Nicolle ZeegersUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Hoe maakbaar is veiligheid?
12-03-2006

Vlugschrift 19

Over de Wet op de uitgebreide identificatieplicht

Onder redactie van Bart van Klink en Nicolle Zeegers

In haar strijd tegen het terrorisme vaardigt de Nederlandse regering aan de lopende band nieuwe wetgeving uit. De vraag is hoe effectief dergelijke wetgeving kan zijn. Hoe maakbaar is veiligheid?

Deze vraag komt op naar aanleiding van de Wet op de uitgebreide identificatieplicht, die sinds 1 januari 2005 van kracht is. Op grond van deze wet is iedere burger vanaf 14 jaar verplicht op verzoek een geldig identificatiebewijs te laten zien aan de politie of een andere toezichthouder. In hoeverre draagt deze identificatieplicht daadwerkelijk bij aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze samenleving? Of is ze vooral een vervelende en nutteloze inbreuk op de fundamentele vrijheid van burgers?

Een jaar na invoering van de wet wordt een voorlopige balans opgemaakt door acht parlementariërs en wetenschappers, afkomstig uit de rechtswetenschap, de politicologie en de bestuurskunde.
Bart van Klink werkt als universitair hoofddocent Encyclopedie van het recht aan de Universiteit van Tilburg. Nicolle Zeegers is universitair docent Politicologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Beiden doen onderzoek naar de verhouding tussen recht en macht.

ISBN 9789067281911
NUR 754
107 pagina's
EUR 10,00
Bestellen

 

 


Hoe maakbaar is veiligheid?
(12-03-2006)
Developed with QwikZite (version 1.12)