Studiekring Eerste MillenniumUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Zee wind veen en land
07-11-2009

Kustvorming in de Lage Landen

Studiekring Eerste Millennium

Vergeten verleden 3

In geografische volgorde behandelen verschillende auteurs de vorming van de Noordzeekust van Calais tot aan Jutland in het eerste millennium na Chr. In overtuigende bijdragen zetten Cecile Baeteman, Hans Rombaut, Ad Beenhakker en Gerrit Hekstra uiteen hoe het land vorm kreeg uit zee, wind en veen.

Discussie en analyse over het begrip „transgressies” in het eerste millennium komen in de laatste hoofdstukken aan de orde. Een groot deel van deze Lage Landen dankt zijn bestaan aan de zee, maar de zee kan ook terugnemen. Dat besef is de laatste decennia onder invloed van de internationale klimaatdiscussie weer volop in de belangstelling. Enorme projecten zijn in voorbereiding die de kusten beter moeten verdedigen of de afwikkeling van het rivierwater beter moeten beheersen.

Zonder twijfel zijn het projecten die grote maatschappelijke gevolgen zullen hebben, die voor een deel niet overzien zullen worden. Historisch onderzoek kan aspecten aan het licht brengen die over het hoofd gezien worden. Dit verrassende en hoogst actuele boek kan daartoe bijdragen.

ISBN 9789067282192
NUR 680
161 pagina's
EUR 18,50
Bestellen

 

 


 • 01-11-2014: Karolingers en Ottonen >>>
 • 03-11-2013: Friezen, Franken en Saksen >>>
 • 02-11-2007: De Peutinger-kaart en de Lage Landen >>>
 • 03-11-2004: Willibrord en Bonifatius >>>
 • Karolingers en Ottonen
  (01-11-2014)
  Friezen, Franken en Saksen
  (03-11-2013)
  Zee wind veen en land
  (07-11-2009)
  De Peutinger-kaart en de Lage Landen
  (02-11-2007)
  Willibrord en Bonifatius
  (03-11-2004)
  Developed with QwikZite (version 1.12)