Sander BoelensUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Verstoorde kringlopen
16-05-2008

De invloed van 1968 op ons bestaan

Vlugschrift 20

Sander Boelens

De jaren zestig waren de mooiste tijd ooit. Men werd ouder, rijker en gelukkiger. Iedereen was jong, de benzine kostte vrijwel niets, van milieuproblemen, klimaatsopwarming of de gevaren van kernenergie had nog niemand gehoord. De vakanties en de auto kwamen voor iedereen binnen handbereik. Het was de tijd van loonexplosies, van nacalculaties, waarin onderwijsgevenden en ambtenaren jaarlijkse bonussen kregen om mee te groeien met het bedrijfsleven. Iedereen was jong, en gedroeg zich zo. Niets lag vast behalve het verlangen naar een toekomst die nog beter zou worden.

In Verstoorde kringlopen wordt uiteengezet hoe de als norm gestelde jaren zestig er toe geleid hebben dat er een hufterige samenleving is ontstaan. De erfenis van de jaren zestig staat inmiddels op gespannen voet met voor een sociale samenleving wezenlijke kernbegrippen als ‘wederkerigheid’, ‘betrokkenheid’ of het ouderwetse, maar onvolprezen, ‘burgerschap’. Of het nu om werk, gezin, pensioen, vriendschap, relaties of financiën gaat, lekker lezend pakt men de essenties van de langzaam vastlopende maatschappij op.

Reacties op de Armoede van het rijkrekenen, waarom het Nederlandse pensioenstelsel aan succes ten onder gaat:
‘begrijpelijke taal’, de Staatscourant 09-02-2007
‘reads like a wake-up call’, Investment and Pensions Europe, 5 May 2007
‘een interessant boek met een dwingend thema’, Geron december 2007
‘goede cijfers en interessante theorieën’, Vrij Nederland 15-03-2008

ISBN 9789067282154
NUR 780
133 pagina's
EUR 10,00
Bestellen

 

 


Sander Boelens - Artikel Financial Investigator
02-03-2015

nummer 1/2015

'Ongelijkheid' en beeldvorming in de Nederlandse pensioenwereld

KLIK voor het artikel

 

boeken van Sander Boelens (e.a.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Discussie pensioenen - Sander Boelens

Sander Boelens

Op 18-jarige leeftijd begon Sander Boelens met lichamelijk werk. De lopende band, zoals dat heette. Vervolgens heeft hij het staatsexamen atheneum gehaald en gestudeerd. Boelens is methodoloog en historicus. Dat biedt hem de mogelijkheid onderzoek naar grote trends met het detectivewerk van de historicus te combineren. Waarbij de indicatoren die op straat te zien zijn meestal belangrijker blijken dan de ‘conventional wisdom’. Sander Boelens gebruikt zijn grote feitelijke kennis om de kansen en belemmeringen van toekomstige ontwikkelingen te vertalen naar praktische oplossingen. Tot enige jaren geleden deed hij dit voornamelijk als freelance onderzoeker bij een groot pensioenfonds. Daarna vond hij het tijd worden te publiceren, en zich als spreker beschikbaar te houden, over wat naar zijn mening van groot belang was voor de komende decennia.

Van Boelens verscheen bij Papieren Tijger: De armoede van het rijkrekenen, Verstoorde kringlopen en Herstel de kringloop!.

 

Artikelen

De langdurige generatie Streven door Sander Boelens

Pensioen 2012 Z24, door Barbara Nieuwenhuijsen

Babyboomer was geen profiteur Z24, door Barbara Nieuwenhuijsen

Het intergenerationeel Overleg, door Sander Boelens

Het verdrag van Maastricht in de era van vergrijzing, door Sander Boelens e.a.

'Ongelijkheid' en beeldvorming in de Nederlandse pensioenwereld door Sander Boelens

website Sander Boelens

 

Youtube: Lezing Sander Boelens tijdens de Pensioendialoogdag
Sander Boelens, onafhankelijk socioloog, vertelt tijdens de PGGM Pensioendialoog aan de hand van verschillende wetenschappelijke onderzoeken over wat groepsgedrag doet met draagvlak.

 

 


Herstel de kringloop!
10-03-2014

Voorstellen voor een maakbare welvaart voor alle generaties

Vlugschrift 22

Sander Boelens

De kringloop is verstoord. Alles en iedereen werkt in Europa voor de kosten van de vergrijzing, voor de pensioenen en zorgkosten van de oudere generaties. Maar zonder dat de jongere generaties in staat worden gesteld de snel oplopende kosten te betalen.

De crisis heeft sociaal ernstiger gevolgen dan nodig is en beïnvloedt de woon- en werksituatie. De oude oplossingen voldoen niet meer in de veranderende omstandigheden van het tijdperk van vergrijzing. Vooral de verschillende pensioenstelsels in Europa combineren slecht met de uniforme nationale begrotingseisen van het Verdrag van Maastricht.

Herstel de Kringloop! ontwart het onoverzichtelijke geheel van met elkaar verknoopt beleid dat anders uitwerkt dan bedoeld. Door lessen te trekken uit het verleden komt dit pamflet tot samenhangende voorstellen voor een betere toekomst. In 1945 stond Europa er veel slechter voor en binnen vijftien jaar was er een Wirtschaftswunder. Dat kan opnieuw.

 

Reacties op De Armoede van het rijkrekenen, waarom het Nederlandse pensioenstelsel aan succes ten onder gaat (Papieren Tijger, 2007):

‘voorspellen een beursneergang’ Volkskrant 19-01-2007

‘in begrijpelijke taal…’ Staatscourant 09-02-2007

‘reads like a wake-up call’ IPE-Magazine 5 May 2007

‘een interessant boek met een dwingend thema’ Geron december 2007

 

Het intergenerationeel Overleg, door Sander Boelens

Het verdrag van Maastricht in de era van vergrijzing, door Sander Boelens e.a.

 

ISBN 978 90 6728 295 6
NUR 780
176 pagina's
EUR 12,50
bestellen

 

 


Herstel de Kringloop! - NBD Biblion

10-06-2014 door Beitj van Ek

De crisis in Europa zorgt voor ernstige verstoringen van de kringloop ophet gebied van kosten van vergrijzing, pensioenen, zorgkosten, woon- en werksituaties enzovoort. Dit pamplet geeft voorstellen voor de aanpak hiervan op grond van lessen die uit het verleden getrokken kunnen worden.

Hoofdstuksgewijs wordt beschreven wat er in een bepaald jaar gebeurde op economisch/sociaal gebied in Europa maar vooral Nederland en de 'les' die daaruit getrokken kan worden. Zo wordt bijvoorbeeld in 1945 de verzorginsstaat behandeld, in 1968 de jeugdige samenlevingen in 2011 het pensioenstelsel. Het boekje eindigt met een negental uitgewerkte voorstellen die moeten aanzetten tot het weer in evenwicht brengen van de maatschappij. Voor ieder die op politiek, economisch of sociaal gebied mee wil denken en werken aan het verbeteren van de maatschappelijke status van Europa is dit boekje een prikkelende basis om de discussie aan te zwengelen.

 

 


De armoede van het rijkrekenen
03-01-2007

Waarom het Nederlandse pensioenstelsel aan succes ten onder gaat

Sander Boelens en Lies van Rijssen

Mensen leven langer, het geboortecijfer loopt terug. Dus moet een steeds kleinere groep werkenden straks de premies voor steeds meer gepensioneerden opbrengen. Het pensioenstelsel komt daardoor onvermijdelijk onder zware druk te staan. De invoering van de euro heeft de problemen alleen maar vergroot.

In De armoede van het rijkrekenen wordt uiteengezet hoe de dreigende catastrofe ontstond. De auteurs maken een analyse van de problemen én bespreken de mogelijke oplossingen. Moet er minder worden gespaard? Moeten we zorgen voor meer kinderen? Meer immigranten toelaten? Langer doorwerken? Dienen de pensioenfondsen hun geld veiliger te gaan beleggen of moeten ze juist meer risico nemen en proberen om meer rendement te behalen? De antwoorden in De armoede van het rijkrekenen vormen een overtuigend pleidooi voor een snel en daadkrachtig optreden nu het nog kan.

Sander Boelens (1956) is methodoloog en historicus. Co-auteur Lies van Rijssen (1958) is socioloog. Beiden hebben een lange onderzoeks- en werkervaring in de pensioenwereld en zijn al jaren betrokken bij onderzoek naar generationele verschillen.

ISBN 9789067281935
NUR 780
220 pagina's
EUR 20,00
Bestellen

 

 


Sander Boelens - Artikel Financial Investigator
(02-03-2015)
Discussie pensioenen - Sander Boelens
Herstel de kringloop!
(10-03-2014)
Herstel de Kringloop! - NBD Biblion

10-6-2014

Verstoorde kringlopen
(16-05-2008)
De armoede van het rijkrekenen
(03-01-2007)
Developed with QwikZite (version 1.12)