POËZIEUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS
SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Weegschaal de aarde 6 - Rondom de Boshut en Gedichten 1982-2005
19-12-2018

Verzameld werk Sonja Prins

met een inleiding van Lidy Nicolasen

„Kern van Deel 6 zijn de gedichten die Sonja dicht bij huis heeft geschreven. Rondom de Boshut zijn ze samen genoemd.

Ze beschrijft in deze serie gedichten de natuur minutieus, bijna teer. Er is veel mededogen. Het grote gebaar, de ideologie zijn even opzij gezet. Ze lijkt plant en dier met haar woorden te willen strelen.”

„Deel 6 bestaat voor het overige uit gedichten die ze schreef tot in het jaar 2005, tot kort voordat ze de greep op het leven kwijtraakte. De vertrouwde thema’s duiken steeds weer op: verzet, vrouwen, milieu, haar kinderen, haar roerige verleden dat bol heeft gestaan van pijn en verdriet. Als het dan bijna gedaan is keert ze terug naar zichzelf. Het zijn maar een paar gedichten die zijn samengepakt onder het kopje Afscheid. Ze windt er geen doekjes meer om, ze heeft er schoon genoeg van. Het leven is eindig. Van haar mag haar lichaam ophouden te bestaan, het heeft zijn taak gedaan. Waar het heengaat, anders dan verdwijnend in een grote poel te Nergenshuize tot nul? Ze weet het niet. Het deert haar niet. Zij bekommert zich niet om het hiernamaals. Haar lichaam zal van nut zijn voor de wetenschap, maar haar ziel?”

„Sonja Prins is voor vele dingen bang geweest. Tot vlak voor het einde wist ze zeker dat ze bespioneerd werd door leden van de geheime dienst, een trauma dat ze uit de oorlog opliep en nooit meer kwijtraakte. Maar angst voor de dood, voor de eeuwigheid, kent ze niet. Ze geeft zich over aan de wetten van de natuur. Ze legt zich erbij neer. Onwillekeurig denk je aan haar slaapplaats in de Boshut, niet meer dan een holletje, verscholen tussen kleren en planken.”

 

Lidy Nicolasen
uit de inleiding

ISBN 9789067283403
NUR 306
952 pagina's
EUR 35,00
bestellen

inkijk

 

 

 

Weegschaal de aarde 5 - Gedichten 1980-1981
29-09-2017

Verzameld werk Sonja Prins

met een inleiding van Lidy Nicolasen

„Dit vijfde deel van Weegschaal de aarde beslaat slechts een jaar: 1980-1981, met recht een productief jaar. Het is vier jaar na de dood van Sonja’s dochter Lissa. Het is het jaar na het overlijden van haar moeder, de in haar dagen redelijk bekende feministe en onderwijshervormer Ina Willekes MacDonald. Sonja heeft haar moeder altijd op handen gedragen en bewonderd. Haar vader Apie Prins haatte ze. Ina is er altijd als Sonja een beroep op haar doet. Zij bekommert zich om Sonja’s kinderen als Sonja in het kamp zit en na de oorlog de kost moet verdienen voor het gezin. Maar op het einde van haar leven maakt Sonja zich los van haar moeder door haar het huis uit te zetten.  (…)

Ina en Lissa waren tot aan hun dood regelmatig te gast in Baarle-Nassau, het Brabantse grensdorp waar Sonja op 58-jarige leeftijd vanuit Amsterdam naartoe is getrokken. Ze woonde afgelegen in een ook voor die tijd uiterst sobere recreatiewoning op een uitgebreid bosperceel. Het huisje wint enigszins aan allure als haar zoon Joris aan de straatkant een serre aanbouwt. Het zal in die dagen zijn geweest dat Sonja de naam Boshut op een stuk hout kerft en dat op de voorgevel timmert. Voortaan zal haar huis zo heten.”

Lidy Nicolasen
uit de inleiding

ISBN 9789067283175
NUR 306
496 pagina's
EUR 25,00

INKIJK

Bestellen

 

 

 


Aantekeningen en appendices
02-06-2016

Verzameld werk Alexandr Poesjkin deel 10

Samengesteld door Hans Boland

Toen uitgeverij Papieren Tijger eind vorige eeuw besloot tot een uitgave van het volledige verzamelde werk van Alexandr Poesjkin in Nederlandse vertaling, door één enkele vertaler te verrichten, stelde die zich heimelijk – om niet te worden afgerekend op zijn hoogmoed – ten doel de titanentaak te voltooien vóór hij van zijn aow kon gaan genieten. Dankzij onze politieke beleidsvoerders, die de beoogde leeftijd in hun visionaire wijsheid welwillend oprekten, werd de doelstelling op de valreep gehaald.

Het is zover.

In de afgelopen zeventien jaar (het eerste van de tien delen verscheen in 1999) is Poesjkin van een literair randverschijnsel iemand geworden die ook in de Lage Landen vaste voet aan de grond heeft gekregen, al lijkt de Hollandse zuinigheid hem vooralsnog de plaats te onthouden die hem toekomt: tussen Dante, Shakespeare, Cervantes en Goethe. Er worden theater- en voorleesavonden, lezingen en colloquia aan hem gewijd, zijn naam valt op onverwachte momenten, en zijn werk wordt gelezen – zij het nog altijd veel te weinig, maar dat is met de rest van de allergrootsten weinig anders.

Samen met het complete corpus brieven (deel 9) staat nu ook een uitvoerig, verantwoord notenapparaat ter beschikking van de lezer; daarmee vullen deze beide delen de laatste grote lacune in de Poesjkinreceptie te onzent. Behalve de aantekeningen bij de brieven kan men in dit afsluitende deel de meest noodzakelijke informatie vinden over personen, plaatsen, thema’s en persorganen die in Poesjkins brieven vermeld worden, alsmede de briefverwijzingen naar Poesjkins eigen poëzie en proza. Last but not least is een lijst opgenomen van alle niet-Russische historische figuren die op enig moment in Poesjkins verzameld werk ter sprake komen: een onmisbare stimulans voor een beter begrip van en kennis over de belangrijkste Rus die Europa heeft voortgebracht.

Het woord is aan u!


Link naar het VERZAMELD WERK

ISBN 9789067283168
NUR 302
424 pagina's
gebonden boek, met linnen- en stofomslag
EUR 37,00
bestellen

 

 


Weegschaal de aarde 4 - Gedichten 1977-1979
16-12-2014

Verzameld werk Sonja Prins

met een inleiding van Lidy Nicolasen

De gedichten van Sonja Prins lezen als een dagboek van haar activiteiten en de gebeurtenissen die haar overkomen. Voor de lezer van vandaag zijn haar teksten niet altijd even moeiteloos te begrijpen. Ze vertrouwt haar gedachten meermaals lukraak toe aan het papier zonder die verder uit te werken. Ze associeert naar hartenlust, werkt nu ook met moderne grafische vormen en grijpt vaak terug op toen actuele, maar inmiddels vergeten gebeurtenissen.

De keuze van haar onderwerpen verandert echter nooit. Ze put uit haar eigen leven waar familie - de zelfmoord van haar dochter, het overlijden van haar moeder - en oorlogstijd een belangrijk deel van uitmaken. Ook sociaaleconomisch onrecht en fascisme blijven thema’s, evenals haar loyaliteit met vrouwen en de vrouwenstrijd. In deze jaren schrijft ze een serie Brieven aan mijn zuster. Ze is zoekende en weigert mee te huilen met het geweeklaag van sommige vrouwen. Ze zet zich af tegen de in haar ogen te radicale groepen of al te buitensporige eisen van feministen. Ze verwijt vrouwen te denken dat ze liefde kunnen grijpen als een deurknop, die je maar hoeft om te draaien om gelukkig te zijn. Kortom een nieuwe bundel eigengereide poëzie van een eigenzinnige vrouw.

ISBN 9789067282819
NUR 306
592 pagina's
EUR 25,00

Bestellen

 

 


Polyphemus en Galatea
01-07-2013

Luis de Góngora

en andere gedichten uit de Spaanse Gouden Eeuw

van Garcilaso, Luis de León, Góngora, Lope de Vega, Argensola, Quevedo, Bocángel en Calderón


uit het Spaans vertaald door Erik Coenen

Polyphemus en Galatea van Luis de Góngora (1561-1627) is volgens kenners het meest volmaakte verhalende gedicht dat ooit in het Spaans is geschreven. Góngora vertelt in een zeldzaam fijnzinnige en pregnante stijl het verhaal van de verleiding van de bevallige zeenymf Galatea door de viriele Acis en de onbeantwoorde liefde van de cycloop Polyphemus. Het dichtwerk is ook op te vatten als een verheerlijking van de zinnelijke schoonheid van de wereld en als een proeve van de poëtische bekwaamheid van de auteur. Dit boek bevat tevens een beknopte bloemlezing uit de overige poëzie van zowel Góngora als een aantal van zijn tijdgenoten, vooral zijn aartsvijand Quevedo.

Vertaler Erik Coenen doceert Literatuurwetenschap aan de Universidad Complutense de Madrid en wijdt zich vooral aan de studie van het Spaanse baroktoneel. Eerder publiceerde hij bij Papieren Tijger drie toneelstukken van Calderón: Het leven is droom, Liefde na de dood en Geheime wraak voor een geheime krenking.

TWEETALIGE UITGAVE

ISBN 9789067282895
NUR 302
188 pagina's
EUR 19,00
bestellen

 

 


De stem en de pen
17-12-2012

Jos Houtsma

Populaire liedjes zijn niet alleen een hedendaags verschijnsel. Ook uit de 19e, 18e, 17e en 16e eeuw kennen we duizenden liedjes waarvan aannemelijk is dat ze tot het populaire repertoire hebben gehoord. In de Hertogin Anna Amalia Bibliotheek in Weimar wordt een handschriftje bewaard, een album, waarin rond 1537 iemand uit Zutphen - kennelijk voor eigen gebruik, in een lastig te lezen handschrift, en in een heel eigenzinnige spelling - een kleine vijftig liedjes heeft verzameld en daarnaast zestig spreuken. Jos Houtsma heeft van dit handschrift een nieuwe editie verzorgd, met hertalingen in modern Nederlands en een uitgebreid commentaar.

In het laatste deel van dit boek zoomt hij in op twaalf van de in het Zutphens Handschrift opgenomen liedteksten, en vergelijkt die met alle andere teksten die er op een of andere manier mee in verband zijn te brengen. Zijn doel is om meer inzicht te krijgen in de processen die een rol spelen bij het tot stand komen van de soms sterk uiteenlopende verschijningsvormen van populaire liedjes, en met name om ons begrip te verdiepen in de processen van mondelinge en schriftelijke overlevering die daarbij een rol spelen.

Houtsma komt tot de conclusie dat de veranderlijkheid van de liedjes uit de zestiende eeuw en later niet afdoende verklaard kan worden met het begrip 'oraliteit'. Natuurlijk, het kan niet ontkend worden dat liedjes in de praktijk van de zang aan verandering onderhevig zijn, maar veel van de verschillen tussen versies van liedjes zullen, zoals hij laat zien, eerder op de schrijftafel tot stand zijn gekomen. Het populaire lied is een kunstvorm waarvan veranderlijkheid een basiskenmerk is. Als een lied populair is, leidt dat tot veranderlijkheid, en veranderlijkheid is onmiskenbaar een teken van populariteit. Het is een zienswijze die niet alleen opgaat voor de liedjes die in dit boek aan de orde komen, maar ook voor het populaire lied uit latere tijden, en zelfs - zelfs in een tijdperk van auteursrechten - voor het populaire repertoire van nu.

ISBN 9789067282772
NUR 618
428 pagina's
EUR 35,00
Bestellen

 

 


Weegschaal de aarde 3 - Gedichten 1958-1976
12-01-2012

Verzameld werk Sonja Prins

met een inleiding van Lidy Nicolasen

Na Sonja Prins’ vertrek bij de CPN vindt ze na jaren door de BVD achtervolgd te zijn eindelijk vast werk als typiste. In haar weinige vrij tijd probeert ze te dichten. Dat werk valt Anthony Donker van De Nieuwe Stem op en vraagt haar als redactiesecretaresse voor dit literaire blad. Haar vernieuwingsdrift leidt echter tot conflicten, waardoor ze deze onbezoldigde functie al snel weer verliest.

In haar persoonlijk leven volstrekt zich een tragedie: haar dochter doet een zelfmoordpoging en wordt in een inrichting opgenomen. Machteloos en eenzaam neemt ze onbetaald verlof en reist naar Bulgarije en Frankrijk en zoekt in het dichten naar evenwicht. Uiteindelijk vindt ze te Baarle in Noord-Brabant rust.

in Tilburg is alles vierkant
Breda komt geringd als een vat
en Baarle ligt als een kind
in ’t donker struikgewas

 

ISBN 9789067282680
NUR 306
503 pagina's
EUR 25,00
Bestellen

 

 


Atlantische Legenden
20-06-2011

Freek van Leeuwen

Voor bewezen diensten deel 4

Met herinneringen van Martin Mooij
en een nawoord van Kornee van der Haven

In Atlantische Legenden (Leiderdorp 1960) ontleedt Freek van Leeuwen vlijmscherp de mythes van de moderne Westerse samenleving. De dichter zoekt antwoorden op de vraag waarom de moderne mens alleen nog maar kan dromen van een betere wereld in de vorm van één groot consumptieparadijs. De ziektes en verslavingen van het Westen die Van Leeuwen analyseert – wapenindustrie, technologie, consumptiedwang – doen anno 2011 opmerkelijk actueel aan. Zowel de verzen van de dichter als zijn geheimzinnige ‘psychogrammen’ waarmee de bundel is geïllustreerd, zetten ook de hedendaagse lezer aan tot nadenken over zichzelf en de wereld om hem heen.

Freek van Leeuwen (1905-1968) schreef zijn eerste gedichten als onderbetaald arbeider in een Leidse conservenfabriek. Hierin deed hij verslag van de armoede en ellende in veel arbeidersgezinnen omstreeks 1930. Met de opkomst van het nazisme volgde een lang stilzwijgen. In 1954 verhuisde Freek van Leeuwen naar een huisje in de Leiderdorpse polder, waar hij de pen weer opnam en zijn Atlantische Legenden schreef. Slechts een paar vrienden en bekenden bezochten de dichtende kluizenaar en lazen zijn nieuwe poëzie. Zijn ideaal van een vrije samenleving zonder uitbuiting en onderdrukking bleek nog springlevend.

Met deze heruitgave verschijnt het gedicht na ruim vijftig jaar alsnog voor een groter publiek. Herinneringen aan Freek van Leeuwen, van Martin Mooij (oprichter Poetry International) die Van Leeuwen in de jaren vijftig herontdekte, completeren deze publicatie. Literatuur- en cultuurhistoricus Kornee van der Haven schreef een nawoord over de politieke en historische achtergronden van het werk van Van Leeuwen.

ISBN 9789067282611
NUR 306
102 pagina’s
EUR 15,00
Bestellen

 

 

 


Weegschaal de aarde 2 - Gedichten 1921-1957
03-10-2010

Verzameld werk Sonja Prins

met een inleiding van Lidy Nicolasen

„Zij houdt van het leven, van de natuur, en van den natuurlijken mensch. Zij heeft het gevoel dat vooral de huidige maatschappij den mensch knecht, verminkt, bederft. Tegen deze verwording richt zich, in velerlei vormen, haar protest.” Marsman bij de introductie in 1933 van Sonja Prins’ debuut Proeve in strategie.

Het tweede deel van Weegschaal de aarde bevat de poëzie van Sonja Prins uit de jaren 1921-1957: dit is de periode van haar jeugd, haar literaire tijdschrift Front, haar kennismaking met en het afscheid van het communisme, haar erkenning als dichter, de geboorte van haar kinderen, de oorlog en haar jarenlange verblijf in het concentratiekamp Ravensbrück. De meest aangrijpende periode in haar leven, die soms tot in detail in haar gedichten is terug te vinden.

ISBN 9789067282383
NUR 306
592 pagina's
EUR 25,00
Bestellen

 

 


Schubert in het Nederlands
10-11-2009

HERDICHTING VAN ZIJN LIEDTEKSTEN

Lau Kanen

Deze tweetalige bundel bestaat uit ruim honderd in het Nederlands herdichte teksten van Schubertliederen, i.c. van Duitse gedichten waarop Schubert liederen heeft gecomponeerd. Het zijn gedichten van Goethe (o.a. Erlkönig, Gretchen am Spinnrade, Der Musensohn), van Schiller, maar ook van Schlegel en van Schuberts vrienden Mayrhofer, Schober, Seidl en vele anderen.

Herdichten is een waagstuk: velen achten het onmogelijk, een gedicht uit een vreemde taal in het Nederlands dezelfde inhoud en versvorm te geven. En inderdaad, afwijkingen zijn soms onontkoombaar. Bovendien ligt er een grote afstand tussen de gevoelswereld van Schuberts dichters en die van ons.

Toch heeft Lau Kanen zich ten doel gesteld hun hoogromantische poëzie in het Nederlands te vertalen met behoud van betekenis, sfeer en karakter, maar ook met behoud van hun poëtische en muzikale kenmerken: metrum, rijm en zingbaarheid op de noten die Schubert er voor geschreven heeft.

Iedere schrijver en componist verdient begrepen te worden naar de geest waarin hij geschreven heeft. Kanen heeft er daarom naar gestreefd, Schuberts liederen stuk voor stuk zo authentiek mogelijk te vertalen, zij het in het Nederlands van rond 2000 en niet in dat van 1800.

Pas na zijn pensionering vond Lau Kanen (1939) meer tijd voor zijn jeugdliefdes: muziek en letterkunde. In de vertaling van Schuberts liederen kon hij beide combineren. Behalve in dit boek zijn sinds 2005 zijn vertalingen ook te vinden op internet: op de site van ‘The Lied and Art Song Texts Page’ (www.recmusic.org/lieder/s/schubert.html).

ISBN 9789067282338
NUR 300
280 pagina's
EUR 27,50
Bestellen

 
 

Hedwig Speliers vraagt zich in zijn 'recensie' in de Poëziekrant 7/8, nov/dec2010 af waar het eigenlijk voor nodig is om Schuberts liederen te vertalen.

Lau Kanen: "Waar is kunst überhaupt voor nodig? Als noodzakelijkheid het criterium is, kun je nagenoeg het hele bestand van Papieren Tijger, ja de hele literatuur bij het oud papier gooien. En niet alleen de literatuur, maar zowat alle kunst. Want kunst is merendeels versiering van het leven, niet de voeding. Als Mozart er niet geweest was, had de wereld ook doorgedraaid; alleen was zij minder mooi geweest. Met andere woorden: ‘overbodigheid’ vind ik voor de verwerping van een literair product een flutargument."

 


Schuberts liederen zijn één van de interesses van schrijver Maarten 't Hart. Naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek schrijft hij Lau Kanen o.a.:

"... omdat ik eerst eens in de praktijk wou zien hoe die vertalingen, als je met die en gene Schubert liederen zingt, bevallen, en of ze inderdaad geschikt zijn om gezongen te worden. Welnu, dat zijn ze, ze liggen heel goed in de mond, en iedereen die met mij in die tijd Schubert liederen heeft vertolkt (ik begeleiden, hij of zij zingen) was enthousiast over uw prestaties. En dat wil wat zeggen, want de meeste zangers en zangeressen staan huiverig tegenover vertalingen. U houdt zich scherp aan de tekst. Het is een genoegen met uw vertalingen te werken."

 


Elly Ameling is sopraan en een autoriteit in de internationale muziekwereld. Naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek schrijft ze Lau Kanen o.a.:

"Ik kan me voorstellen dat dit boek een perfect middel is om jonge mensen op conservatoria snel wegwijs te maken in Schuberts liederteksten." "Ik vind dit boek een geweldige aanwinst, vooral omdat de romantiek volledig tot zijn recht blijft komen." "Conservatoriumstudenten zouden - inderdaad - de Duitse taal moeten leren kennen. Daartoe spoort het boek aan, want met zulke teksten moet je de smaak toch wel te pakken krijgen."

 Tekst en vertaling zijn te vinden in Schubert in het Nederlands

 

 

 


Elke avond wordt het vroeger laat
10-09-2008

Ad den Besten

Voor bewezen diensten 3

Met een inleiding van Chrétien Breukers

Ad den Besten (Utrecht 1923) is een Nederlands dichter, essayist en uitgever van poëzie. Tussen 1950 en 1972 voerde hij de redactie over de poëziereeks de Windroos, waarin dichters als Gerrit Kouwenaar, Remco Campert en Simon Vinkenoog debuteerden. Den Besten is de drijvende kracht achter het Liedboek voor de Kerken uit 1973, een werk dat nog steeds wordt gebruikt. Voor zijn vertalingen van Hölderlin, verschenen in 1988, kreeg hij in 1989 de Martinus Nijhoffprijs, de hoogste vertaalprijs van Nederland.

Maar Den Besten is ook dichter, iets wat bij zoveel activiteiten wel eens naar de achtergrond is gedrongen. Elke avond wordt het vroeger laat, het derde deel uit de reeks Voor bewezen diensten bevat de beste verzen uit zijn kleine, maar waardevolle oeuvre. Den Besten zei over zijn dichtwerk: "Een intensieve omgang met andermans werk, als redacteur en docent, blokkeerde het eigen werk. Vooral als docent, toen ik me langere periodes achter elkaar bezighield met het werk van klassieke dichters, kreeg ik het idee: 'Waarom zou ik zelf nog gaan schrijven?'" Paul Rodenko zag het, terecht, anders: "(...) Den Besten echter de sprong gedaan [die] hem tot een dichter maakt die een eigen en niet onbelangrijke plaats in de moderne poëzie inneemt."

Chrétien Breukers (Leveroy 1965) is dichter, uitgever en hoofdredacteur van De Contrabas (www.decontrabas.com). Zijn meest recente bundel is Tongebreek & Niemendal (2008). In 2006 verscheen zijn succesvolle bloemlezing 25 jaar Nederlandstalige poëzie - 1980-2005 - in 666 en een stuk of wat gedichten die ook wel als De Vette Breukers door het leven gaat. In 2004 blies Breukers de Windroosreeks nieuw leven in, wat hem tot een verre opvolger van Den Besten maakte.

Elke avond wordt het vroeger laat is een dichtbundel die verscheen ter gelegenheid van het Utrechts Literatuur Festival 2008, en is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Literaire Activiteiten Utrecht.

ISBN 9789067282185
NUR 306
74 pagina's
EUR 10,00
Bestellen

 

 


De toorn
15-05-2007

Johan van Tilburg

De toorn is de debuutbundel van Johan van Tilburg (1970). In korte, heldere, titelloze gedichten schrijft hij enerzijds over persoonlijke thema's van alle tijden, terwijl hij anderzijds een kritische vinger aan de pols van de tijd houdt.

De kraag van mijn jas steek ik wat meer omhoog,
Ter bescherming van de gure elementen; de bescheiden hoop,
Ontvouwt zich iedere dag weer, voor je ogen, in allerlei gedaantes;
Je ziet het in de mensen die zich het lot aantrekken, van
Onderdrukte dieren, je ziet het aan de mensen, die in
Oorlogsgebieden, ondervoede kinderen proberen te helpen,
Je ziet het in de schittering in de ogen van de toevallige
Passante, of in, zomaar, een plotselinge, positieve, weersomslag.

Tegen de regen, de wind, de storm opboksend, rijdt de vader
Door het hollandse landschap van koeien, weilanden en luchtspektakels,
Het zevenjarig dochtertje zit achterop, houdt de vader stevig vast,
En dagdroomt van het leven zoals het voor haar ligt,
Van haar huisdieren, van de geur van het pasgemaaide gras,
Zomers, in de voortuin; maar ook van de kleine, tere geheimen
Die in zo'n donkere middag als deze besloten liggen; het licht
Van een nog onduidelijke toekomst, vol van verwachtingen.

 

ISBN 978 90 6728 175 1
NUR 306
50 pagina's
EUR 10,00
bestellen

Van Johan van Tilburg is eveneens verschenen: "De aardbeienvelden" (mei 2006, uitgeverij Het Boekje).

 

 


Het boek van de cineast
20-10-2006

Sonja Prins

Voor bewezen diensten 1

Sonja Prins (Haarlem, 1912) richtte op achttienjarige leeftijd het linkse avant-gardistische blad Front op, waarin ondermeer John Dos Passos en Ezra Pound publiceerden. Ze debuteerde als dichter in 1933 onder het pseudoniem Wanda Koopman met Proeve in strategie. Tussen 1934 en 1937 kreeg ze haar drie kinderen. In de jaren dertig was ze als lid van de CPN ook antifascist. Op 24 augustus 1939 dook ze, na het uitroepen van de algehele mobilisatie, in Hilversum onder en was actief in het verzet. Nadat Sonja Prins in 1941 samen met haar moeder werd gearresteerd, kwam zij, na internering in de Scheveningense gevangenis, in 1942 in concentratiekamp Ravensbrück terecht. In het beruchte vrouwenkamp zou ze de rest van de oorlog doorbrengen.

De kille ontvangst in het bevrijde Nederland, de vaststelling dat de jodenbuurt in Amsterdam, waar ze voor de oorlog woonde, niet meer bestond, en het feit dat al haar linkse vrienden dood waren, leidde tot een mentale toestand van totale gevoelloosheid, van koude mist over een kale vlakte. Een beeld dat zich in haar geest zou nestelen. Vanwege de strijd om het bestaan en de zorg voor haar kinderen sleepte ze zich na twee jaar uit deze psychische gesteldheid. In 1949 publiceerde ze De groene Jas, een roman over Ravensbrück.

In de jaren vijftig was Prins secretaresse van het maandblad Politiek en Cultuur en had ze een eigen kamertje aan de achterkant van Felix Merits waar ook (maar dan aan de voorkant) een aantal partijbestuursleden huisden. Vanwege de reactie van de CPN-leiding op de misdaden van Stalin en op de Hongaarse opstand legde ze haar werkzaamheden voor Politiek en Cultuur en de weekbladen neer. Haar vele pogingen vervolgens om regulier werk te krijgen werden tot diep in de jaren zeventig gesaboteerd door de BVD. In 1970 ontvangt Sonja Prins een verzetspensioen, waardoor ze zich in een woning in de bossen bij Baarle kon terugtrekken. Ze startte er de kleine uitgeverij SoMA waarmee ze tientallen poëziebundels en politiek culturele publicaties het licht deed zien. In Het boek van de cineast zijn gedichten opgenomen die geschreven werden tussen 1930 en 1980.

ISBN 9789067281980
NUR 306
78 pagina's
EUR 10,00
uitverkocht

 

Lyriek in ballingschap
10-02-2005

Verzameld werk Alexandr Poesjkin deel 3

Vertaald door Hans Boland

Op 6 mei 1820, drie weken voor zijn eenentwintigste verjaardag, verlaat de veelbelovende dichter, tevens enfant terrible, Alexandr Poesjkin de Russische hoofdstad Sint-Petersburg, waar hij bijna drie jaar heeft 'gelanterfant'. Zijn vertrek is gelast door tsaar Alexander I, wiens woede is gewekt door gedichten als Vrijheid (opgenomen in VW 2, p.294). Van nu af aan zal de dichter in het centrum van de nationale aandacht staan. Op weg naar zijn plaats van bestemming ontmoet hij de nationale held generaal Rajevski, die met zijn gezin op weg is voor een vakantie op de Krim en in de Kaukasus. Poesjkin mag mee, en hij zal zich de reis herinneren als een van de meest onbewolkte perioden van zijn leven.

Op 21 september bereikt hij zijn officiële ballingsoord Chisinau (Kisjinjov), de hoofdstad van Bessarabië (Moldavië) en een broeinest van politiek activisten. Hier niet ver vandaan - 'niet ver' naar Russische maatstaven - sleet Ovidius op last van keizer Augustus zijn laatste levensjaren als balling, waar Poesjkin vanzelfsprekend een identificatiemotief in ziet.

Na bijna drie jaar wordt de dichter overgeplaatst naar Odessa, een jonge havenstad met een kosmopolitische bevolking en een actief sociaal leven. Poesjkin krijgt iets met de vrouw van de gouverneur-generaal en wordt in de herfst van 1824 doorgestuurd naar Michailovskoje, een landgoed van de Poesjkins in de noordelijke provincie Pskov. Hier heeft de dichter alle gelegenheid om veel te lezen en te schrijven, en hij is er altijd welkom bij zijn buurvrouw en haar dochters, stiefdochters en nichtjes. In september 1826 maakt de nieuwe tsaar - Nicolaas I, aan de macht sinds de mislukte revolutiepoging van 14 december 1825 - een eind aan Poesjkins ballingschap.

"Dankzij Hans Boland klinkt de stem van Poesjkin steeds helderder en vertrouwder. Nu verbaast het ook niet meer dat deze gedichten zo lang hebben gewacht op hun Nederlandse vertaler. Poesjkins altijd jeugdige zwier, brutaliteit en hartstocht vragen van een vertaler precies de bravoure die de dichter zo dierbaar maakt. En de verstechniek. Dat in de hoogtijdagen van de Europese Romantiek een jonge Russische aristocraat zó lichtvoetig en ongedwongen was, in zulke ontwapenend directe gedichten; het is een verrijking waar ook de Nederlandse literatuur - nu, eindelijk - Hans Boland dankbaar voor kan en moet zijn." - René Puthaar

ISBN 9789067281652
361 pagina's
gebonden boek, met linnen- en stofomslag
EUR 32,50
Bestellen

 

 


De haren van Jeanette
03-07-2004

Roman in verzen

Guus Houtzager

De zes voornaamste personages
uit dit boek - Yvon en Bart, Herman
en Roos, de heer Van Booven en
Jeanette - gaan in hun vrijages
rigoureus tekeer, ten koste van
elkaar. Niet te geloven en
bizar, hoe zij al hun geluk
verspelen door hun rare grillen,
door wellust en bezetenheid.
Liefdesverhoudingen gaan stuk,
en zonder dat ze dat nu willen
raken de figuren meer kwijt
dan alleen elkaar: hun levensmoed.
Dit boek is dan ook bitterzoet.

Guus Houtzager (Eindhoven, 1955) publiceerde eerder de verhalenbundels Het glazen oog en De magister, de roman De rode steen en het essay Het een-én-het-ander, over het werk van Maria Dermoût. De haren van Jeanette is zijn eerste werk in dichtvorm.

ISBN 9789067281683
224 pagina's
EUR 17,50
Bestellen

 

 

 


Punk in Rhenen
12-05-2004

Harry Zevenbergen

Punk in Rhenen beschrijft de absurditeit van het kleine en grote onrecht in het leven. In de gedichten voeren humor, pathetiek, woede en sentimenten afwisselend de boventoon.

Dichter/schrijver, bloemlezer en literair promotor Harry Zevenbergen is geboren in Randwijk, opgegroeid in Rhenen en woont nu sinds jaar en dag in Den Haag. Hij is een veelzijdig schrijver en performer. De poëzie valt te plaatsen in de Engelse verhalende poëzietraditie met als grote voorbeelden Attila the Stockbroker, William Blake, Anne Clark, Morrissey en Emily Brönte.

Zijn werk is vol humor, gevoelig, provocerend, absurdistisch en geëngageerd. Zijn optredens zijn energiek, hilarisch en vertederend en naast zijn solo-optredens werkte hij in het verleden o.a. samen met Ian Horn (als de Worldcup poets), Pink Sly (Wordup Touchdown), de violist en doedelzakspeler Murray Campbell, Thomas van Straaten (Los Zand) en met Diann van Faassen in de poëziepopgroep D.O.M. (een mix van poëzie en dance/popmuziek).

Veel van Zevenbergens optredens zijn buiten het literaire circuit tijdens pop-, punk- en folkfestivals, in jongerencentra, cafés, tijdens straattheaterfestivals en in Engeland en Schotland heeft hij door er veelvuldig te touren een stevige live-reputatie opgebouwd.

ISBN 9789067281706
NUR 306
96 pagina's
EUR 12,50
Bestellen

 

 


War on war
06-07-2003

gedichten geen bommen

Redactie: Harry Zevenbergen en Diann van Faassen

War on War is een project van kunstenaars tegen de war on terrorism.

gedichten van Daniel Dee, Tjitse Hofman, Diana Ozon, Martin S. Past, Ingmar Heytze, Tjeerd Bruinja, Arjan Witte, Rense Sinkgraven, Ineke Riem, Vital Baeken, Herman Claeys, Andy Fierens, Jos Jagers, Jan Bervoets, Ramona Maramis, Cor Gout, Adriaan Bontebal, Lydia Rood, Driek van Wissen, Ruben van Gogh, Karel de Gier, Barry Fitton, Sylvia Hubers, Rob Bekker, Arthur Crucq, Balkis Hamid Hassan, Raf Vantuykom, Fred Papenhove, Hans Plomp, Salah Hassan, Mowaffk Al-Sawad, F.W.A. Korsten, Keith Armstrong, Rob Gee, Andy Willoughby, Les Barker, Karen Margolis, Eddie Woods, Mark Gwynne Jones, Ian Horn en Anne Clark.

tekeningen van Ivy Tequivy, Arthur Crucq, Moritz Ebinger en Sandra de la Combe.

De opbrengst van de verkoop van het boek gaat naar het Stichting Fonds Vredesprojecten in Utrecht. Dit fonds steunt allerlei kleinschalige vredesprojecten die gericht zijn tegen de wapenindustrie, wapengeweld of ter bevordering van geweldoze oplossingen van conflicten. Uitgave in samenwerking met Stichting Underground Benelux (SUB)

ISBN 9789067281522
NUR 306
92 pagina's
EUR 12,50
Bestellen

 

 


Vroege lyriek
18-04-2002

Verzameld werk Alexandr Poesjkin deel 2

Vertaald door Hans Boland

Dit eerste van drie delen met de volledig verzamelde lyriek van Alexandr Poesjkin bestrijkt de eerste Petersburgse periode van de dichter. In zekere zin treedt het fenomeen Poesjkin nergens zo direct en zo duidelijk aan de dag als juist in zijn jeugdwerk. De onderwerpen, situaties, stijlfiguren en ideeën van deze eerste gedichten zijn wel niet bijzonder origineel - Poesjkin lijkt voortdurend in gesprek met bekende en minder bekende voorgangers en tijdgenoten, op wie hij reageert, tegen wie hij zich afzet of bij wie hij zich aansluit - maar de volstrekt aparte klasse van het wonderkind is onmiskenbaar.

Meer dan in zijn latere werk experimenteert Poesjkin op school met bijzondere metrische structuren en flitsende rijmen. De thematische en stilistische verscheidenheid van zijn vroege lyriek is nauwelijks minder ruim dan in zijn latere werk: elegisch dan wel retorisch, provocatief dan wel traditionalistisch, vulgair dan wel hoogstaand. In het - natuurlijk - integreren van meerdere van deze ogenschijnlijk tegenstrijdige aspecten binnen één gedicht is Poesjkin, althans binnen de Russische literatuur, nooit meer overtroffen.

ISBN 9789067281096
425 pagina's
gebonden boek, met linnen- en stofomslag
EUR 29,50
uitverkocht

 

 


Venus & Adonis
27-11-2000

Tweetalige uitgave

William Shakespeare

Vertaald door Jan Jonk

Met zijn literaire debuut Venus en Adonis, opgedragen aan zijn beschermheer, de Hoog Edele Heer Henrie Wriothesley, Graaf van Southampton, laat William Shakespeare in 1593 aan iedereen zien dat hij zijn vak, dichter, goed verstaat.

Hij kent de smaak van zijn publiek, en schrijft een speels en erotisch gedicht van een betoverende schoonheid op basis van een bekend mythologisch gegeven: Venus die Adonis probeert te verleiden, maar merkt hoe deze de everjacht verkiest boven haar avances; zijn einde is dan onvermijdelijk, waarop zij de eenzaamheid zoekt op Paphos. In de keuze van zijn onderwerp volgt Shakespeare de gewoonte van zijn tijd: het navertellen van episoden uit de klassieke oudheid, vaak uit de Metamorphosen van Ovidius.

Het was Shakespeares eerste publicatie op het gebied van de lyrische poëzie; in de hogere kringen waartoe Southampton behoorde had men geen boodschap aan het volkse theatervermaak: men vond dat banaal en beschouwde toneel als iets dat buiten de literatuur viel. Een tekst als Venus en Adonis sprak de categorie waar het geld zat veel meer aan: deze poëzie fonkelde van fijne spitsvondigheid, zij was erotisch maar niet banaal, hier kon de dichter pas echt goed laten zien hoe goed hij zijn vak beheerst: een strak rijmschema, mannelijk eindrijm, bij tijd en wijle erotisch tot op het randje, alles tegen de achtergrond van goden en helden uit het roemruchte klassieke verleden.

Deze vertaling van anglist en taalkundige Jan Jonk (1943) wil een zo zuiver mogelijke afspiegeling zijn van het origineel, met behoud van de oorspronkelijke betekenissen van de woorden uit het vroeg-modern Engels, en van de dichtvorm, inclusief staand eindrijm.

ISBN 9789067281126
NUR 306
95 pagina's
bestellen
EUR€ 14,50

 

 


Gevecht met spiegels
27-04-1998

Halil Gür

Halil Gür (1951) kwam naar Nederland in 1974, alwaar hij zich, na uiteenlopende baantjes, ontwikkelde tot schrijver. In 1984 werd hij de eerste immigrant die in Nederland debuteerde met een verhalenbundel (Gekke Mustafa en andere verhalen), die prompt bekroond werd met de E. du Perronprijs. Het zou niet bij die ene loftuiting blijven, want Gür sleepte voor uiteenlopende werken ook de Jenny Smelik-Kiggenprijs (1987) en de Halewijnprijs (1991) in de wacht. Gürs eerste dichtbundel, Wakker het vuur niet aan, werd unaniem enthousiast ontvangen en smaakte naar meer.

In Gevecht met spiegels werkt hij de thematiek van zijn eerste bundel verder uit. Gür laat de lezer Nederland zien vanuit een andere invalshoek: die van de migrant die worstelt met een gevoel van ontheemding. Voor de migranten betekent zijn werk herkenning; de Nederlanders biedt Gür een vernieuwde kijk op hun eigen land. Ook onze taal heeft in Gür een aanwinst: door zijn Turkse kijk verrijkt hij deze met vernieuwende beelden.

Halil Gür is een veelzijdig persoonlijkheid. Naast de literatuur beoefent hij de beeldende kunst. Vijf van zijn werken die de sfeer van zijn poëzie ademen zijn speciaal voor deze bundel geselecteerd en opgenomen.

 

Wat doet daar deze woede, wat dit
gevecht op leven en dood, wat dit
stuurse gezicht, wie is
hier nu eigenlijk de leugenaar?
Is het waar
dat ik een gevecht met de spiegels voer?
De oorzaak van de strijd,
Dat gezicht van mij,
zal ten slotte, dat weet ik,
mij tot dichter maken
Waarom dan, o waarom
heb ik toch steeds dat stuurs gezicht?

ISBN 978 90 6728 097 6
NUR 306
80 pagina's
EUR€ 13,60
bestellen

 

 


Liederen van onschuld en onbehagen

Harry van Boxtel

Kleurrijke dichtbundel van Harry van Boxtel, op even eigenzinnige wijze verwoord als vormgegeven.

In Liederen van onschuld en onbehagen laat de schrijver zijn hoofdpersonen argeloos ronddwalen in een verloren tijd, die zich afspeelt in een bijna voorbije wereld.

Het circus kwam voorbij
met clowns en alles,
een hele stoet
en de olifanten slenterden achterop.
En plof
vielen de vijgen uit Afrika
bij ons voor de deur op de grond.
Zo groot als een voetbal.
Een week lang waren wij de mannen van de straat.

Niet op hun gemak met het bestaande, ondergaan ze de kwellingen van het te langzaam opgroeien of van de vermoeiende simpelheid van het bestaan.

Het horloge dat ik voor mijn communie kreeg
heb ik één keer gedragen,
heb ik één keer aan mijn vrienden laten zien.
Het pleit was binnen de seconde beslecht.
Ik zag het zelf ook.
Ik droeg een ouderwets horloge aan mijn pols.
Op de dag zelf al.
Het had geen datum in een klein gaatje zitten,
als dat van hen.
Het was ook niet nieuw.
Ja, het glas. En het bandje.

ISBN 978 90 6728 066 2
NUR 306
54 pagina's
EUR€ 15,90
Bestellen

 


 


Gedichten van de honger en zijn hond

Tweetalige uitgave

Ricardo Cuadros

Dichtbundel van de Chileense dichter Ricardo Cuadros. Zijn poëzie laat een interessante mengeling zien van de rijke traditie der Zuid-Amerikaanse poëzie en sobere Hollandse horizonten. Cuadros speelt met het (on)vermogen van de taal om de werkelijkheid weer te geven. Zijn gedichten zijn momentopnamen, waarin subtiele wendingen verrassende surrealistische effecten teweegbrengen.

De bundel is tweetalig: de gedichten zijn zowel in het Spaans als Nederlands opgenomen.

BESTEMMING

En wij zullen alle stadia doorlopen
van verlangen en afkeer,
vervoering en hoereren
om op het eind, in het uur U
te beamen dat inderdaad: wij waren mensen
En daarmee zullen we het moeten doen.

ISBN 978 90 6728 049 5
NUR 306
96 pagina's
EUR€ 12,70
uitverkocht

 

 


Weegschaal de aarde 6 - Rondom de Boshut en Gedichten 1982-2005
(19-12-2018)
Weegschaal de aarde 5 - Gedichten 1980-1981
(29-09-2017)
Aantekeningen en appendices
(02-06-2016)
Weegschaal de aarde 4 - Gedichten 1977-1979
(16-12-2014)
Polyphemus en Galatea
(01-07-2013)
De stem en de pen
(17-12-2012)
Weegschaal de aarde 3 - Gedichten 1958-1976
(12-01-2012)
Atlantische Legenden
(20-06-2011)
Weegschaal de aarde 2 - Gedichten 1921-1957
(03-10-2010)
Schubert in het Nederlands
(10-11-2009)
Elke avond wordt het vroeger laat
(10-09-2008)
De toorn
(15-05-2007)
Het boek van de cineast
(20-10-2006)
Lyriek in ballingschap
(10-02-2005)
De haren van Jeanette
(03-07-2004)
Punk in Rhenen
(12-05-2004)
War on war
(06-07-2003)
Vroege lyriek
(18-04-2002)
Venus & Adonis
(27-11-2000)
Gevecht met spiegels
(27-04-1998)
Liederen van onschuld en onbehagen

1995

Gedichten van de honger en zijn hond

1993

Developed with QwikZite (version 1.12)