VERWACHTUITGELICHT:
Zwarte Sinterklazen


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Memoires 1991-A

Willem Oltmans

Deel 53

ISBN 9789067283441
NUR 686
ca. 440 pagina's
EUR 25,00
 


 

8 januari 1991

(…) De stem van minderheden binnen de academische wereld wordt sterker. Tegenstanders roepen smalend dat Shakespeare moet worden geschrapt omdat hij niet in Swahili schreef. Thought police lijkt een voortvloeisel te zijn van het verschijnsel affirmative action. Het is dus hetzelfde verhaal in een nieuw jasje: moet je een zwarte in dienst nemen omdat hij zwart is of omdat hij ontwikkelde hersenen heeft? Politieke correctheid wordt in strikte zin een totalitaire filosofie genoemd. De universiteit van Connecticut is zo ver gegaan om een proclamatie uit te geven, waarbij „inappropriately directed laughter” en „conspicious exclusion of students from conversations” verboden werd. (…) Tulane University gaf richtlijnen uit onder de titel Initiatives for Race and Gender Enrichment. Een en ander leidde tot het in het leven roepen van political correctness spionnen, plus leverde de beschuldiging van tegenstanders op dat een en ander een marxistische grondslag had. Op Smith College gaf de Office of Student Affairs een lijst uit van tien „methoden van onderdrukking”, veroorzaakt door foutieve beoordelingen van elkaar onder studenten. Onder „Age-ism” wordt verstaan dat jongeren hun oudere superieuren niet correct inschatten. Onder „Hetero-sexism” wordt verstaan onderdrukking van andere dan heteroseksuele relaties. „Look-ism” betekent een standaardopvatting over wat mooi en aantrekkelijk zou zijn. Als laatste Orwelliaanse categorie wordt „Able-ism” genoemd, dus vooroordelen praktiseren ten aanzien van mensen met een handicap. Wanneer Harvard socioloog David Riesman zover gaat om te zeggen dat hij zich voortdurend in bochten moet wringen om niet van racisme te worden beschuldigd, is men in de VS op dit punt diep gezonken.

 

Weegschaal de aarde 6 - Gedichten 1982-2005

Verzameld werk Sonja Prins

met een inleiding van Lidy Nicolasen

"Deel 6 is het laatste deel van het verzameld werk van Sonja Prins. Bijna tien jaar na haar dood is haar verzameld werk na uitgave van dit deel compleet. Het omvat maar liefst achthonderd pagina’s en is aanzienlijk dikker dan voorgaande delen. Sonja’s assistente Mien Bastiaansen verzamelde jarenlang onvermoeibaar alle kladblokjes en rondslingerende briefjes met opgekrabbelde gedichten. Ze ordende die thuis, ontcijferde ze en verwerkte ze digitaal. Duizenden briefjes heeft ze uitgetikt, bewaard en naar de uitgever gebracht.

Op een van die kattenbelletjes staat: ‘Verwant aan mijzelf is de communicatie in dichtvorm, dat wil zeggen niet in directe maar in indirecte uitdrukkingswijzen met gebruik van associaties en metaforen’. De taal van het gedicht in al zijn associaties, vindt Sonja, raakt eerder de kern van een gebeurtenis, dan wanneer je een verhaal vertelt of een beschouwing over diezelfde gebeurtenis schrijft. Dichten was voor haar als ademen, het hield haar in leven."

Lidy Nicolasen
uit de inleiding

ISBN 9789067283403
NUR 306
958 pagina's
EUR 35,00
@ bestellen

VERWACHT

 

Memoires 1991-A

november

Weegschaal de aarde 6 - Gedichten 1982-2005

december

Developed with QwikZite (version 1.12)