NIEUWE GESCHIEDENISUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
ASALA, de Nemesis voor de Armeense genocide
24-04-2019

Stadsguerrilla tegen Turkije (1975-1988)

Paul Moussault (red.) & Barbara Sahakian


24 april

De Armeense genocide wordt jaarlijks herdacht op 24 april. De dag is een nationale herdenkingsdag in Armenië en in het aangrenzende Nagorno-Karabach. Om de slachtoffers van de Armeense genocide te herdenken lopen in Jerevan duizenden mensen naar het nationaal monument Tsitsernakaberd om bloemen te leggen bij de eeuwige vlam.

De datum 24 april is ontleend aan de deportatie van Armeense intellectuelen uit Istanboel op 24 april 1915.


De woede over de Armeense genocide en de ontkenning daarvan, het verloren grondgebied en het leven in de diaspora vormen de primaire achtergrond waartegen de acties van de Armeense guerrilla moeten worden beschouwd. De Armeense guerrilla’s vormden de schrik van het Turkse corps diplomatique.

Het onrecht was niet anoniem, het had een naam en een adres. De Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia probeerde de ‘vergeten’ Armeense genocide op de internationale politieke agenda te krijgen door aanslagen te plegen op Turkse diplomaten en instellingen. De politieke moord werd gelegitimeerd door de functie van de vijand.

De representanten van de Turkse staat, de diplomaten, consuls en leden van de veiligheidsdienst werden niet omdat ze Turkse staatsburgers waren door de Armeense stadsguerrillero’s geëxecuteerd, maar in de hoedanigheid van hun functie voor het Turkse onderdrukkingsregime, niet als slecht mens, huisvader of echtgenoot, maar als object van onderdrukking en repressie, als ideologische steunpilaar van de ontkenning van de genocide.

INKIJKJE

youtube

ISBN 9789067283076
NUR 686
592 pagina's
EUR 27,50
bestellen

 

 

 


Het Rood Verzetsfront in het vizier van de geheime dienst
24-04-2018

onder redactie van Paul Moussault en Barbara Sahakian

In maart 2018 sprak een groot aantal Nederlanders zich uit tegen de vernieuwde wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (sleepwet). Op 1 mei 2018 is deze wet geldig.

Het intensief bespioneren door geheime diensten van eigen onderdanen in naam van contraterrorisme is niet pas na 11 september 2001 begonnen, maar nam al vroeg in de jaren zeventig een aanvang. In die jaren leidde het nauwelijks tot discussie, het was voor de meesten een geaccepteerde vorm van contraterrorisme.

Gestaafd met een indrukwekkend aantal documenten bewijzen Moussault en Sahakian hoe ver de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de jaren zeventig en tachtig gingen in hun ijver.

Het Rood Verzetsfront in het vizier van de geheime dienst biedt een verrassende kijk op de, soms hilarische, wereld van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

ISBN 9789067283359
NUR 697
360 pagina's
gebonden uitgave; met stofomslag en leeslint
EUR 25,00
bestellen

INKIJKJE


De eeuw van Sonja Prins
11-08-2016

Burgerkind, revolutionair, kluizenaar

Lidy Nicolasen

Dichteres Sonja Prins (1912) stamt uit een geslacht van kunstenaars en intellectuelen dat in het begin van de vorige eeuw aan de ketenen van de burgerij ontsnapt en de proletarische revolutie omhelst. Haar vader is Nederlands laatste bohemien, haar moeder juriste. Aan de hand van gesprekken met Sonja Prins zelf, dagboeken en brieven van haar ouders, grootouders en kinderen, reconstrueert Lidy Nicolasen haar turbulente en tegendraadse leven dat bijna een eeuw heeft geduurd.


Ze verhaalt over haar omzwervingen over de wereld als kind, over het literaire tijdschrift dat ze als zeventienjarige begint, de crisis in de jaren dertig en de totaal uitgestorven en verkrotte Amsterdamse Jodenhoek na haar terugkeer uit het concentratiekamp Ravensbrück. Er is de pijnlijke breuk met haar kinderen en de zelfmoord van haar dochter, maar ook het definitieve afscheid van haar communistische geestverwanten.


Alles wat ze te zeggen heeft gehad en nog heeft, staat in haar gedichten, zegt Sonja Prins, die bij haar debuut als nieuw talent wordt bejubeld door Hendrik Marsman en Victor van Vriesland. De laatste jaren woonde ze eenzaam en verscholen in een hut in de bossen nabij Baarle-Nassau, door bijna iedereen vergeten. Ze stierf op 15 januari 2009 op 96-jarige leeftijd.

Lidy Nicolasen (1949) is journaliste in dienst van de Volkskrant. Eerder verschenen van haar Dame met hoed (1997) en Van onze verslaggeefster. Dagboek van een politieke aardverschuiving (2002). Nicolasen won de Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek in 2002.

ISBN 9789067283229
NUR 321
296 pagina's, waarvan 8 een fotokatern
EUR 20,00
bestellen

Heruitgave; 3e druk

 

 


Het hart van de zorg
05-07-2016

Idealen en praktijken in de verstandelijk gehandicaptenzorg bij de Hafakker (1960-2010)

Inge Mans

De afgelopen vijftig jaar is er veel veranderd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze veranderingen worden vaak beschreven in termen van maatschappelijke idealen, zorgmodellen en beleidsdoelen van de overheid. Inge Mans laat zien hoe verschillende idealen en modellen in de praktijk uitwerkten bij de Hafakker, een zorginstelling in Noordwijkerhout. Zij laat vooral de mensen aan het woord die het ‘hart van de zorg’ vormen: bewoners en begeleiders. Aan de hand van hun verhalen ontstaat een levendig beeld van de manier waarop zij met elkaar omgaan en wat dit voor ieder van hen betekent. Ook de familie van bewoners komt aan het woord en de mensen die bij hen in de wijk wonen vertellen over het contact met hun verstandelijk gehandicapte buren.

Duidelijk wordt dat het leven van instellingsbewoners in vijftig jaar tijd op veel punten sterk verbeterd is. Maar terwijl de muren van de inrichting zijn afgebroken, zijn het nu de onzichtbare muren van de ‘prestatiemaatschappij’ die verdere integratie van mensen met een verstandelijke beperking belemmeren. Een nieuw en levensgroot probleem is dat de zorg in de afgelopen twintig jaar een sterk verzakelijkt en bureaucratisch systeem is geworden. Het draait niet langer om mensen, maar om managers en productiecijfers. Zo verdwijnt het hart uit de zorg. De geschiedenis laat zien dat het anders kan.

Eerder verscheen van Inge Mans Zin der zotheid, vijf eeuwen cultuurgeschiedenis van zotten, onnozelen en zwakzinnigen. (Bert Bakker 1998)

INKIJKJE

ISBN 9789067283182
NUR 694
400 pagina's
EUR 25,00
bestellen

 

 


ASALA, de Nemesis voor de Armeense genocide
17-04-2015

Stadsguerrilla tegen Turkije (1975-1988)

Paul Moussault (red.) & Barbara Sahakian

De woede over de Armeense genocide en de ontkenning daarvan, het verloren grondgebied en het leven in de diaspora vormen de primaire achtergrond waartegen de acties van de Armeense guerrilla moeten worden beschouwd. De Armeense guerrilla’s vormden de schrik van het Turkse corps diplomatique.

Het onrecht was niet anoniem, het had een naam en een adres. De Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia probeerde de ‘vergeten’ Armeense genocide op de internationale politieke agenda te krijgen door aanslagen te plegen op Turkse diplomaten en instellingen. De politieke moord werd gelegitimeerd door de functie van de vijand.

De representanten van de Turkse staat, de diplomaten, consuls en leden van de veiligheidsdienst werden niet omdat ze Turkse staatsburgers waren door de Armeense stadsguerrillero’s geëxecuteerd, maar in de hoedanigheid van hun functie voor het Turkse onderdrukkingsregime, niet als slecht mens, huisvader of echtgenoot, maar als object van onderdrukking en repressie, als ideologische steunpilaar van de ontkenning van de genocide.

INKIJKJE

youtube

ISBN 9789067283076
NUR 686
592 pagina's
EUR 27,50
bestellen

 

 

 


Historisch en autobiografisch proza
11-12-2014

Verzameld werk Alexandr Poesjkin deel 8

Vertaald door Hans Boland

Poesjkin had een hartstocht voor geschiedenis. Verbazingwekkend is dat niet. Van vaderszijde stamde hij uit een van de oudste en roemrijkste geslachten van het land: ‘De namen van voorvaders van me duiken overal in onze vaderlandse geschiedenis op.’ (Aanzet tot een autobiografie.) Zijn moeder was de kleindochter van een Afrikaanse koningszoon die via de slavenmarkt van Constantinopel aan het Russische hof terechtkwam en de bijzondere protectie van Peter de Grote wist te verwerven.

Poesjkins non-fictionele proza beslaat naast zijn briljante verhandeling over de opstand van Poegatsjov – briljant als moderne, in wetenschappelijk en stilistisch opzicht onberispelijke analyse van een chaotische, tot dan toe nauwelijks ontgonnen historische periode – ook een reeks min of meer losse aantekeningen over allerlei personen en gebeurtenissen van nationale betekenis. Deze krijgen een grote extra waarde omdat ze zijn opgetekend door de nationale dichter, een buitengewoon scherpzinnig en nieuwsgierig ooggetuige, kind aan huis aan het Russische hof en aan de ambassades van de grote Europese mogendheden, en een persoonlijke kennis – vriend dan wel vijand – van vrijwel iedereen die er wat toe deed in de Russische politieke, kunstzinnige en wetenschappelijke wereld van zijn tijd. Om diezelfde reden zijn Poesjkins dagboekaantekeningen van eminent belang voor iedereen die is geïnteresseerd in de geschiedenis van Rusland. Zijn beschouwingen over Tacitus en de eerste Europese cholera-pandemie, zijn schets van de ontwikkeling van de Franse staatsinrichting, zijn liefdevolle herinneringen aan Karamzin en Djerzjavin: dat alles geeft ons een indruk van de ongelooflijke spanwijdte van zijn denken. Zijn beide reisverslagen ten slotte lijken die van een eenentwintigste-eeuwer op reis door een wereld van twee eeuwen geleden.

Link naar het VERZAMELD WERK

 

ISBN 9789067282994
NUR 302
400 pagina's
gebonden boek, met linnen- en stofomslag
EUR 36,00
Bestellen

 

 


Zwarte Sinterklazen
18-11-2014

Over Pieten en ander heidens volk

Arnold-Jan Scheer

Op geïsoleerde plekken in Europa is Zwarte Piet geen Afrikaan. Hij komt er niet door de schoorsteen, maar heeft zichzelf pikzwart gemaakt met roet uit het vuur. 

Journalist, theater- en televisiemaker Arnold-Jan Scheer (Showroom, Paradijsvogels) maakte ruim dertig jaar reizen naar onbekende Sinterklaasvieringen in alle uithoeken van Europa en deed onderzoek naar de wortels van deze rituelen. Dat Zwarte Piet een etnische slaaf zou zijn blijkt een misvatting die pas in de negentiende eeuw voet aan de grond kreeg. 

Scheer voert de lezer aan de hand van feiten terug naar de diepere lagen van het feest.

Uit zijn onderhoudende reisverslagen blijkt dat het optreden van Zwarte Piet in een oeroude traditie staat, waarbij het pikzwart maken van het gezicht een essentieel onderdeel is van gebruiken die tot op de dag van vandaag op een veelheid van plekken in Europa jaarlijks plaatsvinden, met sporen tot in Iran en India. Sinterklaasfeesten zijn levende riten die eerder in de Unesco-lijst van het Immateriële Werelderfgoed van de mensheid horen dan dat ze gecensureerd mogen worden.

ISBN 9789067283045
NUR 740
192 pagina's
EUR 18,00
bestellen

 

 


Het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme
28-04-2011

Vlugschrift 21

Paul Moussault (red.) Jan Lust

Honderden bedrijven en instituten, duizenden personen, houden zich bezig met het fenomeen terrorisme. Wie zijn eigenlijk die zelfbenoemde en zo bejubelde terrorisme-experts? Onder deze experts bevinden zich rechtsgeoriënteerde journalisten, politieke analisten, voormalige medewerkers van de militaire en politieke inlichtingendiensten, ultraconservatieve academici, et cetera. Sommige hebben direct financieel belang bij de terrorismedreiging.

Met behulp van hun gesponsorde organisaties bezoeken deze deskundigen elkanders conferenties en seminars, schrijven recensies en inleidingen voor boeken van collega’s en citeren elkaar veelvuldig. Door dit wederzijdse ondersteuningsnetwerk presenteren ze hun feiten als waarheid en hun aannames en meningen als algemeen geldend.

Dit Vlugschrift is een tour d’horizon langs het nationale rariteitenkabinet van terrorisme-experts, het beperkt zich tot slechts enkele personen, de vileinste onder de clowns in het antiterrorismecircus, waarvan de malicieuze wetenschappelijke pretenties, prestaties en bezigheden wel het meest abject te noemen zijn: het blikt achter de schermen van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme.

ISBN 9789067282550
NUR 697
184 pagina's
EUR 15,00
Bestellen

 

 


Reisdoel Palestina
04-02-2010

Tweede (herziene) druk

Margot Heijnsbroek

In het najaar van 1974, als bijna heel Nederland achter de bezettingspolitiek van Israël staat, arriveren twee studentes in Beiroet voor een reis door het Midden-Oosten. Hun einddoel is Palestina. Ze zoeken er méér dan cultuur en plezier. Al jaren actief in de Leidse Palestina Werkgroep willen ze met eigen ogen zien hoe het met de Palestijnen in de diaspora en de bezette gebieden gesteld is. Bij hun bezoek aan vluchtelingenkampen worden ze diep geraakt door de armoede en ellende.

De avond voor hun vertrek uit Damascus verzoekt de Palestijnse gastheer de twee een wat merkwaardige brief op de Westelijke Jordaanoever te bezorgen. Erg belangrijk maar niet gevaarlijk, zegt hij en ze gaan aarzelend akkoord. Dan wordt de brief ontdekt door de Israëlische grenspolitie bij de Allenby Bridge (de 'grens' tussen Jordanië en Westelijke Jordaanoever). Als de brief na ontcijfering een recept voor het maken van bommen blijkt te bevatten, belanden de studentes in de gevangenis en moeten vrezen voor langdurige opsluiting.

Drie jaar geleden, en zo’n dertig jaar na dato, werd deze geschiedenis, gereconstrueerd door een van de studentes van weleer, gepubliceerd. In deze uitgebreide herdruk beschrijft ze bovendien hoe het verder ging met o.a.: reisgenote Paula, briefschrijver George, en Aisha en Rasmia, haar Palestijnse gevangenisvriendinnen waarvan ze de eerste onlangs, na 35 jaar, weer heeft ontmoet. Ten slotte geeft de schrijfster haar visie op de vraag naar de hardnekkige, bijna algemene sympathie voor Israël alhier én op de perspectieven voor vrede.

Met een voorwoord van Midden-Oostenspecialist Robert Soeterik. Zie hieronder.

Tweede herziene druk

ISBN 9789067282468
NUR 697
194 pagina's
EUR 17,50
Bestellen

Interview Mare Online


VOORWOORD
Reisdoel Palestina is een bijzonder interessant en meeslepend geschreven boek. Het bevat een nauwgezette reconstructie van een reis die de auteur en haar politieke vriendin in de eerste helft van de jaren zeventig naar het Midden-Oosten maakten en die in Israëlische gevangenschap zou eindigen. En passant komen belangwekkende zaken aan de orde, zoals pro-Palestijns activisme in het toen zeer pro-Israëlische Nederland; gevangenschap waarin men ineens volledig op zichzelf wordt teruggeworpen en waarin heel andere spelregels gelden dan in een normaal bestaan in Nederland; overeind zien te blijven in een situatie waarin men niet langer autonoom kan handelen en waarbij gevoelens worden gemanipuleerd; vriendschappen die ineens tegen het licht worden gehouden, dan wel op de proef worden gesteld; maar ook de steun en de kracht van de vrouwelijke Palestijnse medegevangenen, evenals de lotsverbondenheid met hen en met het Palestijnse volk waarvan de samenleving (en daarmee het bestaan) door joodse kolonisten en hun Westerse pleitbezorgers stelselmatig wordt verwoest. De grote mate van openhartigheid voegt een extra dimensie aan het boek toe. Reisdoel Palestina gaat ook over een episode in de relatie tussen Nederland en Israël. De lotgevallen van twee Nederlanders, die onder dubieuze omstandigheden gevangen zijn gezet om uiteindelijk in een dubieus proces tot een gevangenisstraf veroordeeld te worden, hebben een breder Nederlands publiek wellicht voor het eerst en op een inleefbare manier met de repressieve methoden van de staat Israël geconfronteerd. Dat heeft snel tot diplomatiek overleg achter de schermen aanleiding gegeven. Want de regeringen van zowel Israël als Nederland hadden geen baat bij meer negatieve publiciteit (in Nederland was dat de regering van de zeer pro-Israëlische Joop den Uyl en diens minister van Defensie, Henk Vredeling, plus minister van Buitenlandse Zaken, Max van der Stoel, die bekend stond om zijn meer dan gemiddelde pro-Israëlische sympathieën). In ruil voor een vervroegde vrijlating moet Israël overigens wel een kleine diplomatieke concessie van Nederland los hebben weten te krijgen. Daarmee is Reisdoel Palestina behalve een indrukwekkend egodocument ook een stukje geschiedschrijving van de Nederlands-Israëlische betrekkingen.

Robert Soeterik Midden-Oostenspecialist Amsterdam, december 2009


 

 


Rood Verzetsfront
09-01-2009

Aanzetten tot stadsguerrilla in Nederland – een reconstructie

onder redactie van Paul Moussault en Jan Lust

Nederland werd in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw geconfronteerd met groepen die een gewelddadige omverwerping van de bestaande politieke orde nastreefden.

Rood Verzetsfront – Aanzetten tot stadsguerrilla in Nederland is een historische reconstructie, gezien vanuit het perspectief van de sympathisanten van de Rote Armee Fraktion in Nederland. Gebaseerd op interviews met ex-leden van het Rood Verzetsfront, geheime documenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de Centrale Recherche Informatiedienst en de Oost-Duitse geheime dienst, Stasi, biedt dit boek een spannende inkijk in de keuken van het politieke activisme van die jaren.

ISBN 9789067282222
NUR 697
360 pagina's
EUR 25,00
Bestellen

 

 


Over de democratie in Amerika II
04-11-2007

Alexis de Tocqueville

Vertaald door Dr. W.J. Schuijt

"Terwijl de partijen zich met de dag van morgen bezig houden, heb ik willen nadenken over de toekomst." Alexis de Tocqueville

Alexis de Tocqueville wordt in 1805 te Parijs geboren uit een oud adellijk geslacht. Tijdens de Franse Revolutie van 1789 heeft de familie haar trouw aan de koningen met veel slachtoffers op de guillotine moeten betalen. Dit heeft het leven van Tocqueville getekend. Tocqueville studeert rechten en wordt tot gerechtsauditeur benoemd door koning Louis-Philippe. Hij treedt in het huwelijk met een Engelse die hem haar taal leert.

In 1830 besluit hij een studiereis te maken naar de jonge Amerikaanse republiek en vijf jaar later verschijnt zijn eerste boek Over de democratie in Amerika. In 1840 verschijnt het tweede deel, waarin Tocqueville grondig en systematisch de beschrijvende elementen uit het eerste deel ter hand neemt. Hij maakt zich hierin geleidelijk los van Amerika en tracht tot een ideaal beeld te komen van de politieke ontwikkeling van de Westerse maatschappijen.

W.J. Schuijt, doctor in de Romaanse Letteren, werd als Amsterdamse volksjongen geboren in 1909. Zijn deelname aan het verzet tijdens de tweede wereldoorlog leverde hem de Amerikaanse Medal of Freedom op. In Parijs was hij gedurende 5 jaar correspondent van het dagblad De Tijd en schreef meerdere boeken over Frankrijk. In 1956 werd hij lid van de Tweede Kamer en van het Europese Parlement. Als vice-voorzitter van het Europese Parlement sloot hij zijn politieke loopbaan in 1973 af.

 

ISBN 9789067282109
NUR 735/759
376 pagina's
EUR 25,00
Bestellen

 

 


Solidariteit in anonimiteit
15-05-2007

De geschiedenis van de leden van de Onafhankelijke Socialistische Partij

Bart de Cort

Wat is de overeenkomst tussen de schrijver Sal Santen, de uitgever Geert van Oorschot, de publicist Jacques de Kadt, de neerlandicus Garmt Stuiveling, de componist Marius Flothuis en de chroniqueur van de Indische bellettrie Rob Nieuwenhuys? Zij allen waren in hun jonge jaren lid van een klein, links-socialistisch partijtje, de Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP, 1932-1935).

Hoewel deze partij politiek nooit wat in de pap te brokkelen had - bij de Kamerverkiezingen van 1933 werd net geen zetel gehaald - deed zij in haar korte bestaan vaak van zich spreken. Omdat de gemiddelde leeftijd vrij laag was bruiste de partij van energie en ludieke ideeën. In zekere zin waren de OSP'ers dan ook de provo's van hun tijd. Hoewel dat een tijd was van revolutionaire romantiek werd er menig stevig robbertje gevochten met politie, communisten en NSB'ers. Het socialisme van de OSP'ers was er een van het goedmoedige, naïeve soort. Het was een gevoelssocialisme dat diep zat. Men was minder op de letter dan andere linkse partijen, trouw aan beginsel was belangrijker dan trouw aan een partij. Hun principiële stellingname werd voor radicalisme aangezien.

Dit boek beschrijft de politieke werdegang van de OSP alleen in vogelvlucht. Belangrijker dan de politieke fragmentatie ter linkerzijde is hoe de crisis en de politieke strijd werd ervaren: hoe sterk grepen die in het persoonlijke leven in? Hoe verweefden het persoonlijke en het politieke zich met elkaar? Het unieke van de levens van de leden van de OSP is hun geschiedenis van ruim een halve eeuw ononderbroken in praktijk gebrachte solidariteit: van de klassenstrijd, de hulp aan Duitstalige emigranten en de activiteiten in en voor het republikeinse kamp in de Spaanse Burgeroorlog in de jaren dertig, de deelname aan het verzet tijdens de oorlog en de oprichting van diverse belangenorganisaties, zoals het COC en het Humanistisch Verbond na de oorlog. Parallel aan dit alles loopt altijd het werk voor de vakbond.

Dit was waarschijnlijk de laatste gelegenheid om ten minste een deel van de turbulente politieke geschiedenis tijdens het interbellum in de vorm van oral history te vertellen. Tientallen oud-leden worden gevolgd van eind jaren twintig tot medio jaren negentig van de vorige eeuw. Hun verhalen 'van onder op' vormen de geschiedenis van een politieke partij waarvan de leden na haar bestaan meer voor elkaar hebben gekregen dan tijdens haar bestaan.

Bart de Cort (1957) voltooide in 1983 de opleiding tot regisseur en scenarioschrijver aan de Nederlandse Film- en Televisieacademie te Amsterdam. Zijn interesse voor geschiedenis, in het bijzonder die van het interbellum, kwam tot uiting in enkele films en boeken. Sinds 1990 is De Cort werkzaam op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.

ISBN 9789067281218
NUR 695
288 pagina's
EUR 21,00
Bestellen

 

 


Onder druk
10-04-2007

Terrorismebestrijding in Nederland

Jansen & Janssen dossier 2

Buro Jansen & Janssen

Nederland staat onder druk. De angst voor aanslagen door radicale Islamitische groepen is alom aanwezig. De regering heeft de afgelopen jaren een groot aantal wetten en maatregelen genomen die het terroristisch gevaar moeten bezweren. Maar angst is een slechte raadgever. Critici menen dat de politiek doorslaat in haar maatregelen, waardoor de burgerrechten onder druk komen te staan. Van veel wetten is onduidelijk of ze wel tegen terrorisme helpen. De deskundigen die in dit boek aan het woord komen lijken het over één ding eens: de Nederlandse aanpak van terrorismebestrijding doet meer kwaad dan goed.

ISBN 9789067281881
NUR 740
236 pagina's
EUR 18,50
Bestellen

 

 


Keizer in lompen
09-04-2007

Politiesamenwerking in Europa

Dossier Europa - deel 2

Wil van der Schans en Jelle van Buuren

Aan de hand van eigen onderzoek en interviews met wetenschappers, advocaten, politiechefs en ambtenaren schetsen de auteurs Jelle van Buuren en Wil van der Schans een beeld van de moeizame weg naar een Europees rechtssysteem. De formele Europese politie- en justitiesamenwerking die de justitieministers van de Europese lidstaten proberen op te zetten blijkt maar lastig te organiseren. Gebrek aan visie, ondoorzichtige besluitvorming en belangenconflicten spelen de samenwerking parten.

Het Europese paradepaardje Europol komt met moeite uit de startblokken. "Europol werkt niet, het is vooral lucht. Het is eigenlijk een heel tragisch verhaal," zegt bijvoorbeeld Patrick Zanders, Belgisch lid van de Raad van Bestuur van Europol. Maar het ontbreekt ook aan regie in de Europese opsporing. Tal van organen bemoeien zich met de opsporing en gunnen elkaar onderling het licht in de ogen niet. Toch neemt de invloed van Europa op de Nederlandse opsporing sluipenderwijs toe, ook al trekken Nederlandse politieteams zich niet zo veel aan van de prachtige besluiten van de Europese justitieministers. "Je moet in Nederland wel eens uitkijken dat hondenpoep en fietsendiefstallen niet belangrijker wordt gevonden dan internationale criminaliteit," vindt Roelof-Jan Manschot, Nederlands vertegenwoordiger in het Europese justitiële samenwerkingsorgaan Eurojust. Tegelijkertijd werken nationale politieteams volop informeel samen.
Politioneel pionieren slecht allerlei barrières die de justitieministers niet kunnen overwinnen, maar de rechten van verdachten dreigen daarbij in het water te vallen. Advocaten klagen volop hun nood. "Als advocaat moeten we steeds vaker smeken, op onze knieën de zaal in. We hebben nu ook van die beenkappen," zegt Inez Weski. De toenemende invloed van de Verenigde Staten op de Europese en Nederlandse opsporing, die nog eens een extra impuls krijgt onder het vaandel van terreurbestrijding, knaagt aan de Nederlandse rechtsstaat. Volgens minister Donner van Justitie moeten we vertrouwen hebben in de rechtsstelsels van andere landen. Berichten over het eigengereid optreden van buitenlandse speurders op Nederlandse bodem doet hij af als indianenverhalen. Maar rechters hebben hun bedenkingen. "Donner behoort tot de schrikachtigen. Die zijn bang voor de maatschappij en daar wordt hun hele strafrechtopvatting door bepaald," zegt rechter Blekxtoon van de Amsterdamse rechtbank.

In het boek wordt voor het eerst uitgebreid uit de doeken gedaan hoe de Europese politie- en justitie-samenwerking in elkaar steekt. Ook krijgt de lezer een uniek kijkje in de keuken van de Nederlandse en Europese besluitvorming voorgeschoteld. Met het oog op de nieuwe Europese grondwet, waarover in Nederland waarschijnlijk een referendum wordt georganiseerd, biedt het boek een onmisbare bijdrage aan de politieke en publieke discussie over een Europees beleidsterrein, dat tot nu toe het veilige domein van een select gezelschap beleidsmakers vormde, die ver buiten de schijnwerpers van de publiciteit in achterkamers hun zaakjes regelden.

Het boek werd mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Nederlands Fonds Bijzondere Journalistieke Producties.

ISBN 9789067281263
NUR 747
333 pagina's
EUR 24,90
Bestellen

 

 


Misleidende methode

Jansen & Janssen Dossier 1

Buro Jansen & Janssen

Vervolg op 'De vluchteling achtervolgd', het in 1990 door Buro Jansen & Janssen uitgevoerde onderzoek naar de bemoeienissen van de BVD met vluchtelingen en asielzoekers. De belangrijkste conclusie toen was dat het voor de betrokkenen onduidelijk en verwarrend was dat de BVD ook via de politie opereert. Het onderscheid tussen de vreemdelingendienst van de politie en de inlichtingendienst was niet duidelijk. Omdat die twee functies in de praktijk vaak ook nog werden gecombineerd door een en dezelfde persoon, was het voor nieuwkomers extra moeilijk om erachter te komen waar ze aan toe waren. Voor de asielzoeker betekende dit systeem van 'dubbele petten' dat er weinig overeind bleef van het officiële recht om medewerking aan het werk van inlichtingendiensten te weigeren. Helemaal omdat middelen als intimidatie, bedreiging en misleiding ('Als je niet meewerkt, waarom zouden we je dan een asielstatus verstrekken?') niet werden geschuwd. Het boek leidde tot veel media-aandacht en uiteindelijk tot Kamervragen.

Tien jaar later is er veel veranderd, maar de pogingen om asielzoekers en migranten te werven als informant gaan door. De politieke verhoudingen in de wereld hebben zich gewijzigd: het zijn nu andere landen waar vluchtelingen vandaan komen, en ze komen deels om andere redenen. De asielprocedures zijn aangescherpt en het is nu niet langer de Vreemdelingendienst maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het ministerie van Justitie die verantwoordelijk is voor de toelatingsprocedure. In dezelfde periode is het werk van inlichtingendiensten en het opsporingsonderzoek van politie en justitie naar elkaar toe geschoven, deels overlapt het elkaar zelfs. Dit levert opnieuw onduidelijke situaties op. De afgelopen jaren zijn de procedures voor een verblijfsvergunning in Nederland strenger geworden, en de mogelijkheden er een te krijgen kleiner. Voor asielzoekers, die toch al in een kwetsbare positie verkeren, werd de afhankelijkheid van Nederlandse instanties daardoor versterkt. Tegen deze achtergrond is het in Misleidende methode gepubliceerde onderzoek uitgevoerd.

ISBN 9789067281621
NUR 747
101 pagina's
EUR 12,50
Bestellen

 

 


Europees asielbeleid in 2000
02-04-2007

Dossier Europa deel 1

Jelle van Buuren, Wil van der Schans

Eén Europa. De slogans, affiches en spotjes op de tv schilderen een mooi plaatje: geen grenzen, gelijke rechten en economische groei. Jongeren reizen van Noord naar Zuid, goederen zijn onbeperkt verplaatsbaar, ouderen verzekerd van hun bestaan. Toch is er een groep die soms letterlijk uit de boot valt: asielzoekers en migranten. Waar critici eind jaren tachtig al voor vreesden wordt met de dag meer waarheid: niet-Europeanen zijn steeds minder welkom in Europa. Het gaat al zover dat zelfs vluchtelingen uit de Balkan niet meer welkom zijn in West-Europa.

Europa wil het aantal asielzoekers en immigranten flink inperken. De vraag is alleen hoe. Welke ingrijpende beslissingen worden er genomen? Gaan we slechts met een tijdelijk bescherming en opvang in de regio het komende millennium in? De Europese eenwording neemt steeds vastere vormen aan en eigenlijk weet niemand er iets van af. Het wordt tijd dat er eens wat kritische boeken over het Europese eenwordingsproces worden gepubliceerd. Daar gaat Papieren Tijger, samen met Stichting Eurowatch en Buro Jansen en Janssen wat aan doen. Onder de serienaam Dossier Europa zullen de komende jaren diverse titels uitgegeven worden die eens flink wat duidelijkheid in de Europese duisternis moeten scheppen.

Europees asielbeleid in 2000 geeft een scherpe analyse van de ontwikkeling van dit beleid. Waar zitten de breekpunten? Wie neemt de besluiten? En wie controleert het asielbeleid nu eigenlijk? Een kijkje in de achterkamers van Europa.

ISBN 978 90 6728 104 1
NUGI 659
136 pagina's
EUR 11,35
bestellen

 

 


Alles is er niet
01-04-2007

De mythe van de Iraakse wederopbouw

Anneke van Ammelrooij

Kort na de bevrijding van Irak trok Anneke van Ammelrooy naar Bagdad om zich bij haar Nederlands-Irakese man Ismael Zayer te voegen. Ze kwam aan in een zwaar verwaarloosde stad, met een verpauperde en volslagen cynisch geworden bevolking. Haar man werd herenigd met zijn kinderen die hij 25 jaar niet had gezien.

De toekomst van Irak leek open te liggen. In korte tijd stampte het stel samen met tientallen Irakezen een nieuw dagblad uit de grond, Al-Sabah (De Morgen), dat spoedig de grootste krant van het land werd. Ze openden ook een centrum voor steun aan nieuwe Irakese burgerorganisaties, Civil Pillar. Washington beloofde veel: miljardenhulp voor de economische wederopbouw, vrije verkiezingen, veiligheid, vrede. Tienduizenden Irakezen togen enthousiast aan het werk.

Na bijna twee jaar is er van de wederopbouw weinig terechtgekomen. De Amerikanen confisqueerden Iraks olie-inkomsten, maar de bevolking van de hoofdstad zit nog evenveel uren zonder stroom als vlak na de oorlog en er is nog steeds rantsoenering. De Amerikanen ontnamen via een juridische truc de redactie van Al-Sabah het eigendom van hun krant.

Begin november 2004 moest vanwege het aanhoudende geweld de noodtoestand worden uitgeroepen. Van Ammelrooy kan alleen nog vermomd over straat. Onbekenden probeerden haar man te kidnappen en vermoordden hun chauffeur en lijfwacht. Democraten vechten voor het overleven van hun projecten. Wil Washington wellicht permanente problemen in Irak, vraagt Van Ammelrooy zich af, als excuus om nog jaren te blijven?

De opbrengst van dit boek komt ten goede aan projecten van Civil Pillar en de nieuw opgerichte krant, Al-Sabah Al-Jadeed (De Nieuwe Morgen).

ISBN 9789067281799
NUR 697
200 pagina's
EUR 17,50
Bestellen

 

 


Van Oranje Stadhouders tot IJzeren Kanselier
06-01-2007

De vóór-geschiedenis van de 'GROOTE' oorlog
Een politiek machtsschaakspel dat voorafging aan de 'Eerste Wereldoorlog' van 1914-1918 Deel 1 - basisboek (1702-1871)

Fré Morel

Amateur-historicus Fré Morel laat zien dat oorlogen vrijwel altijd het bloedige resultaat zijn van een belangenstrijd. Een wereldwijde strijd om politieke, economische en militaire macht die gestreden wordt ten voordele van een kleine machtselite en volledig ten koste komt van de wereldburgers. Oorlogen die als een morbide ketting onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en waarvan de feitelijke oorzaken door de machtige belanghebbers worden weg gelogen. Morel neemt de lezer mee naar een periode vér voor de 'Eerste Wereldoorlog' waar ze kennis kunnen maken met de voorgeschiedenis van die 'Groote Oorlog', een mensenslachting op wereldschaal die in 1914 zou losbranden.

ISBN 9789067282062
NUR 689
255 pagina's
EUR 19,50
Bestellen

 

 


US terrorism & war in the Philippines
23-10-2003

Engelstalig

Jose Maria Sison

In het eerste deel van US Terrorism and war in the Philippines wordt professor Jose Maria Sison geïntroduceerd. Professor Sison is een Filippijns progressieve patriot die in Nederland woont als erkend politiek vluchteling. Sison heeft lang gestreden voor vrijheid en democratie in de Filippijnen en wordt daarvoor vervolgd in eigen land en sinds de VS met haar oorlog tegen het terrorisme begonnen is, ook in het buitenland.

Vervolgens verdedigt professor Sison zich in het tweede deel van het boek tegen zijn machtige vervolgers die hem beschuldigen van terrorisme en draait hij de rollen om. Hij beschrijft de terroristische daden van de Verenigde Staten en de agressieve oorlog die zij in 1899 voerden tegen de Filippijnse bevolking. Deze oorlog zou uitlopen op een koloniale overheersing die tot 1946 duurde.

Sindsdien overheersen de Verenigde Staten in een semi-koloniaal verband de Filippijnen. Sison klaagt de Verenigde Staten en het Bushregime aan voor plundering op wereldniveau en het aanzetten tot terrorisme en agressieve oorlogen. Hij ontmaskert de onrechtvaardige campagne van de Verenigde Staten die nationalistische bevrijdingsbewegingen, landen die nationale onafhankelijkheid nastreven en progressieve leiders als Sison zelf, probeert te demoniseren tot terrorisme of terroristen.

In deel drie wordt de internationale campagne ter verdediging van de democratische rechten van professor Sison voorgesteld. Respect wordt gevraagd voor Sisons rol in de vredesonderhandelingen van het National Democratic Front met de regering van de Filippijnse republiek.

ISBN 9789067281614
133 pagina's
NUR 697
EUR 12,00
bestellen

 

 


Al ga je eraan kapot!
05-06-2002

Het leven van vredesactivist Kees Koning

Gerard van Alkemade

Kees Koning schrijft activiste Loes in 1991 vanuit de bajes: "Dat het verzet mag bereiken dat het Visioen niet dooft. Zolang er verzet is, is er hoop voor je kleinkinderen Fay, Jordi en Fenna, voor Beps Teuntje en Ann, voor de kleintjes van Co en Otto, voor Mariëttes Jesse. De Miljoenen kleintjes van onze generaties verwachten dat wij hen een leefbare wereld nalaten. En als ongeschoolde arbeiders - niemand weet precies hoe het moet - sleutelen we vastberaden verder. Het militarisme dient als kwaadaardigste gezwel verwijderd te worden, de Noord-Zuid-relatie moet gesaneerd en de vernietigende roofbouw op Moeder Aarde moet hoe dan ook stoppen. Voorlopig nog maar niet met pensioen!"

"Kees Koning stond in een grote traditie van profetisch verzet, van Abraham tot Gandhi." - Herman Verbeek

ISBN 9789067281423
EUR 20,00
nog enkele exemplaren
bestellen

 

 


 • 16-09-2001: Hakken in Kameroen >>>
 • 15-07-1997: Het verwoeste land >>>
 • Een geschiedenis van verloren illussies >>>
 • Crisis op Soestdijk >>>
 • Het doel heiligt de middelen >>>
 • Dagboek van een RARA-terrorist >>>
 • Perspectieven van een vredesvrouw >>>
 • Het Gelijk... >>>
 • Autonomie >>>
 • Daar komen ze aangemarcheerd >>>
 • ASALA, de Nemesis voor de Armeense genocide
  (24-04-2019)
  Het Rood Verzetsfront in het vizier van de geheime dienst
  (24-04-2018)
  De eeuw van Sonja Prins
  (11-08-2016)
  Het hart van de zorg
  (05-07-2016)
  ASALA, de Nemesis voor de Armeense genocide
  (17-04-2015)
  Historisch en autobiografisch proza
  (11-12-2014)
  Zwarte Sinterklazen
  (18-11-2014)
  Het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme
  (28-04-2011)
  Reisdoel Palestina
  (04-02-2010)
  Rood Verzetsfront
  (09-01-2009)
  Over de democratie in Amerika II
  (04-11-2007)
  Solidariteit in anonimiteit
  (15-05-2007)
  Onder druk
  (10-04-2007)
  Keizer in lompen
  (09-04-2007)
  Misleidende methode
  Europees asielbeleid in 2000
  (02-04-2007)
  Alles is er niet
  (01-04-2007)
  Van Oranje Stadhouders tot IJzeren Kanselier
  (06-01-2007)
  US terrorism & war in the Philippines
  (23-10-2003)
  Al ga je eraan kapot!
  (05-06-2002)
  Hakken in Kameroen
  (16-09-2001)
  Het verwoeste land
  (15-07-1997)
  Een geschiedenis van verloren illussies

  1995

  Crisis op Soestdijk

  1996

  Het doel heiligt de middelen

  1996

  Dagboek van een RARA-terrorist

  1996

  Perspectieven van een vredesvrouw

  1994

  Het Gelijk...

  1994

  Autonomie

  1992

  Daar komen ze aangemarcheerd

  1992

  Developed with QwikZite (version 1.12)