DISTRIBUTIEUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Videoboodschap Sam Broersma
16-08-2018


Hare Majestseits Leugens Regeren

 

 


Hare Majesteits leugens regeren - Sam Broersma in de aandacht
08-07-2010

OMROEP ZEELAND
'Koningin Beatrix liegt en Nederland is crimineel'

ZOUTELANDE – Sam Broersma uit Zoutelande heeft een boek geschreven over zijn al vijftien jaar durend conflict met de belastingdienst. Vermogensbeheerder Broersma zegt miljoenen euro’s mis te zijn gelopen doordat de belastingdienst in Goes zijn bedrijf Trading Advice niet erkent als onderneming in de zin van de omzetbelasting. Volgens Boersma is hij daardoor zeer vermogende klanten kwijtgeraakt.

Boek
Boersma wil zijn gelijk halen en heeft daarom alle correspondentie met overheden integraal in zijn boek, Hare Majesteits leugens regeren, opgenomen. In de afgelopen vijftien jaar heeft Broersma honderden brieven, bezwaarschriften, dossiers en beschuldigingen gestuurd naar top-ambtenaren, Kamerleden, de Nationale Ombudsman, ministers en de Koningin. Die, volgens hem, niet durven toegeven dat de overheid een fout heeft gemaakt en elkaar allemaal de hand boven het hoofd houden. In het boek worden tientallen mensen met naam en toenaam genoemd. De vermogensbeheerder uit Zoutelande beschuldigt hen van ambtsmisdrijven, misleiding, bedrog en fraude. Hij eist het aftreden van ministers en pleit voor het aftreden van het kabinet.

Bedreiging
In zijn boek stelt Broersma dat de hoogste bestuurders hem zo lastig vinden dat hij door geheim agenten al met de dood is bedreigd. Broersma heeft zijn boek uitgegeven in eigen beheer en heeft voor het drukken ervan een lening afgesloten. Het ministerie van Financiën, waaronder de belastingdienst valt, wil niet reageren.


BEKIJK HET INTERVIEW OF BELUISTER HET MEER UITGEBREIDE INTERVIEW

KATHOLIEK NIEUWSBLAD
‘Hare Majesteits leugens regeren’

Ondernemer Sam Broersma komt in conflict met de belastingdienst. Hij gaat zelfs om de tafel met staatssecretaris Wouter Bos. Hij alarmeert de Ombudsman, de minister-president, de Tweede Kamer, het OM, de rechter. Ten slotte zelfs Hare Majesteit. “Háár dienaren hebben mijn zaak op scherp gezet.”


Klik hier door naar het hele artikel van Henk Rijkers
FILMPJE PRO REPUBLICA In dit filmpje van Ton Biesemaat wordt Hare Majesteits leugens regeren genoemd en belicht
Lees meer over Hare Majesteits leugens regeren op deze website.

 

 


Hare Majesteits leugens regeren
11-05-2010

De Staat der Nederlanden als criminele organisatie

Sam Broersma

Sam Broersma uit Zoutelande bewijst, dat de Nederlandse bevolking van overheidswege doorlopend wordt misleid, onder dekking van begrippen als democratie en rechtstaat. In het eerste gedeelte van dit boek beschrijft de auteur gedetailleerd op welke wijze hij door de Nederlandse belastingdienst Kafkaiaans werd bedrogen. Terwijl ook hij niets verkeerd had gedaan, werd hij toch meedogenloos vermalen door het Nederlandse overheidsapparaat en haar controleurs. Zijn bedrijf Trading Advice (vermogensbeheer en beleggingsadviezen) ging verloren, waaruit zowel voor de Nederlandse staat als voor Broersma een miljoenenschade ontstond. Ondertussen werd dit schandaal met nadrukkelijke instemming van onze vorstin de Koninklijke doofpot in gemanoeuvreerd. Dat Broersma daarbij van zijn wettelijke rechten werd beroofd, liet het staatshoofd en de Tweede Kamer der Staten Generaal volledig koud.

In het tweede gedeelte van dit boek geeft de auteur heldere voorbeelden hoezeer het bestuurlijk en op controlerend niveau structureel volledig fout zit met de toepassing van wettelijke regels en voorschriften. De auteur maakt duidelijk dat in belangrijke zaken invloedrijke overheidsdienaren en hun omgeving volstrekt willekeurig en naar eigen voorkeur handelen. De auteur beschrijft helder hoe begrippen als ‘democratie’ en ‘rechtstaat’ als fopsteen voor de bevolking dienen.

Naast de onaanvaardbare rol van onze vorstin is er in dit conflict een spectaculaire hoofdrol voor de (ex)bewindslieden Jan Peter Balkenende, Gerrit Zalm, en Wouter Bos. Met grove wetschendingen (zware ambtsmisdrijven) en met ‘Haagse bluf’ wensen zij gezamenlijk deze Koninklijke doofpot voor altijd gesloten te houden, en iedere verantwoordelijkheid te ontlopen. Broersma wil het deksel van deze doofpot echter graag gelicht hebben. Mede daarom schreef hij dit boek.

Bekende (ex)Kamerleden mogen door de inhoud van dit boek verrast zijn, wanneer zij hun eigen bewuste en jammerlijke falen als volksvertegenwoordiger gedetailleerd, in hun eigen bewoordingen terugvinden. Tot deze (ex)Kamerleden behoren onder meer Boris Dittrich, Andre Rouvoet, Jan Peter Balkenende, Femke Halsema, Jan Marijnissen, Jan de Wit, Maxime Verhagen, Pieter van Geel, en ook het Kamerlid, tevens dorpsgenoot van de auteur, Ad Koppejan.

DISTRIBUTIE
uitgave: Sam Broersma

ISBN 978-90-9025143-1
NUR 696
736 pagina’s
EUR 49,90
Bestellen

 

 

 


Breaking the wall of silence

The Voices of Raped Bosnia

Seada Vranić

In Breaking the wall of silence staan de verhalen van twaalf verkrachtingsslachtoffers, mannen en vrouwen. Over allen die mee werden genomen naar speciale 'verkrachtingshuizen' waar zij dag en nacht werden geslagen, mishandeld en verkracht. Vranić gaat ook in op het moeilijke overleven met de schaamte. Veel vrouwen durven hun man niet te vertellen over de verkrachting, net als veel moeders de verkrachting van hun dochter blijven ontkennen.

GREBER uitgever en distributie
Uitgeverij Antibarbarus Zagreb
ISBN 9789536160549
344 pagina’s
EUR 17,90
Engels

Uitgeverij Antibarbarus Zagreb
Pred zidom šutnje
ISBN 9789536160532
252 pagina's
EUR 11,10
Kroatisch

 

 

 


De naakte waarheid

Overleven in een vrouwengevangenis in Iran

Monireh Baradaran

GREBER uitgever en distributie
ISBN 9789055921065
285 pagina's
EUR 17,00

 

Recensie

"Overleven in een vrouwengevangenis in Iran ". Dat is de ondertitel van het boek "De naakte waarheid" van Monireh Baradaran. Overleven. Dat betekent geluiden horen van iemand die op de gang gemarteld wordt. Urenlang in angst en onzekerheid wachten op het komende verhoor. Geschopt en geslagen worden. Afscheid nemen van iemand die niet meer terug komt. De schoten horen van de terechtstelling van je broer en van vele anderen. Tegenstrijdige gevoelens daarna: "Maar wij waren nog in leven en maakten deel uit van de werkelijkheid. Ik haalde diep adem... Het was een vreemd, eigenaardig gevoel: tegenstrijdig, naar, maar desondanks geruststellend. Ik was gerustgesteld omdat ik nog leefde, maar mijn opluchting gaf me schuldgevoelens. Het verlies was wrang en die wrangheid voelde en proefde ik in mijn binnenste; ze breidde zich uit in mijn buik en was onverteerbaar. Maar tegelijkertijd wist ik dat ik nog leefde." Onverdraaglijke pijn tijdens martelingen, zware psychische inzinkingen. Het beoordelen van het eigen verleden en het politieke milieu. Verraad van voormalige kameraden, zelfverloochening van tot 'inkeer' gekomen moslims. Ruimtegebrek en spanningen tussen verschillende groepen politieke gevangenen. Vertwijfeling en verbrokkeling van de eigen idealen en politieke identiteit. Apathie en neerslachtigheid. Met zichzelf overhoop liggen. Maar ook: de onderlinge steun van vrouwen, de zorg voor elkaar. Het masseren van elkaars toegetakelde lichaamsdelen, samen zingen, de voorbeelden van moed.

Baradaran schrijft indringend en met liefde over de vrouwen die ze tegenkwam gedurende haar 9 jaar gevangenschap. Vrouwen die met opgeheven hoofd hun executie tegemoet gingen, andere vrouwen die na de martelingen psychisch en lichamelijk nooit meer dezelfde waren. Naast de vrouwen die de strijd volhielden, waren er velen die zich distantieerden van hun politieke verleden, waarvan sommigen zelfs het gevangenisregime daarna actief ondersteunden. Baradaran velt geen oordeel. Ze beschrijft de propagandacampagnes van de islamitische republiek Iran, en ook haar eigen innerlijke strijd. Haar enorme zelfverwijt omdat ze de concessie doet om aan de gebedsdiensten deel te nemen, de vraag of ze blijft volharden in haar verzet, het langdurige proces om hiermee met zichzelf in het reine te komen. Na haar vrijlating moedigt een vriendin haar aan haar ervaringen op te schrijven, ook de inzinkingen, de zelfverloochening, het verraad. De hele waarheid. Want "alleen dan kunnen verzet, volharding en liefde weer betekenis krijgen en tastbaar en reëel worden". Baradaran heeft een dramatisch, onthutsend en intens boek geschreven. De moed waarmee ze haar eigen geschiedenis tot in vele pijnlijke details onder ogen ziet, verdient diep respect.

Ella Lookman – De Fabel van de illegaal 2002

 

 

 


De ZIJkant van het asielbeleid

Winde Evenhuis / Humanistisch Overleg Mensenrechten

GREBER uitgever en distributie
ISBN 9789055921027
112 pagina’s
EUR 8,85

 

 

 


Dealing with Human Rights

Asian and Western Views on the Value of Human Rights

Martha Meijer (Ed.)
With a chapter by Kim Dae Jung, Winner Nobel Peace Prize 2000

GREBER uitgever en distributie
ISBN 978 90 5592 104 1
192 pagina’s - 8 B&W photos
EUR 22,60

Engels First published in Dutch as Grondrecht en wisselgeld.

 

 

 


Door het oog van de naald

Een commentaar op de praktijk van de asielprocedure

Domenica Ghidei Biidu
Winnaar Clara Meijer-Wichmann Penning 1995 van de Liga voor de Rechten van de Mens

GREBER uitgever en distributie
ISBN 978 90 5592 101 0
96 pagina’s
EUR 11,10

 

 

 


Met recht een vrouw

Het VN-Vrouwenverdrag toegelicht

Winde Evenhuis en Esther van Eijk / Humanistisch Overleg Mensenrechten

GREBER uitgever en distributie
ISBN 978 9055921058
56 pagina’s
EUR 4,00

 

 

 

 


RONDOS - A black & white statement

VERZAMELBOX
4 boekjes en 2 cd's

Uitgeverij Druxat
ISBN 9789076154084
EUR 35,00
FORMAAT verzamelbox 14 x 14,5 x 4,9 cm
AFWERKING geseald

fotoboek van 228 pagina’s met foto’s uit het Rondos-archief
tekstboek met alle Rondos-nummers
stripboek met twee nieuwe avonturen van Redrat
biografie waarin de Rondos hun eigen geschiedenis schrijven
+
cd met de Rondos live in de Quibus, Schiedam (1978)
cd met alle Rondos-uitgaven op King Kong Records (1978-1980)

De Rotterdamse punkband RONDOS trad 50 keer op en maakte in eigen beheer platen op het label King Kong Records en vormde met Rode Wig, Tändstickor Shocks en de Sovjets het muziekkollektief Red Rock.

Punk was voor de RONDOS duidelijk meer dan “entertainment”, wat ondermeer tot uiting kwam in de leus “Punk is verzet”. Het in eigen beheer uitgebrachte fanzine Raket groeide uit tot een spreekbuis van velen, die niets moesten hebben van de consumptiemaatschappij. De RONDOS woonden en werkten in Huize Schoonderloo, alwaar ook de linkse boekwinkel Raketbasis gesitueerd was.

 

 


Videoboodschap Sam Broersma
(16-08-2018)
Hare Majesteits leugens regeren - Sam Broersma in de aandacht
(08-07-2010)
Hare Majesteits leugens regeren
(11-05-2010)
Breaking the wall of silence

1996

De naakte waarheid

2001

De ZIJkant van het asielbeleid

1996

Dealing with Human Rights

2001

Door het oog van de naald

1995

Met recht een vrouw

2001

RONDOS - A black & white statement

2009

Developed with QwikZite (version 1.12)