ACTUALITEITUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Oekraïne in het kruisvuur
17-03-2016

Beeld en werkelijkheid achter de informatieoorlog

Chris Kaspar de Ploeg

Oekraïne is verwikkeld in een bloedige burgeroorlog. Beide kanten beschuldigen elkaar van samenwerking met fascisten; van het plegen van oorlogsmisdaden; van het dienen van buitenlandse belangen. Deze proxy-oorlog tussen Rusland en het Westen ging gepaard met een hevige informatieoorlog.

In die verwarrende context wordt Nederland geacht op 6 april naar de stembus te gaan om zich uit te spreken over een associatieakkoord tussen de EU en Oekraïne. De hoogste tijd dus voor een boek dat feit van fictie scheidt.

Chris de Ploeg toont aan dat een kritische opstelling jegens het Westen niet hoeft samen te gaan met apologie voor Rusland. Van de achterkamerpolitiek van Oekraïense oligarchen tot de werkelijke rol van ultranationalisten. Dit is het eerste Nederlandse boek dat een omvangrijk en toegankelijk verslag doet van de Oekraïense tragedie.

ISBN 9789067283205
NUR 740, 697
192 pagina's
EUR 15,00

bestellen

 

Recensie RAVAGE WEBZINE

 

Het willen en zijn gevolgen
28-01-2015

Over emoties, bewustzijn en psychose

N.H.L. de Jong

 

In het eerste deel van Het willen en zijn gevolgen bespreekt N.H.L. de Jong wat de functie is van emoties en bewustzijn en hoe emoties en bewustzijn hebben kunnen evolueren. De belangrijkste taak van de hersenen is het met adequaat gedrag reageren op zintuigprikkels door het produceren van de juiste emotie. De hersenen zijn een emotiemachine. Een echte emotie is een complex van bewustzijn, actiegereedheid en gedrag. De emotiecentra in de hersenstam zorgen voor het tot stand komen van het bewustzijn, ze zorgen voor het realiseren van een toestand van actiegereedheid en ze zorgen voor het initiëren van adequaat gedrag. Verder zorgen de emotiecentra ervoor dat het bewustzijn, de actiegereedheid en het gedrag kunnen persisteren door activering van het circuit van Papez. Dit persisteren heeft geheugenvorming tot gevolg.

In het tweede deel maken we kennis met het taalafhankelijke ik-bewustzijn en het “ik weet het niet”-bewustzijn. Het “ik weet het niet”-bewustzijn opent de weg naar de vrije keuze. De vrije keuze is uniek voor het talig wezen mens. Het ik-bewustzijn is van belang als de-emotionalisator. Door reflectie door het ik op een emotie, verdwijnen de actiegereedheid en het emotionele gedrag en blijft er een niet-emotioneel bewustzijn over.

In het laatste deel van Het willen en zijn gevolgen laat De Jong zien hoe door overactiviteit van emotiecentra psychosen kunnen ontstaan. Deze overactiviteit uit zich door een te hoge productie van serotonine, dopamine of noradrenaline. Door overactiviteit van verschillende emotiecentra kunnen verschillende soorten psychosen ontstaan. De Jong denkt een plausibele verklaring te hebben gevonden voor het ontstaan van uitwassen van het bewustzijn, zoals daar zijn: waangedachten, hallucinaties en dwanggedachten.

N.H.L. de Jong heeft dit boek geschreven met de bedoeling om zelf inzicht te krijgen maar ook om collega patiënten inzicht te geven in het proces dat een psychose doet ontstaan. Door het begrip psychose te verduidelijken, verdwijnen onbegrip en angst en kan het predicaat “psychotisch” (en “schizofreen”) uit de taboesfeer worden gehaald. Als iedereen weet wat een psychose is en hoe een psychose ontstaat, dan komt er begrip voor de mens die aan psychosen lijdt en dan verbeteren de bejegening en de behandeling.

Het willen en zijn gevolgen is een aanrader voor mensen die aan psychosen lijden en hun echtgenoten, ouders en kinderen die mee lijden.

Het boek is ook bestemd voor B-verpleegkundigen, psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. De theorie die in het boek ontwikkeld wordt, kan interessant zijn voor neurologen, biologen, filosofen en wetenschappers die zich bezig houden met artificiële intelligentie.

INKIJKJE

ISBN 9789067283052
NUR 895
176 pagina's
EUR 20,00

bestellen

 

 


„Mijn moeder was een echte strijder”
19-09-2013

Ivania Brooks Torres 1973 - 2006

Een fotodocumentaire van Piet den Blanken
met tekst van Lou Keune en ingeleid door Agnes Jongerius

 

Emotionele reacties op boek Bredase fotograaf strijder Ivania
een artikel van Wijnand Nijs op
BredaVandaag 01-10-2013

 

Ivania Brooks Torres werd 33 jaar oud. Met haar dood kwam een einde aan een voortdurende strijd om bestaansmiddelen voor haar en haar vijf kinderen. Zij had van alles geprobeerd, een winkeltje, naaien, eten verkopen, werken in een viskraam, huishoudelijke hulp, en ook prostitutie. Wanhopig werd zij ervan, toch steeds weer opnieuw aanpakken. Uiteindelijk werd zij doodziek waarschijnlijk als gevolg van AIDS. Haar kinderen, de oudste zestien jaar, de jongste twee jaar, bleven alleen achter en stonden er vanaf toen zelf voor.

Piet den Blanken leerde Ivania kennen in 1997. Hij werkte aan een reportage over de snel groeiende prostitutie tijdens die hoogtijdagen van het neoliberale model dat ook Nicaragua in zijn greep had. Hij heeft haar al die jaren gevolgd, met als resultaat dit boek.
De begeleidende tekst is van Lou Keune.

Nicaragua is een van de vele landen waar de wereldwijde economische terugval van de jaren negentig van de vorige eeuw zich in vele vormen manifesteerde. Die teloorgang was ook zichtbaar in de grootschalige armoede in de krottenwijken van Managua.

Op zestienjarige leeftijd kreeg Ivania haar eerste kind, Dorlan. Daarna kreeg ze nog vier kinderen, Bielka, Pedro, Margina en Samantha. Met zijn allen woonden zij in een eenkamerwoning, in een van de vele krottenwoningen die Managua rijk is.

Ivania haar leven stond in het teken van overleven. Een constante zoektocht naar inkomsten om het hoofd boven water te houden. Ze probeerde het met een winkeltje, met een naaimachine waarmee ze van gevonden lappen stof beddenspreien maakte. En met prostitutie.

De sociaaleconomische context waarbinnen gezinnen als dat van Ivania moeten proberen te overleven was en is zeer ongunstig. Er waren en zijn nauwelijks mogelijkheden om je bestaanszekerheid te garanderen. De slechte economische situatie in Nicaragua, de grote en grove inkomensongelijkheid, vergezeld van karige en verslechterde basisvoorzieningen tekenden het leven van Ivania. De doorvoering van een neoliberaal beleid dat zich uitte in bezuinigingen, voortgaande  privatisering en marktwerking, doorvoering van vrijhandel, eigen bijdragen van de gebruikers van de  karige voorzieningen, maakten de situatie er niet beter op.

Op dit moment leven de vijf kinderen in grote armoede. Nog steeds in dezelfde woning als waar zij met Ivania woonden. Sinds haar dood hebben zij zichzelf moeten redden. Dat is tot op zekere hoogte gelukt, met allerlei baantjes. Maar hun inkomen is zeer laag, hun bestaan zeer onzeker, en allemaal hebben zij te maken met verstoorde onderwijscarrières, en met de bedreigingen van alledag in volksbuurten als waar zij wonen: drugs, prostitutie en geweld.

Het leven van Ivania, haar kinderen en haar buren en verdere familie is exemplarisch voor miljarden mensen: op dit moment moet 40% van de wereldbevolking het doen met reële inkomens van minder dan twee US dollar per persoon per dag. Voor alle duidelijkheid, twee dollar met de koopkracht in New York. Effectief is dat in Managua waarschijnlijk iets van één tot anderhalve US dollar.

Piet den Blanken (Wijbosch, 1951) is documentair fotograaf en fotojournalist in Breda. Vanaf 1978 is hij zelfstandig fotograaf, met als specialisatie sociale en economische onderwerpen. In de jaren tachtig gaat hij ook internationaal werken. Daarbij overheerst zijn belangstelling voor Latijns Amerika. Vanaf de jaren negentig komt het thema van de internationale migratie steeds meer terug.

Tentoonstellingen van zijn foto's waren te zien in het Vakbondsmuseum in Amsterdam, Arbeits Museum in Norkoping (Zweden), overzichtstentoonstelling van zijn werk in de Grote Kerk in Breda, Kunsthal in Wenen, fotofestival Naarden, Kempenlandmuseum in Eindhoven, Nationaal Museum van Costa Rica in San Jose, Europees Parlement in Brussel, het Maritiem Museum in Rotterdam, Breda's Museum en Gallerie De Gang in Haarlem. Zijn werk wordt gedistribueerd door fotobureau Hollandse Hoogte.

Samen met Lou Keune maakte Den Blanken de boeken Overleven in oorlogstijd over El Salvador en De kleuters van 1957 over een generatie in het Brabantse dorp Wijbosch.

Bij Papieren Tijger verschenen in de jaren 80 van Den Blanken De kleine Brabantse dorpen en El Salvador. Met René van der Velden maakte hij Mores leren en Formule WS.

Voor meer informatie over zijn werk, zie: www.denblanken.com.

Lou Keune (Houthem, 1938), afgestudeerd econoom, gepromoveerd in sociale wetenschappen. Heeft gewerkt in verschillende landen van Latijns Amerika, en in Nederland. Hij heeft samen met Piet den Blanken verschillende publicaties gemaakt, waaronder een over overleven tijdens de burgeroorlog in El Salvador, en een over oud-leerlingen van een kleuterschool in Wijbosch  (gemeente Schijndel). Daarnaast over o.a. lokale ontwikkeling in Colombia, de textielindustrie van Tilburg, action research, de wereldeconomie, en over alternatieve economie. Hij is verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

Voor meer informatie over zijn werkzaamheden, zie: www.loukeune.nl

ISBN 9789067282840
NUR 653, 696
96 pagina's (zwartwit en kleur)
EUR 20,00

bestellen

 

 

 


Het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme
28-04-2011

Vlugschrift 21

Paul Moussault (red.) Jan Lust

Honderden bedrijven en instituten, duizenden personen, houden zich bezig met het fenomeen terrorisme. Wie zijn eigenlijk die zelfbenoemde en zo bejubelde terrorisme-experts? Onder deze experts bevinden zich rechtsgeoriënteerde journalisten, politieke analisten, voormalige medewerkers van de militaire en politieke inlichtingendiensten, ultraconservatieve academici, et cetera. Sommige hebben direct financieel belang bij de terrorismedreiging.

Met behulp van hun gesponsorde organisaties bezoeken deze deskundigen elkanders conferenties en seminars, schrijven recensies en inleidingen voor boeken van collega’s en citeren elkaar veelvuldig. Door dit wederzijdse ondersteuningsnetwerk presenteren ze hun feiten als waarheid en hun aannames en meningen als algemeen geldend.

Dit Vlugschrift is een tour d’horizon langs het nationale rariteitenkabinet van terrorisme-experts, het beperkt zich tot slechts enkele personen, de vileinste onder de clowns in het antiterrorismecircus, waarvan de malicieuze wetenschappelijke pretenties, prestaties en bezigheden wel het meest abject te noemen zijn: het blikt achter de schermen van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme.

ISBN 9789067282550
NUR 697
184 pagina's
EUR 15,00
Bestellen

 

 


Kop uit het zand!
15-02-2011

Gesprekken over orgaantransplantatie

Pamela Stark

Voor iedereen die wil nadenken over het donorvraagstuk

Sinds de eerste geslaagde niertransplantatie in 1954 heeft de transplantatiegeneeskunde een enorme vlucht genomen. De technologie om organen uit de ene mens te halen en over te plaatsen in een ander is enorm verbeterd. Afstotingsproblemen die ontstaan doordat het immuunsysteem van de ontvanger het lichaamsvreemde orgaan niet accepteert, kunnen met veel medicatie onderdrukt worden.

Er komen steeds meer mensen in aanmerking voor een nieuw orgaan. Hierdoor is een nieuw probleem ontstaan: hoe komen we aan die organen? Voorlopig zijn daar nog donoren voor nodig en die melden zich niet spontaan en in grote getalen. Overheid en belangenorganisaties voeren allerlei acties om mensen over de streep te trekken. Maar houden zij hierbij de belangen van orgaandonoren en nabestaanden voldoende in het oog? Weten mensen die zich als orgaandonor laten registreren eigenlijk wel wat het donorschap inhoudt? En áls ze daar voor zichzelf al over hebben nagedacht, beseffen ze dan ook dat hun (jonge) kind met orgaantransplantatie te maken kan krijgen? Als ontvanger maar ook als donor? En wat dit dan voor hen als ouders betekent? Hoe lang moet je eigenlijk wachten op zo'n nieuw orgaan en waarom gaan anderen soms voor?

Naast alle pogingen mensen te bewegen hun organen na hun dood voor een zieke medemens beschikbaar te stellen, is er een nieuwe stroming ontstaan: orgaandonatie bij leven. Het is mogelijk een van je nieren of een deel van je lever aan een ander af te staan. Wat komt hier allemaal bij kijken, hoe leven donor en ontvanger verder na zo'n ingrijpende ervaring? Is het een oplossing voor het nijpende donortekort? Of moet de overheid toch rigoureuze maatregelen nemen? In veel landen geldt al een systeem dat stelt dat 'iedereen bij geboorte orgaandonor is' tenzij hiertegen bezwaar wordt aangetekend. Hoe wordt hierover gedacht door artsen, patiënten, nabestaanden, politiek? Is het een aantasting van ons recht op vrije wilsbeschikking of heiligt het doel dit middel? En hoe ver is de wetenschap eigenlijk met het ontwikkelen van alternatieven? Kunnen we binnenkort kunstorganen of dierlijke organen gaan inzetten in de strijd tegen menselijk orgaanfalen en wanneer zal stamcelkweek orgaandonaties overbodig maken?

In 2005 verscheen van Pamela Stark De hele waarheid. Voor Kop uit het zand! zocht zij opnieuw personen op die zeer nauw bij orgaantransplantatie betrokken zijn en kreeg antwoorden op bovengenoemde vragen die zij aan hen voorlegde. Haar conclusie: het vraagstuk van orgaandonatie is veel ingewikkelder dan vaak achteloos wordt voorgesteld.

 

NBD|Biblion recensie, door H.J.M. Bartelink-Hoos
Pamela Stark is in 2002, via een symposium over het onderwerp, geïnteresseerd geraakt in alle facetten van orgaandonatie. Ze schreef in 2005 een boekje met interviews, onder de titel 'De hele waarheid'. Inmiddels is er een discussie op gang gekomen over de wijze waarop mensen zich als donor kunnen melden, actieve donorregistratie of niet, donatie na de dood of bij leven. Het onderwerp wordt opnieuw door middel van gesprekken onder de aandacht gebracht. Zowel voor- als tegenstanders komen aan het woord, deskundigen, donoren of familie van donoren en patiënten. Zo ontstaat een genuanceerd beeld, een aanvulling op het eerdere boek. Een duidelijk geschreven boekje, verzorgd uitgegeven, dat inzicht geeft in de complexiteit van het onderwerp, voor betrokkenen en geïnteresseerden. Met een literatuurlijst en een overzicht van websites.

Recensie De Maakbare Mens vzw door Jean Pierre Frenier

Voorproeven:
Inhoudsopgave
Inleiding
Eerste hoofdstuk

ISBN 9789067282574
NUR 740
144 pagina's
EUR 15,00
Bestellen

 

 


Waarom de mensen balen van de politiek
10-08-2010

Begrijpen waar het echt om gaat

Daan Brouwer

Heel veel Nederlanders balen van de politiek. Hoe komt dat? Zijn ze te dom om het allemaal te begrijpen? Laten ze zich leiden door rancune en afgunst, zodat ze geen helder zicht hebben op de werkelijkheid? Daan Brouwer laat zien dat de afkeer van de politiek wel degelijk voortkomt uit echt bestaande misstanden. De ware oorzaken van het ongenoegen zitten diep, en hebben te maken met de fundamenten van onze samenleving.

"Nederland is een democratie", "Iedereen telt mee", "Het volk is zelf de baas". Dit zijn de slogans waarmee ons de bestaande orde wordt verkocht. Maar kloppen ze ook? Natuurlijk, zo wordt ons voorgehouden, ooit was Nederland een klassenmaatschappij, maar die tijden zijn al lang voorbij. Is dit echt zo? Het is een vraag die in de politiek en in de media eigenlijk nooit gesteld wordt. We hebben hier dan ook te maken met het grootste taboe van onze samenleving. Brouwer licht politiek en samenleving door, scherp en hard, zonder zich iets aan te trekken van taboes. Hij onderbouwt zijn betoog met vele voorbeelden, en noemt daarbij man en paard. Hij blaast mist en rookgordijnen weg, en dan blijken al die tegensputterende Nederlanders misschien nog meer gelijk te hebben dan ze zelf dachten…

Daan Brouwer schrijft in gewoon Nederlands, voor gewone Nederlanders. Want je hoeft geen professor te zijn om te begrijpen waar het echt om gaat.

ISBN 9789067282505
NUR 740
378 pagina's
EUR 19,90
Bestellen

 

 


De avonturen van RedRat - deel 11 & 12
03-10-2009

Johannes van de Weert

deel 11 "het heimwee" en deel 12 "de spijt" Jawel! U ziet het goed: REDRAT is terug van weggeweest. Na meer dan 25 jaar anoniem gesappel aan de onderkant van de samenleving beleeft hij nieuwe avonturen waarin hij heen en weer wordt geslingerd tussen heimwee spijt en overmoed.

ISBN 9789067282369
NUR 360
72 pagina's
EUR 15,00
Bestellen

 

 

 

DE GESCHIEDENIS VAN REDRAT

REDRAT was geen held, eerder een onschuldige voorbijganger, die door maatschappelijke strubbelingen van hot naar her, en van het kastje naar de muur werk gedreven. In het stripverhaal De avonturen van REDRAT namen magere ratten het met de moed der wanhoop op tegen de heersende klasse der corpulente varkens. Het enigszins vereenvoudigde, en ook wel bekritiseerde zwart-wit beeld “ratten-contra-varkens” ontstond overigens naar aanleiding van een plompe uitspraak van een toenmalige Amsterdamse politiecommissaris, die krakers en andere linkse activisten vergeleek met ratten die uit hun holen kropen om de zo geprezen openbare orde te verstoren.

Mooi gevonden natuurlijk, maar dan was het aan ons “ratten” om de bazen en dienaren van diezelfde zo geprezen openbare orde ten tonele te voeren als volgevreten varkens. Eerlijk is eerlijk, en met de welgemeende verontschuldigingen aan de echte tamme zwijnen.

De feestdag, het eerste deel van de roemruchte avonturen van REDRAT, ontstond in 1980 naar aanleiding van de massale rellen tijdens de kroning van Beatrix, in de strip Beapix genaamd, op 30 april van dat jaar.
De tekenstijl was rudimentair, eenvoudig, enigszins gehaast en nonchalant. Maar tegelijk ook weer heel precies en uiterst zorgvuldig. De tekeningen oogden alsof ze in één keer en zonder al te veel geschets vooraf op papier waren gezet. Deze werkwijze wekte bij de lezer de indruk dat hij of zij ook best wel zo’n stripverhaal zou kunnen tekenen, én uitgeven. Gewoon door het te doen. En een enkeling deed het ook. Dat was misschien wel de charme en tegelijk de kracht van REDRAT, die veel mensen aansprak. De eerste oplage bestond uit 250 zelf gestencilde en geniete exemplaren, in een A4-envelop met stempel, binnen enkele dagen geheel uitverkocht.

Een maand later verscheen De feestdag als één van de bijlagen van het laatste nummer van Raket in een oplage van 1.000 stuks. Nog altijd geheel zelf gestencild en geniet. In 1981 bracht uitgeverij Raket in samenwerking met uitgeverij Lont deel 1, samen met het nieuwe deel 2, ’t Nieuwe huis, over een wanhopige kraakactie, als een heus ge-offset stripalbum uit. Nog vier dubbele delen volgden. Allen verhaalden ze van de slepende en ongelijke strijd van taaie, maar verwarde ratten tegen de vieze vette varkens. REDRAT kreeg te maken met punks, krakers, linkse activisten van diverse pluimage, rechtse knokploegen en politieprovocateurs. Hij belandde tijdens zijn omzwervingen zelfs in Dodewaard, Berlijn en Baskenland.

Het laatste dubbele deel verscheen in 1983. Op de achterkant nam REDRAT schuchter afscheid van zijn trouwe lezers met de historische woorden: “hoi… èh dit zijn m’n allerlaatste avonturen, ik stop ermee – want om nou een linxe kuifje te worden… dat lijkt me nix…” Maar zie hier!

 

 


De levenskunstenaar
07-10-2008

Baltasar Gracián (1601-1658)

Vertaald door Jan Bakker, Kees van Dooren, Tineke Groot en Bep van Wees

Met een inleiding van Erik Coenen

Ofschoon Graciáns Oráculo manual een rijke vertaal­traditie kent, heeft aan El Discreto sinds 1724 geen Nederlandse vertaler zich gewaagd. Ten onrech­te: de uiteenzettingen van De levenskunstenaar en de aforismen van het Handorakel vullen elkaar aan en verwijzen naar elkaar.

Deze vertaling kwam tot stand op de geregelde bijeenkomsten van een kring hispanisten en Graciánkenners in Amsterdam. Als brontekst werd de versie uit de Obras completas (Madrid, Aguilar, 1967) gebruikt, met enkele cor­recties op basis van andere uitgaven en eigen in­zichten. Hoe slaag ik er in om goed en bovendien aangenaam te leven?

Wie het theoretische eerste hoofdstuk van De levenskunstenaar heeft doorgenomen vindt antwoord hierop in de 24 overige. Als het wenselijk is de mens met het oog op zijn levensvervulling te (her)vormen, dan kan dit volgens Gracián uitsluitend met behulp van het intellect, maar rekening houdend met ieders persoonlijke aanleg. Voor wie de kunst van het goed leven wil beheersen staan in elk hoofdstuk aanwijzingen op een bepaald terrein. Bijvoorbeeld hoe grappen te maken die in de smaak zullen vallen, of hoe om te gaan met domme mensen. Vaak geestig en scherp van tong gebracht en veelal met voorbeelden van (historische) personen die de besproken vaardigheid goed beheersen.

Gracián gebruikt veel beelden en termen uit de kookkunst, vechtsporten, kaartspel en het handelsverkeer om zijn richtlijnen te verhelderen. Wie in het leven regels als die van commercie, sport en spel weet te hanteren kan daar zijn voordeel mee doen, zonder ethische principes te schenden. Een levenskunstenaar slaagt er in alle middelen onder controle te krijgen en kan in overeenstemming met zijn psychische gesteldheid elk beroep uitoefenen, met profijt en voldoening zijn leven leiden en zich voorbereiden op het hiernamaals. I

SBN 9789067282161
NUR 730
142 pagina's
EUR 17,50
Bestellen

Recensie NBD/Biblion, Annemiek Buijs

Vertaling van 'El Discreto' van de Spaanse filosoof Gracian (1601-1658), die voor het laatst in 1724 in het Nederlands verscheen. De vertaling is het resultaat van bijeenkomsten van een kring hispanisten en Graciankenners in Amsterdam. Diepgravende en gezamenlijke bestudering van de tekst ging eraan vooraf. In 25 hoofdstukken behandelt Gracian onderwerpen als verstand, gezag, geduld, beschaving, waarneming, afgunst, humeurigheid, aanstellerij of goede manieren. De goed leesbare tekst van Gracian is afwisselend van inhoud en vorm. Ieder hoofdstuk is in een andere stijlvorm geschreven, zoals brief, allegorie, dialoog, betoog, lofrede, fabel, satire of kritiek. Gracian schreef zijn boek voor kroonprins Baltasar Carlos; het was bestemd voor zijn opvoeding. De inhoud is gericht op goede koninklijke eigenschappen en doet daarom wat gedateerd aan. Het is minder geschikt voor de praktische filosofie zoals de moderne mens die graag bedrijft. De inleidende hoofdstukken zijn helaas niet helder. Voor liefhebbers van zeventiende-eeuwse filosofie.

 

 


Het buitenaardse raadsel
15-05-2007

Over vliegende schotels, contact met buitenaardse wezens en kosmische ontvoeringen

Marcel van Beurden

Bestaan vliegende schotels? Worden er echt mensen door buitenaardse wezens ontvoerd? Marcel van Beurden denkt van niet. Maar wat is er dan te zien op die foto's waar vliegende schotels op lijken te staan? En al die mensen die beweren zo'n vliegende schotel gezien te hebben, liegen die dan? Moeten we die verhalen serieus nemen, of zijn dat allemaal verzinsels? Op al die vragen geeft Van Beurden

in Het buitenaardse raadsel antwoord. Tevens schetst hij de historische, sociologische en psychologische factoren die ten grondslag lagen aan onder meer de vliegende-schotelhypothese en de meldingen van kosmische ontvoeringen. Hij doet dat helder en informatief, gewapend met humor en veel kennis van zaken. Het resultaat is een ontnuchterend en bij vlagen hilarisch boek dat de lezer voert langs zieners en profeten, dubieuze wetenschappers, slimme ondernemers en een publiek dat smulde van hun verhalen.

Marcel van Beurden (1966-2012) schreef voor de tijdschriften Skepter en Psychologie Magazine artikelen over het buitenaardse raadsel. Hij leverde ook bijdragen aan De Telegraaf en Het Brabants Dagblad.

ISBN 9789067281249
NUR 756
136 pagina's
EUR 15,00
bestellen

 

 


Lux Libertas en Leugens

Het morele en journalistieke verval van NRC Handelsblad

Micha Kat

Op 6 mei 2002 schreef Folkert Jensma zijn beruchte "demoniserings-commentaar". Een politicus van in principe onbesproken gedrag die op het punt stond de verkiezingen te gaan winnen, werd nadrukkelijk in de sfeer getrokken van racisme, vreemdelingenhaat en Nazi-Duitsland. De "nette" krant NRC Handelsblad trad hiermee ver buiten het domein van de journalistiek en betrad dat van de actieve en bewuste beïnvloeding van politieke en democratische processen. Diezelfde dag werd Pim Fortuyn vermoord.

Als Jensma op dat moment was afgetreden en medeverantwoordelijkheid had genomen voor deze tragedie, had het nog goed kunnen komen met NRC Handelsblad. Maar precies het tegenovergestelde gebeurde: de krant en Jensma gingen zichzelf over de ruggen van de eigen lezers verdedigen. Dit leidde tot de meest grove inbreuken op de journalistieke integriteit die dit land ooit heeft gezien en vormde de directe aanleiding voor het ontstaan van dit boek.

Folkert Jensma, de hoofdredacteur van NRC Handelsblad, leeft in een zelfgecreëerde fantasiewereld. Dat moet hij ook wel, want alleen zo kan hij omgaan met de leugens en desinformatie die zijn krant verspreidt. Na een analyse van anderhalf jaar blijkt NRC Handelsblad geen kwaliteitskrant, maar een vehikel in handen van gevestigde belangen en een speeltuin voor de persoonlijke eerzucht van redacteuren. Onthuld worden ondermeer een "fictieaffaire" veel groter dan die bij de New York Times, het manipuleren van een enquête, het inhuren van een "krantencriticus" die de lezers bewust bedriegt en de propagandajournalistiek van de krant voor het Ministerie van Justitie.

Meer artikelen van Micha Kat: www.nrcombudsman.nl

ISBN 978 90 6728 169 0
NUR 697
448 pagina's
EUR 28,00
bestellen

 

 


Hoe maakbaar is veiligheid?
12-03-2006

Vlugschrift 19

Over de Wet op de uitgebreide identificatieplicht

Onder redactie van Bart van Klink en Nicolle Zeegers

In haar strijd tegen het terrorisme vaardigt de Nederlandse regering aan de lopende band nieuwe wetgeving uit. De vraag is hoe effectief dergelijke wetgeving kan zijn. Hoe maakbaar is veiligheid?

Deze vraag komt op naar aanleiding van de Wet op de uitgebreide identificatieplicht, die sinds 1 januari 2005 van kracht is. Op grond van deze wet is iedere burger vanaf 14 jaar verplicht op verzoek een geldig identificatiebewijs te laten zien aan de politie of een andere toezichthouder. In hoeverre draagt deze identificatieplicht daadwerkelijk bij aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze samenleving? Of is ze vooral een vervelende en nutteloze inbreuk op de fundamentele vrijheid van burgers?

Een jaar na invoering van de wet wordt een voorlopige balans opgemaakt door acht parlementariërs en wetenschappers, afkomstig uit de rechtswetenschap, de politicologie en de bestuurskunde.
Bart van Klink werkt als universitair hoofddocent Encyclopedie van het recht aan de Universiteit van Tilburg. Nicolle Zeegers is universitair docent Politicologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Beiden doen onderzoek naar de verhouding tussen recht en macht.

ISBN 9789067281911
NUR 754
107 pagina's
EUR 10,00
Bestellen

 

 


De hele waarheid
18-10-2005

Verhalen uit de praktijk van orgaantransplantatie

Pamela Stark

Hebt u een formulier ontvangen van het Donorregister? Orgaandonor worden... of niet?

De hele waarheid kan u helpen uw mening te vormen. In dit boek komen verschillende (ervarings)deskundigen aan het woord. Zij vertellen openhartig over hun twijfels, overtuigingen, persoonlijke belevingen.

Dit boek geeft geen uitsluitsel over wat uw persoonlijke keuze zou moeten zijn. Het helpt u wel een mening te vormen over hoe u zelf tegenover orgaantransplantatie staat, zonder u de wet te laten voorschrijven. Door te trachten de héle waarheid te vertellen, inclusief de minder aangename kanten.

Door haar werk als tekstschrijver werd Pamela de Gelder-Stark in 2002 geconfronteerd met vragen omtrent orgaantransplantatie. Zij besloot op zoek te gaan naar (ervarings)deskundigen en hen haar vragen voor te leggen. Hetgeen resulteerde in deze interviewbundel met indringende vraaggesprekken en soms ontroerende, persoonlijke verhalen van zeer uiteenlopende aard.

Voor meer informatie, recensies en interviews: Website Pamela Stark

ISBN 9789067281898
NUR 740
128 pagina’s
EUR 15,00
Bestellen

 

 


Requiem voor de hulp
15-09-2005

de ondergang van een bedrijfstak

Vlugschrift 18

Theo Ruyter

Van tijd tot tijd zijn, in verschillende landen, de doodsklokken geluid over de ontwikkelingshulp, waarmee sinds de jaren vijftig van de afgelopen eeuw ooit vanuit Europa gekoloniseerde gebieden moesten worden opgestoten in de vaart der volkeren. Sinds kort krijgt de ontwikkelingshulp weer wind in de zeilen door de wereldwijde campagne van regeringen, bedrijven, popsterren en hulporganisaties voor de Milenniumdoelen van de Verenigde Naties. "Meer en betere hulp", luidt de kreet die deze keer de lading moet dekken. Maar ondertussen schijnt niemand zich nog openlijk af te vragen wat al die tijd in de lading gezeten heeft en of er wel iets aan te verbeteren valt.

Theo Ruyter is bestuurslid van Attac-Nederland en betrokken bij de denktank Vóór de Verandering. Hij was, in de jaren zeventig, de eerste correspondent in Afrika voor een aantal Nederlandse Nieuwsmedia en werkte in 2002-2003 nog voor een Europese ontwikkelingsorganisatie in Tsjaad.

ISBN 9789067281832
NUR 697
80 pagina's
EUR 10,00
bestellen

 

 


Protestbewegingen
21-11-2004

Wie doet eraan mee en wanneer hebben ze effect

Vlugschrift 17

Dirk Kloosterboer

De afgelopen jaren wisten de andersglobalisten de aandacht op zich te vestigen met spectaculaire acties bij internationale topontmoetingen. In Nederland heeft de beweging nog niet zoveel van zich laten horen, maar in reactie op de oorlog in Irak en het beleid van de kabinetten-Balkenende begint ook hier langzaam maar zeker een protestbeweging van de grond te komen.

De andersglobalisten en anti-oorlogsdemonstranten roepen allerlei vragen en commentaren op: valt er wel iets te verwachten van zo'n samenraapsel van vage clubjes die vaak niet eens een gemeenschappelijk standpunt weten te formuleren? Waarom is er regelmatig sprake van geweld bij protesten? En hoe komt het dat het andersglobalisme in Nederland zo moeizaam van de grond komt in vergelijking met andere landen?

Uit allerlei onderzoeken is inmiddels redelijk wat bekend over protestbewegingen: wie doen er mee aan protesten, waar hangt het van af of mensen meedoen, wat is de rol van organisaties en welke factoren bepalen of protesten ook daadwerkelijk maatschappelijke effecten tot stand brengen. In dit boekje wordt een samenvatting gegeven van deze onderzoeken.

In het eerste hoofdstuk wordt een aantal voorbeelden van protestbewegingen beschreven. Het tweede hoofdstuk gaat in op de vraag wie er meedoet aan protestacties. Hoofdstuk drie gaat over de wisselwerking tussen protesten en de overheid: hoe reageert de overheid op protestacties en wat voor effect heeft dit weer op de protesten. Het vierde hoofdstuk gaat in op de factoren die bepalen of protesten succesvol zijn. Ten slotte wordt in het vijfde hoofdstuk ingegaan op de Nederlandse situatie.

ISBN 9789067281775
NUR 697
80 pagina's
EUR 10,00
Bestellen

 

 


Sade Zaken
14-12-2003

De 150 eenvoudige passies uit De 120 dagen van Sodom van D.A.F. de Sade

Geïllustreerd door Anton Proosdij

In De 120 dagen van Sodom, een onvoltooid manuscript uit 1785, beschrijft Markies de Sade 600 manieren om tot een ejaculatie te komen. De potsierlijkheid van veel van de ten tonele gevoerde passies is groot, zeker bij de eerste 150 eenvoudige, waar het in dit boek om gaat. Juist daardoor valt er ook voor hen die niet op deze manier tot een ejaculatie kunnen of willen komen (bijvoorbeeld omdat ze vrouw zijn) volop te genieten.

Vele illustratoren hebben zich aan het werk van De Sade gewaagd in de vorm van erotische tekeningen, sierlijke tekeningen, grappige tekeningen of wat al niet meer. Anton Proosdij doet een poging om De Sade's stijl - niet suggereren maar expliciet tonen - te benaderen (overtreffen is natuurlijk onmogelijk). Elke tekening is een zo volledig mogelijke weergave van een van de 150 verhalen uit het eerste deel van De 120 dagen van Sodom, daarin draait het allemaal om de uitwisseling van de lichaamssappen: Wat komt waar vandaan en wat stroomt waarheen? Of anders gezegd: Neem ik een beetje van jou, krijg jij een beetje van mij, of je het nu leuk vindt of niet.

Anton Proosdij heeft eerder tekeningen gepubliceerd in het onregelmatig verschijnende tijdschrift Sukwints. I

SBN 9789067281645
NUR 640
150 pagina's
EUR 10,00
Bestellen

 

 


De muur in Palestina
14-12-2003

diverse auteurs

Vlugschrift 16

Van Isaac Newton is de uitspraak 'mensen bouwen teveel muren en niet genoeg bruggen'. Israël bouwt een muur om een deel van de Westelijke Jordaanoever en blaast hiermee alle symbolische bruggen op.

Naar buiten wordt de schijn van 'onderhandelingen' in het kader van de 'Routekaart naar Vrede' opgehouden, maar van binnen brengt De Muur het perspectief op een levensvatbare Palestijnse staat verder in gevaar en bedreigt honderdduizenden Palestijnen in hun bestaan. Het is de hoogste tijd dat de feiten bekend worden.

De Muur in Palestina beschrijft de grootschalige diefstal van zowel land als water en de ernstige schending van de internationale rechtsorde. Dit vlugschrift bundelt visies van mensenrechtenorganisaties, vredesbeweging, Verenigde Naties en Palestijnse nongouvernementele organisaties.

De Muur in Palestina maakt duidelijk dat wie tegen onrecht en geweld is, zich niet langer afzijdig kan houden.

ISBN 9789067281669
NUR 697
126 pagina's
EUR 12,00
Bestellen

 

 


Banvloek
19-11-2003

Vlugschrift 15

Peter Edel

In 2003 liep Peter Edel een porseleinkast aan gevoeligheden omver door in zijn boek De schaduw van de ster de geschiedenis van het zionisme aan een kritische analyse te onderwerpen. Het kwam hem op een door politiek en media uitgesproken banvloek te staan. Edel beschrijft zijn beweegredenen en staat stil bij de ontvangst van De schaduw van de ster. Hij besluit met een "messiaanse profetie" over het einde van het zionisme.

ISBN 9789067281577
NUR 697
108 pagina's
EUR 10,00
bestellen

 

 


Oud Worden Hoe Doe Je Dat?
15-09-2003

ervaringsdeskundigen aan het woord

Samenstelling: Kor Bedee
Redactie: Kor Bedee, dr. Marius Buning, prof. dr. David J. de Levita, drs. Rini Dippel

In dit boek vertellen 34 ouderen tussen 65 en 97 jaar hun ervaringen met het ouder en oud worden. "Oud worden is van ons allemaal", zegt samenstelster Kor Bedee. Voor sommigen geldt dat er geen tijd is om oud te worden, anderen zijn bezig met vragen als 'hoe lang heb ik nog?' of 'hoe lang moet het nog?'

De grote diversiteit in de benaderingswijzen van oud worden, maakt deze bundel verrassend en levendig: gewezen hoogleraren, journalisten, een bankdirecteur, een verpleegkundige, psychiaters, een poppenspeler, docenten, een marktkoopvrouw schrijven hun verhaal, heel concreet of in bespiegelende vorm. Het gaat over 'eindelijk' rust, over de noodzaak van opruimen, over jonge vrienden en kleinkinderen, over genieten van grote en kleine dingen, maar ook over niet meer kunnen wat je wilt en de pil van Drion. Prof. dr. David de Levita schreef een inleiding, waarin de diversiteit van de individuele schrijver afgezet wordt tegen de algemene waarheden over de ouderdom.

De schrijvers/geïnterviewden Henk Abbing • Kor Bedee • Anne Biegel • Lietje van Blaaderen-Stok • Mies Bouhuys • Piet Dankert • Andries van Dantzig • Mimi Delès • Rini Dippel • Bets Frijling-Schreuder • Wil Fruijtier-van der Lande • Thelma Hermania de Boer-Iseger • Gerrit in ’t Hout • Gerard Knoppers • Willemien Kooi-de Meij • Aad Kosto • Miek de Langen • Henriëtte de Levita-Isaac • Janke Manassen • Hans van Maurik-Bakker • Mientje Niezen-Statz • Kees Peeters • Meta Petri • Ina Philippo • Amy Roos-Hilversum • Loek van der Sande • Robert Schlingermann • Wil Stam • Corry Stroker • Margreet Stubbe • Rina Stubbe • Jaap Tijsma • Marten Toonder • Esther Vrind-Van Praag • Willem Werner

Als bijdrage van Peter van Straaten zijn 30 tekeningen opgenomen.

ISBN 9789067281539
NUR 748
244 pagina's
EUR 17,50
Bestellen

 

 


De medialeugen

Diverse auteurs
Colette Braeckman, Boudewijn Chorus, Ignace de Haes, Gérard de Selys, Jean-Luc Einaudi, Hans Krikke, Karin Lievens, Anne Maesschalk, Willem Oltmans, Ignacio Ramonet en Hans van der Loo (voorwoord).

Het beeld dat de meeste mensen van de massamedia hebben is, dat deze vrij en onafhankelijk opereren. Een krant heeft haar eigen karakter, maar de nieuwsgaring is altijd objectief. In De medialeugen wordt een totaal ander beeld geschetst, en wel door mensen die het kunnen weten. Journalisten van uiteenlopende nationaliteit en gezindheid beschrijven in verschillende bewoordingen soortgelijke verschijnselen. Zij verhalen over verboden onderwerpen, gecensureerd nieuws, gemarginaliseerde zienswijzen en weggemanoeuvreerde journalisten. Het geheel van hun bijdragen verschaft een frappante kijk achter de coulissen van de journalistiek.

Uitgave i.s.m. Uitgeverij EPO, Antwerpen

ISBN 978 90 6728 055 6
168 pagina's
EUR 13,60
bestellen

 

 


Oekraïne in het kruisvuur
(17-03-2016)
Het willen en zijn gevolgen
(28-01-2015)
„Mijn moeder was een echte strijder”
(19-09-2013)
Het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme
(28-04-2011)
Kop uit het zand!
(15-02-2011)
Waarom de mensen balen van de politiek
(10-08-2010)
De avonturen van RedRat - deel 11 & 12
(03-10-2009)
De levenskunstenaar
Het buitenaardse raadsel
(15-05-2007)
Lux Libertas en Leugens
(09-04-2007)
Hoe maakbaar is veiligheid?
(12-03-2006)
De hele waarheid
(18-10-2005)
Requiem voor de hulp
(15-09-2005)
Protestbewegingen
(21-11-2004)
Sade Zaken
(14-12-2003)
De muur in Palestina
(14-12-2003)
Banvloek
(19-11-2003)
Oud Worden Hoe Doe Je Dat?
(15-09-2003)
De medialeugen

1994

Developed with QwikZite (version 1.12)