ProzaUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Wieteratuur
08-05-2010

verhalen van D.C. Lama

‘Ik heb een hele grote lul,’ zei Floris. Even had hij getwijfeld of hij dat wel moest zeggen - het bleef tenslotte een sollicitatiegesprek - maar het was wel waar. Floris had een hele grote lul en dat was duidelijk een van zijn sterke punten.

Wieteratuur is de eerste bundel korte humoristische verhalen van D.C. Lama sinds zijn undergroundklassieker Hasjstickie Drugs.

De verhalen zijn eerder gepubliceerd in tijdschriften als EssensiE en Zone 5300 en waren te horen in het radioprogramma van Giel Beelen op 3FM. De kritische levensgenieter, die de verhalen zelf illustreerde, was cartoonist voor De Gezonde Roker, de website van Theo van Gogh, en publiceerde in o.a. Highlife Magazine, Rocksound, de Consumentengids en tijdschriften die al lang niet meer bestaan.

D.C. Lama (pseudoniem van Dennis Lahey, 1972) leest zijn verhalen regelmatig voor op concertpodia, in theaters, coffeeshops en cafés, al dan niet ondersteund door muzikanten. Hij maakte nummers met o.a. de Osdorp Posse, The Beatbusters, de Moordgasten en Neuzige Tony & De Roffe Ponyclub. Als bestuurslid was hij jarenlang betrokken bij stichting Legalize!, die strijdt voor het recht om baas in eigen brein te zijn.

Rijk geïllustreerd met tekeningen van D.C. Lama

ISBN 9789067281966
NUR 303
128 pagina's
EUR 14,50
Bestellen

 

 


Maanheuvel

Kees Quirijns

De verloederde weduwnaar en alcoholist Maanheuvel, die van een kleine uitkering moet rondkomen, ontpopt zich als een gewetenloze oplichter. Hij betrekt de eenvoudige boekhouder De Waal bij zijn plannen en misbruikt hem om onroerend goed te kopen en verkopen. Achter het verloederde uiterlijk van Maanheuvel gaat een gehaaid speculant schuil.

Een realistisch, maar humoristisch boek.

Jan Cremer over Maanheuvel in HP/De Tijd: ‘Zelden heb ik over de grond liggen rollen van het lachen door een Nederlands literair werk. Maanheuvel van Kees Quirijns is een fantastisch boek, vergelijkbaar met W. F. Hermans’ Landingspoging op Newfoundland. Het is een scherp en soms vilein geschreven meesterwerk, een absolute afrekening met de schimmige wereld van snelle makelaartjes en rücksichtslose huisjesmelkers.’

 

Tweede druk, eerder verschenen bij uitgeverij Prometheus

ISBN 9789067283397
NUR 300
194 pagina's
EUR 20,00

bestellen

INKIJKJE


De verlokkingen van de duivel
22-12-2016

Guus Houtzager

In een geïsoleerde, laatmiddeleeuwse dorpsgemeenschap lopen de spanningen steeds hoger op. De helft van de dorpelingen eet geen vlees en gelooft dat God het doden van dieren heeft verboden. De andere helft denkt er anders over en jaagt en slacht naar hartenlust.

De enige die de gemoederen enigszins tot bedaren kan brengen is Geert Geertsen, de dorpspastoor, maar hij verliest zich te vaak in dromerijen over Rome, de stad waarvoor hij een diepe liefde heeft opgevat. Geert lijkt dan ook een makkelijke prooi voor de duivel, die voortdurend onmerkbaar op de loer ligt. De gebeurtenissen nemen echter een verrassende wending wanneer zijn jonge vertrouweling Klaas Egbertszoon de bekrompen dorpsgemeenschap ontvlucht en de pastoor zelf vader wordt. Heeft Geertsen de kracht om de chaos in het dorp te bedwingen en vindt Klaas wat hij zoekt in de intrigerende zestiende-eeuwse wereld die wij kennen van het werk van schilders als Bosch en Breughel?

INKIJKJE

ISBN 9789067283298
NUR 300
352 pagina's
EUR 20,00

bestellen

 

 


Roze zeemleer
23-11-2016

De nadagen van het ancien régime
Historische roman over fetisjisme, Gallische ziekte en de terreur van Robespierre


Kees Quirijns

 

Historische roman waarin aan de hand van causerieën de jonge graaf Gérard de Ch., officier in de Franse Marine voor en tijdens de Franse Revolutie historische situaties analyseert, avonturen beleeft, en ten ondergaat.

 

‘De aartsbisschop is ook in zijn nopjes,’ knipoogde Hébert. ‘De oude schavuit drinkt als een dragonder en kan geen vrouw met rust laten.’

Achter Gérard tilde een vrouw haar rokken op tussen een kring mannen met pruiken en zwarte kleding.

‘Leden van de Conventie,’ lichtte De Kock fluisterend toe.

‘Komt de azijnpisser ook vanavond?

‘Oh, u bedoelt Robespierrot, nee die komt niet, die is het Feest van het Opperwezen aan het voorbereiden. Het keukentje van de Montagnards is nog niet ingericht, de goddelijke spijzen zijn nog niet opgediend, de witte truffels van de vrijheid zitten nog in de grond,’ sprak een oude markies die schudde van het lachen en een van de vrouwen in haar blote kont kneep.

‘Godin van de Rede, ge hebt een brede,’ mompelde hij en zoende haar ter plaatse.

‘Alles is gelijk, geen onderscheid, maar mijn vrouw kus ik nooit op haar achterwerk.’

Bij de hoofdpoort van de buitenplaats stonden twee tamboers en een trompetter. Om half tien begonnen de tamboers te roffelen, het werd stil, doodstil. Achter een katheder nam Hébert het woord.

De roman Roze zeemleer biedt een bont gekleurde mengeling van dagelijks leven en historische feiten op het breekpunt van een tijdperk.

Kees Quirijns debuteerde in 1993 met de roman Maanheuvel.

INKIJKJE

ISBN 9789067283137
NUR 300
288 pagina's
EUR 20,00
bestellen

 
 

Aantekeningen en appendices
02-06-2016

Verzameld werk Alexandr Poesjkin deel 10

Samengesteld door Hans Boland

Toen uitgeverij Papieren Tijger eind vorige eeuw besloot tot een uitgave van het volledige verzamelde werk van Alexandr Poesjkin in Nederlandse vertaling, door één enkele vertaler te verrichten, stelde die zich heimelijk – om niet te worden afgerekend op zijn hoogmoed – ten doel de titanentaak te voltooien vóór hij van zijn aow kon gaan genieten. Dankzij onze politieke beleidsvoerders, die de beoogde leeftijd in hun visionaire wijsheid welwillend oprekten, werd de doelstelling op de valreep gehaald.

Het is zover.

In de afgelopen zeventien jaar (het eerste van de tien delen verscheen in 1999) is Poesjkin van een literair randverschijnsel iemand geworden die ook in de Lage Landen vaste voet aan de grond heeft gekregen, al lijkt de Hollandse zuinigheid hem vooralsnog de plaats te onthouden die hem toekomt: tussen Dante, Shakespeare, Cervantes en Goethe. Er worden theater- en voorleesavonden, lezingen en colloquia aan hem gewijd, zijn naam valt op onverwachte momenten, en zijn werk wordt gelezen – zij het nog altijd veel te weinig, maar dat is met de rest van de allergrootsten weinig anders.

Samen met het complete corpus brieven (deel 9) staat nu ook een uitvoerig, verantwoord notenapparaat ter beschikking van de lezer; daarmee vullen deze beide delen de laatste grote lacune in de Poesjkinreceptie te onzent. Behalve de aantekeningen bij de brieven kan men in dit afsluitende deel de meest noodzakelijke informatie vinden over personen, plaatsen, thema’s en persorganen die in Poesjkins brieven vermeld worden, alsmede de briefverwijzingen naar Poesjkins eigen poëzie en proza. Last but not least is een lijst opgenomen van alle niet-Russische historische figuren die op enig moment in Poesjkins verzameld werk ter sprake komen: een onmisbare stimulans voor een beter begrip van en kennis over de belangrijkste Rus die Europa heeft voortgebracht.

Het woord is aan u!


Link naar het VERZAMELD WERK

ISBN 9789067283168
NUR 302
424 pagina's
gebonden boek, met linnen- en stofomslag
EUR 37,00
bestellen

 

 


1793
22-10-2015

Victor Hugo

vertaald uit het Frans door Tatjana Daan

Groots en meeslepend was de Franse Revolutie; groots en meeslepend is Victor Hugo's evocatie van deze zinderende titanenstrijd tussen de oude en nieuwe wereld in zijn laatste roman, 1793. Hier wordt geen geschiedenis geschreven,  hier wordt de lezer meegetrokken in de chaos van de gebeurtenissen en ondervindt hij aan den lijve wat en wie er allemaal op het spel staat, als in het jaar van de Terreur de contrarevolutie losbreekt onder koningsgezinde boeren in de Vendée.

Zonder mededogen leidt de oude markies de Lantenac de boerenopstand tegen de revolutionaire regering in Parijs. Hij neemt het op tegen zijn revolutionair gezinde achterneef Gauvain, die het commando voert over een regiment aan de Franse westkust. Ondanks zijn revolutionaire idealen voelt Gauvain niets voor de methodes van het Schrikbewind van Robespierre, maar hij wordt op de vingers gekeken door zijn vroegere huisleraar Cimourdain, afgevaardigde van het gevreesde Comité tot Heil van het Algemeen dat zovelen naar de guillotine zond, een oud-priester die in genadeloosheid niet voor Lantenac onderdoet. Drie boerenkinderen zijn de pionnen in dit gevecht, dat culmineert in het ijzingwekkende beleg van een feodale vesting, waarin zij door de royalisten worden gegijzeld.

Deze in 1874 verschenen roman is de vrucht  van een leven lang denken over de morele dilemma’s van de Franse Revolutie, die voor de westerse wereld zulke cruciale gevolgen heeft gehad. De grote Franse schrijver schildert een episch fresco van het verschrikkelijke jaar 1793, waarbij hij de lezer laat plaatsnemen op de publieke tribune en in de achterkamers van de revolutionaire volksvertegenwoordiging, de Nationale Conventie.

‘Boven het revolutionaire absolute, bevindt zich het menselijke absolute.’

 

Tatjana Daan

Tatjana Daan (1966) studeerde Nederlands. Tijdens en na haar studie organiseerde zij literaire programma’s bij Stichting Perdu. Van 1991 tot 1996 was zij de directeur van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en van 1996 tot 2003 die van de Stichting Poetry International. In 2003 verhuisde zij naar het zuiden van Frankrijk en wijdde zich aan het vertalen van Franse literatuur naar het Nederlands. Voor haar vertaaldebuut, een vertaling van Les bijoux indiscrets van Denis Diderot, ontving zij het Elly Jaffé Stipendium. Zij vertaalde werk van o.a. Stendhal en Victor Hugo en van hedendaagse auteurs als Daniel Pennac en Stéphane Audeguy.

 INKIJKJE

ISBN 9789067283083
NUR 302
424 pagina's
EUR 28,00
bestellen

 


 


De novellen in verzen

HERZIENE TWEEDE DRUK

Verzameld werk Alexandr Poesjkin deel 1

Vertaald door Hans Boland

Novellen in verzen zijn berijmde korte verhalen met een liefdesintrige; behalve Poesjkins eersteling in dit genre, Roeslan en Ljoedmila, hebben al zijn novellen in verzen echter ook een sociaal dan wel een historisch thema. In zijn "Romantische" of "Zuidelijke" versvertellingen (De krijgsgevangene van de Kaukasus, De roverbroers, De fontein van Bachtsjisarai en De zigeuners) staat het conflict tussen de "beschaafde" en "wilde" samenlevingen centraal; daarnaast schreef hij drie komisch-satirische novellen in verzen (het blasfemische Gabriëlslied, het "nihilistische" Graaf Nullin en Het huisje in Kolomna, waarin hij de draak steekt met de poëzie zelf); Angelo is een didactisch-moralistisch antwoord op Shakespeare's Measure for Measure; Poltava en De Bronzen Ruiter, die tot zijn mooiste werk worden gerekend zijn historische novellen.


De andere novellen in verzen opgenomen in dit deel zijn: Vadim, Tazit en Jezerski.
Het literaire genre van de novelle in verzen (Russisch: "poèma") heeft vanaf het begin van de negentiende eeuw tot op heden altijd een zeer belangrijke rol gespeeld in de Russische poëzie. In de Russische literatuurgeschiedenis zijn Poesjkins novellen in verzen net zo'n begrip als de romans van Dostojewski of het toneelwerk van Tsjechov.

INKIJKJE

ISBN 9789067283113
NUR 302
352 pagina's
EUR 28,00
bestellen

de eerste druk verscheen op 12 juli 1999

 

 


Van der Decken
11-03-2014

het verhaal van de Vliegende Hollander

Guus Houtzager

In eigen land weet bijna geen mens wie hij is, in het buitenland behoort schipper Willem van der Decken tot de bekendste Nederlanders aller tijden. Hij was de Vliegende Hollander, gedoemd om aan boord van een spookschip eeuwig over de wereldzeeën rond te dolen. Volgens de legenden die over hem de ronde deden, bracht zijn verschijning ongeluk en wachtte zeelieden die hem tegenkwamen de ondergang.

Guus Houtzager voegde aan de vele versies van dit verhaal een nieuwe variant toe, waarin de gevreesde spookkapitein zelf zijn levensgeschiedenis uit de doeken doet. Schipper Van der Decken is de belichaming van de door sommigen nog steeds hoog aangeslagen VOC-mentaliteit, waarin menselijke en morele overwegingen moeten wijken voor winstbejag – een mentaliteit die helaas niet uit de tijd is geraakt.

Toch is de hoofdpersoon in deze korte roman meer dan een karikatuur van wrede koopmansgeest: hij is ook een tragische figuur, die beseft wat liefde is maar zich er niet aan kan overgeven. In dit wrange spookverhaal krijgt hij een laatste kans…

 

Over Tiresias:
‘Net als andere romans (“Hector”, “Daniël”) van de schrijver […] is dit weer een magistraal werk, levendig, doorvoeld en boeiend tot het eind.’

A.P.G. Spamer, NBD Biblion

 

ISBN 9789067282888
NUR 300
136 pagina's
EUR 15,00
bestellen


 


De Lachende Man
21-09-2013

Victor Hugo

uit het Frans vertaald door Tatjana Daan

 

Victor Hugo (1802-1885) geldt wereldwijd als een van de grootste en meest gelezen Franse schrijvers. Zijn roem verwierf hij vooral met de romans Notre-Dame de Paris (De klokkenluider van de Notre-Dame) uit 1831, en Les Miserables uit 1862. Zelf beschouwde hij de in 1869 verschenen roman L’Homme qui Rit De Lachende Man – als het beste dat hij ooit had geschreven. Veel kenners zien De Lachende Man als zijn miskende meesterwerk. In 2012 werd de roman voor de vierde maal verfilmd, zodat er weer brede belangstelling voor is.

De roman schildert de schrijnende sociale tegenstellingen in het aristocratische Engeland van rond 1700, aan de hand van het meeslepende levensverhaal van Gwynplaine, De Lachende Man. Dat verhaal begint op een ijskoude winteravond op de woeste, verlaten kust van Portland, waar een gezelschap zich haastig inscheept en een tienjarige jongen achterlaat. Samen met het blinde meisje Dea dat hij uit de opstekende sneeuwstorm redt, wordt hij opgenomen in de woonwagen van de excentrieke misantroop Ursus, filosoof, komediant en heelmeester, die door Engeland trekt met zijn tamme wolf Homo. Als klein kind heeft Gwynplaine een operatie ondergaan waardoor er permanent een monsterlijke lach op zijn gezicht ligt, wat van het drietal later een succesvol reizend toneelgezelschap maakt. Tot in een aangespoelde fles een brief wordt gevonden die onthult wie Gwynplaine eigenlijk is en hem in een duizelingwekkende gewetensstrijd stort...

Deze tijdloze, tragische klassieker is een romantisch liefdesverhaal, een spannende avonturenroman, een aangrijpend historisch drama, een felle maatschappelijke aanklacht, een intrigerende ideeënroman en een grandioos prozagedicht ineen.

 
 

 

ISBN 9789067282871
NUR 302
650 pagina's
EUR 38,00
bestellen

 

 

 


Literair proza
10-01-2013

Verzameld werk Alexandr Poesjkin deel 7

Vertaald door Hans Boland

 

“Hans Boland heeft ons een kraakheldere en springlevende Poesjkin gegeven; zijn vertaling van het Verzameld Werk is een triomf.”
- Tommy Wieringa

 

Poesjkin heeft ondanks zijn korte leven een groot oeuvre nagelaten. Zijn lyriek omvat ruim achthonderd gedichten en hij schreef een aantal ‘novellen in verzen’ die tot de hoogtepunten van de Russische literatuur worden gerekend. Daarnaast is hij de auteur van een klein maar briljant corpus toneelwerken – zijn Boris Godoenov inspireerde Moesorgski tot diens grootse opera – en van een aantal wondermooie sprookjes. Zijn magnum opus, Jevgeni Onegin (bij ons nog altijd beter bekend in de fenomenale operabewerking van Tsjaikovski), ontstond tussen 1823 en 1831.

Poesjkins had het vaak over ‘het nederig proza’. Hij stierf te jong om op dit terrein veel te produceren – hoewel we het altijd nog hebben over ongeveer vijfhonderd manuscriptpagina’s fictie en drie keer zoveel non-fictie, naast zo’n achthonderd brieven – maar wát hij naliet zou voor al zijn grote landgenoten, van Gogol tot Tsjechov, het stilistisch ijkpunt bij uitstek worden.

Link naar het VERZAMELD WERK

ISBN 9789067282796
NUR 302
592 pagina's
gebonden boek, met linnen- en stofomslag
EUR 42,50
Bestellen

 

 


Geleefde brieven III - Ikaros
14-05-2012

Floris van den Berg

Ikaros vormt samen met het eerder verschenen Prometheus, het literaire drieluik Geleefde brieven, waarvan het middenpaneel ontbreekt. Zoals een kunsthistoricus aan de hand van de zijpanelen van een drieluik kan afleiden wat de afbeelding op het middenpaneel was, zo is het aan de lezer in te vullen wat deel II behelst. En zoals op Japanse en Chinese boeddhistische rolschilderingen in zwarte inkt de leegte datgene is waar het om gaat, zo is deel II de crux van Geleefde Brieven.

Ikaros is een Bildungsroman over persoonlijke ontwikkeling en intellectuele, culturele en emotionele vorming. Gedesillusioneerd pakt Justus in Ikaros zijn leven en de correspondentie met Thomas weer op. Na het debacle van Japan proberen Justus en Lara hun leven te hervinden en opnieuw vorm te geven door te studeren, te schrijven, kunst en cultuur te appreciëren, in de weerbarstige wereld waarin zij hun draai niet vinden, maar zij wel moeten werken in geestdodende broodbanen. De brieven aan Thomas geven niet genoeg bevrediging en Justus begint een aan Lara gericht dagboek. Zijn ideeën kristalliseren in essays over postmoderne filosofie, vrouwenbesnijdenis, vegetarisme en Japanse esthetiek. Ook verkennen Justus en Lara hartstochtelijk de seksuele dimensie van het leven. Ikaros is een intellectuele, morele en existentiële zoektocht van Lara en Justus die moeite hebben hun geëxalteerde verwachtingen van het leven bij te stellen.

Uitgave in samenwerking met De Vrije Gedachte.

ISBN 9789067282697
NUR 300
356 pagina’s
EUR 25,00
Bestellen

 

 


Duizend-en-één verschikkingen
31-08-2011

De eerstelingen uit de jaren 1880 en 1881

A.P. Tsjechov

uit het Russisch vertaald door G.C. Zilverschoon

Toen Anton Tsjechov in 1899 het auteursrecht op zíjn verhalend proza verkocht aan uitgever Adolf Marx besloot hij het werk uit zíjn beginperiode niet op te nemen in de betreffende verzamelde en opnieuw geredigeerde werken. Onder die eerste en uitgesloten humoresken en bagatellen – vooral geschreven om in zijn levensonderhoud te voorzien – bevinden zich desondanks enkele pareltjes van vertelkunst waarin het talent van Tsjechov zichtbaar is.

Het merendeel van de hier gepresenteerde twintig stukjes, zijnde het complete gepubliceerde verhalend werk uit de jaren 1880 en 1881, verschijnt voor het eerst in een Nederlandse vertaling.

Een beknopte beschouwing over Tsjechovs jeugd en toelichtende aantekeningen van de hand van de vertaler, G.C. Zilverschoon, completeren het geheel.
Bij Papieren Tijger verscheen eerder van dezelfde vertaler een bundel met verhalen van Tsjechov: Laster en andere vertellingen.

Voorproeven:
Inhoudsopgave
Titelverhaal

ISBN 9789067282642
NUR 304
132 pagina’s
EUR 14,00
Bestellen

 

 


Tiresias
18-04-2011

Guus Houtzager

De blinde ziener Tiresias is een van de intrigerendste figuren uit de Griekse mythologie. Deze raadselachtige, profetische man speelt onder meer een sleutelrol in het afschuwelijke drama rond Oedipus, koning van de stadstaat Thebe, die zonder het te beseffen zijn vader vermoordt en vervolgens met zijn eigen moeder in het huwelijk treedt. Als jaren later in Thebe de pest uitbreekt, kan alleen Tiresias verklaren waarom de welvarende stad door de goden met deze epidemie is gestraft. Tiresias is na Hector en Daniël het derde deel in een romantrilogie over figuren uit de oudheid die bepalend waren voor de vorming van algemeen menselijke waarden. In deze roman weet Houtzager van de schimmige ziener een mens van vlees en bloed te maken – die ons bovendien een verrassende kijk op het Oedipus-drama biedt.

DEEL 3 VAN GUUS HOUTZAGERS TRILOGIE OVER ONVERZETTELIJKE FIGUREN UIT DE OUDHEID DIE DOOR HUN MOED EN INZICHT BEPALEND WAREN VOOR DE VORMING VAN ALGEMEEN MENSELIJKE WAARDEN.

Voorproeven: Een paar bladzijden

ISBN 9789067282604
NUR 300
174 pagina's
EUR 19,50
Bestellen

 

NBD|Biblion recensie
In deze historische roman wordt het leven van de blinde ziener/profeet Teiresias verteld door zijn slaaf. Dat maakt het de auteur mogelijk om Teiresias als een object te beschrijven zonder dat de roman daardoor het karakter van een leerboek krijgt. Integendeel. Het speelt zich allemaal af in de oud-Griekse stad Thebe. Deze stad wordt geplaagd door een moordzuchtige sfinx. Oidipous doodt het dier en de dankbare inwoners maken hem tot koning daar hun eigen koning Laios dood is. Hij trouwt de weduwe Iokaste, zonder te weten dat zij zijn moeder is en dat hij het was die Laios vermoordde. Teiresias voorziet en onthult dat alles, waarna Iokaste zich ophangt en Oidipous zijn ogen uitsteekt en wegtrekt. Kern van het verhaal is de moraal dat kwaad door de goden wordt bestraft, ook als men het onwetend begaat en het lot al vooraf vaststond. De mens is de machteloze prooi van het noodlot. Net als andere romans ('Hector', 'Daniel') van de schrijver (1955) is dit weer een magistraal werk, levendig, doorvoeld en boeiend tot het eind. Jammer dat de auteur gevallen is voor de rare mode om in een Grieks verhaal de Griekse namen te latiniseren.
A.P.G. Spamer

 

 

 


Heer Belisarius
28-10-2010

Robert Graves

Uit het Engels vertaald door Jos Houtsma

De zesde eeuw. Het West-Romeinse Rijk is gevallen. In Italië heersen de Goten: de generatie na die van de grote Theodorik. Een ander Germaans volk, de Vandalen, heeft zich meester gemaakt van Noord-Afrika. De Oost-Romeinse keizer houdt een ongemakkelijk machtsevenwicht in stand met de Grote Koning van de Perzen.

Zo liggen de zaken als in 527 in Constantinopel Justinianus aan de macht komt, de neef en erfgenaam van de soldatenkeizer Justinus. Justinianus was een opmerkelijk persoon. 'Een vat van tegenstrijdigheden, die verklaard kunnen worden uit grote ambitie, die streed met lafheid en laagheid. Een man die erin slaagde altijd ongelofelijk goed geïnformeerd te zijn, ijverig, bewegelijk van geest, benaderbaar, en geen dronkaard, geen wellusteling. Aan de andere kant de meest besluiteloze man die je je kunt voorstellen, en zo bijgelovig als een begijn. Er was iets onuitsprekelijks aan hem dat je kippenvel bezorgde - en wat het ook was, het was zeker geen grootheid, eerder iets duivels.'

In Justinianus' leger dient een jonge officier uit Tchermen, bij Adrianopolis in het huidige Bulgarije. Hij zal uitgroeien tot de laatste grote militaire bevelhebber van de klassieke oudheid: Belisarius, de witte prins, de held van veldslagen tegen de Perzen, de legeraanvoerder die Noord Afrika en Italië voor Justinianus herovert, een geniaal veldheer, en een volstrekt integer man, die geen ogenblik wankelt in zijn trouw aan een keizer die hem als oud vuil behandelt. Belisarius is de hoofdpersoon van een fascinerend boek van de Engelse romancier Robert Graves, dat nu voor het eerst in vertaling verschijnt.

Het verhaal van Belisarius laat zien hoe in de zesde eeuw het klassieke tijdperk en de vroege middeleeuwen elkaar overlappen. Een Romeinse generaal, wiens overwinningen net zo Romeins, en wiens strategische principes net zo klassiek zijn als die van Julius Caesar. Maar met een leger dat bijna onherkenbaar is veranderd. De infanterielegioenen zijn verdwenen en Belisarius is de Christelijke aanvoerder van een Huisregiment van ridders die bijna allemaal van barbaarse afkomst zijn en die heldendaden verrichten die de daden van de helden van Koning Arthur naar de kroon steken.

Maar Heer Belisarius heeft meer te bieden. Een tragische levensgeschiedenis. Een felgekleurd beeld van het leven in Constantinopel, de legendarische hoofdstad van het Oost-Romeinse rijk. Een smakelijk relaas van de religieuze tegenstellingen die deze tijd beheksten. En intrigerende analyses van de militaire en politieke strijd op een wereldtoneel dat reikt van Perzië in het oosten, tot Noord-Afrika in het zuiden en Italië in het westen, met flitsen van wat er zich afspeelt buiten de brandpunten van de zesde-eeuwse beschaving, bij de Hunnen, de Goten, de Gepiden, de Franken en vele andere volkeren.

Robert Graves is in Nederland bekend van de succesvolle biografie Ik, Claudius en het vervolg Claudius, de god.

MEER ACHTERGRONDINFORMATIE OVER HEER BELISARIUS

eerste druk november 2010
tweede druk september 2011

ISBN 9789067282727
NUR 302
486 pagina's
EUR 28,00
Bestellen

 

 


Jevgeni Onegin
20-03-2010

Verzameld werk Alexandr Poesjkin deel 5

Vertaald door Hans Boland

Wat zou van al die grote boeken
Die Ruslands glorie zijn en vroeg
Of laat, mits je succes wilt boeken,
Gelezen moeten worden – vroeg
Reeds menigeen zich af – in wezen
Het allergoddelijkste wezen?
Van niets word je zo koud en heet
Als van Misdaad en straf.
Wat heet!
Oorlog en vrede: niets is echter
En realistischer.
Je bent Als Ruslands literaire bent
Gewogen wordt niet jarig.
Echter Onegin is toch zonder meer
Hét nimmer leeg te drinken meer.

Hans Boland

Poesjkin heeft ondanks zijn korte leven een groot oeuvre nagelaten. Zijn lyriek omvat bijna duizend gedichten en hij schreef een aantal ‘novellen in verzen’ die tot de hoogtepunten van de Russische literatuur worden gerekend. Daarnaast is hij de auteur van een klein maar briljant corpus toneelwerken – zijn Boris Godoenov inspireerde Moesorgski tot diens grootse opera – en van een aantal wondermooie sprookjes. Bovendien schreef hij zowel fictioneel als beschouwend proza, dat het stilistisch ijkpunt zou worden voor al zijn grote landgenoten, van Gogol tot Tsjechov.

Zijn magnum opus, Jevgeni Onegin (bij ons nog altijd beter bekend in de fenomenale operabewerking van Tsjaikovski), ontstond tussen 1823 en 1831.

ISBN 9789067283274
NUR 302
244 pagina's
EUR 35,00
gebonden boek, met linnen- en stofomslag
Bestellen

2e DRUK
 

Verslag presentatie, 20 maart 2010
Recensie Sjeng Scheijen - De Groene Amsterdammer, 24 maart 2010
Recensie Aai Prins - De Volkskrant, 15 mei 2010
Hans Boland over Jevgeni Onegin in VPRO's De Avonden Aflevering van 18-02-2010. Telefonisch interview, begint na ongeveer 17 minuten.

NBD|Biblion recensie
Na de vertalingen van Elsa Catz (Kroonder, Bussum, 1949), Jonker (Van Oorschot, Amsterdam, 1989), Stekelenburg en Van Agt (Atlas, Amsterdam 1994) en Lambrecht (Benerus, Antwerpen, 1995) is dit de vijfde keer dat Aleksander Poesjkins beroemde roman in verzen Jevgeni Onegin (1825-33) integraal en berijmd in het Nederlands is vertaald. Het verhaal is eenvoudig. Een blase Petersburgse jonge edelman reist naar zijn landgoed. Een meisje van een naburig landgoed wordt verliefd op hem, maar hij versmaadt haar liefde. Jaren later ontmoet hij haar weer en wordt nu verliefd op haar. Ze is echter inmiddels getrouwd met een generaal en wijst hem af. De manier waarop Poesjkin zijn verhaal vertelt, zowel ironisch als ernstig en met talloze uitweidingen, is ongeevenaard, Jevgeni Onegin bevat een hele encyclopedie van het Russische leven. Bolands vertaling is lichtvoetig en leest heel gemakkelijk. Een fraai deel (het vijfde) in zijn vertaling van Poesjkins gehele oeuvre. - Willem G. Weststeijn

 

 


Geleefde brieven I - Prometeus
14-09-2009

Floris van den Berg

Justus, student japanologie en filosofie in Leiden, en zijn vriendin Lara hopen met brieven de vriendschap met de kunstenaar Thomas voort te zetten nadat deze naar Japan vertrokken is. Als onderdeel van hun zoektocht naar kennis, wijsheid, harmonie en schoonheid spelen Zenboeddhisme en de Japanse theeceremonie een grote rol in het leven van de drie. Justus en Lara sluiten zich af voor de buitenwereld die meestal als grof, onverschillig en onrechtvaardig wordt ervaren, zonder begrip voor wat de twee bezighoudt.

Justus noemt zichzelf lui, maar vindt naast de voltooiing van zijn studie nog tijd voor literatuur, beeldende kunst, muziek en fotografie, terwijl Lara schilderijen maakt. En dan zijn er de beslommeringen van het dagelijks leven. Gelukkig is er ook plaats voor passie, lichtheid, humor en een open, onbevangen toon.

In Geleefde brieven zijn we getuige van de geestelijke ontwikkeling van Justus, van zijn betrokkenheid bij de maatschappij en zijn atheïsme.
Prometheus is het eerste deel van het literair drieluik Geleefde brieven, waarvan het middenpaneel ontbreekt. Ikaros is het tweede en laatste deel. Een Bildungsroman in brieven tegen het decor van het academische Leiden en het zinneprikkelende Kyoto, een ode aan vriendschap, literatuur, wijsheid en liefde.

ISBN 9789067282260
NUR 300
238 pagina's
EUR 25,00
Bestellen

Uitgave i.s.m. De Vrije Gedachte

 

Recensie Kritisch Lezen - Paul Van Aelst

Recensie Liberales - Wim van Aalten

NBD|Biblion recensie
Brievenroman met trekken van een dagboek. Gedurende vijftien maanden volgen we de ervaringen van Justus en Lara, via Justus' brieven aan een vriend die in Japan verblijft. Het zijn intelligente, gemotiveerde Leidse studenten, met een brede culturele belangstelling: literatuur, beeldende kunst, klassieke muziek. Zij studeren japanologie, hij tevens filosofie, zij kunstgeschiedenis, waarbij zij ook nog schildert. Het is deze hang naar ontwikkeling waarin veel lezers, denkend aan hun eigen studietijd, zich zullen herkennen. De roman speelt ongeveer in onze tijd, hetgeen de herkenbaarhetd van beider ervaringen nog vergroot. Justus is een vrije denker, die kritisch staat tegenover het geloof; het Atheistisch Manifest van filosoof Herman Philipse houdt hem sterk bezig. Ook in het zenboeddhisme is hij geinteresseerd, en in de Japanse theeceremonie. De roman is geen topper, maar wel onderhoudend geschreven. Hij zal een vervolg krijgen in een tweede deel; iets om naar uit te zien. (NBD|Biblion recensie, Drs. J. Kleisen)

Floris van den Berg in gesprek met de Meiden van Halal, in het programma Bimbo's en  Boerka´s:

 

 


Daniël
12-08-2009

Guus Houtzager

Een van de intrigerendste figuren uit de Bijbel is Daniël. Als balling en gijzelaar verblijft hij aan het hof van de Babylonische koning Nebukadnessar, die in 586 v.Chr. Jeruzalem, de hoofdstad van het oude Israël, heeft verwoest. Dankzij zijn bijzondere begaafdheid groeit Daniël uit tot de belangrijkste droomuitlegger en raadsheer van de tiran Nebukadnessar. In deze deels op het bijbelverhaal gebaseerde roman beschrijft Guus Houtzager het angstaanjagende kat- en muisspel tussen de wrede machthebber en de machteloze profeet tegen de achtergrond van het zinderende Babylon, de eerste wereldstad uit de geschiedenis.

Na Hector, over de moedige Trojaanse held, is Daniël het tweede deel van Houtzagers trilogie over onverzettelijke figuren uit de Oudheid die door hun moed en inzicht bepalend waren voor de vorming van algemeen menselijke waarden.

DEEL 2 VAN GUUS HOUTZAGERS TRILOGIE OVER ONVERZETTELIJKE FIGUREN UIT DE OUDHEID DIE DOOR HUN MOED EN INZICHT BEPALEND WAREN VOOR DE VORMING VAN ALGEMEEN MENSELIJKE WAARDEN.

ISBN 9789067282352
NUR 300
165 pagina's
EUR 19,90
Bestellen

 

 

NBD|Biblion recensie
Het verhaal van Daniel speelt in het Babylon van Nebukadnesar, rond 580 v.C. Volgens de moderne bijbelwetenschap is het echter zo'n 400 jaar later geschreven. Zekerheid of Daniel werkelijk bestaan heeft hebben we daarom niet. Het verhaal zelf heeft wel altijd tot de verbeelding gesproken door de vastberadenheid waarmee Daniel zijn geloof trouw bleef in een vijandige omgeving. In deze roman wordt deze schimmige figuur op een verbazingwekkende manier tot leven gewekt. De auteur (1955) weet een moderne probleemstelling -de twijfel aan God en aan zichzelf- te incorporeren in een antieke cultuur waarin godsgeloof vanzelfsprekend was. Feit en fictie zijn prachtig met elkaar verbonden. Met een verbluffend invoelingsvermogen wordt hier inhoud gegeven aan een mystiek bijbelverhaal, los van alle theologisch gesteggel. Het verhaal is heel bijbels gebleven en toch heel werelds geworden. De lezer zal zich geheel kunnen herkennen in dit ooggetuigenverslag uit een 2500 jaar oude authentieke samenleving. Een genot om te lezen.
A.P.G. Spamer

Links naar recensies:
Recensie J.P. van de Giessen
Bijbelcultuur.nl

 

Het geheim van de Nazoreeërs
03-07-2009

Henri van Nispen

VBI RES PUBLICA ERRAT, RELIGIO FLORESCIT
Waar politiek faalt, bloeit religie

Ant. Ivlianvs

 

Oorlog dreigt. Aan Antonius Julianus de taak om de ernst van de situatie te bepalen. Daarnaast moet hij in de joodse gewesten bewijsmateriaal verzamelen voor het vermeende wanbeheer van de Romeinse prefect, Pontius Pilatus.

Al bij hun doortocht door Galilea krijgen Julianus en zijn helpers te maken met de groepering rondom Klopas, de oom van ene Jozua, ook bekend als Jezus. Wanneer er daarna in het oorlogskamp van de viervorst Herodes Antipas enkele moorden plaatsvinden, vermoedt Julianus meteen de hand van Klopas, een vermoeden dat bewaarheid lijkt te worden wanneer een aan Klopas gerichte boodschap wordt onderschept. Tot overmaat van ramp belast de viervorst Julianus met het onderzoek naar de moorden en dit brengt hem in contact met de uiterst scherpzinnige maar o zo dodelijke stiefdochter van de vorst, Salome.

Geluk of opzet? Julianus overleeft Salome’s teenorakel, maar in Jeruzalem blijkt Pilatus op de hoogte van zijn komst – en zijn missie. Samenspannend met Antipas en Salome dringt de prefect Julianus het onderzoek op naar de activiteiten van de gevaarlijke kliek rond Jozua de Nazoreeër. Met het leven van zijn geliefde slavin op het spel heeft Julianus geen keus. De gebeurtenissen volgen elkaar razendsnel op, maar steeds wanneer Julianus de ware toedracht meent te achterhalen, toont zich de weerbarstige werkelijkheid, en verandert het perspectief; zoals de kruisiging van de Nazoreeër – en de gevolgen daarvan – onverbiddelijk laat zien.

En wanneer Julianus ten slotte het ware brein achter het meedogenloze plan gevonden denkt te hebben, verliest hij meer dan hem lief is. Kan Julianus de kleuren van zijn dromen nog veranderen?

Recensie op Leestafel

ISBN 9789067282321
NUR 300
318 pagina's
EUR 23,00
Bestellen

 

 


Hector
28-02-2008

Guus Houtzager

De wereldgeschiedenis is een verhaal van winnaars. Dit boek vertelt het verhaal van een verliezer. Aan het woord is Hector, de grootste held uit Troje, de legendarische stad die tien jaar lang door een Griekse overmacht werd belegerd. Zich deels baserend op Homerus' Ilias, het uit 800 v.Chr. daterende heldendicht waarin een fase uit het beleg van Troje wordt beschreven, riep Guus Houtzager Hector opnieuw tot leven.

De lezer leert de held kennen als een eigenzinnig man: een moedig en nietsontziend strijder, maar ook een liefhebbend echtgenoot en vader. Het lot van Troje rust op Hectors schouders: hij moet zich niet alleen teweerstellen tegen de Griekse belegeraars, maar heeft daarnaast het nodige te stellen met zijn aan zelfoverschatting lijdende vader Priamus, zijn dementerende moeder Hecabe, zijn ijdele en onverantwoordelijke broer Paris, zijn krankzinnige zus Cassandra en zijn konkelende stadgenoten. Hectors tragische einde is overbekend. Deze roman laat zien wat voor mens hij geweest zou kunnen zijn.

DEEL 1 VAN GUUS HOUTZAGERS TRILOGIE OVER ONVERZETTELIJKE FIGUREN UIT DE OUDHEID DIE DOOR HUN MOED EN INZICHT BEPALEND WAREN VOOR DE VORMING VAN ALGEMEEN MENSELIJKE WAARDEN.

ISBN 9789067282130
NUR 300
180 pagina's
EUR 19,50
Bestellen

 

Over Hector:
Recensie Jona Lendering

‘Een boeiend geschreven verhaal, beeldend van taal, dat aanzet tot denken. Voor liefhebbers van historische romans een lust om te lezen.’
Uit recensie A.P.G. Spamer, NBD Biblion

 

 


Met de wapens
05-01-2005

Roman over de stadsguerrilla

Jos Houtsma

Caleidoscopische historische roman over de praktijk van de gewapende strijd in Duitsland in het begin van de jaren zeventig. Spannend, grappig en razendsnel! Een uniek boek, juist in deze tijd zeer actueel door het verband met wat jonge moslims in Nederland bezighoudt. West-Duitsland, 1970. Onder de naam Roodfront neemt een kleine groep links-radicalen het op tegen de machtige staat. Door het voeren van een stadsguerrilla, strijden ze tegen onderdrukking en imperialisme.

Ze gaan daarbij niet zachtzinnig te werk: het doel heiligt middelen als bankovervallen en het gebruik van dodelijk geweld. Elke actie is legitiem als het maar gebeurt binnen een ideologisch verband. Ofwel je bent een deel van het probleem, of je bent een deel van de oplossing. Dazwischen gibt es nichts. De autoriteiten zetten alles op alles om het verzet zo snel mogelijk de kop in te drukken, en ook zij laten daarbij geen middel onbenut.

Maar alsof de West-Duitse staat, leger- en politiemacht nog niet genoeg is om het tegen op te nemen, moeten de Roodfront-leden ook vechten tegen onderlinge rivaliteit, interne wanorde, drugsverslaving en het voortdurende gevaar dat er zich onder hen een verrader bevindt. Als aan beide kanten de eerste doden vallen, dreigt een volledige escalatie. In sneltreinvaart en in een aanstekelijke stijl geeft Jos Houtsma de lezer een ook vandaag de dag nog relevante blik in het brein van de activist die heilig overtuigd is van het eigen gelijk.

Fragment: "Ze zijn oké. Maar ze zijn ook gevaarlijk, Peggy. Godverdomme, ze zijn zo gevaarlijk. Ze kunnen elk ogenblik zichzelf en iedereen in hun buurt de lucht in blazen."

De geschiedenis van de RAF inspireerde Jos Houtsma (1947) tot het - fictieve maar op feiten geïnspireerde - Met de wapens.

ISBN 9789067281812
NUR 301
408 pagina’s
EUR 22,50
Bestellen

 

 


San Manuel Bueno - Heilige en martelaar
25-11-2002

Miguel de Unamuno

Uit het Spaans vertaald door Erik Coenen

In een Spaans bergdorpje leeft een heilige - althans, een man die door de dorpelingen als een heilige op handen gedragen wordt: pastoor Don Manuel. Zijn zalvende woorden, wijze raad, en schijnbaar onwankelbaar geloof verschaffen de dorpelingen de troost en vroomheid die hen in staat stelt om het leven van alledag met optimisme tegemoet te treden. De kerkdiensten worden goed bezocht en in het dorp heerst harmonie.

Maar dan keert Lázaro Carballino terug naar het dorp, na jaren in de Verenigde Staten te hebben gewoond. Hij beschouwt de dorpelingen als onbehouwen boerenpummels; religie ziet hij als de opium voor het volk. Op de jubelende verhalen over Don Manuel reageert hij dan ook sceptisch. Als de twee elkaar ontmoeten, zijn de dorpelingen ervan overtuigd dat ook Lázaro weldra betoverd zal raken door Don Manuels heiligheid. Maar Lázaro ontdekt al gauw dat Don Manuel zelf een vreselijk geheim met zich meedraagt.

Miguel de Unamuno (1864 - 1936), Spaans schrijver/filosoof van het tragisch levensgevoel, schreef deze voor zijn denken kenmerkende novelle in 1930.

ISBN 9789067281256
NUR 301
76 pagina's
EUR 11,80
Bestellen

 

Recensie NBD/Biblion, Maarten Steenmeijer:
Miguel de Unamuno (1864-1936) is een van Spanjes grootste schrijvers van de vorige eeuw. Centraal in zijn werk staat wat hij het tragisch levensgevoel heeft genoemd, waaronder hij de onoverbrugbare tegenstelling verstond tussen 'verlangen' naar eeuwig leven en 'weten' dat we sterfelijk zijn. Unamuno's worsteling met de wezensvragen van het bestaan lijkt nogal gedateerd, maar dank zij de onorthodoxe wijze waarmee hij haar heeft verwerkt in zijn romans wordt hij nu paradoxaal genoeg beschouwd als een postmodernistisch schrijver 'avant la lettre'. Deze novelle bevat Unamuno's thematiek in een notendop. Een dorpspriester blijkt verscheurd te worden door twijfel aan het geloof. Uit piëteit met zijn parochianen - die hij de troost van het vooruitzicht op eeuwig leven niet wil onthouden - blijft hij toch met grote bezieling het geloof verkondigen. Dat maakt hem tot een heilige en een martelaar. In tegenstelling tot dit alter ego heeft Unamuno zijn zielsstrijd wel aan de openbaarheid prijsgegeven. Niet zonder reden, want in zijn werk hoopte Unamuno te vinden wat in de werkelijkheid niet meer vanzelfsprekend was: eeuwig leven.

 

 


De Geselecteerde

Een toekomstroman

Hans Jansen

Wanneer Johan Schmidt eindelijk wakker wordt, ontdekt hij tot zijn grote verbijstering dat hij is vastgebonden aan een bed in een ziekenhuis dat hem niet bekend voorkomt. Nog griezeliger is het dat de kalender inmiddels het jaartal 2013 aangeeft. Al gauw wordt hem verteld dat hij aan geheugenverlies lijdt. Het is het begin van een hele reeks ontdekkingen die hem gaandeweg doen beseffen dat er iets verschrikkelijks moet zijn gebeurd gedurende zijn verblijf in het hospitaal. Stap voor stap ontdekt hij wat dat geweest moet zijn. In zijn pogingen de nieuwe wereld waarin hij nu leeft te verkennen en begrijpen, gaat deze echter meer en meer bizar lijken...

Een schokkende toekomstroman met onverwachte ontknoping, die zelfs het heden een andere aanblik geeft. Wie de toekomst van De Geselecteerde kent, begrijpt het heden beter, maar wordt er beslist niet vrolijker van. De Geselecteerde is het debuut van Hans Jansen.

Breng ook een bezoekje aan de site van Uitgeverij Virus, hier vindt u meer informatie over Hans Jansen en zijn werk: www.uitgeverij-virus.nl

ISBN 978 90 6728 063 1
NUR 300
164 pagina's
EUR€ 11,35
bestellen

 

 


Maanheuvel
(05-06-2018)
De verlokkingen van de duivel
(22-12-2016)
Roze zeemleer
(23-11-2016)
Aantekeningen en appendices
(02-06-2016)
1793
(22-10-2015)
De novellen in verzen
(17-06-2015)
Van der Decken
(11-03-2014)
De Lachende Man
(21-09-2013)
Literair proza
(10-01-2013)
Geleefde brieven III - Ikaros
(14-05-2012)
Duizend-en-één verschikkingen
(31-08-2011)
Tiresias
(18-04-2011)
Heer Belisarius
(28-10-2010)
Wieteratuur
(08-05-2010)
Jevgeni Onegin
Geleefde brieven I - Prometeus
(14-09-2009)
Daniël
(12-08-2009)
Het geheim van de Nazoreeërs
(03-07-2009)
Hector
(28-02-2008)
Met de wapens
(05-01-2005)
San Manuel Bueno - Heilige en martelaar
(25-11-2002)
De Geselecteerde

1995

Developed with QwikZite (version 1.12)