KINDERBOEKENUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Geloven? Waarom zou je
25-01-2011

Patrik Lindenfors

Met illustraties van Vanja Schelin

10+

Sommige mensen geloven in een man in de hemel die alles kan wat hij maar wil. Anderen geloven in een vrouw in de hemel, of in een paar mannen en vrouwen samen. Ze hebben namen, bijvoorbeeld Jehovah, Thor, Isis, Allah, Zeus of Kali, en we noemen ze ‘goden’. Er zijn ook mensen die geloven dat een god een onzichtbare kracht is, die alles ziet en hoort. Of dat een god liefde is. Maar het is ook heel goed mogelijk in geen enkele van al deze goden te geloven. Daar gaat dit boek over. Over níét geloven in een god.

Uitgave i.s.m. De Vrije Gedachte

ISBN 9789067282581
NUR 218
94 pagina's
EUR 10,00
Bestellen

 

NBD|Biblion recensie
Handzame compacte uitgave waarin wel of niet geloven op ludieke, maar wel serieuze wijze, wordt onderzocht. Centraal staat de vraag waarom zouden mensen geloven. Over de drie grootste religies (christendom, islam, hindoeïsme) wordt enige achtergrondinformatie gegeven. Wanneer uit de informatie blijkt dat zowel de ene als de andere godsdienst zegt dat dit geloof het enige ware geloof is, dan is voor de auteur het moment aangebroken waarop hij zegt: diverse aspecten uit onderscheiden geloven kunnen niet allemaal tegelijk waar zijn! Vervolgens onderzoekt hij waarom mensen wel geloven, maar gaat hij ook op zoek naar redenen om niet te geloven. Hij besteedt ook aandacht aan het mogelijke gevaar van godsdiensten. Om te besluiten met enkele laatste woorden, waarin stevig doorklinkt dat 'niet geloven' vrij maakt. De informatie wordt op kernachtige, spitsvondige, voortvarende wijze gebracht. Cartoonachtige, soms paginagrote kleurenillustraties vullen de tekst met de nodige knipoog aan. Oorspronkelijk Zweedstalige uitgave (2008), vertaald in vlot Nederlands. Het concept is is emanciperend en zet aan tot zelf nadenken, afwegen, overwegen, argumenteren, onderbouwen van keuzes die wel of niet gemaakt kunnen worden. Voor thuis of op school. Vanaf ca. 11 t/m 14 jaar. - Mart Seerden

 

 


Hoe komen we bij God? vroeg het kleine biggetje
30-08-2010

Een boek voor iedereen die zich niets laat wijsmaken

6+

Tekst: Michael Schmidt-Salomon
Illustraties: Helge Nyncke

Uit het Duits vertaald door Frans Bijlsma

Het biggetje en het egeltje hadden altijd gedacht dat ze het zo goed hadden dat het niet beter kon gaan dan nu. Tot ze op een goede, misschien wel kwade dag een poster op hun huisje vonden die daar 's nachts was opgeplakt en waarop stond: "Wie God niet kent, die mist iets!" En omdat ze graag te weten wilden komen wat ze dan misten gingen ze samen op weg om God te vinden... Een boek voor iedereen, jong en oud, die zich niets wil laten wijsmaken.

Uitgave in samenwerking met De Vrije Gedachte

ISBN 9789067282499
NUR 273
48 pagina's
EUR 15,00
Bestellen


Recensie BN DeStem, door Rinze Brandsma
Achtergrondinformatie, Duitse website
Recensie Cultuurtempel,door Heinz Wallisch
Recensie Cultuursfinx, door Heinz Wallisch
 

Opmerkelijke NBD'recensies NBD|Biblion recensie

Prentvertelling waarin Biggetje en Egel op een dag een affiche aan hun huis geplakt zien, waarop staat 'Wie God niet kent, mist iets'. Ze gaan op zoek naar God. Hun zoektocht gaat langs de drie wereldgodsdiensten het jodendom, christendom (katholicisme) en de islam. Ze worden door akelige en bloeddorstige mannen verdedigd. Uiteindelijk vliegen de godsdienstige leiders elkaar in de haren. Biggetje en Egel concluderen dat God of niet bestaat, of ten minste irrelevant is en dat wie God niet kent, hem ook niet nodig heeft. Het boek wil mensen tot atheïsme bekeren, maar feitelijk is het een aanmoediging om vooral niet na te denken over de zin van het leven. De leiders van de wereldgodsdiensten worden stereotiep neergezet, de paginagrote cartoonachtige kleurentekeningen zijn soms angstaanjagend. Grappig is het nergens. In eerste instantie lijkt de prentvertelling bedoeld voor jonge kinderen. Maar eigenlijk zal dit boekje vooral gesmaakt worden door volwassenen en jongeren vanaf ca. 12 jaar die kunnen relativeren. - Dr. Taede A. Smedes Dr. Taede A. Smedes is theoloog en godsdienstfilosoof, gespecialiseerd in vragen omtrent theologie en natuurwetenschap.

Herziene NBD|Biblion recensie

Tegenover de vele religieuze kinderboeken staat nu een prentenboek dat zich juist tegen de godsdienst keert. Biggetje en Egeltje gaan op zoek naar God en komen op de Tempelberg. Daar maken zij kennis met een rabbijn, een bisschop en een moefti. De drie geestelijken raken buiten zichzelf van woede door de vragen die de dieren in hun onnozelheid stellen. Uiteindelijk raken zij met elkaar slaags. De twee dieren trekken uit hun avontuur de conclusie dat God niet bestaat en zeker niets te maken heeft met de drie Schriftreligies. Het boekje heeft in Duitsland voor veel ophef gezorgd. Vooral de tekeningen van de woedende rabbijn geven het een nare bijsmaak. Het lijkt dan ook zeker niet bij te dragen tot een beter begrip van de drie genoemde religies of tot religieuze verdraagzaamheid. Maar dat is ook niet de bedoeling. De auteur is een Duitse filosoof die een voorvechter is van het atheïsme. Het geheel zal vooral worden gewaardeerd door lezers die een hekel aan godsdienst hebben; zij vinden een bevestiging van hun oordelen. Gekleurde, paginagrote tekeningen in komische stijl, angstaanjagend door gebruik van het perspectief. Daardoor niet geschikt voor jonge kinderen. Vanaf ca. 12 jaar en volwassenen. - Mede naar gegevens van prof. dr. K.A.D. Smelik Prof. dr. K.A.D. Smelik is hebraïcus, oudtestamenticus en judaïcus.

 

 


Verstrikte geheimen
19-06-2009

Anneloes van Alphen & Mascha Vermeulen

j/m 14+

Een groep tieners probeert zich in de maatschappij staande te houden, maar het wordt ze niet makkelijk gemaakt. Keihard lopen ze tegen de grote boze buitenwereld aan. Er ontstaan intriges die steeds moeilijker in de hand gehouden kunnen worden. De verhoudingen onderling worden op de proef gesteld en steeds gecompliceerder; de groep wordt langzaam uit elkaar getrokken. Zal vriendschap overwinnen of ten ondergaan?

Met het extreem uitvergroten van gebeurtenissen en kleinhouden van karakters hebben Mascha Vermeulen en Anneloes van Alphen een soap gecreëerd waar GTST een puntje aan kan zuigen. Verstrikte geheimen begint rustig kabbelend over de liefde en vriendschap. Maar algauw komt alles in een stroomversnelling en voor je het weet rol je van de ene bizarre situatie in de andere. Een onnavolgbaar gek en spannend verhaal.

“Hij rammelde in doodsangst aan de klink van zijn moeders kamer. Hij ging niet open. Verdomme! Dat was ook zo. Ze had er een slot op gezet! ‘Mam, doe open!’ Er kwam geen reactie. Misschien is ze niet thuis, bedacht de jongen geschrokken. Het gebonk van voetstappen kwam dichterbij. Verwoed bleef hij aan de klink rammelen. ‘Kun je er niet in?’ fluisterde een stem in zijn oor. Een hand op zijn schouder.”

ISBN 9789067282277
NUR 284
178 pagina's
EUR 12,50
Bestellen

 

Anneloes (links) en Mascha in BN/DeStem (foto Edwin Wiekens/het fotoburo)


 

 

 

 

 

 

 


Anna en de stropers
11-06-2002

Maria Catherina

10+

Met tekeningen van Jesse

Anna woont aan de rand van een groot bos. Vanuit haar boomhut houdt ze alles wat er in dat bos gebeurt in de gaten. Als ze op een nacht ziet dat er stropers aan het werk zijn, gaat ze er op af. Bella, haar hond, rent met haar mee. 'Dichter en dichter komen ze bij de stropers. Nog zo'n vijfentwintig meter tot aan de grens met de wei. Ze sluipt zachtjes naar een omgevallen boom toe. 'Af en blijf', fluistert ze. Ze gaat naast Bella achter de boom op de grond liggen. De stropers lopen in haar richting langs de wei. Een van hen doet de lichtbak weer aan en schijnt er mee in het rond. Bella begint te grommen. 'Stil', sist Anna. Bella luistert gelukkig direct. De stropers schijnen met de lamp in hun richting. O, als ze me maar niet zien, denkt Anna bang.'

Dit spannende verhaal is geschreven door Maria Catherina. Op dertienjarige leeftijd illustreerde haar zoon Jesse het verhaal. Volgens de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers is hij hiermee, voor zover bekend, de jongste illustrator van kinderboeken in Nederland.

ISBN 9789067281188
138 pagina's
EUR€ 14,50
bestellen

 

 


Geloven? Waarom zou je
(25-01-2011)
Hoe komen we bij God? vroeg het kleine biggetje
(30-08-2010)
Verstrikte geheimen
(19-06-2009)
Anna en de stropers
(11-06-2002)
Developed with QwikZite (version 1.12)