Vergeten verleden

ZoekenUITGELICHT:
Berichten uit de voormalige Sovjet-Unie


Nieuws
Verwacht
Recent verschenen

informatie voor de BOEKHANDEL

Contact


NON-FICTIE
actueel
geschiedenis
(auto)biografiën
media
buitenland
economie
Willem Oltmans
Sander Boelens


SERIES
Berichten uit de voormalige SU
Vergeten verleden
Vlugschriften


IN SAMENWERKING MET
Humanistisch Historisch Centrum
De Vrije Gedachte


JURIDISCH
FILOSOFIE & KUNST


FICTIE
Proza
Poëzie
Toneel
Waargebeurde verhalen
politieke proza/essays
kinderboeken

Poesjkin
Shakespeare
Sonja Prins
Guus Houtzager

LITERAIRE VERTALINGEN
Russisch
Engels
Spaans


DISTRIBUTIE


IMPRINT
Uitgeverij Schokland
Béatrice Smeets


Uitverkocht
Divers

In memoriam
Onder de noemer Vergeten verleden presenteert de Studiekring Eerste Millennium jaarlijks een boek tijdens zijn symposium in het eerste weekend van november.

SEM beoogt met zijn werk een hernieuwd onderzoek naar de geschiedenis van het eerste millennium van de Lage Landen globaal tussen Somme en Elbe in de periode 100 v. Chr. tot 1200 n. Chr.Friezen, Franken en Saksen

Studiekring Eerste Millennium
Marco Mostert en anderen

Vergeten verleden deel 4

 

Voor veel mensen is het op de basisschool aangeleerde begrip Friezen, Franken en Saksen haast een leuze, een slagzin om de Nederlandse identiteit samen te vatten, en voor sommigen misschien wel een strijdkreet. Het verhaal blijkt veel gecompliceerder dan ooit leek. Machtsverhoudingen veranderden voortdurend. Grafvondsten laten zien dat er contacten waren over grote afstanden. Rondtrekkende vreemdelingen waren vaak welkom. Samenwerking kon lonend zijn. Maar diepe ressentimenten bestonden ook en zinvol geweld werd bepaald niet geschuwd.

ISBN 9789067282932
NUR 680
264 pagina’s
EUR 32,00

bestellen


 


De Peutinger-kaart en de Lage Landen

Studiekring Eerste Millennium

Vergeten verleden 2

 

De Peutingerkaart is een kopie van een plattegrond van de wegen in het Romeinse rijk tijdens de vierde eeuw na Chr. Er zijn ongetwijfeld voorlopers van deze wegenkaart geweest, maar daarvan is er geen bewaard gebleven. De kaart is een volstrekt uniek document. U maakt er in dit boek indringend kennis mee. Diverse standpunten worden helder verwoord en bepleit, en waar nodig voorzien van toelichtende illustraties.

 

TWEEDE DRUK
MET UITKLAPKAART EN CD-ROM
ISBN 9789067282918
NUR 680
140 pagina's
EUR 22,50
Bestellen


 


Zee wind veen en land

Kustvorming in de Lage Landen

Studiekring Eerste Millennium

Vergeten verleden 3

In geografische volgorde behandelen verschillende auteurs de vorming van de Noordzeekust van Calais tot aan Jutland in het eerste millennium na Chr. In overtuigende bijdragen zetten Cecile Baeteman, Hans Rombaut, Ad Beenhakker en Gerrit Hekstra uiteen hoe het land vorm kreeg uit zee, wind en veen.
Discussie en analyse over het begrip „transgressies” in het eerste millennium komen in de laatste hoofdstukken aan de orde.

Een groot deel van deze Lage Landen dankt zijn bestaan aan de zee, maar de zee kan ook terugnemen. Dat besef is de laatste decennia onder invloed van de internationale klimaatdiscussie weer volop in de belangstelling. Enorme projecten zijn in voorbereiding die de kusten beter moeten verdedigen of de afwikkeling van het rivierwater beter moeten beheersen. Zonder twijfel zijn het projecten die grote maatschappelijke gevolgen zullen hebben, die voor een deel niet overzien zullen worden.
Historisch onderzoek kan aspecten aan het licht brengen die over het hoofd gezien worden.
Dit verrassende en hoogst actuele boek kan daartoe bijdragen.

ISBN 9789067282192
NUR 680
161 pagina's
EUR 18,50
Bestellen
Willibrord en Bonifatius

Waren ze ooit in Nederland?

Studiekring Eerste Millennium

Vergeten verleden 1

Dit boek gaat vooral over twee bekende heiligen: Willibrordus en Bonifatius, en over een bepaalde plaats: Traiectum.
De vraag die aan de orde is, luidt: waar lag het Traiectum dat van belang was in het leven en werk van Willibrord en Bonifatius?
Het zoeken naar deze plaats is meteen ook van belang voor de interpretatie van tal van andere historische namen, zoals Dorestadum en Dockynchirica. Op de vraag naar Traiectum heeft de traditionele geschiedkunde een antwoord, namelijk: Utrecht.
In dit boek wordt met kracht van argumenten deze stelling verdedigd maar ook bestreden.

Er waren al lange tijd twijfels bij de identiteit van Traiectum en Utrecht. Binnen de kringen van historici was er voor de Tweede Wereldoorlog een discussie over de vraag of Antwerpen een betere verklaring zou zijn. Sommige archeologen uitten vanuit hun discipline bij tijd en wijle duidelijk hun twijfels.
Circa 1960 hebben geleidelijkaan drie andere hypotheses vorm gekregen: Albert Delahaye kwam met zijn visie dat de in Nederland geplaatste geschiedenis van het eerste millennium in Noordwest-Frankrijk plaats gevonden moest hebben. Ook de draad van de hypothese van Antwerpen werd opnieuw opgepakt en onderzocht. En er diende zich sinds 1990 geleidelijk aan een nieuwe zienswijze aan: het gaat hier niet om de identificatie van Traiectum met Utrecht maar Traiectum met Maastricht.
Ook deze hypotheses worden in deze publicatie gepresenteerd.

In het boek zijn diverse kaarten opgenomen.

Uitgave i.s.m. Mens & Cultuur Uitgevers, Gent

ISBN 9789067281768
NUR 684
135 pagina's
Prijs 25,00
Friezen, Franken en Saksen
De Peutinger-kaart en de Lage Landen

SEM
MET UITKLAPKAART EN CD-ROM

Zee wind veen en land
SEM
Willibrord en Bonifatius
SEM
Developed with QwikZite (version 1.12)