VLUGSCHRIFTENUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Herstel de kringloop!
10-03-2014

Voorstellen voor een maakbare welvaart voor alle generaties

Vlugschrift 22

Sander Boelens

De kringloop is verstoord. Alles en iedereen werkt in Europa voor de kosten van de vergrijzing, voor de pensioenen en zorgkosten van de oudere generaties. Maar zonder dat de jongere generaties in staat worden gesteld de snel oplopende kosten te betalen.

De crisis heeft sociaal ernstiger gevolgen dan nodig is en beïnvloedt de woon- en werksituatie. De oude oplossingen voldoen niet meer in de veranderende omstandigheden van het tijdperk van vergrijzing. Vooral de verschillende pensioenstelsels in Europa combineren slecht met de uniforme nationale begrotingseisen van het Verdrag van Maastricht.

Herstel de Kringloop! ontwart het onoverzichtelijke geheel van met elkaar verknoopt beleid dat anders uitwerkt dan bedoeld. Door lessen te trekken uit het verleden komt dit pamflet tot samenhangende voorstellen voor een betere toekomst. In 1945 stond Europa er veel slechter voor en binnen vijftien jaar was er een Wirtschaftswunder. Dat kan opnieuw.

 

Reacties op De Armoede van het rijkrekenen, waarom het Nederlandse pensioenstelsel aan succes ten onder gaat (Papieren Tijger, 2007):

‘voorspellen een beursneergang’ Volkskrant 19-01-2007

‘in begrijpelijke taal…’ Staatscourant 09-02-2007

‘reads like a wake-up call’ IPE-Magazine 5 May 2007

‘een interessant boek met een dwingend thema’ Geron december 2007

 

Het intergenerationeel Overleg, door Sander Boelens

Het verdrag van Maastricht in de era van vergrijzing, door Sander Boelens e.a.

 

ISBN 978 90 6728 295 6
NUR 780
176 pagina's
EUR 12,50
bestellen

 

 


Het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme
28-04-2011

Vlugschrift 21

Paul Moussault (red.) Jan Lust

Honderden bedrijven en instituten, duizenden personen, houden zich bezig met het fenomeen terrorisme. Wie zijn eigenlijk die zelfbenoemde en zo bejubelde terrorisme-experts? Onder deze experts bevinden zich rechtsgeoriënteerde journalisten, politieke analisten, voormalige medewerkers van de militaire en politieke inlichtingendiensten, ultraconservatieve academici, et cetera. Sommige hebben direct financieel belang bij de terrorismedreiging.

Met behulp van hun gesponsorde organisaties bezoeken deze deskundigen elkanders conferenties en seminars, schrijven recensies en inleidingen voor boeken van collega’s en citeren elkaar veelvuldig. Door dit wederzijdse ondersteuningsnetwerk presenteren ze hun feiten als waarheid en hun aannames en meningen als algemeen geldend.

Dit Vlugschrift is een tour d’horizon langs het nationale rariteitenkabinet van terrorisme-experts, het beperkt zich tot slechts enkele personen, de vileinste onder de clowns in het antiterrorismecircus, waarvan de malicieuze wetenschappelijke pretenties, prestaties en bezigheden wel het meest abject te noemen zijn: het blikt achter de schermen van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme.

ISBN 9789067282550
NUR 697
184 pagina's
EUR 15,00
Bestellen

 

 


Verstoorde kringlopen
16-05-2008

De invloed van 1968 op ons bestaan

Vlugschrift 20

Sander Boelens

De jaren zestig waren de mooiste tijd ooit. Men werd ouder, rijker en gelukkiger. Iedereen was jong, de benzine kostte vrijwel niets, van milieuproblemen, klimaatsopwarming of de gevaren van kernenergie had nog niemand gehoord. De vakanties en de auto kwamen voor iedereen binnen handbereik. Het was de tijd van loonexplosies, van nacalculaties, waarin onderwijsgevenden en ambtenaren jaarlijkse bonussen kregen om mee te groeien met het bedrijfsleven. Iedereen was jong, en gedroeg zich zo. Niets lag vast behalve het verlangen naar een toekomst die nog beter zou worden.

In Verstoorde kringlopen wordt uiteengezet hoe de als norm gestelde jaren zestig er toe geleid hebben dat er een hufterige samenleving is ontstaan. De erfenis van de jaren zestig staat inmiddels op gespannen voet met voor een sociale samenleving wezenlijke kernbegrippen als ‘wederkerigheid’, ‘betrokkenheid’ of het ouderwetse, maar onvolprezen, ‘burgerschap’. Of het nu om werk, gezin, pensioen, vriendschap, relaties of financiën gaat, lekker lezend pakt men de essenties van de langzaam vastlopende maatschappij op.

Reacties op de Armoede van het rijkrekenen, waarom het Nederlandse pensioenstelsel aan succes ten onder gaat:
‘begrijpelijke taal’, de Staatscourant 09-02-2007
‘reads like a wake-up call’, Investment and Pensions Europe, 5 May 2007
‘een interessant boek met een dwingend thema’, Geron december 2007
‘goede cijfers en interessante theorieën’, Vrij Nederland 15-03-2008

ISBN 9789067282154
NUR 780
133 pagina's
EUR 10,00
Bestellen

 

 


Hoe maakbaar is veiligheid?
12-03-2006

Vlugschrift 19

Over de Wet op de uitgebreide identificatieplicht

Onder redactie van Bart van Klink en Nicolle Zeegers

In haar strijd tegen het terrorisme vaardigt de Nederlandse regering aan de lopende band nieuwe wetgeving uit. De vraag is hoe effectief dergelijke wetgeving kan zijn. Hoe maakbaar is veiligheid?

Deze vraag komt op naar aanleiding van de Wet op de uitgebreide identificatieplicht, die sinds 1 januari 2005 van kracht is. Op grond van deze wet is iedere burger vanaf 14 jaar verplicht op verzoek een geldig identificatiebewijs te laten zien aan de politie of een andere toezichthouder. In hoeverre draagt deze identificatieplicht daadwerkelijk bij aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze samenleving? Of is ze vooral een vervelende en nutteloze inbreuk op de fundamentele vrijheid van burgers?

Een jaar na invoering van de wet wordt een voorlopige balans opgemaakt door acht parlementariërs en wetenschappers, afkomstig uit de rechtswetenschap, de politicologie en de bestuurskunde.
Bart van Klink werkt als universitair hoofddocent Encyclopedie van het recht aan de Universiteit van Tilburg. Nicolle Zeegers is universitair docent Politicologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Beiden doen onderzoek naar de verhouding tussen recht en macht.

ISBN 9789067281911
NUR 754
107 pagina's
EUR 10,00
Bestellen

 

 


Requiem voor de hulp
15-09-2005

de ondergang van een bedrijfstak

Vlugschrift 18

Theo Ruyter

Van tijd tot tijd zijn, in verschillende landen, de doodsklokken geluid over de ontwikkelingshulp, waarmee sinds de jaren vijftig van de afgelopen eeuw ooit vanuit Europa gekoloniseerde gebieden moesten worden opgestoten in de vaart der volkeren. Sinds kort krijgt de ontwikkelingshulp weer wind in de zeilen door de wereldwijde campagne van regeringen, bedrijven, popsterren en hulporganisaties voor de Milenniumdoelen van de Verenigde Naties. "Meer en betere hulp", luidt de kreet die deze keer de lading moet dekken. Maar ondertussen schijnt niemand zich nog openlijk af te vragen wat al die tijd in de lading gezeten heeft en of er wel iets aan te verbeteren valt.

Theo Ruyter is bestuurslid van Attac-Nederland en betrokken bij de denktank Vóór de Verandering. Hij was, in de jaren zeventig, de eerste correspondent in Afrika voor een aantal Nederlandse Nieuwsmedia en werkte in 2002-2003 nog voor een Europese ontwikkelingsorganisatie in Tsjaad.

ISBN 9789067281832
NUR 697
80 pagina's
EUR 10,00
bestellen

 

 


Protestbewegingen
21-11-2004

Wie doet eraan mee en wanneer hebben ze effect

Vlugschrift 17

Dirk Kloosterboer

De afgelopen jaren wisten de andersglobalisten de aandacht op zich te vestigen met spectaculaire acties bij internationale topontmoetingen. In Nederland heeft de beweging nog niet zoveel van zich laten horen, maar in reactie op de oorlog in Irak en het beleid van de kabinetten-Balkenende begint ook hier langzaam maar zeker een protestbeweging van de grond te komen.

De andersglobalisten en anti-oorlogsdemonstranten roepen allerlei vragen en commentaren op: valt er wel iets te verwachten van zo'n samenraapsel van vage clubjes die vaak niet eens een gemeenschappelijk standpunt weten te formuleren? Waarom is er regelmatig sprake van geweld bij protesten? En hoe komt het dat het andersglobalisme in Nederland zo moeizaam van de grond komt in vergelijking met andere landen?

Uit allerlei onderzoeken is inmiddels redelijk wat bekend over protestbewegingen: wie doen er mee aan protesten, waar hangt het van af of mensen meedoen, wat is de rol van organisaties en welke factoren bepalen of protesten ook daadwerkelijk maatschappelijke effecten tot stand brengen. In dit boekje wordt een samenvatting gegeven van deze onderzoeken.

In het eerste hoofdstuk wordt een aantal voorbeelden van protestbewegingen beschreven. Het tweede hoofdstuk gaat in op de vraag wie er meedoet aan protestacties. Hoofdstuk drie gaat over de wisselwerking tussen protesten en de overheid: hoe reageert de overheid op protestacties en wat voor effect heeft dit weer op de protesten. Het vierde hoofdstuk gaat in op de factoren die bepalen of protesten succesvol zijn. Ten slotte wordt in het vijfde hoofdstuk ingegaan op de Nederlandse situatie.

ISBN 9789067281775
NUR 697
80 pagina's
EUR 10,00
Bestellen

 

 


De muur in Palestina
14-12-2003

diverse auteurs

Vlugschrift 16

Van Isaac Newton is de uitspraak 'mensen bouwen teveel muren en niet genoeg bruggen'. Israël bouwt een muur om een deel van de Westelijke Jordaanoever en blaast hiermee alle symbolische bruggen op.

Naar buiten wordt de schijn van 'onderhandelingen' in het kader van de 'Routekaart naar Vrede' opgehouden, maar van binnen brengt De Muur het perspectief op een levensvatbare Palestijnse staat verder in gevaar en bedreigt honderdduizenden Palestijnen in hun bestaan. Het is de hoogste tijd dat de feiten bekend worden.

De Muur in Palestina beschrijft de grootschalige diefstal van zowel land als water en de ernstige schending van de internationale rechtsorde. Dit vlugschrift bundelt visies van mensenrechtenorganisaties, vredesbeweging, Verenigde Naties en Palestijnse nongouvernementele organisaties.

De Muur in Palestina maakt duidelijk dat wie tegen onrecht en geweld is, zich niet langer afzijdig kan houden.

ISBN 9789067281669
NUR 697
126 pagina's
EUR 12,00
Bestellen

 

 


Banvloek
19-11-2003

Vlugschrift 15

Peter Edel

In 2003 liep Peter Edel een porseleinkast aan gevoeligheden omver door in zijn boek De schaduw van de ster de geschiedenis van het zionisme aan een kritische analyse te onderwerpen. Het kwam hem op een door politiek en media uitgesproken banvloek te staan. Edel beschrijft zijn beweegredenen en staat stil bij de ontvangst van De schaduw van de ster. Hij besluit met een "messiaanse profetie" over het einde van het zionisme.

ISBN 9789067281577
NUR 697
108 pagina's
EUR 10,00
bestellen

 

 


Cry for war
10-09-2002

4 pamphlets to prevent a catastrophe
Verzamelde Vlugschriften(Engelstalig)

Willem Oltmans

Willem Oltmans had een scherpe visie op politieke ontwikkelingen en wist waar hij het over had. Hij kwam nooit zomaar met een theorie, maar baseerde die op gebeurtenissen uit het verleden. Een van de meest tekenende voorbeelden hiervan was de brochure Who are the no. 1 war criminals?. Hij schreef deze in augustus/september 2001; op 11 september werd de laatste hand gelegd aan het pamflet, om het diezelfde dag naar de drukker te kunnen sturen, toen Willem belde over het drama wat zich afspeelde in New York en Washington. (Uiteraard heeft hij de volgende dag nog een paar regels toegevoegd.) Terwijl de ganse Westerse wereld zich op dat moment afvroeg waarom sommige mensen zo’n hekel aan Amerika hebben, had Willem daar al een perfecte analyse van gemaakt, die in de vervolgbrochures Not Guilty, Global Terrorist, New Nazis alleen nog maar werd geperfectioneerd. Geen wonder dat er in Azië zo’n grote belangstelling voor was.

ISBN 9789067281515
NUR 697
336 pagina's
EUR 16,50
Bestellen
 
Vlugschrift 7 Who are the no. 1 war criminals? Over de Amerikaanse buitenlandse politiek, van 1945 tot 2001, die tot diverse Amerikaanse oorlogsmisdaden heeft geleid. Het wordt duidelijk hoe de VS, door onzichtbare manipulaties van de Amerikaanse inlichtingendiensten in verschillende landen, het in gang zetten van ontwikkelingen en het telkens weer ondersteunen van de verkeerde personen en organisaties, nu in september 2001, de gebeurtenissen in New York en Washington over zich heen riep. Extra: Oltmans' reactie op de aanslagen in de VS van 11 september. Vlugschrift 8 Not guilty Vlugschrift 10 Global terrorist Vlugschrift 11 New nazis Pamfletten die willen aantonen dat, uit het oogpunt van de auteur, de Verenigde Staten onder leiding van George Bush Junior zullen veranderen in "the Evil Empire" van de 21e eeuw. Hij verdedigt de stelling dat als het ABM verdrag met Rusland uit 1971 uit de tijd is, het NATO verdrag van 1947 als eerste zou moeten worden afgedankt. Het European-US verbond om de USSR te vernietigen heeft zijn oorspronkelijke doel voorbijgestreefd. West-Europa en het huidige EU zijn slechts marginale schiereilandjes aan de massieve Euraziatische landmassa Rusland, die zich uitstrekt van voorbij de Oeral tot aan Chamkatka.

 

 


Herstel de kringloop!
(10-03-2014)
Het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme
(28-04-2011)
Verstoorde kringlopen
(16-05-2008)
Hoe maakbaar is veiligheid?
(12-03-2006)
Requiem voor de hulp
(15-09-2005)
Protestbewegingen
(21-11-2004)
De muur in Palestina
(14-12-2003)
Banvloek
(19-11-2003)
Cry for war
(10-09-2002)
Developed with QwikZite (version 1.12)