Tiresias is een van de intrigerendste figuren uit de Griekse mythologie. Deze raadselachtige, profetische man speelt onder meer een sleutelrol in het afschuwelijke drama rond Oedipus, koning van de stadstaat Thebe, die zonder het te beseffen zijn vader vermoordt en vervolgens met zijn eigen moeder in het huwelijk treedt. Als jaren later in Thebe de pest uitbreekt, kan alleen Tiresias verklaren waarom de welvarende stad door de goden met deze epidemie is gestraft. Tiresias is na Hector en Daniël het derde deel in een romantrilogie over figuren uit de oudheid die bepalend waren voor de vorming van algemeen menselijke waarden. In deze roman weet Houtzager van de schimmige ziener een mens van vlees en bloed te maken – die ons bovendien een verrassende kijk op het Oedipus-drama biedt.

DEEL 3 VAN GUUS HOUTZAGERS TRILOGIE OVER ONVERZETTELIJKE FIGUREN UIT DE OUDHEID DIE DOOR HUN MOED EN INZICHT BEPALEND WAREN VOOR DE VORMING VAN ALGEMEEN MENSELIJKE WAARDEN.

Voorproeven: Een paar bladzijden

ISBN 9789067282604
NUR 300
174 pagina's
EUR 19,50
Bestellen

 

NBD|Biblion recensie
In deze historische roman wordt het leven van de blinde ziener/profeet Teiresias verteld door zijn slaaf. Dat maakt het de auteur mogelijk om Teiresias als een object te beschrijven zonder dat de roman daardoor het karakter van een leerboek krijgt. Integendeel. Het speelt zich allemaal af in de oud-Griekse stad Thebe. Deze stad wordt geplaagd door een moordzuchtige sfinx. Oidipous doodt het dier en de dankbare inwoners maken hem tot koning daar hun eigen koning Laios dood is. Hij trouwt de weduwe Iokaste, zonder te weten dat zij zijn moeder is en dat hij het was die Laios vermoordde. Teiresias voorziet en onthult dat alles, waarna Iokaste zich ophangt en Oidipous zijn ogen uitsteekt en wegtrekt. Kern van het verhaal is de moraal dat kwaad door de goden wordt bestraft, ook als men het onwetend begaat en het lot al vooraf vaststond. De mens is de machteloze prooi van het noodlot. Net als andere romans ('Hector', 'Daniel') van de schrijver (1955) is dit weer een magistraal werk, levendig, doorvoeld en boeiend tot het eind. Jammer dat de auteur gevallen is voor de rare mode om in een Grieks verhaal de Griekse namen te latiniseren.
A.P.G. Spamer

 

 

 


Daniël
12-08-2009

Guus Houtzager

Een van de intrigerendste figuren uit de Bijbel is Daniël. Als balling en gijzelaar verblijft hij aan het hof van de Babylonische koning Nebukadnessar, die in 586 v.Chr. Jeruzalem, de hoofdstad van het oude Israël, heeft verwoest. Dankzij zijn bijzondere begaafdheid groeit Daniël uit tot de belangrijkste droomuitlegger en raadsheer van de tiran Nebukadnessar. In deze deels op het bijbelverhaal gebaseerde roman beschrijft Guus Houtzager het angstaanjagende kat- en muisspel tussen de wrede machthebber en de machteloze profeet tegen de achtergrond van het zinderende Babylon, de eerste wereldstad uit de geschiedenis.

Na Hector, over de moedige Trojaanse held, is Daniël het tweede deel van Houtzagers trilogie over onverzettelijke figuren uit de Oudheid die door hun moed en inzicht bepalend waren voor de vorming van algemeen menselijke waarden.

DEEL 2 VAN GUUS HOUTZAGERS TRILOGIE OVER ONVERZETTELIJKE FIGUREN UIT DE OUDHEID DIE DOOR HUN MOED EN INZICHT BEPALEND WAREN VOOR DE VORMING VAN ALGEMEEN MENSELIJKE WAARDEN.

ISBN 9789067282352
NUR 300
165 pagina's
EUR 19,90
Bestellen

 

 

NBD|Biblion recensie
Het verhaal van Daniel speelt in het Babylon van Nebukadnesar, rond 580 v.C. Volgens de moderne bijbelwetenschap is het echter zo'n 400 jaar later geschreven. Zekerheid of Daniel werkelijk bestaan heeft hebben we daarom niet. Het verhaal zelf heeft wel altijd tot de verbeelding gesproken door de vastberadenheid waarmee Daniel zijn geloof trouw bleef in een vijandige omgeving. In deze roman wordt deze schimmige figuur op een verbazingwekkende manier tot leven gewekt. De auteur (1955) weet een moderne probleemstelling -de twijfel aan God en aan zichzelf- te incorporeren in een antieke cultuur waarin godsgeloof vanzelfsprekend was. Feit en fictie zijn prachtig met elkaar verbonden. Met een verbluffend invoelingsvermogen wordt hier inhoud gegeven aan een mystiek bijbelverhaal, los van alle theologisch gesteggel. Het verhaal is heel bijbels gebleven en toch heel werelds geworden. De lezer zal zich geheel kunnen herkennen in dit ooggetuigenverslag uit een 2500 jaar oude authentieke samenleving. Een genot om te lezen.
A.P.G. Spamer

Links naar recensies:
Recensie J.P. van de Giessen
Bijbelcultuur.nl

 

Hector
28-02-2008

Guus Houtzager

De wereldgeschiedenis is een verhaal van winnaars. Dit boek vertelt het verhaal van een verliezer. Aan het woord is Hector, de grootste held uit Troje, de legendarische stad die tien jaar lang door een Griekse overmacht werd belegerd. Zich deels baserend op Homerus' Ilias, het uit 800 v.Chr. daterende heldendicht waarin een fase uit het beleg van Troje wordt beschreven, riep Guus Houtzager Hector opnieuw tot leven.

De lezer leert de held kennen als een eigenzinnig man: een moedig en nietsontziend strijder, maar ook een liefhebbend echtgenoot en vader. Het lot van Troje rust op Hectors schouders: hij moet zich niet alleen teweerstellen tegen de Griekse belegeraars, maar heeft daarnaast het nodige te stellen met zijn aan zelfoverschatting lijdende vader Priamus, zijn dementerende moeder Hecabe, zijn ijdele en onverantwoordelijke broer Paris, zijn krankzinnige zus Cassandra en zijn konkelende stadgenoten. Hectors tragische einde is overbekend. Deze roman laat zien wat voor mens hij geweest zou kunnen zijn.

DEEL 1 VAN GUUS HOUTZAGERS TRILOGIE OVER ONVERZETTELIJKE FIGUREN UIT DE OUDHEID DIE DOOR HUN MOED EN INZICHT BEPALEND WAREN VOOR DE VORMING VAN ALGEMEEN MENSELIJKE WAARDEN.

ISBN 9789067282130
NUR 300
180 pagina's
EUR 19,50
Bestellen

 

Over Hector:
Recensie Jona Lendering

‘Een boeiend geschreven verhaal, beeldend van taal, dat aanzet tot denken. Voor liefhebbers van historische romans een lust om te lezen.’
Uit recensie A.P.G. Spamer, NBD Biblion

 

 


De haren van Jeanette
03-07-2004

Roman in verzen

Guus Houtzager

De zes voornaamste personages
uit dit boek - Yvon en Bart, Herman
en Roos, de heer Van Booven en
Jeanette - gaan in hun vrijages
rigoureus tekeer, ten koste van
elkaar. Niet te geloven en
bizar, hoe zij al hun geluk
verspelen door hun rare grillen,
door wellust en bezetenheid.
Liefdesverhoudingen gaan stuk,
en zonder dat ze dat nu willen
raken de figuren meer kwijt
dan alleen elkaar: hun levensmoed.
Dit boek is dan ook bitterzoet.

Guus Houtzager (Eindhoven, 1955) publiceerde eerder de verhalenbundels Het glazen oog en De magister, de roman De rode steen en het essay Het een-én-het-ander, over het werk van Maria Dermoût. De haren van Jeanette is zijn eerste werk in dichtvorm.

ISBN 9789067281683
224 pagina's
EUR 17,50
Bestellen

 

 

 


Uiltje

Guus Houtzager (tekst) & Janneke Houtzager-Maas (illustraties)

 

Een klein verhaal over een groot avontuur.

Een prachtig boekje voor de allerkleinsten. Om heel vaak voor te lezen!

Helemaal op de peuter gericht is Uiltje heel sober gehouden, zowel de tekst als de illustraties.

Omschrijving:
Uiltje komt uit zijn ei; niet in een nest, maar in het gras. Hij krijst alles bij elkaar. Een konijntje, kikker en egel proberen hem zonder resultaat op te vrolijken. Gelukkig wordt hij uiteindelijk door zijn moeder opgehaald.

 

ISBN 9789081882613
NUR 273
32 pagina's
EUR 7,00
paperback, 16 x 16 cm
bestellen


 


Beer en de winterslaap van Alleseter
(21-04-2018)
De verlokkingen van de duivel
(22-12-2016)
Van der Decken
(11-03-2014)
Hoe beer leerde vliegen

november 2012

Tiresias
(18-04-2011)
Daniël
(12-08-2009)
Hector
(28-02-2008)
De haren van Jeanette
(03-07-2004)
Uiltje

oktober 2014

Developed with QwikZite (version 1.12)