ECONOMIEUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Herstel de kringloop!
10-03-2014

Voorstellen voor een maakbare welvaart voor alle generaties

Vlugschrift 22

Sander Boelens

De kringloop is verstoord. Alles en iedereen werkt in Europa voor de kosten van de vergrijzing, voor de pensioenen en zorgkosten van de oudere generaties. Maar zonder dat de jongere generaties in staat worden gesteld de snel oplopende kosten te betalen.

De crisis heeft sociaal ernstiger gevolgen dan nodig is en beïnvloedt de woon- en werksituatie. De oude oplossingen voldoen niet meer in de veranderende omstandigheden van het tijdperk van vergrijzing. Vooral de verschillende pensioenstelsels in Europa combineren slecht met de uniforme nationale begrotingseisen van het Verdrag van Maastricht.

Herstel de Kringloop! ontwart het onoverzichtelijke geheel van met elkaar verknoopt beleid dat anders uitwerkt dan bedoeld. Door lessen te trekken uit het verleden komt dit pamflet tot samenhangende voorstellen voor een betere toekomst. In 1945 stond Europa er veel slechter voor en binnen vijftien jaar was er een Wirtschaftswunder. Dat kan opnieuw.

 

Reacties op De Armoede van het rijkrekenen, waarom het Nederlandse pensioenstelsel aan succes ten onder gaat (Papieren Tijger, 2007):

‘voorspellen een beursneergang’ Volkskrant 19-01-2007

‘in begrijpelijke taal…’ Staatscourant 09-02-2007

‘reads like a wake-up call’ IPE-Magazine 5 May 2007

‘een interessant boek met een dwingend thema’ Geron december 2007

 

Het intergenerationeel Overleg, door Sander Boelens

Het verdrag van Maastricht in de era van vergrijzing, door Sander Boelens e.a.

 

ISBN 978 90 6728 295 6
NUR 780
176 pagina's
EUR 12,50
bestellen

 

 


„Mijn moeder was een echte strijder”
19-09-2013

Ivania Brooks Torres 1973 - 2006

Een fotodocumentaire van Piet den Blanken
met tekst van Lou Keune en ingeleid door Agnes Jongerius

 

Emotionele reacties op boek Bredase fotograaf strijder Ivania
een artikel van Wijnand Nijs op
BredaVandaag 01-10-2013

 

Ivania Brooks Torres werd 33 jaar oud. Met haar dood kwam een einde aan een voortdurende strijd om bestaansmiddelen voor haar en haar vijf kinderen. Zij had van alles geprobeerd, een winkeltje, naaien, eten verkopen, werken in een viskraam, huishoudelijke hulp, en ook prostitutie. Wanhopig werd zij ervan, toch steeds weer opnieuw aanpakken. Uiteindelijk werd zij doodziek waarschijnlijk als gevolg van AIDS. Haar kinderen, de oudste zestien jaar, de jongste twee jaar, bleven alleen achter en stonden er vanaf toen zelf voor.

Piet den Blanken leerde Ivania kennen in 1997. Hij werkte aan een reportage over de snel groeiende prostitutie tijdens die hoogtijdagen van het neoliberale model dat ook Nicaragua in zijn greep had. Hij heeft haar al die jaren gevolgd, met als resultaat dit boek.
De begeleidende tekst is van Lou Keune.

Nicaragua is een van de vele landen waar de wereldwijde economische terugval van de jaren negentig van de vorige eeuw zich in vele vormen manifesteerde. Die teloorgang was ook zichtbaar in de grootschalige armoede in de krottenwijken van Managua.

Op zestienjarige leeftijd kreeg Ivania haar eerste kind, Dorlan. Daarna kreeg ze nog vier kinderen, Bielka, Pedro, Margina en Samantha. Met zijn allen woonden zij in een eenkamerwoning, in een van de vele krottenwoningen die Managua rijk is.

Ivania haar leven stond in het teken van overleven. Een constante zoektocht naar inkomsten om het hoofd boven water te houden. Ze probeerde het met een winkeltje, met een naaimachine waarmee ze van gevonden lappen stof beddenspreien maakte. En met prostitutie.

De sociaaleconomische context waarbinnen gezinnen als dat van Ivania moeten proberen te overleven was en is zeer ongunstig. Er waren en zijn nauwelijks mogelijkheden om je bestaanszekerheid te garanderen. De slechte economische situatie in Nicaragua, de grote en grove inkomensongelijkheid, vergezeld van karige en verslechterde basisvoorzieningen tekenden het leven van Ivania. De doorvoering van een neoliberaal beleid dat zich uitte in bezuinigingen, voortgaande  privatisering en marktwerking, doorvoering van vrijhandel, eigen bijdragen van de gebruikers van de  karige voorzieningen, maakten de situatie er niet beter op.

Op dit moment leven de vijf kinderen in grote armoede. Nog steeds in dezelfde woning als waar zij met Ivania woonden. Sinds haar dood hebben zij zichzelf moeten redden. Dat is tot op zekere hoogte gelukt, met allerlei baantjes. Maar hun inkomen is zeer laag, hun bestaan zeer onzeker, en allemaal hebben zij te maken met verstoorde onderwijscarrières, en met de bedreigingen van alledag in volksbuurten als waar zij wonen: drugs, prostitutie en geweld.

Het leven van Ivania, haar kinderen en haar buren en verdere familie is exemplarisch voor miljarden mensen: op dit moment moet 40% van de wereldbevolking het doen met reële inkomens van minder dan twee US dollar per persoon per dag. Voor alle duidelijkheid, twee dollar met de koopkracht in New York. Effectief is dat in Managua waarschijnlijk iets van één tot anderhalve US dollar.

Piet den Blanken (Wijbosch, 1951) is documentair fotograaf en fotojournalist in Breda. Vanaf 1978 is hij zelfstandig fotograaf, met als specialisatie sociale en economische onderwerpen. In de jaren tachtig gaat hij ook internationaal werken. Daarbij overheerst zijn belangstelling voor Latijns Amerika. Vanaf de jaren negentig komt het thema van de internationale migratie steeds meer terug.

Tentoonstellingen van zijn foto's waren te zien in het Vakbondsmuseum in Amsterdam, Arbeits Museum in Norkoping (Zweden), overzichtstentoonstelling van zijn werk in de Grote Kerk in Breda, Kunsthal in Wenen, fotofestival Naarden, Kempenlandmuseum in Eindhoven, Nationaal Museum van Costa Rica in San Jose, Europees Parlement in Brussel, het Maritiem Museum in Rotterdam, Breda's Museum en Gallerie De Gang in Haarlem. Zijn werk wordt gedistribueerd door fotobureau Hollandse Hoogte.

Samen met Lou Keune maakte Den Blanken de boeken Overleven in oorlogstijd over El Salvador en De kleuters van 1957 over een generatie in het Brabantse dorp Wijbosch.

Bij Papieren Tijger verschenen in de jaren 80 van Den Blanken De kleine Brabantse dorpen en El Salvador. Met René van der Velden maakte hij Mores leren en Formule WS.

Voor meer informatie over zijn werk, zie: www.denblanken.com.

Lou Keune (Houthem, 1938), afgestudeerd econoom, gepromoveerd in sociale wetenschappen. Heeft gewerkt in verschillende landen van Latijns Amerika, en in Nederland. Hij heeft samen met Piet den Blanken verschillende publicaties gemaakt, waaronder een over overleven tijdens de burgeroorlog in El Salvador, en een over oud-leerlingen van een kleuterschool in Wijbosch  (gemeente Schijndel). Daarnaast over o.a. lokale ontwikkeling in Colombia, de textielindustrie van Tilburg, action research, de wereldeconomie, en over alternatieve economie. Hij is verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

Voor meer informatie over zijn werkzaamheden, zie: www.loukeune.nl

ISBN 9789067282840
NUR 653, 696
96 pagina's (zwartwit en kleur)
EUR 20,00

bestellen

 

 

 


Hare Majesteits leugens regeren
11-05-2010

De Staat der Nederlanden als criminele organisatie

Sam Broersma

Sam Broersma uit Zoutelande bewijst, dat de Nederlandse bevolking van overheidswege doorlopend wordt misleid, onder dekking van begrippen als democratie en rechtstaat. In het eerste gedeelte van dit boek beschrijft de auteur gedetailleerd op welke wijze hij door de Nederlandse belastingdienst Kafkaiaans werd bedrogen. Terwijl ook hij niets verkeerd had gedaan, werd hij toch meedogenloos vermalen door het Nederlandse overheidsapparaat en haar controleurs. Zijn bedrijf Trading Advice (vermogensbeheer en beleggingsadviezen) ging verloren, waaruit zowel voor de Nederlandse staat als voor Broersma een miljoenenschade ontstond. Ondertussen werd dit schandaal met nadrukkelijke instemming van onze vorstin de Koninklijke doofpot in gemanoeuvreerd. Dat Broersma daarbij van zijn wettelijke rechten werd beroofd, liet het staatshoofd en de Tweede Kamer der Staten Generaal volledig koud.

In het tweede gedeelte van dit boek geeft de auteur heldere voorbeelden hoezeer het bestuurlijk en op controlerend niveau structureel volledig fout zit met de toepassing van wettelijke regels en voorschriften. De auteur maakt duidelijk dat in belangrijke zaken invloedrijke overheidsdienaren en hun omgeving volstrekt willekeurig en naar eigen voorkeur handelen. De auteur beschrijft helder hoe begrippen als ‘democratie’ en ‘rechtstaat’ als fopsteen voor de bevolking dienen.

Naast de onaanvaardbare rol van onze vorstin is er in dit conflict een spectaculaire hoofdrol voor de (ex)bewindslieden Jan Peter Balkenende, Gerrit Zalm, en Wouter Bos. Met grove wetschendingen (zware ambtsmisdrijven) en met ‘Haagse bluf’ wensen zij gezamenlijk deze Koninklijke doofpot voor altijd gesloten te houden, en iedere verantwoordelijkheid te ontlopen. Broersma wil het deksel van deze doofpot echter graag gelicht hebben. Mede daarom schreef hij dit boek.

Bekende (ex)Kamerleden mogen door de inhoud van dit boek verrast zijn, wanneer zij hun eigen bewuste en jammerlijke falen als volksvertegenwoordiger gedetailleerd, in hun eigen bewoordingen terugvinden. Tot deze (ex)Kamerleden behoren onder meer Boris Dittrich, Andre Rouvoet, Jan Peter Balkenende, Femke Halsema, Jan Marijnissen, Jan de Wit, Maxime Verhagen, Pieter van Geel, en ook het Kamerlid, tevens dorpsgenoot van de auteur, Ad Koppejan.

DISTRIBUTIE
uitgave: Sam Broersma

ISBN 978-90-9025143-1
NUR 696
736 pagina’s
EUR 49,90
Bestellen

 

 

 


Verstoorde kringlopen
16-05-2008

De invloed van 1968 op ons bestaan

Vlugschrift 20

Sander Boelens

De jaren zestig waren de mooiste tijd ooit. Men werd ouder, rijker en gelukkiger. Iedereen was jong, de benzine kostte vrijwel niets, van milieuproblemen, klimaatsopwarming of de gevaren van kernenergie had nog niemand gehoord. De vakanties en de auto kwamen voor iedereen binnen handbereik. Het was de tijd van loonexplosies, van nacalculaties, waarin onderwijsgevenden en ambtenaren jaarlijkse bonussen kregen om mee te groeien met het bedrijfsleven. Iedereen was jong, en gedroeg zich zo. Niets lag vast behalve het verlangen naar een toekomst die nog beter zou worden.

In Verstoorde kringlopen wordt uiteengezet hoe de als norm gestelde jaren zestig er toe geleid hebben dat er een hufterige samenleving is ontstaan. De erfenis van de jaren zestig staat inmiddels op gespannen voet met voor een sociale samenleving wezenlijke kernbegrippen als ‘wederkerigheid’, ‘betrokkenheid’ of het ouderwetse, maar onvolprezen, ‘burgerschap’. Of het nu om werk, gezin, pensioen, vriendschap, relaties of financiën gaat, lekker lezend pakt men de essenties van de langzaam vastlopende maatschappij op.

Reacties op de Armoede van het rijkrekenen, waarom het Nederlandse pensioenstelsel aan succes ten onder gaat:
‘begrijpelijke taal’, de Staatscourant 09-02-2007
‘reads like a wake-up call’, Investment and Pensions Europe, 5 May 2007
‘een interessant boek met een dwingend thema’, Geron december 2007
‘goede cijfers en interessante theorieën’, Vrij Nederland 15-03-2008

ISBN 9789067282154
NUR 780
133 pagina's
EUR 10,00
Bestellen

 

 


De armoede van het rijkrekenen
03-01-2007

Waarom het Nederlandse pensioenstelsel aan succes ten onder gaat

Sander Boelens en Lies van Rijssen

Mensen leven langer, het geboortecijfer loopt terug. Dus moet een steeds kleinere groep werkenden straks de premies voor steeds meer gepensioneerden opbrengen. Het pensioenstelsel komt daardoor onvermijdelijk onder zware druk te staan. De invoering van de euro heeft de problemen alleen maar vergroot.

In De armoede van het rijkrekenen wordt uiteengezet hoe de dreigende catastrofe ontstond. De auteurs maken een analyse van de problemen én bespreken de mogelijke oplossingen. Moet er minder worden gespaard? Moeten we zorgen voor meer kinderen? Meer immigranten toelaten? Langer doorwerken? Dienen de pensioenfondsen hun geld veiliger te gaan beleggen of moeten ze juist meer risico nemen en proberen om meer rendement te behalen? De antwoorden in De armoede van het rijkrekenen vormen een overtuigend pleidooi voor een snel en daadkrachtig optreden nu het nog kan.

Sander Boelens (1956) is methodoloog en historicus. Co-auteur Lies van Rijssen (1958) is socioloog. Beiden hebben een lange onderzoeks- en werkervaring in de pensioenwereld en zijn al jaren betrokken bij onderzoek naar generationele verschillen.

ISBN 9789067281935
NUR 780
220 pagina's
EUR 20,00
Bestellen

 

 


Explosieve materie
25-11-2003

Nederlandse wapenhandel blootgelegd

Martin Broek en Frank Slijper

Falende controle op wapenexporten
Nederland behoort al jaren tot de tien grootste wapenexporterende landen in de wereld. De defensie-industrie weet zich gesteund door een overheid die niet alleen informatie over wapenhandel geheimhoudt, maar ook structureel steun verleent aan deze tak van industrie. Na een jaren slepend beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur wisten VPRO's radioprogramma Argos en de Campagne tegen Wapenhandel tot nu toe zestienduizend pagina's met wapenexportgegevens boven water te krijgen.

Samen met een schat aan ander nieuw materiaal vormt dat de basis van Explosieve Materie - Nederlandse wapenhandel blootgelegd. Auteurs Martin Broek en Frank Slijper laten daarin zien hoe de controle op Nederlandse militaire exporten faalt. Grondstoffen voor strijdgassen vertrekken naar landen waarvan experts vermoeden dat ze aan een chemisch wapenprogramma werken. Als het gaat om de doorvoer van wapens zijn Schiphol en Rotterdam nog steeds zo lek als een mandje. Als een van zijn weinige politieke daden blijkt LPF-minister Heinsbroek het enige controle- middel op de uitvoer van zogenaamde niet-strategische goederen en diensten met een militaire bestemming stilletjes geschrapt te hebben.

De Verenigde Staten fungeren steeds meer als sluiproute voor exporten van Nederlandse onderdelen van bijvoorbeeld F-16s en Apache gevechtshelikopters naar oorlogsgebieden en mensenrechten schendende regimes. Den Haag blijft liever ziende blind en horende doof als daarmee bijvoorbeeld Palestijnen worden gebombardeerd. Nederland maakt tenslotte goede sier in de internationale campagne tegen de verspreiding van kleine wapens, terwijl ze zelf op grote schaal de export (van onderdelen) daarvan goedkeurt.

Explosieve materie geeft een onthutsend beeld van de falende controle van de Nederlandse overheid op militaire exporten. De steevast door Den Haag gepropageerde terughoudendheid is een wassen neus die op geen enkele manier waargemaakt wordt.

Kijk voor actuele informatie op de website van de Campagne tegen Wapenhandel: www.stopwapenhandel.org

ISBN 9789067281607
NUR 697
EUR 19,90
224 pagina's
Bestellen

 

 


Hakken in Kameroen
16-09-2001

Koopman en dominee in Afrika

Jean Mentens

Journalistiek verslag over grootschalige houtkap die momenteel in het regenwoud van Kameroen plaatsvindt. Jean Mentens laat zien hoe een aantal Nederlandse ontwikkelingswerkers en organisaties in samenwerking met de plaatselijke bevolking op een andere manier met de exploitatie van het oerwoud bezig zijn, dit in tegenstelling tot de grote bosbouwbedrijven, waaronder ook een Nederlands, die momenteel op nietsontziende wijze de wouden van Kameroen aan het verwoesten zijn.

Het boek is geïllustreerd met kleurenfoto's. De Nederlandse ontwikkelingsorganisatie SNV ontdekt bij hun project in Lomié, in het hartje van het Kameroense tropisch oerwoud, een grote illegale kap door een internationale houtvester. Global Witness, de "milieu-waakhond" in de grote regenwouden van de hele wereld, bevestigt met satellietfoto's dat op sommige plekken al de helft van de bomen Illegaal gekapt is. Het is duidelijk dat de autoriteiten voor steekpenningen de andere kant hebben uitgekeken. Jean Mentens beschrijft hoe deze ontdekking tot stand komt.

Tijdens zijn tocht door de Kameroense bossen van het Congo-bekken raakt hij stropers op het spoor die jagen op gorilla's, maar ook de mensen die deze bedreigde dieren willen beschermen. Hij ontmoet Pygmeeën die overdonderd worden door "onze moderne beschaving" en doet zelf ontdekkingen die de dubbele rol van Nederland in het oerwoud aan het licht brengen: die van gewetenloze koopman en zorgende dominee.

Dit boek is een voorbeeld van wat "globalisering" precies inhoudt. Hoe gaan Europeanen en Afrikanen met elkaar om - in dit geval Nederlanders en Kameroeners - en vooral: wie draagt de witte hoed en wie de zwarte...

Jean Mentens (Antwerpen 1952) is weer actief in de internationale onderzoeksjournalistiek nadat hij Hart van Nederland en SBS-Nieuws heeft gesticht en daar vijf jaar lang een veel-besproken hoofdredacteur van is geweest. Hij beschrijft de omstandigheden die hij aantreft in het zuiden van Kameroen op de pittige en onverhullende manier die zijn werk al kenmerkt sedert het begin van zijn carrière, toen hij voor de VPRO het Amazone-oerwoud introk.

ISBN 9789067281317
NUR 944
96 pagina's
EUR 10,00
Bestellen


Hetzelfde boek verschijnt ook in een Franstalige editie:
Couper au Cameroun
La SNV et la gestion durable des ressources de la forêt vierge tropicale

ISBN 9789067281324
EUR 10,00

bestellen
 


Het Tonar-dossier
03-09-1997

Zaanse zwendel in Moskou, of hoe Ahold zaken doet

John Rooymans

Albert Heijn is allang niet meer de sympathieke kruidenier die op de kleintjes let. Het Russische bedrijf Tonar en de Moskouse bevolking hebben dat inmiddels ondervonden. In 192 pagina's weet John Rooymans te bewijzen dat Ahold subsidiegeld misbruikte, de Russische overheid en bedrijfsleven om de tuin leidde, en daar miljoenen aan overhield. Deze Ahold-praktijken dreunden door tot in het Kremlin. Zelfs Boris Jeltsin kreeg tijdens zijn verkiezingscampagne te maken met de macht van de Koninklijke Ahold.

John Rooymans laat in Het Tonar-dossier zien wat Ahold verborgen had willen houden. Levendig beschrijft hij hoe de Zaanse grootgrutter haar spel van list en bedrog speelde middels fraaie persverklaringen en dure advocaten. Een ontluisterende blik achter de schermen van een van Nederlands meest succesvolle bedrijven.

Voor SBS6-Actienieuws ontluisterend genoeg om er in een rapportage twee avonden lang over te berichten. Er werden vragen gesteld over de inhoud van het boek in de Tweede Kamer en het Europees Parlement, maar de zaak is nog steeds niet opgelost.

De pers over Het Tonar-dossier:

"Het Tonar-dossier leest als een spannende roman." (Veluws Dagblad)
"John Rooymans heeft de deksel van een beerput gehaald, en de lucht is niet te harden. Het ontnuchterende boek is een aanrader." (Tribune)

ISBN 978 90 6728 090 7
192 pagina's
EUR 13,60
bestellen

 

 


Nederlandse wapenhandel in de jaren '90
08-02-1997

Platform Tegen Wapenhandel

Dit boek gaat over oorlog.Of eigenlijk: over voorbereiding op oorlog. Want zo moet wapenhandel wel gezien worden. Nederland levert aan die wapenhandel een bijdrage van betekenis. Het staat op de zevende plaats in de top-tien van wapenexporterende landen. Hierover is weinig bekend, want veel informatie over wapenexport is geheim. Zelfs de Tweede Kamer wordt amper geïnformeerd.

Met Nederlandse wapenhandel in de jaren '90 geeft het Platform Tegen Wapenhandel inzicht in deze schimmige tak van export. De auteurs volgen het traject waarmee een wapen op een slagveld terechtkomt: van de fabrikanten - via Den Haag - naar landen waar met de mensenrechten vaak een loopje wordt genomen. Duidelijk wordt dat, op grond van de criteria die de Nederlandse regering zelf opstelde, veel leveranties nooit hadden mogen plaatsvinden.

Het Platform Tegen Wapenhandel, opgericht in 1997, is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties op het gebied van ontwapening, waaronder het Anti-Militaristisch Onderzoeks Kollektief (AMOK). Het Platform verzamelt en beheert zeer specifieke informatie over wapenhandel en -produktie. Deze kennis wordt verspreid via een knipselkrant en publikaties in kranten en tijdschriften, en beleeft met dit boek een belangrijke bundeling.

ISBN 9789067280983
150 pagina's
EUR 13,60
bestellen

 


 


Herstel de kringloop!
(10-03-2014)
„Mijn moeder was een echte strijder”
(19-09-2013)
Hare Majesteits leugens regeren
(11-05-2010)
Verstoorde kringlopen
(16-05-2008)
De armoede van het rijkrekenen
(03-01-2007)
Explosieve materie
(25-11-2003)
Hakken in Kameroen
(16-09-2001)
Het Tonar-dossier
(03-09-1997)
Nederlandse wapenhandel in de jaren '90
(08-02-1997)
Developed with QwikZite (version 1.12)