UITGELICHTUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
UITGELICHT:
Sonja Prins

 

 

 

 

 

 

 

Verzameld werk compleet

DE INLEIDING VAN LIDY NICOLASEN BIJ DEEL 6


Weegschaal de aarde 6 - Rondom de Boshut en Gedichten 1982-2005
19-12-2018

Verzameld werk Sonja Prins

met een inleiding van Lidy Nicolasen

„Kern van Deel 6 zijn de gedichten die Sonja dicht bij huis heeft geschreven. Rondom de Boshut zijn ze samen genoemd.

Ze beschrijft in deze serie gedichten de natuur minutieus, bijna teer. Er is veel mededogen. Het grote gebaar, de ideologie zijn even opzij gezet. Ze lijkt plant en dier met haar woorden te willen strelen.”

„Deel 6 bestaat voor het overige uit gedichten die ze schreef tot in het jaar 2005, tot kort voordat ze de greep op het leven kwijtraakte. De vertrouwde thema’s duiken steeds weer op: verzet, vrouwen, milieu, haar kinderen, haar roerige verleden dat bol heeft gestaan van pijn en verdriet. Als het dan bijna gedaan is keert ze terug naar zichzelf. Het zijn maar een paar gedichten die zijn samengepakt onder het kopje Afscheid. Ze windt er geen doekjes meer om, ze heeft er schoon genoeg van. Het leven is eindig. Van haar mag haar lichaam ophouden te bestaan, het heeft zijn taak gedaan. Waar het heengaat, anders dan verdwijnend in een grote poel te Nergenshuize tot nul? Ze weet het niet. Het deert haar niet. Zij bekommert zich niet om het hiernamaals. Haar lichaam zal van nut zijn voor de wetenschap, maar haar ziel?”

„Sonja Prins is voor vele dingen bang geweest. Tot vlak voor het einde wist ze zeker dat ze bespioneerd werd door leden van de geheime dienst, een trauma dat ze uit de oorlog opliep en nooit meer kwijtraakte. Maar angst voor de dood, voor de eeuwigheid, kent ze niet. Ze geeft zich over aan de wetten van de natuur. Ze legt zich erbij neer. Onwillekeurig denk je aan haar slaapplaats in de Boshut, niet meer dan een holletje, verscholen tussen kleren en planken.”

 

Lidy Nicolasen
uit de inleiding

ISBN 9789067283403
NUR 306
952 pagina's
EUR 35,00
bestellen

inkijk

 

 

 

Weegschaal de aarde 5 - Gedichten 1980-1981
29-09-2017

Verzameld werk Sonja Prins

met een inleiding van Lidy Nicolasen

„Dit vijfde deel van Weegschaal de aarde beslaat slechts een jaar: 1980-1981, met recht een productief jaar. Het is vier jaar na de dood van Sonja’s dochter Lissa. Het is het jaar na het overlijden van haar moeder, de in haar dagen redelijk bekende feministe en onderwijshervormer Ina Willekes MacDonald. Sonja heeft haar moeder altijd op handen gedragen en bewonderd. Haar vader Apie Prins haatte ze. Ina is er altijd als Sonja een beroep op haar doet. Zij bekommert zich om Sonja’s kinderen als Sonja in het kamp zit en na de oorlog de kost moet verdienen voor het gezin. Maar op het einde van haar leven maakt Sonja zich los van haar moeder door haar het huis uit te zetten.  (…)

Ina en Lissa waren tot aan hun dood regelmatig te gast in Baarle-Nassau, het Brabantse grensdorp waar Sonja op 58-jarige leeftijd vanuit Amsterdam naartoe is getrokken. Ze woonde afgelegen in een ook voor die tijd uiterst sobere recreatiewoning op een uitgebreid bosperceel. Het huisje wint enigszins aan allure als haar zoon Joris aan de straatkant een serre aanbouwt. Het zal in die dagen zijn geweest dat Sonja de naam Boshut op een stuk hout kerft en dat op de voorgevel timmert. Voortaan zal haar huis zo heten.”

Lidy Nicolasen
uit de inleiding

ISBN 9789067283175
NUR 306
496 pagina's
EUR 25,00

INKIJK

Bestellen

 

 

 


Weegschaal de aarde 4 - Gedichten 1977-1979
16-12-2014

Verzameld werk Sonja Prins

met een inleiding van Lidy Nicolasen

De gedichten van Sonja Prins lezen als een dagboek van haar activiteiten en de gebeurtenissen die haar overkomen. Voor de lezer van vandaag zijn haar teksten niet altijd even moeiteloos te begrijpen. Ze vertrouwt haar gedachten meermaals lukraak toe aan het papier zonder die verder uit te werken. Ze associeert naar hartenlust, werkt nu ook met moderne grafische vormen en grijpt vaak terug op toen actuele, maar inmiddels vergeten gebeurtenissen.

De keuze van haar onderwerpen verandert echter nooit. Ze put uit haar eigen leven waar familie - de zelfmoord van haar dochter, het overlijden van haar moeder - en oorlogstijd een belangrijk deel van uitmaken. Ook sociaaleconomisch onrecht en fascisme blijven thema’s, evenals haar loyaliteit met vrouwen en de vrouwenstrijd. In deze jaren schrijft ze een serie Brieven aan mijn zuster. Ze is zoekende en weigert mee te huilen met het geweeklaag van sommige vrouwen. Ze zet zich af tegen de in haar ogen te radicale groepen of al te buitensporige eisen van feministen. Ze verwijt vrouwen te denken dat ze liefde kunnen grijpen als een deurknop, die je maar hoeft om te draaien om gelukkig te zijn. Kortom een nieuwe bundel eigengereide poëzie van een eigenzinnige vrouw.

ISBN 9789067282819
NUR 306
592 pagina's
EUR 25,00

Bestellen

 

 


Weegschaal de aarde 3 - Gedichten 1958-1976
12-01-2012

Verzameld werk Sonja Prins

met een inleiding van Lidy Nicolasen

Na Sonja Prins’ vertrek bij de CPN vindt ze na jaren door de BVD achtervolgd te zijn eindelijk vast werk als typiste. In haar weinige vrij tijd probeert ze te dichten. Dat werk valt Anthony Donker van De Nieuwe Stem op en vraagt haar als redactiesecretaresse voor dit literaire blad. Haar vernieuwingsdrift leidt echter tot conflicten, waardoor ze deze onbezoldigde functie al snel weer verliest.

In haar persoonlijk leven volstrekt zich een tragedie: haar dochter doet een zelfmoordpoging en wordt in een inrichting opgenomen. Machteloos en eenzaam neemt ze onbetaald verlof en reist naar Bulgarije en Frankrijk en zoekt in het dichten naar evenwicht. Uiteindelijk vindt ze te Baarle in Noord-Brabant rust.

in Tilburg is alles vierkant
Breda komt geringd als een vat
en Baarle ligt als een kind
in ’t donker struikgewas

 

ISBN 9789067282680
NUR 306
503 pagina's
EUR 25,00
Bestellen

 

 


Weegschaal de aarde 2 - Gedichten 1921-1957
03-10-2010

Verzameld werk Sonja Prins

met een inleiding van Lidy Nicolasen

„Zij houdt van het leven, van de natuur, en van den natuurlijken mensch. Zij heeft het gevoel dat vooral de huidige maatschappij den mensch knecht, verminkt, bederft. Tegen deze verwording richt zich, in velerlei vormen, haar protest.” Marsman bij de introductie in 1933 van Sonja Prins’ debuut Proeve in strategie.

Het tweede deel van Weegschaal de aarde bevat de poëzie van Sonja Prins uit de jaren 1921-1957: dit is de periode van haar jeugd, haar literaire tijdschrift Front, haar kennismaking met en het afscheid van het communisme, haar erkenning als dichter, de geboorte van haar kinderen, de oorlog en haar jarenlange verblijf in het concentratiekamp Ravensbrück. De meest aangrijpende periode in haar leven, die soms tot in detail in haar gedichten is terug te vinden.

ISBN 9789067282383
NUR 306
592 pagina's
EUR 25,00
Bestellen

 

 


Weegschaal de aarde 1 - Proza
07-10-2009

Verzameld werk Sonja Prins

met een inleiding van Lidy Nicolasen

‘Een sterk en oorspronkelijk talent’, noemde de dichter Marsman in 1933 de toen 21-jarige Sonja Prins bij het verschijnen van haar eerste dichtbundel Proeve in strategie.

Hoe vroeg verbitterd haar stem soms ook aandoet, nergens verzwakt dit haar accent: het blijft, ook in zijn giftigheid, verbeten-opstandig.’ Haar leven lang droeg Sonja Prins dat verbeten opstandige met zich mee. Als puber, als communistische wereldverbeteraar, als gevangene van het concentratiekamp Ravensbrück en vooral als dichter. Tot in haar laatste uren – ze overleed in 2009 op 96-jarige leeftijd – werkte ze aan haar verzameld werk, haar talloze gedichten, een paar romans en scenario’s en de Boshut in Baarle-Nassau waar ze zich van de wereld had teruggetrokken om zich volledig te kunnen wijden aan de literatuur.

Alles wat ze te zeggen had, stond in haar gedichten, zei ze wie bij haar te rade ging. Sonja Prins stamt uit een roemrijk Haarlems geslacht van kunstenaars en intellectuelen. Haar moeder was een destijds bekende feministe, haar vader werd de laatste bohemien van Nederland genoemd. Ze sleepten Sonja en haar jongere broertje de hele wereld over en die jaren hebben Sonja gevormd. Ze voelde zich al jong meer thuis in de literatuur dan bij haar leeftijdgenoten.

Na de oorlogsjaren – haar drie kinderen werden grotendeels door haar moeder opgevoed – kostte het haar grote moeite de draai van het gewone leven weer op te pakken. Na de inval van de Sovjet-Unie in Boedapest verbrak ze de banden met de CPN, wat ook een pijnlijk afscheid betekende van haar geliefde baan en haar vrienden. Via uitzendwerk verdiende ze de kost voor het gezin, maar altijd keerde ze weer terug naar haar gedichten en vond ze troost in de literatuur. Uiteindelijk was en bleef die haar grote liefde.

deel 1 Proza

ISBN 9789067282376
NUR 300
388 pagina's
EUR 25,00
Bestellen

 

 


UITGELICHT:
Sonja Prins
Weegschaal de aarde 6 - Rondom de Boshut en Gedichten 1982-2005
(19-12-2018)
Weegschaal de aarde 5 - Gedichten 1980-1981
(29-09-2017)
Weegschaal de aarde 4 - Gedichten 1977-1979
(16-12-2014)
Weegschaal de aarde 3 - Gedichten 1958-1976
(12-01-2012)
Weegschaal de aarde 2 - Gedichten 1921-1957
(03-10-2010)
Weegschaal de aarde 1 - Proza
(07-10-2009)
Developed with QwikZite (version 1.12)