VERTAALD UIT HET SPAANSUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Polyphemus en Galatea
01-07-2013

Luis de Góngora

en andere gedichten uit de Spaanse Gouden Eeuw

van Garcilaso, Luis de León, Góngora, Lope de Vega, Argensola, Quevedo, Bocángel en Calderón


uit het Spaans vertaald door Erik Coenen

Polyphemus en Galatea van Luis de Góngora (1561-1627) is volgens kenners het meest volmaakte verhalende gedicht dat ooit in het Spaans is geschreven. Góngora vertelt in een zeldzaam fijnzinnige en pregnante stijl het verhaal van de verleiding van de bevallige zeenymf Galatea door de viriele Acis en de onbeantwoorde liefde van de cycloop Polyphemus. Het dichtwerk is ook op te vatten als een verheerlijking van de zinnelijke schoonheid van de wereld en als een proeve van de poëtische bekwaamheid van de auteur. Dit boek bevat tevens een beknopte bloemlezing uit de overige poëzie van zowel Góngora als een aantal van zijn tijdgenoten, vooral zijn aartsvijand Quevedo.

Vertaler Erik Coenen doceert Literatuurwetenschap aan de Universidad Complutense de Madrid en wijdt zich vooral aan de studie van het Spaanse baroktoneel. Eerder publiceerde hij bij Papieren Tijger drie toneelstukken van Calderón: Het leven is droom, Liefde na de dood en Geheime wraak voor een geheime krenking.

TWEETALIGE UITGAVE

ISBN 9789067282895
NUR 302
188 pagina's
EUR 19,00
bestellen

 

 


Geheime wraak voor een geheime krenking
12-12-2012

Pedro Calderón de la Barca

uit het Spaans vertaald door Erik Coenen

Na een leven vol heldendaden in dienst van zijn koning hangt de Portugese edelman Don Lope de Almeida zijn zwaard aan de wilgen om de Castiliaanse Doña Leonor te huwen. Maar de eer roept hem naar Afrika, waar de Portugese adel bij Alcazarquivir zal worden afgeslacht; en de verschijning van een Castiliaanse edelman in zijn huis doet hem het ergste vermoeden over de trouw van zijn kersverse echtgenote. Hij neemt daarom een verschrikkelijke beslissing die hij zal uitvoeren zonder een krimp te geven.

Geheime wraak voor een geheime krenking (ca. 1628), is in de loop der eeuwen fel aangevallen omdat het toneelstuk strijdig zou zijn met de christelijke dan wel burgerlijke moraal, of met de neoklassieke regels van de goede smaak. Maar de uitzonderlijke dramatische en poëtische kwaliteiten van deze “Spaanse Othello” zijn onweerlegbaar gebleven.

Hispanist Erik Coenen, die zijn vertaling heeft voorzien van een verhelderend nawoord, vertaalde eerder van Calderón diens meesterwerk Het leven is droom en het tragische Liefde na de dood, een dramatisering van een historisch conflict tussen twee etnisch-religieuze gemeenschappen.


ISBN 9789067282802
NUR 307
88 pagina’s
EUR 13,50
Bestellen

 

 


Liefde na de dood
02-10-2010

Pedro Calderón de la Barca

uit het Spaans vertaald door Erik Coenen

Op 1 januari 1567 liet koning Filips II per decreet afkondigen dat de Spaanse morisken (tot het christendom bekeerde moslims) verplichtte hun gewoonten en kledingswijze aan te passen aan die van de “oude christenen” van het land. De morisken van Granada reageerden door de wapens op te nemen. De opstand werd neergeslagen door de latere Landvoogd van de Lage Landen, Don Juan van Oostenrijk, maar een herstel van een vreedzame samenleving van beide groepen bleek niet meer mogelijk. Veertig jaar later werden de honderdduizenden morisken het land uit gezet. De opstand van de morisken vormt de achtergrond voor dit poëtische drama uit de zeventiende eeuw, waarin een aangrijpend verhaal van liefde, schande en wraak tevens dient om vraagstukken aan de orde te stellen die heden ten dage actueler zijn dan ooit: verdraagzaamheid, etnische diversiteit, en de samenleving van cultureel verschillende groepen.

De vertaling wordt voorafgegaan door een voorwoord waarin hispanist Erik Coenen de historische context van de toneelhandeling toelicht. Coenen vertaalde eerder bij Papieren Tijger het meesterwerk van Calderón, Het leven is droom.

ISBN 9789067282536
NUR 307
134 pagina's
EUR 15,00
Bestellen

 

 

NBD|Biblion, Maarten Steenmeijer:
In 1492 werd het laatste Moorse bolwerk in Spanje (Granada) veroverd door de christenen. Aanvankelijk kregen de Moren nog wel enige speelruimte voor hun geloof en tradities. Het beleid werd echter steeds intoleranter. De moslims dienden zich te bekeren tot het christendom. Vanaf 1567 moesten de morisken (bekeerde moslims) op bevel van Filips II zelfs afzien van hun gewoonten en manier van kleden. Deze maatregel leidde tot opstanden, met name in de Alpujarras, het gebergte ten zuidoosten van Granada. De wreedheid aan beide zijden was groot. De grote toneelschrijver Calderon de la Barca (1600-1681) verbeeldde de opstand in Galera tot dit toneelstuk, dat werd vertaald en toegelicht door Erik Coenen, die enkele jaren geleden een fraaie vertaling bezorgde van 'Het leven een droom', Calderons beroemdste toneelwerk. Calderon is kritisch over het officiele beleid, dat er uiteindelijk toe leidde dat in 1609 alle morisken gedwongen Spanje werden te verlaten. Dat assimilatie noodzakelijk was, bestreed hij niet, wel de wrede manier waarop de autoriteiten dit doel probeerden te verwezenlijken. Een toneelstuk dat de nodige aanknopingspunten met onze eigen tijd biedt.

 

 


Het leven is droom
30-06-2010

Pedro Calderón de la Barca

tweede druk

uit het Spaans vertaald door Erik Coenen

De zeldzame combinatie van dramatisch vakmanschap, filosofische diepgang en poëtische schoonheid die Het leven is droom (La vida es sueño, ca. 1635) kenmerkt, heeft in de loop der eeuwen heel wat bewonderaars gehad. De Engelse dichter Shelley schreef dat hij naast Plato alleen Calderón nog het lezen waard achtte. De Russische romancier Toergenjev schreef na het lezen van Het leven is droom dat hij ‘volledig gecalderoniseerd’ was.

De Duitse filosoof Schopenhauer noemde het ‘het filosofische toneelstuk bij uitstek’. Ook beroemdheden als Goethe en Madame de Staël vereerden Calderón. Hoewel het werk al vaak in het Nederlands is vertaald, is dit de eerste vertaling waarin de oorspronkelijke dichtvorm is gehandhaafd. Het resultaat zal niet alleen toneelmakers, maar ook poëzieliefhebbers aanspreken.

Hispanist Erik Coenen heeft zijn vertaling bovendien voorzien van verklarende noten en een uitvoerig nawoord, waarin hij ingaat op de vorm, de stijl, de betekenis en de context van het werk, en een toelichting geeft op zijn manier van vertalen.

ISBN 9789067282475
NUR 307
160 pagina's
EUR€ 17,50
Bestellen

 

Recensie (1e druk) de Volkskrant, door Maarten Steenmeijer
Recensie (1e druk) Vlaamse Bibliotheek, door Bart Vonck
Vermelding (1e druk) Viva Espana
 

Recensie NBD/Biblion, Maarten Steenmeijer:
Dit toneelstuk uit ongeveer 1635 werd enkele decennia geleden door Dolf Verspoor voor de Haagse Komedie vertaald. Het resultaat was niet naar de zin van hispanist Erik Coenen, die Calderón op een lijn stelt met Shakespeare. Deze klassieker uit de Spaanse Gouden Eeuw verdiende beter, zo vond Coenen. Daarom maakt hij een vertaling die zoveel mogelijk in de geest van Calderón moet zijn. Het resultaat is een knappe vormgebonden Nederlandse versie. Spil van het toneelstuk is Sigismond, de Poolse koningszoon die door zijn vader is opgesloten. Zo wilde de koning vermijden dat het grote onheil zich zou voortrekken dat hem vanuit hogere sferen was voorspeld. De maatregel blijkt niet te werken. Sigismond bindt de strijd aan met zijn vader en begeert bovendien een vrouw die voor een ander is bestemd. Uiteindelijk winnen Sigismonds inzicht en verantwoordelijkheidgevoel het van zijn machtshonger en wellust. Calderóns toneelstuk is daarmee een uitgesproken moreel werk, zoals Coenen betoogt in zijn zeer uitvoerige nawoord. Met grote kennis van zaken, maar ook onnodig belerend plaatst hij Calderóns werk in de context van zijn tijd, geeft hij een uitgebreide interpretatie en licht hij zijn vertaling toe.

 

 


De levenskunstenaar
07-10-2008

Baltasar Gracián (1601-1658)

Vertaald door Jan Bakker, Kees van Dooren, Tineke Groot en Bep van Wees

Met een inleiding van Erik Coenen

Ofschoon Graciáns Oráculo manual een rijke vertaal­traditie kent, heeft aan El Discreto sinds 1724 geen Nederlandse vertaler zich gewaagd. Ten onrech­te: de uiteenzettingen van De levenskunstenaar en de aforismen van het Handorakel vullen elkaar aan en verwijzen naar elkaar.

Deze vertaling kwam tot stand op de geregelde bijeenkomsten van een kring hispanisten en Graciánkenners in Amsterdam. Als brontekst werd de versie uit de Obras completas (Madrid, Aguilar, 1967) gebruikt, met enkele cor­recties op basis van andere uitgaven en eigen in­zichten. Hoe slaag ik er in om goed en bovendien aangenaam te leven?

Wie het theoretische eerste hoofdstuk van De levenskunstenaar heeft doorgenomen vindt antwoord hierop in de 24 overige. Als het wenselijk is de mens met het oog op zijn levensvervulling te (her)vormen, dan kan dit volgens Gracián uitsluitend met behulp van het intellect, maar rekening houdend met ieders persoonlijke aanleg. Voor wie de kunst van het goed leven wil beheersen staan in elk hoofdstuk aanwijzingen op een bepaald terrein. Bijvoorbeeld hoe grappen te maken die in de smaak zullen vallen, of hoe om te gaan met domme mensen. Vaak geestig en scherp van tong gebracht en veelal met voorbeelden van (historische) personen die de besproken vaardigheid goed beheersen.

Gracián gebruikt veel beelden en termen uit de kookkunst, vechtsporten, kaartspel en het handelsverkeer om zijn richtlijnen te verhelderen. Wie in het leven regels als die van commercie, sport en spel weet te hanteren kan daar zijn voordeel mee doen, zonder ethische principes te schenden. Een levenskunstenaar slaagt er in alle middelen onder controle te krijgen en kan in overeenstemming met zijn psychische gesteldheid elk beroep uitoefenen, met profijt en voldoening zijn leven leiden en zich voorbereiden op het hiernamaals. I

SBN 9789067282161
NUR 730
142 pagina's
EUR 17,50
Bestellen

Recensie NBD/Biblion, Annemiek Buijs

Vertaling van 'El Discreto' van de Spaanse filosoof Gracian (1601-1658), die voor het laatst in 1724 in het Nederlands verscheen. De vertaling is het resultaat van bijeenkomsten van een kring hispanisten en Graciankenners in Amsterdam. Diepgravende en gezamenlijke bestudering van de tekst ging eraan vooraf. In 25 hoofdstukken behandelt Gracian onderwerpen als verstand, gezag, geduld, beschaving, waarneming, afgunst, humeurigheid, aanstellerij of goede manieren. De goed leesbare tekst van Gracian is afwisselend van inhoud en vorm. Ieder hoofdstuk is in een andere stijlvorm geschreven, zoals brief, allegorie, dialoog, betoog, lofrede, fabel, satire of kritiek. Gracian schreef zijn boek voor kroonprins Baltasar Carlos; het was bestemd voor zijn opvoeding. De inhoud is gericht op goede koninklijke eigenschappen en doet daarom wat gedateerd aan. Het is minder geschikt voor de praktische filosofie zoals de moderne mens die graag bedrijft. De inleidende hoofdstukken zijn helaas niet helder. Voor liefhebbers van zeventiende-eeuwse filosofie.

 

 


San Manuel Bueno - Heilige en martelaar
25-11-2002

Miguel de Unamuno

Uit het Spaans vertaald door Erik Coenen

In een Spaans bergdorpje leeft een heilige - althans, een man die door de dorpelingen als een heilige op handen gedragen wordt: pastoor Don Manuel. Zijn zalvende woorden, wijze raad, en schijnbaar onwankelbaar geloof verschaffen de dorpelingen de troost en vroomheid die hen in staat stelt om het leven van alledag met optimisme tegemoet te treden. De kerkdiensten worden goed bezocht en in het dorp heerst harmonie.

Maar dan keert Lázaro Carballino terug naar het dorp, na jaren in de Verenigde Staten te hebben gewoond. Hij beschouwt de dorpelingen als onbehouwen boerenpummels; religie ziet hij als de opium voor het volk. Op de jubelende verhalen over Don Manuel reageert hij dan ook sceptisch. Als de twee elkaar ontmoeten, zijn de dorpelingen ervan overtuigd dat ook Lázaro weldra betoverd zal raken door Don Manuels heiligheid. Maar Lázaro ontdekt al gauw dat Don Manuel zelf een vreselijk geheim met zich meedraagt.

Miguel de Unamuno (1864 - 1936), Spaans schrijver/filosoof van het tragisch levensgevoel, schreef deze voor zijn denken kenmerkende novelle in 1930.

ISBN 9789067281256
NUR 301
76 pagina's
EUR 11,80
Bestellen

 

Recensie NBD/Biblion, Maarten Steenmeijer:
Miguel de Unamuno (1864-1936) is een van Spanjes grootste schrijvers van de vorige eeuw. Centraal in zijn werk staat wat hij het tragisch levensgevoel heeft genoemd, waaronder hij de onoverbrugbare tegenstelling verstond tussen 'verlangen' naar eeuwig leven en 'weten' dat we sterfelijk zijn. Unamuno's worsteling met de wezensvragen van het bestaan lijkt nogal gedateerd, maar dank zij de onorthodoxe wijze waarmee hij haar heeft verwerkt in zijn romans wordt hij nu paradoxaal genoeg beschouwd als een postmodernistisch schrijver 'avant la lettre'. Deze novelle bevat Unamuno's thematiek in een notendop. Een dorpspriester blijkt verscheurd te worden door twijfel aan het geloof. Uit piëteit met zijn parochianen - die hij de troost van het vooruitzicht op eeuwig leven niet wil onthouden - blijft hij toch met grote bezieling het geloof verkondigen. Dat maakt hem tot een heilige en een martelaar. In tegenstelling tot dit alter ego heeft Unamuno zijn zielsstrijd wel aan de openbaarheid prijsgegeven. Niet zonder reden, want in zijn werk hoopte Unamuno te vinden wat in de werkelijkheid niet meer vanzelfsprekend was: eeuwig leven.

 

 


Polyphemus en Galatea
(01-07-2013)
Geheime wraak voor een geheime krenking
(12-12-2012)
Liefde na de dood
(02-10-2010)
Het leven is droom
(30-06-2010)
De levenskunstenaar
San Manuel Bueno - Heilige en martelaar
(25-11-2002)
Developed with QwikZite (version 1.12)