samenwerking met DE VRIJE GEDACHTEUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Geleefde brieven III - Ikaros - Geluidsfragmenten presentatie
11-07-2012


Tijdens de Atheïsmedag 2012 werd Geleefde brieven III - Ikaros van Floris van den Berg besproken en gepresenteerd.Human.nl registreerde:

Bespreking Paul Cliteur

Interview Isabelle Bühre met Floris van den Berg

■ Meer interessante fragmenten www.human.nl 


 Geleefde brieven III - Ikaros
14-05-2012

Floris van den Berg

Ikaros vormt samen met het eerder verschenen Prometheus, het literaire drieluik Geleefde brieven, waarvan het middenpaneel ontbreekt. Zoals een kunsthistoricus aan de hand van de zijpanelen van een drieluik kan afleiden wat de afbeelding op het middenpaneel was, zo is het aan de lezer in te vullen wat deel II behelst. En zoals op Japanse en Chinese boeddhistische rolschilderingen in zwarte inkt de leegte datgene is waar het om gaat, zo is deel II de crux van Geleefde Brieven.

Ikaros is een Bildungsroman over persoonlijke ontwikkeling en intellectuele, culturele en emotionele vorming. Gedesillusioneerd pakt Justus in Ikaros zijn leven en de correspondentie met Thomas weer op. Na het debacle van Japan proberen Justus en Lara hun leven te hervinden en opnieuw vorm te geven door te studeren, te schrijven, kunst en cultuur te appreciëren, in de weerbarstige wereld waarin zij hun draai niet vinden, maar zij wel moeten werken in geestdodende broodbanen. De brieven aan Thomas geven niet genoeg bevrediging en Justus begint een aan Lara gericht dagboek. Zijn ideeën kristalliseren in essays over postmoderne filosofie, vrouwenbesnijdenis, vegetarisme en Japanse esthetiek. Ook verkennen Justus en Lara hartstochtelijk de seksuele dimensie van het leven. Ikaros is een intellectuele, morele en existentiële zoektocht van Lara en Justus die moeite hebben hun geëxalteerde verwachtingen van het leven bij te stellen.

Uitgave in samenwerking met De Vrije Gedachte.

ISBN 9789067282697
NUR 300
356 pagina’s
EUR 25,00
Bestellen

 

 


Geloven? Waarom zou je
25-01-2011

Patrik Lindenfors

Met illustraties van Vanja Schelin

10+

Sommige mensen geloven in een man in de hemel die alles kan wat hij maar wil. Anderen geloven in een vrouw in de hemel, of in een paar mannen en vrouwen samen. Ze hebben namen, bijvoorbeeld Jehovah, Thor, Isis, Allah, Zeus of Kali, en we noemen ze ‘goden’. Er zijn ook mensen die geloven dat een god een onzichtbare kracht is, die alles ziet en hoort. Of dat een god liefde is. Maar het is ook heel goed mogelijk in geen enkele van al deze goden te geloven. Daar gaat dit boek over. Over níét geloven in een god.

Uitgave i.s.m. De Vrije Gedachte

ISBN 9789067282581
NUR 218
94 pagina's
EUR 10,00
Bestellen

 

NBD|Biblion recensie
Handzame compacte uitgave waarin wel of niet geloven op ludieke, maar wel serieuze wijze, wordt onderzocht. Centraal staat de vraag waarom zouden mensen geloven. Over de drie grootste religies (christendom, islam, hindoeïsme) wordt enige achtergrondinformatie gegeven. Wanneer uit de informatie blijkt dat zowel de ene als de andere godsdienst zegt dat dit geloof het enige ware geloof is, dan is voor de auteur het moment aangebroken waarop hij zegt: diverse aspecten uit onderscheiden geloven kunnen niet allemaal tegelijk waar zijn! Vervolgens onderzoekt hij waarom mensen wel geloven, maar gaat hij ook op zoek naar redenen om niet te geloven. Hij besteedt ook aandacht aan het mogelijke gevaar van godsdiensten. Om te besluiten met enkele laatste woorden, waarin stevig doorklinkt dat 'niet geloven' vrij maakt. De informatie wordt op kernachtige, spitsvondige, voortvarende wijze gebracht. Cartoonachtige, soms paginagrote kleurenillustraties vullen de tekst met de nodige knipoog aan. Oorspronkelijk Zweedstalige uitgave (2008), vertaald in vlot Nederlands. Het concept is is emanciperend en zet aan tot zelf nadenken, afwegen, overwegen, argumenteren, onderbouwen van keuzes die wel of niet gemaakt kunnen worden. Voor thuis of op school. Vanaf ca. 11 t/m 14 jaar. - Mart Seerden

 

 


'Misschien is niets geheel waar...
07-12-2010

en zelfs dát niet'

Multatuli: inspiratiebron voor vrijdenkers en humanisten

Samenstelling Bert Gasenbeek

‘Misschien is niets geheel waar, en zelfs dát niet’ zo luidt Idee 1 uit de zeven bundels Ideën die Multatuli schreef. De onvoorwaardelijke en systematische twijfel ten aanzien van alle waarheden op alle gebieden van het menselijk bestaan, maakt de kern uit van het vrijdenken. Het is dan ook niet vreemd dat er de afgelopen honderdvijftig jaar een onlosmakelijke band heeft bestaan tussen Multatuli en de vrijdenkersbeweging. In de introductie laat redacteur Bert Gasenbeek zien hoe die band ontstond en zich ontwikkelde tot op de dag van vandaag, en hoe die soms ontaardde in verering.

In deze bundel zijn ook twee publicaties over Multatuli in zijn geheel opgenomen. Eén van de vrijdenker H.C. Muller uit 1883 en één uit 1909 van de anarchist en vrijdenker Ferdinand Domela Nieuwenhuis. In deze teksten en de deskundige toelichtingen door Philip Vermoortel en Homme Wedman, komen de betekenis en invloed van Multatuli rond 1900 goed tot uiting. In de eerste editie van Max Havelaar waren de kritische vragen over het geloof van Frits Droogstoppel aan dominee Wavelaar geschrapt; waarom dat zo was en wie dat deed onthult Tom Böhm in een bijdrage, waarin ook de rol van Jacob van Lennep onder de loep wordt genomen. In ‘De wakkerschudder is een weldoener’ gaat Böhm in de op de kracht en de actualiteit van Multatuli, die hij omschrijft als de permanente aansporing tot kritisch denken.

Een onderbelicht aspect van de betekenis van Multatuli is de vraag in hoeverre Multatuli betekenis heeft gehad of nog kan hebben als inspiratiebron voor de levensbeschouwing voor vrijdenkers en humanisten. In ‘De roeping van den mens is mens te zyn’ betoogt Bert Gasenbeek dat het achterliggende streven van deze beroemde uitspraak (Idee 136) van Multatuli naar zingeving en humaniteit, nog steeds de kern van het vrijdenken en het humanisme vormt.

Uitgave in samenwerking met De Vrije Gedachte

ISBN 9789067282543
NUR 321
176 pagina's
EUR 14,50
Bestellen

 

 

 


Hoe komen we bij God? vroeg het kleine biggetje
30-08-2010

Een boek voor iedereen die zich niets laat wijsmaken

6+

Tekst: Michael Schmidt-Salomon
Illustraties: Helge Nyncke

Uit het Duits vertaald door Frans Bijlsma

Het biggetje en het egeltje hadden altijd gedacht dat ze het zo goed hadden dat het niet beter kon gaan dan nu. Tot ze op een goede, misschien wel kwade dag een poster op hun huisje vonden die daar 's nachts was opgeplakt en waarop stond: "Wie God niet kent, die mist iets!" En omdat ze graag te weten wilden komen wat ze dan misten gingen ze samen op weg om God te vinden... Een boek voor iedereen, jong en oud, die zich niets wil laten wijsmaken.

Uitgave in samenwerking met De Vrije Gedachte

ISBN 9789067282499
NUR 273
48 pagina's
EUR 15,00
Bestellen


Recensie BN DeStem, door Rinze Brandsma
Achtergrondinformatie, Duitse website
Recensie Cultuurtempel,door Heinz Wallisch
Recensie Cultuursfinx, door Heinz Wallisch
 

Opmerkelijke NBD'recensies NBD|Biblion recensie

Prentvertelling waarin Biggetje en Egel op een dag een affiche aan hun huis geplakt zien, waarop staat 'Wie God niet kent, mist iets'. Ze gaan op zoek naar God. Hun zoektocht gaat langs de drie wereldgodsdiensten het jodendom, christendom (katholicisme) en de islam. Ze worden door akelige en bloeddorstige mannen verdedigd. Uiteindelijk vliegen de godsdienstige leiders elkaar in de haren. Biggetje en Egel concluderen dat God of niet bestaat, of ten minste irrelevant is en dat wie God niet kent, hem ook niet nodig heeft. Het boek wil mensen tot atheïsme bekeren, maar feitelijk is het een aanmoediging om vooral niet na te denken over de zin van het leven. De leiders van de wereldgodsdiensten worden stereotiep neergezet, de paginagrote cartoonachtige kleurentekeningen zijn soms angstaanjagend. Grappig is het nergens. In eerste instantie lijkt de prentvertelling bedoeld voor jonge kinderen. Maar eigenlijk zal dit boekje vooral gesmaakt worden door volwassenen en jongeren vanaf ca. 12 jaar die kunnen relativeren. - Dr. Taede A. Smedes Dr. Taede A. Smedes is theoloog en godsdienstfilosoof, gespecialiseerd in vragen omtrent theologie en natuurwetenschap.

Herziene NBD|Biblion recensie

Tegenover de vele religieuze kinderboeken staat nu een prentenboek dat zich juist tegen de godsdienst keert. Biggetje en Egeltje gaan op zoek naar God en komen op de Tempelberg. Daar maken zij kennis met een rabbijn, een bisschop en een moefti. De drie geestelijken raken buiten zichzelf van woede door de vragen die de dieren in hun onnozelheid stellen. Uiteindelijk raken zij met elkaar slaags. De twee dieren trekken uit hun avontuur de conclusie dat God niet bestaat en zeker niets te maken heeft met de drie Schriftreligies. Het boekje heeft in Duitsland voor veel ophef gezorgd. Vooral de tekeningen van de woedende rabbijn geven het een nare bijsmaak. Het lijkt dan ook zeker niet bij te dragen tot een beter begrip van de drie genoemde religies of tot religieuze verdraagzaamheid. Maar dat is ook niet de bedoeling. De auteur is een Duitse filosoof die een voorvechter is van het atheïsme. Het geheel zal vooral worden gewaardeerd door lezers die een hekel aan godsdienst hebben; zij vinden een bevestiging van hun oordelen. Gekleurde, paginagrote tekeningen in komische stijl, angstaanjagend door gebruik van het perspectief. Daardoor niet geschikt voor jonge kinderen. Vanaf ca. 12 jaar en volwassenen. - Mede naar gegevens van prof. dr. K.A.D. Smelik Prof. dr. K.A.D. Smelik is hebraïcus, oudtestamenticus en judaïcus.

 

 


De egoïst Max Stirner
12-10-2009

Hans Jansen

Onbegrepen, verguisd, vergeten, eeuwige dissident; tot deze kwalificaties verdoemd, bleef het werk van filosoof Max Stirner voor velen onbekend. Als pleitbezorger van het ‘egoïsme’ werd Stirner jarenlang doodgezwegen omdat hij in zijn boek De enkeling en zijn eigendom de grondgedachten van alle populaire ideologieën en religies resoluut naar het rijk der fabelen verwees. Nu in het westen deze grote stromingen aan belang hebben ingeboet, vinden Stirners opvattingen steeds meer weerklank.

Stirner was zijn tijd ver vooruit. Hij ontvouwde ruim 150 jaar geleden de natuurlijke aard van de mens: die van egoïst, de zichzelf dienende. Evenwel: slechts een enkeling behartigt werkelijk zijn eigenbelang. De rest laat zich nog steeds misleiden door oneigenlijke zaken als overheden en goden. Meedogenloos, provocerend, ironisch, en met een stortvloed aan aforismen opent Stirner zijn lezers de ogen, houdt ze een spiegel voor en trekt de sluier van hypocrisie weg. Schrijvers als F. Nietzsche, B. Traven, en J.P. Sartre traden in zijn voetsporen.

Hans Jansen wekt deze Duitse vrijdenker uit de negentiende eeuw weer tot leven in een wereld van Napoleontische oorlogen, revoluties en grote ontdekkingen en laat u kennismaken met zijn denkbeelden, die tijdgenoten als Karl Marx, Ludwig Feuerbach en Sôren Kierkegaard deden verbleken.

Een uitgave in samenwerking met De Vrije Gedachte

ISBN 9789067282253
NUR 731
114 pagina's
EUR 17,00
Bestellen

 

Recensie Kritisch Lezen - Sonja De Schaepdryver

 

Klik en luister: protestlied De egoïst van Hans Jansen

 

 

 


Geleefde brieven I - Prometeus
14-09-2009

Floris van den Berg

Justus, student japanologie en filosofie in Leiden, en zijn vriendin Lara hopen met brieven de vriendschap met de kunstenaar Thomas voort te zetten nadat deze naar Japan vertrokken is. Als onderdeel van hun zoektocht naar kennis, wijsheid, harmonie en schoonheid spelen Zenboeddhisme en de Japanse theeceremonie een grote rol in het leven van de drie. Justus en Lara sluiten zich af voor de buitenwereld die meestal als grof, onverschillig en onrechtvaardig wordt ervaren, zonder begrip voor wat de twee bezighoudt.

Justus noemt zichzelf lui, maar vindt naast de voltooiing van zijn studie nog tijd voor literatuur, beeldende kunst, muziek en fotografie, terwijl Lara schilderijen maakt. En dan zijn er de beslommeringen van het dagelijks leven. Gelukkig is er ook plaats voor passie, lichtheid, humor en een open, onbevangen toon.

In Geleefde brieven zijn we getuige van de geestelijke ontwikkeling van Justus, van zijn betrokkenheid bij de maatschappij en zijn atheïsme.
Prometheus is het eerste deel van het literair drieluik Geleefde brieven, waarvan het middenpaneel ontbreekt. Ikaros is het tweede en laatste deel. Een Bildungsroman in brieven tegen het decor van het academische Leiden en het zinneprikkelende Kyoto, een ode aan vriendschap, literatuur, wijsheid en liefde.

ISBN 9789067282260
NUR 300
238 pagina's
EUR 25,00
Bestellen

Uitgave i.s.m. De Vrije Gedachte

 

Recensie Kritisch Lezen - Paul Van Aelst

Recensie Liberales - Wim van Aalten

NBD|Biblion recensie
Brievenroman met trekken van een dagboek. Gedurende vijftien maanden volgen we de ervaringen van Justus en Lara, via Justus' brieven aan een vriend die in Japan verblijft. Het zijn intelligente, gemotiveerde Leidse studenten, met een brede culturele belangstelling: literatuur, beeldende kunst, klassieke muziek. Zij studeren japanologie, hij tevens filosofie, zij kunstgeschiedenis, waarbij zij ook nog schildert. Het is deze hang naar ontwikkeling waarin veel lezers, denkend aan hun eigen studietijd, zich zullen herkennen. De roman speelt ongeveer in onze tijd, hetgeen de herkenbaarhetd van beider ervaringen nog vergroot. Justus is een vrije denker, die kritisch staat tegenover het geloof; het Atheistisch Manifest van filosoof Herman Philipse houdt hem sterk bezig. Ook in het zenboeddhisme is hij geinteresseerd, en in de Japanse theeceremonie. De roman is geen topper, maar wel onderhoudend geschreven. Hij zal een vervolg krijgen in een tweede deel; iets om naar uit te zien. (NBD|Biblion recensie, Drs. J. Kleisen)

Floris van den Berg in gesprek met de Meiden van Halal, in het programma Bimbo's en  Boerka´s:

 

 


Geleefde brieven III - Ikaros - Geluidsfragmenten presentatie
(11-07-2012)
Geleefde brieven III - Ikaros
(14-05-2012)
Geloven? Waarom zou je
(25-01-2011)
'Misschien is niets geheel waar...
(07-12-2010)
Hoe komen we bij God? vroeg het kleine biggetje
(30-08-2010)
De egoïst Max Stirner
(12-10-2009)
Geleefde brieven I - Prometeus
(14-09-2009)
Developed with QwikZite (version 1.12)