JURIDISCH



UITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Handboek Nederlands detentierecht
10-01-2012

M. Taheri

Het Nederlandse detentierecht blijft het lelijke eendje van het strafrecht. Hoewel er verschillende boeken op de markt zijn die dit rechtsgebied uitvoerig behandelen, blijken velen in de praktijk niet snel en efficiënt aan informatie te kunnen komen. Ook gedetineerden zoeken naar een zo beknopte mogelijke manier om op de hoogte te raken van hun rechten, met als een extra belemmering dat zij niet via het internet naar voor hen van belang zijnde jurisprudentie kunnen zoeken. Het Handboek Nederlands detentierecht is samengesteld voor juristen, penitentiair medewerkers, gedetineerden en iedereen die snel en gemakkelijk iets over detentierecht te weten wil komen.

Het eerste deel bevat een spoedcursus waarmee men snel en casusgericht kennis kan opdoen. Het tweede deel bestaat uit een uitgebreide jurisprudentieverzameling. Met behulp van deze verzameling aan wet- en regelgeving, kan men zich verdiepen in de zaakgerichte problematiek. Het Handboek Nederlands detentierecht is tevens te gebruiken als een inleiding op het eveneens bij Papieren Tijger verschenen Bajesboek.

ISBN 9789067282666
NUR 824
218 pagina's
EUR 25,00
Bestellingen particulieren
Bestellingen Penitentiaire Instellingen

 

 


Zingeving achter de tralies
30-11-2008

Veertig jaar Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de inrichtingen van Justitie

Elise van Alphen en Wouter Kuijlman

In 1968 gingen de eerste beroepskrachten van de dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij Justitie aan het werk om geestelijke begeleiding te bieden aan buitenkerkelijke gedetineerden. Dit was de eerste stap in gelijkberechtiging van de geestelijke verzorging op humanistische grondslag met die van de confessionelen. Politici, het gevangenispersoneel en de confessioneel geestelijke verzorgers keken met argusogen naar het humanistische raadswerk.

Want wat betekent dat nu eigenlijk, ‘humanistisch geestelijke verzorging’? De eerste humanistisch raadslieden moesten zich in de beginjaren nog bewijzen in de penitentiaire inrichtingen. Er werd hard gewerkt aan de professionalisering van het vakgebied. De gevangenishumanist was al snel niet meer weg te denken binnen het gevangeniswezen. Samen met de confessionele diensten streed de dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging voor het recht van de gedetineerde op een pluriform aanbod van geestelijke verzorging.

De bezuinigingen bij Justitie, de veranderende maatschappij en de reorganisaties van het gevangeniswezen kenden hun invloed op de geestelijke verzorging. Sinds 2004 is met de oprichting van de Dienst Geestelijke Verzorging de geestelijke verzorging stevig organisatorisch verankerd binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen.

In Zingeving achter de tralies wordt niet alleen een historische schets gegeven van de veertig jaar humanistisch geestelijke verzorging in Nederland, maar wordt ook door praktijkverhalen een inkijk gegeven in het werk van de gevangenishumanist.

Drs. Elise van Alphen (1981) is humanisticus en studeert Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is als freelance-schrijver thans verbonden aan het Humanistisch Archief en is redacteur bij LOVER, het tijdschrift voor feminisme, wetenschap en cultuur.

Drs. Wouter Kuijlman (1972) studeerde in 2005 af bij de Universiteit voor Humanistiek op de geschiedenis van Nederlandse vrijdenkerspublicaties in de 19e en 20e eeuw. Vanaf 2001 tot juli 2008 was hij als onderzoeker en beleidsmedewerker aan het Humanistisch Archief verbonden. Hij schreef eerder Een mantel met sterren. Religieus Humanisme in het Humanistisch Verbond dat in de reeks Humanistisch Erfgoed is verschenen.

ISBN 9789067282208
NUR 694
158 pagina's
EUR 12,50
Bestellen

 

 


Bajesboek
08-02-2008

handboek voor gedetineerden

Gerard de Jonge
Hettie Cremers

Adviezen zijn verstrekt door George Sánchez, ervaringsdeskundige.


Vraagbaak voor gedetineerden, hun omgeving, en hun hulpverleners


Na vele jaren is het eindelijk weer gelukt om alle aspecten van het strafrecht in een toegankelijke taal weer te geven. De wildgroei aan regels en maatregelen is in deze volledig geactualiseerde editie beknopt weergegeven. De zesde druk van het Bajesboek bevat de gebruikelijke schat aan uitgebreide en leesbare informatie voor gedetineerden. Allerhande zaken waarmee zij te maken kunnen krijgen komen aan bod, en hun rechten en plichten worden op heldere wijze uiteen gezet.

In tegenstelling tot vorige edities is er geen apart deel over Terbeschikkingstelling opgenomen. Dat vereist langzamerhand namelijk een apart boek. De Terbeschikkinggestelden komen alleen aan bod voorzover ze nog als ‘passant’ in een huis van bewaring of gevangenis verblijven.

Gerard de Jonge is bijzonder hoogleraar detentierecht aan de Universiteit van Maastricht.

Hettie Cremers is advocaat te Berlicum en lid van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

paperback
ISBN 9789067281270
NUR 824
495 pagina's
EUR 30,00
Bestellen

gebonden
ISBN 9789067282147
NUR 824
495 pagina's
EUR 50,00
Bestellen

 

 


Voorheen de klassenstrijd
09-04-2007

André Joosten

Voorheen de klassenstrijd bundelt 53 kronieken die eerder verschenen in de vakbondsbladen Bondig en FNV Magazine. Pronkstukjes over de lotgevallen van werknemers, advocaten, rechters, vakbonden en ondernemingsraden in een wondere wereld.

Subtiel en relativerend maakt de schrijver zijn lezers deelgenoot van zijn fascinaties, overdenkingen en zijn opwinding over sociaal (on)recht.

Een pleidooi voor het recht op pech in een tijd waarin burgers de maakbaarheid van geluk eisen.

André Joosten (Jutphaas, 1960), als advocaat verbonden aan het Advokatenkollektief in Utrecht, houdt van heerlijk helder. Daarmee is hij een verademing in zijn beroepsgroep. In samenwerking met Stichting FNV Pers

ISBN 9789067281171
EUR 10,20
Bestellen

 

 


Formule WS

de andere reclassering

René van der Velden

De HVO-afdeling voor Welzijnswerk Strafrechtmoeilijkheden doet van zich horen. Dit is een publicatie om te vertellen over het werk. Ook en vooral om inzichtelijk te maken op welke principes dit werk gebouwd is. De schrijver, René van der Velden, was al langere tijd bekend met en onder de indruk van wat hij hoorde en zag in het werk van WS. HVO, de Vereniging en het team hebben moeten vechten om zo door te mogen werken. Dat is gelukt. Vandaag de dag verricht WS zijn werk op eigenzinnige wijze temidden van anderen. Soms in confrontatie, soms in goede samenwerking en collegialiteit.

Formule WS is een kritiek op de gangbare werkwijze van de Nederlandse reclassering en een pleidooi voor de meer praktische en minder bureaucratische aanpak.

ISBN 9789067280291
96 pagina's
EUR 5,00 (Alleen nog licht beschadigd te krijgen)
bestellen

 

 


 • Strafwerk >>>
 • Handboek Nederlands detentierecht
  (10-01-2012)
  Zingeving achter de tralies
  (30-11-2008)
  Bajesboek
  (08-02-2008)
  Voorheen de klassenstrijd
  (09-04-2007)
  Formule WS
  Strafwerk

  1994

  Developed with QwikZite (version 1.12)