Willem OltmansUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Memoires 1984-B

Willem Oltmans

Deel 38

ISBN 9789067283144
NUR 686
430 pagina's
EUR 25,00
bestellen

6 augustus 1984

In West-Duitsland zijn 300.000 van de daar verblijvende 4.5 miljoen buitenlanders volgens de aangeboden „oprotregeling” inderdaad opgekrast. Ze krijgen 12.000 gulden mee plus poen voor ieder kind. Het wordt de allerhoogste tijd dat ze in het met buitenlanders dwepende Den Haag een dergelijk toverformule bedenken, want wat er nu plaats vindt, kan natuurlijk niet. Je kunt niet iedereen van her en der ongestraft binnenlaten zonder het grootste gelazer te krijgen, misschien niet meteen, maar zeker op den duur.

INKIJKJE

 

 


Oltmans versus zichzelf (recensie)
20-04-2019

Memoires 1993-B

Door drs. Michèl de Jong

‘Willem Oltmans was bovenal een provocateur’; met die stelling begint voormalig Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Broertjes zijn inleiding bij deze 57e aflevering van de memoires van de in 2004 overleden journalist. Daaraan is geen woord te veel gezegd: op het moment dat hij middenin zijn roemruchte proces tegen de staat verwikkeld was sloot Oltmans in het voorjaar van 1993 openlijk vriendschap met één van de meest omstreden vrouwen van Nederland, de ‘zwarte weduwe’ Florentine Rost van Tonningen-Heubel.

Aangezien Oltmans ook bevriend was met al dan niet voormalige leden van de Centrumpartij, zoals Alfred Vierling en Henry Brookman, laadde hij de verdenking op zich zelf ook het toen algemeen verfoeide extreemrechtse gedachtegoed aan te hangen. (De precieze contacten tussen de CP/CD en Rost van Tonningen zijn – mede door de zwijgzaamheid op dit punt van de betrokken personen – nooit helemaal opgehelderd (zie bijvoorbeeld het boek ‘De verschrikkelijke Janmaat’ van Joost Niemöller (Van Praag, Amsterdam 2015)), zodat de memoires hier een uitgelezen kans bieden voor politiek-historici).

Ook anderszins sloeg Oltmans weer danig om zich heen, waarbij de klappen niet alleen bij zijn tegenstrevers vielen, maar ook bij zijn medestanders. Zo ontsloeg hij in een woeste bui zijn bedaarde advocaat, om hem korte tijd later – onder nieuwe wederzijdse voorwaarden – weer aan te nemen.

Interessant is ook de beschrijving van zijn eerste ontmoeting met Theo van Gogh, die Oltmans in de komende jaren nog dikwijls zou interviewen. Gezien het feit dat Oltmans tussen 1992 en 2000 al een hele sliert boeken publiceerde waarin hij verslag deed van zijn slepende juridische gevecht tegen de Staat, vallen de memoires uit deze periode soms wat in herhaling. Bijna de helft van dit kloeke deel (432 pagina’s) wordt overigens in beslag genomen door de 102 bijlagen, bestaande uit krantenknipsels, brieven en gerechtelijke stukken.


Willem Oltmans: querulant pur sang
11-04-2019

HP/de Tijd april 2019

door Daan Dijksman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Klik op het plaatje)


Memoires 1993-A
04-04-2019

Willem Oltmans

Deel 57

ISBN 9789067283489
NUR 686
432 pagina's
EUR 25,00

bestellen

inkijkje
 

25 februari 1993

Theo van Gogh zag er ongeschoren en vies uit, en zei al lange tijd niet meer te hebben gedronken. Jan Mets had me aangemoedigd hem te ontmoeten en kreeg gelijk. Hij was inderdaad buitengewoon aardig, zoals Jan Mets voorspeld had. Het viel me zeer mee. Ik vond hem zelfs aardig. Hij begon met het memorandum voor te lezen waarin ik tot persona non grata wordt verklaard. Theo is sympathiek. Ieder onderwerp wat we aansneden tot en met Judith Exner, de bijzit van JFK, liep als een trein. Ik had echter aan het einde van het televisieprogramma geen zin om de befaamde cactus te kussen, wel zijn reet maar dat wilde hij weer niet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Een prettig gesprek
Theo van Gogh & Willem Oltmans


Memoires 1993-B

Willem Oltmans

Deel 58

ISBN 9789067283496
NUR 686
416 pagina's
EUR 25,00

bestellen

4 oktober 1993

Jan Foudraine kwam me een uurtje in mijn kamer drie hoog voor, opzoeken. (…) Voor zijn vertrek vroeg ik hem wat Alexander Smit als gerealiseerde mens, zoals zij dat noemen, nu met zijn leven deed. (…) „Jan, durf jij met een ernstig gezicht te verklaren, zonder erbij te lachen, dat bij Alexander Smit de tijd niet meer leeft?”

„Ja,” zei hij volmondig.
„Je trekt er een passend smoel bij.”
„De tijd verschijnt bij hem in het tijdloze,” zei Foudraine.
„Staat zijn denkfabriek stil dan?”
„Ja.”
„Ach Jan, maak dat je tante wijs! Sorry hoor, ik wil je tante niet beledigen.”

 

 


Oltmans als banneling (recensie)
06-03-2019

Memoires 1992-B

Door drs. Michèl de Jong

Het jaar 1992 was een keerpunt in het leven van Willem Oltmans (1925-2004); op 3 augustus werd hij zonder opgaaf van reden zijn nieuwe thuisland Zuid-Afrika uitgezet. Na aankomst op Schiphol stond hij letterlijk op straat, aangezien hij zijn huis in Amsterdam-Noord een jaar eerder had moeten verkopen om zijn schulden te voldoen. Na een reeks logeerpartijen bij vrienden en familie kon hij terecht in de piepkleine studio van zijn vriend en ex-geliefde Eduard Voorbach in de Amsterdamse Jordaan, waar hij uiteindelijk bijna acht jaar zou wonen.

Nederland zou altijd ontkennen – en in recente publicaties over dit onderwerp blijft toenmalig secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken Ben Bot dit volhouden – de hand in Oltmans’ uitzetting te hebben gehad, ondanks sterke aanwijzingen voor het tegendeel. Vanuit Zuid-Afrika had Oltmans al een levendige correspondentie met Bot gevoerd in het kader van het proces dat hij de Staat wilde aandoen, maar in augustus 1992 ontmoetten beide heren elkaar voor het eerst, waarbij Bot in Oltmans’ dagboek getypeerd wordt als ‘best aardig, maar petit bourgeois’.

Opmerkelijk in dit 56ste deel van diens Memoires zijn voorts Oltmans’ observaties over Nederland, waar hij in de voorgaande decennia tussen zijn reizen naar Amerika, de Sovjetunie, Suriname en Zuid-Afrika weliswaar regelmatig was geweest, maar nu pas goed om zich heen lijkt te hebben gekeken. Hij was uitgesproken kritisch op zijn vaderland, dat hij onherkenbaar veranderd vond; de mensen waren volgens hem onbeleefder dan vroeger, en het toen nog hooggehouden ideaal van de multiculturele samenleving begon de eerste haarscheurtjes te vertonen.

Daar stond tegenover dat de Amsterdamse homoscene uitbundiger floreerde dan ooit, waar Oltmans – hoewel inmiddels 67 jaar – met volle teugen van genoot. Bovendien levert zijn aangekondigde proces tegen de Staat – waaraan hij het boekje Vogelvrij (Jan Mets, Amsterdam 1992) wijdde – de eerste sympathieke reacties op van willekeurige passanten en hem welgezinde journalisten.

Zodoende levert ook dit deel van Oltmans’ bewerkte dagboeken een fascinerend tijdsbeeld op, dat geïllustreerd wordt door foto’s en een uitgebreide reeks bijlagen in de vorm van brieven, artikelen en andere documentatie.


Oltmans in nood (recensie)
05-03-2019

Memoires 1992-A

Door drs. Michèl de Jong

Soms hebben de bewerkte dagboekaantekeningen van journalist Willem Oltmans (1925-2004) alle kenmerken van een spionageroman. Zo bracht hij de eerste helft van 1992 grotendeels door in Zuid-Afrika, met uitzondering van enkele weken in januari, toen hij in Nederland was. In die periode was hij vooral bezig medestanders te zoeken voor zijn aankomende proces tegen de Staat, die hij vond in onder anderen D66-kamerlid Erik Jurgens, en – zij het aarzelend – journalistenvakbond NVJ onder aanvoering van zijn oude collega Wim Klinkenberg.

Terug in Johannesburg zag Oltmans zijn vermoeden dat ‘Den Haag’ – i.c. de navolgers van oud-minister Luns – hem nog altijd het leven zuur maakte bewaarheid toen drie generaals hem waarschuwden dat binnen de Zuid-Afrikaanse inlichtingendienst geruchten circuleerden dat hij een spion was voor de CIA en/of de KGB. Oltmans voelde zich dermate onveilig dat hij zijn toevlucht zocht tot de Nederlandse ambassade in Pretoria, waar men hem er na diplomatiek overleg met enige moeite van wist te overtuigen dat hij niet in levensgevaar was. Eén van zijn zorgen betrof zijn meterslange dagboekenarchief, dat hij bij de Koninklijke Bibliotheek veilig wilde stellen.

Henk Krol, die Oltmans eind jaren 90 een column aanbood bij de Gay Krant, schreef het voorwoord bij deze 55ste aflevering, dat verder een fotokatern, een uitgebreide personenindex en maar liefst 103 bijlagen bevat.

 


Oltmans in Hollywood (recensie)
04-03-2019

Memoires 1991-A

Door drs. Michèl de Jong

Deel 53 van de bewerkte dagboekaantekeningen van Willem Oltmans is één van de dikste afleveringen tot nu toe, en beschrijft de eerste helft van 1991. Na enkele (iets) bedaagdere jaren, waarin Oltmans vooral bezig was contacten te leggen in zijn nieuwe thuisland Zuid-Afrika, zouden de jaren 90 voor de inmiddels 65-jarige journalist een buitengewoon bewogen decennium vormen.

Juist in deze periode begonnen Oltmans' niet-aflatende beroepen op de Wet Openbaarheid Bestuur hun eerste vruchten af te werpen, in de vorm van een serie voordien geheime overheidsdocumenten die aantoonden dat hij inderdaad - zoals hij al vermoedde - in de jaren 50 en 60 bewust door minister van Buitenlandse Zaken Luns was tegengewerkt. 'Ik ga hier werk van maken', zoals Oltmans strijdbaar in zijn dagboek schreef.

Tussen al dit oud zeer door lezen we zijn bij vlagen hilarische verslag van zijn medewerking aan de film JFK, het magnum opus van regisseur Oliver Stone. Oltmans en Stone kenden elkaar al sinds de jaren 70, toen ze veel contact hadden gehad over het complot rond de moord op president Kennedy, waarin in Oltmans' visie een hoofdrol was weggelegd voor de mysterieuze Amerikaans-Russische mijningenieur George de Mohrenschildt - die in Stones film dan ook gespeeld zou worden door Oltmans zelf.

 


Memoires 1992-B
19-02-2019

Willem Oltmans

Deel 56

ISBN 9789067283472
NUR 686
440 pagina's
EUR 25,00

bestellen

inkijkje

 

3 augustus 1992

Eenmaal in hun kantoor gezeten, werd meegedeeld dat uitstel van mijn vertrek niet mogelijk was. Ik bevond me reeds illegaal in het land, en zou nu worden aangehouden. Onder politiebegeleiding kreeg ik de kans om mijn laatste zaken te regelen. Vanavond moest ik Zuid-Afrika met de klm te verlaten. Ik zei tegen Van de Westhuizen: „You are not even a man. You never told me and are not telling me now, what I am accused of. Are you not ashamed of yourself? You even don’t look me straight into my eyes. I am sure you go as a devout Christian to church on Sunday. Look what you are doing to me.”

Hij antwoordde met een stalen gezicht geen verplichting te hebben mij een reden op te geven voor uitwijzing. „Ik voer slechts orders uit,” zei hij ook nog.

 

Memoires 1992-A
31-12-2018

Willem Oltmans

Deel 55

ISBN 9789067283465
NUR 686
366 pagina's
EUR 25,00
bestellen

inkijk
 

20 mei 1992

Ze hebben nog niet in de gaten dat ik het pand niet meer ga verlaten. André Royackers verscheen. Ik overhandigde hem mijn persverklaring, die hij aandachtig las. „Ik neem dit serieus,” zei hij met een verbeten smoel. „Ik had er geen idee van hoe ernstig dit is,” zei hij. Intussen keurde hij mijn cheque goed en vertrok gehaast naar Sondaal en ambassadeur Van Buuren.

Intussen, als alles volgens mijn instructies is verlopen, heeft Peter ter Horst via de fax mijn verklaring ontvangen, evenals The Star, South African Press Association (SAPA) en de rest. Niet lang daarna kwam André vragen: „Suiker en melk?” en even later werd ik door hem en Hans Sondaal ontvangen. Ze waren bijzonder vriendelijk. Het voorstel: ga naar huis en bel ons op, dan zullen wij intussen contact opnemen met Buitenlandse Zaken hier. Ik antwoordde: „Sorry, maar ik ga niet weg voor die CIA-beschuldiging van tafel is, want mijn veiligheid is hier in gevaar.

 

Memoires 1991-B
18-12-2018

Willem Oltmans

Deel 54

ISBN 9789067283458
NUR 686
372 pagina's
EUR 25,00
bestellen

inkijk
 

13 augustus 1991

Ik kon niet slapen en lag te piekeren hoe ik ooit mijn Memoires uitgegeven zou kunnen krijgen. Ik zou Freddy Heineken om financiële steun moeten vragen. Laatst kwam ik hem tegen. Ik herinner daaraan in een korte aangetekende brief waarin ik vraag of ik hem zou kunnen ontmoeten.

Ook heb ik Oliver Stone eraan herinnerd dat hij me nog steeds de helft van het afgesproken honorarium voor mijn medewerking aan jfk schuldig is.

Aardige brief van Kees Thomassen van de Koninklijke Bibliotheek, die formeel bevestigt welke dagboekdelen zijn gearriveerd en opgeslagen. Nu ben ik echt gerust.   

 

Memoires 1991-A
28-11-2018

Willem Oltmans

Deel 53

ISBN 9789067283441
NUR 686
453 pagina's
EUR 25,00
bestellen

inkijk
 

8 januari 1991

(…) De stem van minderheden binnen de academische wereld wordt sterker. Tegenstanders roepen smalend dat Shakespeare moet worden geschrapt omdat hij niet in Swahili schreef. Thought police lijkt een voortvloeisel te zijn van het verschijnsel affirmative action. Het is dus hetzelfde verhaal in een nieuw jasje: moet je een zwarte in dienst nemen omdat hij zwart is of omdat hij ontwikkelde hersenen heeft? Politieke correctheid wordt in strikte zin een totalitaire filosofie genoemd. De universiteit van Connecticut is zo ver gegaan om een proclamatie uit te geven, waarbij „inappropriately directed laughter” en „conspicious exclusion of students from conversations” verboden werd. (…) Tulane University gaf richtlijnen uit onder de titel Initiatives for Race and Gender Enrichment. Een en ander leidde tot het in het leven roepen van political correctness spionnen, plus leverde de beschuldiging van tegenstanders op dat een en ander een marxistische grondslag had. Op Smith College gaf de Office of Student Affairs een lijst uit van tien „methoden van onderdrukking”, veroorzaakt door foutieve beoordelingen van elkaar onder studenten. Onder „Age-ism” wordt verstaan dat jongeren hun oudere superieuren niet correct inschatten. Onder „Hetero-sexism” wordt verstaan onderdrukking van andere dan heteroseksuele relaties. „Look-ism” betekent een standaardopvatting over wat mooi en aantrekkelijk zou zijn. Als laatste Orwelliaanse categorie wordt „Able-ism” genoemd, dus vooroordelen praktiseren ten aanzien van mensen met een handicap. Wanneer Harvard socioloog David Riesman zover gaat om te zeggen dat hij zich voortdurend in bochten moet wringen om niet van racisme te worden beschuldigd, is men in de VS op dit punt diep gezonken.

 

Memoires 1990-C
25-09-2018

Willem Oltmans

Deel 52

ISBN 9789067283434
NUR 686
260 pagina's + 6 pagina's foto's
EUR 25,00
bestellen

INKIJK
 

8 september 1990

De Nederlandse schrijvende pers is even ziek als de televisie. Allemaal dezelfde smoelen en brains. Pagina's vol over Ed Nijpels, Piet Vroon, Henk Hofland, over Henri Faas, Jan Blokker, Hans van Willigenburg, Jos Brink, Henk van der Meijden: iedereen houdt iedereen aan de gang en aan de praat. Het meest verwonderlijke is dat er geen lezersopstand of TV-kijkersprotesten ontstaan.
 

Memoires 1990-B
31-07-2018

Willem Oltmans

Deel 51

ISBN 9789067283427
NUR 686
260 pagina's + 6 pagina's foto's
EUR 25,00

bestellen
 

3 mei 1990

Vanmorgen stond opeens generaal Hein de Villefort du Toit voor mijn deur. Omdat mijn flat nog leeg is (de container is onderweg van Durban naar hier) gingen we naar het Wiener Café in Hillbrow. Hij wilde me waarschuwen dat mij donkere tijden stonden te wachten. In Pretoria wordt thans gesproken in termen van: Oltmans bedelt altijd om geld, Oltmans kan in Holland nergens meer schrijven, Oltmans wordt door niemand serieus genomen, Oltmans is in alle opzichten nu alleen nog maar schadelijk voor Zuid-Afrika. Ik zei dat naar mijn mening Nothnagel in Den Haag schadelijk voor Zuid-Afrika was. „Ja, hij is gek,” aldus Du Toit. Ik verdedigde me en zei dat ik de laatste tijd juist wel op televisie was gevraagd in Nederland en dat Geert Mak een interview met me in De Groene Amsterdammer had gepubliceerd.

Terwijl Du Toit zat te praten, trachtte ik vliegensvlug te analyseren waar deze nieuwste sabotage van mijn werk hier weer vandaan kon komen. Was het Nothnagel die een spaak in mijn wiel stak, of was het – voor de duizendste maal ­–Buitenlandse Zaken, die mij de emigratie naar Zuid-Afrika niet gunde? De mededeling van Du Toit komt drie dagen nadat ik, ook op aanmoediging van president De Klerk en diens woordvoerder Casper Venter, permanent met m’n hele hebben en houden ben overgekomen.

„Je vriend Casper Venter heeft mij ook al opgebeld naar aanleiding van deze nieuwste verhalen over jou in Pretoria. Casper is een bureaucraat. Hij vermijdt liever moeilijkheden. Ook al zou u niet door president De Klerk zijn ontvangen, dan zou Nothnagel dezelfde bezwaren tegen u hebben gemaakt. Ik moet u echter berichten dat het Zuid-Afrikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken tot op het hoogste niveau thans ook tegen u is. Ook onze vriend Maritz Spaarwater is verboden nog verder contact met u te hebben.”

 

 

Memoires 1990-A
20-04-2018

Willem Oltmans

Deel 50

ISBN 9789067283410
NUR 686
258 pagina's + 12 pagina's foto's
EUR 25,00
bestellen

23 januari 1990

Ik bedankte de president voor de gastvrijheid die ik thans vier jaar in zijn land had genoten. Ik legde uit hoe een verkeerd beeld ik me van Zuid-Afrika had gevormd voor ik hier arriveerde. Ook vertelde ik over mijn ervaringen in townships en hoe ik gesprekken had geregeld tussen Samuel Kolisang en Ephraim Tshabalala.

Geleidelijk aan stuurde ik het gesprek in de richting van hoe clandestiene operaties dikwijls in het geheim het succes van hervormingen probeerden te verstieren. Ik gaf het voorbeeld van het positieve resultaat van minister Pik Botha en prompt wordt zijn zoon bij thuiskomst aangeklaagd omdat hij corruptie zou hebben gepleegd. „You brought a successful visit to general Bantu Holomisa and the day afterwards there is a scandal between Transkei and South Africa.”

„He started it,” aldus De Klerk, die de indruk gaf echt voor de ontmoeting te zijn gaan zitten. Ik wees er voorzichtig op dat het zichtbaar was dat bepaalde krachten zijn hervormingsplannen probeerden te saboteren. Ik vertelde hoe Bung Karno indertijd woedend was geworden over een telegram van de Britse ambassadeur Sir John Gilchrist, dat waarschijnlijk opzettelijk was vervalst. Intussen werd de Britse ambassade in Djakarta door jongeren afgebrand. Vervolgens zette ik uiteen wat Lyndon B. Johnson was overkomen met het door de CIA geënsceneerde incident in de Golf van Tonkin dat in de schoenen van Hanoi werd geschoven om lbj zover te krijgen dat hij Hanoi en Haiphon wilde laten bombarderen. Maar dat deze stunt van de inlichtingendiensten Johnson wel hadden doen besluiten zich niet herkiesbaar te stellen „since I cannot control this goddamn Mafia Incorporated, the CIA.”

INKIJKJE

 

 • 29-12-2017: Memoires 1989-C >>>
 • 19-12-2017: Memoires 1989-B >>>
 • 03-11-2017: Memoires 1989-A >>>
 • 19-09-2017: Memoires 1988-B >>>
 • 26-06-2017: Memoires 1988-A >>>
 • 05-05-2017: Memoires 1987-B >>>
 • 28-04-2017: Oltmans' boek over Kennedymoord vertaald >>>
 • 27-12-2016: Memoires 1987-A >>>
 • 07-12-2016: Memoires 1986-B >>>
 • Recensie Memoires 1986-B - NBD >>>
 • 28-09-2016: Memoires 1986-A >>>
 • 23-06-2016: Memoires 1985-B >>>
 • Memoires 1985-A >>>
 • 30-03-2016: Memoires 1984-B Historisch Nieuwsblad >>>
 • 10-11-2015: Memoires 1984-A - NBD Biblion >>>
 • 16-10-2015: Overdracht archief Wim Hazeu-Willem Oltmans aan het Persmuseum >>>
 • 01-10-2015: Memoires 1984-A - Historisch Nieuwsblad >>>
 • 18-08-2015: Memoires 1984-A >>>
 • 13-05-2015: Memoires 1983-B - NBD Biblion >>>
 • 21-03-2015: Memoires Willem Oltmans - Elsevier >>>
 • 19-02-2015: Memoires 1983-B >>>
 • 02-07-2014: Memoires 1983-A >>>
 • 05-03-2014: Memoires 1982-1983 >>>
 • 18-09-2013: Memoires 1982 >>>
 • 26-06-2013: Memoires 1981-1982 - NBD Biblion >>>
 • 09-04-2013: Memoires 1981-1982 >>>
 • 04-12-2012: Memoires 1981 >>>
 • 03-04-2012: Memoires 1980-1981 >>>
 • 29-09-2011: Willem Oltmans - Hoe staat het met de memoires van Oltmans? >>>
 • 14-04-2011: Memoires 1979-B - Historisch Nieuwsblad >>>
 • 30-09-2009: Laatste wapenfeiten >>>
 • MEMOIRES - DEEL 24 t/m 29 >>>
 • MEMOIRES - DEEL 18 t/m 23 >>>
 • MEMOIRES - DEEL 12 t/m 17 >>>
 • MEMOIRES - DEEL 6 t/m 11 >>>
 • MEMOIRES - INTRODUCTIE >>>
 • 30-09-2004: Willem Oltmans >>>
 • 30-09-2004: De storm is gaan liggen >>>
 • 21-12-2003: ... Is Eénoog koning >>>
 • Bomb Texas >>>
 • Oorlog >>>
 • Lieve Máxima >>>
 • In het land der blinden... >>>
 • Chaos in Indonesië >>>
 • 05-04-1999: Mijn vriendin Beatrix >>>
 • 06-01-1998: De Staat van bedrog >>>
 • Liegen tegen Beatrix >>>
 • 03-03-1997: Willem Oltmans & Theo van Gogh - YouTube >>>
 • Persona non grata >>>
 • Oltmans versus zichzelf (recensie)
  (20-04-2019)
  Willem Oltmans: querulant pur sang

  HP/de Tijd april 2019

  (11-04-2019)
  Memoires 1993-A
  (04-04-2019)
  Memoires 1993-B

  verwacht in juni

  Oltmans als banneling (recensie)
  (06-03-2019)
  Oltmans in nood (recensie)
  (05-03-2019)
  Oltmans in Hollywood (recensie)
  (04-03-2019)
  Memoires 1992-B
  (19-02-2019)
  Memoires 1992-A
  (31-12-2018)
  Memoires 1991-B
  (18-12-2018)
  Memoires 1991-A
  (28-11-2018)
  Memoires 1990-C
  (25-09-2018)
  Memoires 1990-B
  (31-07-2018)
  Memoires 1990-A
  (20-04-2018)
  Memoires 1989-C
  (29-12-2017)
  Developed with QwikZite (version 1.12)