Henri van NispenUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Het geheim van de Nazoreeërs - Interview met Henri van Nispen
23-06-2010

Carlo Aben sprak met hem
voor StadsTV Breda bij Boekhandel Van Kemenade & Hollaers

over zijn boek Het geheim van de Nazoreeërs

DEEL 1:

DEEL 2:

DEEL 3:

 

 


Het geheim van de Nazoreeërs - Gedicht Kees van Meel
10-09-2009

Door hemzelf voorgedragen bij de presentatie

Jeruzalem in woord en beeld

Alles overvalt in deze stad mateloos
stank voert strijd met ingedroogd zweet
en geschreeuw van verhitte mannen
over het eeuwig ongelijk

Romeinen stampen laarzen
verdrinken in dronken stegen vol gemurmel
priesters haasten zich de weg naar een vergeten God
vervloeken elke lastering die ze zelf aanbidden
de hogepriester hoereert op sluipvoeten de keizerlijke macht

in deze werveling van God en goden spelen
woeste vetes blootsvoets als geharnaste ridders
een dodelijk spel van woorden

die stad leeft gesplitst in holtes vol vergif
venijn
ondermijnd door zichzelf
begroeid met weerbarstige olijfbomen
en ondoordringbaar de muren uit eigen rotsvastheid gegroeid

in de spelonken van de benedenstad
aan de onderkant van alle beschaving meurt het dampende volk verwensingen en
spuugt het woede in die nooit verschoonde stegen

het plebs vervuilt de straten voortdurend
en opstanden lopen als krolse katers
door de holle stad
Sicarii
moordenaars verspillen ander tuig én braafheid

de bovenstad met de verdachte vreemden
een ander ras en eigen priesters
volk van bedriegers en potentaten
drijvend in vette wellust en geilheid
overheersers maar nooit aan de macht
corrupte paleisbazen in albasten torens vol geweld
de gouden kooi voor hoogmoedige gevangenen

dit Jeruzalem
heilig
ontaard
goddelijk
duivels
in een orgie van gewapende vrede en vunzig verraad

dit Jeruzalem eeuwig twistappel van afgoderijen
lasteraars en menselijke bloedzuigers
en altijd weer een ongrijpbare Salomé met een mannenhoofd als wildschotel rondgedragen

dit Jeruzalem de geboortestad van twist en liefde
amoureus en kwaadwillend
waar Pilatus dwangmatig de andere handen van Herodes
Kajafas wast

maar evenzo het centrum van een aards universum
wieg van een gezuiverd wereldbeeld
plaats van goddelijke hoop
altaar van liefde
geloof

(in het geheim van de Nazoreeërs)

 

 


Het geheim van de Nazoreeërs
03-07-2009

Henri van Nispen

VBI RES PUBLICA ERRAT, RELIGIO FLORESCIT
Waar politiek faalt, bloeit religie

Ant. Ivlianvs

 

Oorlog dreigt. Aan Antonius Julianus de taak om de ernst van de situatie te bepalen. Daarnaast moet hij in de joodse gewesten bewijsmateriaal verzamelen voor het vermeende wanbeheer van de Romeinse prefect, Pontius Pilatus.

Al bij hun doortocht door Galilea krijgen Julianus en zijn helpers te maken met de groepering rondom Klopas, de oom van ene Jozua, ook bekend als Jezus. Wanneer er daarna in het oorlogskamp van de viervorst Herodes Antipas enkele moorden plaatsvinden, vermoedt Julianus meteen de hand van Klopas, een vermoeden dat bewaarheid lijkt te worden wanneer een aan Klopas gerichte boodschap wordt onderschept. Tot overmaat van ramp belast de viervorst Julianus met het onderzoek naar de moorden en dit brengt hem in contact met de uiterst scherpzinnige maar o zo dodelijke stiefdochter van de vorst, Salome.

Geluk of opzet? Julianus overleeft Salome’s teenorakel, maar in Jeruzalem blijkt Pilatus op de hoogte van zijn komst – en zijn missie. Samenspannend met Antipas en Salome dringt de prefect Julianus het onderzoek op naar de activiteiten van de gevaarlijke kliek rond Jozua de Nazoreeër. Met het leven van zijn geliefde slavin op het spel heeft Julianus geen keus. De gebeurtenissen volgen elkaar razendsnel op, maar steeds wanneer Julianus de ware toedracht meent te achterhalen, toont zich de weerbarstige werkelijkheid, en verandert het perspectief; zoals de kruisiging van de Nazoreeër – en de gevolgen daarvan – onverbiddelijk laat zien.

En wanneer Julianus ten slotte het ware brein achter het meedogenloze plan gevonden denkt te hebben, verliest hij meer dan hem lief is. Kan Julianus de kleuren van zijn dromen nog veranderen?

Recensie op Leestafel

ISBN 9789067282321
NUR 300
318 pagina's
EUR 23,00
Bestellen

 

 


Het geheim van de Nazoreeërs - Interview met Henri van Nispen
(23-06-2010)
Het geheim van de Nazoreeërs - Gedicht Kees van Meel
(10-09-2009)
Het geheim van de Nazoreeërs
(03-07-2009)
Developed with QwikZite (version 1.12)