A.P. TsjechovUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
De kersenboomgaard
03-09-2014

A.P. Tsjechov

uit het Russisch vertaald door G.C. Zilverschoon

Het toneelstuk De kersenboomgaard (meer bekend als De kersentuin) is typerend voor Tsjechov: het verhaalt over het leven van alle dag, begint in een midden en eindigt verderop ook in een midden. In die – zeer beperkte – zin is het stuk ‘universeel’ van karakter, want het beschrijft het voorbijgaan in de tijd. En meer ook niet. Tsjechov geeft immers voor alles een getuigenis van zijn tijd. Hij beschrijft in de komedie de periode van 1861 tot 1903 in het leven van Russische mensen. De vier bedrijven spelen op een verpieterd adellijk landgoed, waarvoor executoriale verkoop niet alleen dreigt, maar ook feitelijk wordt.

De schrijver gebruikt ook in zijn laatste meesterwerk geen woord teveel of te weinig. De kersenboomgaard is diepgaand en complex, niet in het minst door de subtekst. Zonder naast de gesproken tekst en de door Tsjechov gegeven regieaanwijzingen ook rekening te houden met Tsjechovs persoonlijke situatie en zijn relaties, en zonder behoorlijke kennis van het Russische theater en zijn speeltradities aan het eind van de 19e eeuw, nog daargelaten van de geschiedenis van Rusland, is De kersenboomgaard onbegrijpelijk.

Heel begrijpelijk wordt dan wél, dat dit stuk van Tsjechov zich nauwelijks leent voor vertaling enerzijds, voor ‘modernisatie’ anderzijds of voor een combinatie van deze schier-onmogelijkheden. Toch werd De kersenboomgaard in de loop van de tijd op talloze wijzen benaderd: de naturalistische, de poëtische, de groteske en de ‘dit alles in combinatie’. Zelfs absurdisten meenden hún heil bij Tsjechov te kunnen vinden.

Wat in Tsjechovs laatste toneelstuk opvalt in vergelijking met destijds gangbare stukken is, dat ‘uitgesproken karakters’ – goede als wel slechte – ontbreken. Dat belangrijke gebeurtenissen zich ‘elders’ afspelen en dat van een ‘climax’ geen sprake is. In het hele stuk is geen passie en het stuk is statisch. De toepassing van niet-verbale elementen wordt gezien als de belangrijkste vernieuwing die Tsjechov aanbracht in het toneel rond de eeuwwisseling. In De kersenboomgaard komt de opvallende rol van ‘pauzes’ – 20% van de speeltijd wordt er niet gesproken ‒ daar nog eens bij.

Met deze (en andere) met De kersenboomgaard gebrachte vernieuwingen bereidt Tsjechov de weg naar moderne ontwikkelingen in het toneel voor.

Tsjechovs opvatting dat De kersenboomgaard een komedie is, werd vanaf de eerste opvoering volkomen genegeerd. Vrijwel zonder uitzondering zagen regisseurs het stuk als een tragedie. Evenmin vond Tsjechov een willig oor bij vertalers, al tilde hij daaraan niet zo zwaar. Bij voorbaat achtte hij een vertaling van De kersenboomgaard tot mislukken gedoemd. Toch verschenen er honderden vertalingen en bewerkingen in tientallen talen. G.C.Zilverschoon – waarvan eerder ook bij Papieren Tijger de bundels met Tsjechov-verhalen Laster en Duizend-en-één verschrikkingen verschenen ‒ voegt daaraan een van toelichting en commentaar voorziene versie toe.

ISBN 9789067282949
NUR 307
174 pagina’s
EUR 15,00
Bestellen

 

 


recensie BN DeStem

15-09-2014 over De kersenboomgaard
Editie Zeeuws-Vlaanderen - door Jeanette Vergouwen

Klik voor het hele artikel

 

 


Duizend-en-één verschikkingen
31-08-2011

De eerstelingen uit de jaren 1880 en 1881

A.P. Tsjechov

uit het Russisch vertaald door G.C. Zilverschoon

Toen Anton Tsjechov in 1899 het auteursrecht op zíjn verhalend proza verkocht aan uitgever Adolf Marx besloot hij het werk uit zíjn beginperiode niet op te nemen in de betreffende verzamelde en opnieuw geredigeerde werken. Onder die eerste en uitgesloten humoresken en bagatellen – vooral geschreven om in zijn levensonderhoud te voorzien – bevinden zich desondanks enkele pareltjes van vertelkunst waarin het talent van Tsjechov zichtbaar is.

Het merendeel van de hier gepresenteerde twintig stukjes, zijnde het complete gepubliceerde verhalend werk uit de jaren 1880 en 1881, verschijnt voor het eerst in een Nederlandse vertaling.

Een beknopte beschouwing over Tsjechovs jeugd en toelichtende aantekeningen van de hand van de vertaler, G.C. Zilverschoon, completeren het geheel.
Bij Papieren Tijger verscheen eerder van dezelfde vertaler een bundel met verhalen van Tsjechov: Laster en andere vertellingen.

Voorproeven:
Inhoudsopgave
Titelverhaal

ISBN 9789067282642
NUR 304
132 pagina’s
EUR 14,00
Bestellen

 

 


Laster en andere vertellingen


A.P. TsjechovVertaald door G.C. ZilverschoonAl tijdens zijn korte leven verwierf Anton Tsjechov (1860-1904) faam als verteller. In het Nederlandse taalgebied is hij in de eerste plaats bekend van toneelstukken als De kersentuin en Oom Wanja, maar in Rusland zijn vooral zijn korte verhalen geliefd, waarin hij zich een scherp observator toont, die met weinig middelen werelden en personages schildert die zowel de lezers van toen als die van nu overtuigen en betoveren. Van die klassiek geworden verhalen zijn er zeventien bijeengebracht in Laster en andere vertellingen. Een aantal ervan werd niet eerder in het Nederlands vertaald.De chronologische volgorde waarin de vertellingen zijn weergegeven - van het verhaal Laster uit 1883 tot De dame met het hondje uit 1899 - toont de ontwikkeling van Tsjechovs schrijverschap aan: van beschrijver van humoristische voorvalletjes en maatschappijcriticus naar verhaler van ontroerende meestervertellingen over menselijkheid, met steeds als ondertoon de onmacht van mensen om hun leven een wending te geven.Met verklarende woordenlijst.ISBN 9789067281676

NUR 302

128 pagina's

EUR 14,50

UITVERKOCHTDe kersenboomgaard
(03-09-2014)
recensie BN DeStem
Duizend-en-één verschikkingen
(31-08-2011)
Laster en andere vertellingen
Developed with QwikZite (version 1.12)